Sunteți pe pagina 1din 1

SINDICAT TULITTIM MISOARA A

Prin parteneria n atul semna intre SIT si compania de asigurari Ard se vor acorda at TT daf r membrilor Sindica atului IT Tim misoara, pr recum i m membrilor familiilor ac f cestora (so, soie, copii,ru udedegrad dulI)urmto oarelefacili iti: 10%reduce eresuplime entaraprimeideasig gurarepentr ruasigurrileCASCOn ncheiate cufranizfacultativ 5% reduce a prime de asigu ere ei urare pentru asigurrile de locuine a cro sum or asiguratestecuprinsntre40.0 001Euro1 100.000Eur ro 10% reduc cere a prim de asigu mei urare pentr asigurrile de locu ru uine a cro sum or asiguratdepete10 00.000Euro o cere a prim de asig mei gurare pent asigurrile medica de cl tru ale torie n 20% reduc strintate Reducereaprimelorde easigurareRCAconfor rmtabelelo ordemaijos s:

rismepropr rietatepersoanefizice Autotur Redu uceremaxim m CEDAM Re educeredef fidelitate(s sevaacordaclienilorfrdaune nregistra atepeRCAl laArdaf)r rennoiride epolie Reduc cerepentru uclienicuv vrstamaim marede31deaniinclu usiv Reduc cerepentru ulocalitic curiscsczu ut(sub200.000locuito ori) Alteaut tovehiculep proprietate epersoanef fizice Redu uceremaxim m CEDAM Re educeredef fidelitate(s sevaacordaclienilorfrdaune nregistra atepeRCAl laArdaf)r rennoiride epolie Reduc cerepentru uclienicuv vrstamaim marede31deaniinclu usiv Reduc cerepentru ulocalitic curiscsczu ut(sub200.000locuito ori)
nadecontact t: Persoan AmaliaC COCIU 073129 90914

25% 514% 5% 5% 5%

15% 514% 5% 5% 5%

www.sitt.r w ro