Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Ştiinţe Economice


Departamentul Studii Economice

Specializarea: Management și Finanţare în Administraţia Publică


Disciplina: Evaluarea Instrumentelor Financiare

Coordonator: Conf. Dr. MANAȚE Daniel


Masterand anul I ŢICA (TOMA) Ionela Aura

1
1. PREZENTAREA COMPANIEI
AEROSTAR S.A. este succesoarea Uzinei de Reparaţii Avioane (UM 03767), înființată
în 1953. Obiectul principal de activitate al societăţii AEROSTAR este “Fabricarea de aeronave şi
nave spaţiale” – cod CAEN 3030. AEROSTAR acţionează pe piaţă ca o companie independentă,
codul de tranzacționare la Bursa de Valori București fiind ARS.
Activitatea firmei a evoluat, gradual, de la reparaţii şi mentenanţă la producţie de
avioane, componente de aviaţie, sisteme de apărare aero, terestre şi navale, sisteme de artilerie.
În prezent, Aerostar este specializată în fabricaţia de aerostructuri, componente şi ansambluri
pentru industria de aviaţie, mentenanţă la avioane comerciale, fabricaţia de sisteme pentru
apărare - aero, terestre şi navale.
Aerostar este furnizor de piese şi echipamente pentru Airbus şi baza de întreţinere pentru
Boeing 737 seriile 200-900 şi Airbus 320, Airbus 220. Firma este poziţionată ca subfurnizor de
nivel 2 la Airbus din anul 2007 şi furnizor tip "Tier 1"/nivel 1, în ceea ce priveşte fabricaţia de
trenuri de aterizare, subansamble, echipamente sau sisteme hidraulice la acelaşi grup. De
asemenea, Aerostar este furnizor autorizat pentru Raytheon, firmă ce operea-ză în industria
militară americană, precum şi pentru GKN Aerospace, Premium AEROTEC, Dassault,
Gulfstream şi Bombardier.
Întrucât face parte din industria naţională de apărare, Aerostar este centru de mentenanţă
pentru avioane militare L 39, MIG 21, F-16. În plus, realizează sisteme de artilerie integrate.
Separat de produsele de aviaţie, Aerostar construieşte sisteme radar primare şi secundare, sisteme
de identificare IFF şi sisteme specializate de comunicaţii, control şi de retransmisie de date şi
informaţii.
Infrastructura firmei se află la Bacău şi Iaşi (fiind în construcţie centrul de mentenanţă
aviaţie civilă). În anul 2018, valoarea cheltuielilor cu investiţiile realizate în Aerostar a fost de
28.798 mii lei. În totalul vânzărilor înregistrate de Aerostar SA, produsele de aviaţie au o
pondere de 52%, mentenanţa avioanelor comerciale - 24% şi sistemele pentru apărare 21%. Deşi
firma are o puternică prezenţă în industria aeronautică românească, 76% din vânzările sale sunt
pe piaţa externă, firmele din Europa având o pondere de peste 60%. În acelaşi timp, în activitatea
sa productivă, 46,33% din achiziţii sunt de pe piaţa românească, 38,10% din UE.
Aerostar se dezvoltă sustenabil, iar oportunităţile de afaceri sunt în creştere, ţinând cont de
cererea de avioane pe piaţa europeană şi cea asiatică la orizontul anului 2040.
Firma a fost corporatizată în 1991 şi în prezent este controlată în cascadă de trei persoane
fizice. Legal, firma Aerostar este filiala S.C. Iarom SA, care deţine 71,2% din acţiunile cu drept
de vot. O participaţie semnificativă o are SIF Moldova (15% acţiuni). De asemenea, o pondere
de 13,6% din acţiunile cu drept de vot sunt deţinute de persoane fizice şi juridice în piaţa de
capital.
Conform datelor de la Bursa de Valori Bucureşti, structura acţionariatului pentru data de
31 decembrie 2018 este prezentată mai jos:

2
Acţionar Număr de acţiuni deţinute Participaţie deţinută (% din
capitalul social)
S.C. IAROM S.A. Bucureşti 108.585.664 71,3078
SIF MOLDOVA Bacău 22.919.887 15,0514
Alţi acţionari 20.771.899 13,6408
Total 152.277.450 100,0
La rândul său, Aerostar este acţionar sau asociat la Airpro Consult SRL Bacău (100%)
ATF SA/Aerostar Transporturi Feroviare SA (45,75%), FOAR SRL Bacău (51%).

2. AEROSTAR SA ÎN CIFRE
În 2019, valoarea de piaţă a firmei era de 761.387.250 lei/159.891.482 euro, iar factorul
Tobin Q era de 1,6, cu tendinţă de creştere, ceea ce înseamnă că valoarea de piaţă a titlurilor
firmei este mai mare decât costul de înlocuire a capitalului, fiind o ocazie foarte bună pentru
investiţii în active. La un factor Tobin Q de 1,6 cu trend de urcare, firma avea un avantaj
competitiv.
Factorul q inventat de Tobin reprezintă un raport între două valori ale aceluiași activ. Numărătorul este
valoarea de piață, respectiv prețul de piață al activului existent. Numitorul este costul de înlocuire sau de
reproducere respectiv prețul de piață pentru active fizice echivalente produse recent.
preț de piață
Pe scurt q se poate scrie ca: q =
cost de înlocuire

• Evoluţia rezultatelor financiare în trimestrul I 2019


În primele 3 luni, veniturile din exploatare ale firmei Aerostar SA au crescut cu 4,67% faţă de
trimestrul întâi 2018, la o cifră de afaceri de 96 milioane lei (+17,4% faţă de primul trimestru din
2018). În cifra de afaceri ponderea produselor de aviaţie este de 59% (58,1% în 2018, trimestrul
unu), MRO aviaţia civilă are o pondere de 30,7% (26,7% în primele trei luni din 2018), iar
sistemele pentru apărare (aero, terestre, navale) 7,8% în 2019 (10,4% în trimestrul întâi 2018).
EBIT a scăzut cu 17%, iar EBITDA a înregis-trat - 11,74%. În aceste condiţii, marja EBITDA
este de 27,48% comparativ cu 36,57% în primul trimestru al anului trecut.
În acelaşi timp, cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 15,8%. Eficienţa capitalului/Return on
equity - ROE este de 5%, iar ROCE de 6%. Gradul de îndatorare a crescut uşor, la 12,6% (10%
în decembrie 2018), res-pectiv cu 2,6 puncte procentuale faţă de decembrie 2018. Creşterea se
datorează datoriilor curente, care s-au majorat (+50% faţă de trimestrul întâi 2018), comparativ
cu datoriile pe termen lung, care se menţin la valori modeste. Cu toate acestea, datoriile sunt
mici. Solvabilitatea globală este de 7,9, iar lichiditatea curentă/testul acid - de 5,38. Pe ansamblu,
firma are o situaţie financiară robustă.
• Evoluţia rezultatelor în baza situaţiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2018
În anul 2018, cifra de afaceri Aerostar SA a crescut cu 4% comparativ cu anul 2017, respectiv de
la 340.172.000 lei la 353.413.000 lei. EBIT a înregis-trat un salt spectaculos de 49% (87.420.000
lei), după ce anul anterior scăzuse cu 11%. EBITDA este de 112.727.000 (creştere de 36% faţă
de 2017, nu sunt cheltuieli cu dobânzile), iar marja EBITDA cu aproximativ 32% sau 0,3189.
Eficienţa capitalului/ Return on equity - ROE a crescut cu 21% (valoare: 0,2536) faţă de anul
2017. Este un nivel bun, dar aproape de medie faţă de companii de acelaşi profil din SUA, de

3
exemplu. Acesta este printre cei mai importanţi indicatori, pentru că arată acţionarilor cum sunt
folosite activele companiei în care au investit pentru a genera profit (un benchmark minim ar fi
între 15-20%). La fel de important este ROCE (valoare: 0,2639), care s-a majorat cu 14,5%. De
asemenea, randamentul activelor/ROA (Return on assets) este de 0,1641 sau 16,4%, ceea ce este
o valoare egală sau peste media altor companii cu acelaşi profil din emisfera vestică (media ROA
este între 9 - 15%). Cei trei indicatori (ROE, ROVE şi ROA) sunt cei mai importanţi pentru
investitori şi rezultatele obţinute arată o creştere sustenabilă.
Cheltuelile de exploatare au scăzut cu 2,4%. Au fost înregistrate majorări doar la
cheltuielile de personal, probabil sub constrângere legală.
Gradul de îndatorare este de circa 10%, fiind printre cele mai scăzute dintre toate firmele
listate la Bursă de Valori din Bucureşti, precum şi la cele de profil. La fel, rata de levier
(îndatorarea totală a firmei faţă de capitalurile proprii) este de 0,15. Totalul datoriilor a scăzut cu
6,6%. S-a înregistrat o creştere a datoriilor pe termen lung (26,6%), dar la o bază scăzută şi o
scădere de 17% a celor curente (până la 1 an). Solvabilitatea globală este de 10 (-3% faţă de
2017). Pârghia financiară este de 1,54. Lichiditatea curentă/tes-tul acid este foarte bună, fiind de
7,2, (benchmark-ul acestui indicator este minim peste 1).

3. IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA AEROSTAR SA

Printre primele şi cele mai grav afectate industrii de pandemia de covid-19 pe termen
lung se numără şi industria aviaţiei, pentru care pierderile vor fi enorme.
Potrivit unei analize actualizate1 a Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA),
veniturile companiilor aeriene rezultate din zborurile comerciale vor înregistra anul acesta o
scădere de 55% faţă de 2019 (-314 miliarde de dolari).
La începutul lunii aprilie, numărul zborurilor la nivel global era în scădere cu 80% faţă de
2019, în mare parte din cauza restricţiilor de călătorie impuse de guverne pentru a combate
răspândirea virusului, iar aşteptările la nivelul întregului an vizează o scădere cu 48% a cererii pe
segmentul de zboruri comerciale, atât pe plan intern cât şi internaţional, ca urmare a doi factori:

1
comunicat de presă emis de reprezentanţii asociaţiei în martie 2020

4
recesiunea economică, prognozată de specialişti, determinată şi de faptul că în al doilea trimestru
din 2020 şocul economic provocat de pandemia de COVID-19 este de aşteptat să fie cel mai
sever, estimându-se de asemenea că PIB-ul va scădea cu 6%, faţă de scăderea de 2% înregistrată
la vârful crizei financiare globale din 2008, celălalt factor fiind restricţiile de călătorie, care vor
aprofunda impactul recesiunii asupra cererii.
De asemenea, o analiză economică realizată de Airports Council International (ACI)
World la nivel global previzionează că pandemia de COVID-19 va conduce la o scădere cu 40%
a traficului de pasageri (3,6 miliarde de oameni) de pe aeroporturi şi la venituri ale aeroporturilor
în scădere cu 50% în 2020, faţă de estimările iniţiale pentru acest an. În timp ce industria
aeroportuară era de aşteptat să genereze aproximativ 172 de miliarde de dolari, se estimează că ar
putea pierde aproximativ 45% sau mai mult de 76 de miliarde de dolari până la sfârşitul acestui
an, potrivit estimărilor ACI World. În primul trimetru al acestui an industria aviatică a înregistrat
deja pierderi de mai multe miliarde, iar acum se prevede că impactul COVID-19 se va extinde nu
numai la nivelul celui de-al doilea trimestru al anului 2020, ci şi în a doua jumătate a anului
curent, menţionează aceeaşi sursă. „Majoritatea experţilor din industria transportului aerian sunt
de acord că recuperarea poate dura între 12 şi 18 luni pentru a atinge nivelurile de trafic pe care
le înregistra înainte de criză şi este posibil ca industria să nu înregistreze volumele de trafic pre-
COVID-19 înainte de sfârşitul anului 2021”, notează Angela Gittens, director general al ACI
World, într-un comunicat.
Compania AEROSTAR SA Bacău a fost și ea afectată de pandemie, serviciile de
mentenanță pentru aeronave civile și militare fiind în regres ca urmare a sistării zborurilor și
incertitudinilor legate de reluarea activității.
Prețul acțiunilor a scăzut de la nivelul maxim de 5,6739 înregistrat la 15.01.2020, la un minim
istoric de 3,0036 în 13.03.2020, cu tendințe de revenire: în 30.04.2020 a fost înregistrată valoarea
de 4,4365.

5
●Variația înregistrată în cursul trimestrului I 2020 față de începutul anului 2020 (%):
- 31 ianuarie 2020/ 01 ianuarie 2020, uşoară creştere de 0,93 %
- 29 februarie 2020/ 01 ianuarie 2020, descreşterea a fost de -14,01 %
- 31 martie 2020/ 01 ianuarie 2020, descreşterea a fost de -38,69 %
Cea mai mare descreştere a prețului acțiunilor ARS a fost înregistrată în luna martie 2020
(-28,69%).
La mijlocul lunii aprilie 2020, prețul acțiunilor Aerostar înregistra o creştere de 20,73 %
față de finele lunii martie 2020.
Conform consiliului director, în trimestrul I 2020 nu a existat un program de achiziționare a acțiunilor
proprii, Aerostar S.A. nu a emis obligațiuni ori alte titluri similare și nu au fost înregistrate subscripții de
noi acțiuni şi nici certificate de participare, obligațiuni convertibile sau drepturi similare.

Cifra de afaceri realizată în trimestrul 1 din 2020 a fost de 99.932 mii lei, din care
vânzarile pe piața externă au fost de 90.959 echivalent în mii lei, reprezentand 91% din
total.Vânzările pe piața internă au fost de 8.973 mii lei. Profitul net raportat în primul trimestru a
fost de 21,6 mil.lei, în creștere cu 32%față de perioada similară a anului 2019. Datoriile totale ale
producătorului de aeronave se cifrau la sfârșitul lunii martie 2020 la 73,1 mil. lei, în creștere cu
12,7% față de decembrie 2019, activele având o creștere de 4,57% , la valoarea totală de 581,7
mil. lei. în trimestrul I 2020, valoarea totală a cheltuielilor bugetare a fost de 25,8 mil.lei, de 6 ori
mai mare decât valoarea din aceeași perioadă a anului 2019.
Având în vedere gradul mic de îndatorare al companiei (conform datelor de la nivelul
anului 2019) și parteneriatul intern cu industria de apărare, aceasta are atuuri pe care le poate
valorifica în perioada de după pandemie. Însă dependența de evoluțiile la nivel internațional fac
o eventuală previziune pentru evoluția viitoatre a companiei greu de realizat.

4. INDICATORI BURSIERI AEROSTAR SA BACĂU

Acţiunile Aerostar-în cifre anul 2019 anul 2018 anul 2017

Număr acţiuni 152.277.450 152.277.450 152.277.450


Valoare nominală pe 0,32 0,32 0,32
acţiune (lei)
Preţ la sfârşitul anului (lei) 5,35 4,85 4,70
Capitalizare bursieră (lei) 814.684.358 738.545.633 715.704.015
Preţ maxim (lei) 5,35 5,36 4,78
Preţ minim (lei) 4,78 4,65 3,25
Rezultat pe acţiune (lei) 0,433 0,525 0,349

um 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017


Capital social 48.729 48.729 48.729
Cifra de afaceri mii lei 399.210 353.413 340.172
Vânzări la export mii lei 314.399 267.382 258.390
79% 76% 76%
Numărul efectiv de 1.958 1.969 2.100
personal

6
Profit brut (înainte mii lei 75.106 87.420 58.787
de impozitare)
Profit net mii lei 65.979 79.921 53.170
Cash - flow mii lei 207.362 167.545 163.866
Lichiditate generală . 8,24 9,71 7,03
Cheltuieli pentru mii lei 35.285 28.798 23.447
investiții

Profitul net
1. Câștiguri per acțiune EPS = Numărul de acțiuni
2017
53.170.000
EPS = = 0,34916529
152.277.450
2018
79.921.000
EPS = = 0,52483805
152.277.450
2019
65.979.000
EPS = = 0,43328149
152.277.450
Vânzările
2. Vânzări per acțiune SPS = Numărul de acțiuni
2017
258.390.000
SPS = = 1,69683692
152.277.450
2018
267.382.000
SPS = = 1,75588703
152.277.450
2019
314.399.000
SPS = = 2,06464582
152.277.450

3. Randamentul dividendelor redă eficienţa plasamentului într-un titlu, măsurată prin raportul
Da (dividendul/acțiune)
între dividendele încasate şi preţul curent al acţiunii DY=Pa (Prețul curent al acțiunii)
31.12.2017 DY=2,0% calculat pe baza prețului de închidere al acțiunii în ultima zi de tranzacționare din anul
respectiv
Raportul PER de capitalizare bursieră a fost de 12,67
În 2019, valoarea dividendului a fost de 0,1080 lei/acțiune, raportat la ultimul preț de pe bursăde
5,0000 lei/acțiune al titlurilor Aerostar, rezultând un randament de 2,05%, cu mai puțin de 1
procent peste media dobânzilor la depozitele bancare, însă mai mic decât ce oferă alte acțiuni de
la BVB.
În prezent, raportul PER de capitalizare bursieră este de 9,92.

Bibliografie:
1. www.aerostar.ro
2. www.zf.ro
3. www.bvb.ro
4. Daniel Manațe - Evaluarea Instrumentelor Financiare - note de curs- core uav
4. www.economica.net