Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNOLOGIA EXPLOATARII SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 1.Exploatarea sistemelor de distributie 1.1.

Verificarea periodica a marcajelor traseului conductelor de distributie, inclusiv a bransamentelor si refacerea acestora in caz de degradare se executa de furnizor prin: - semne caracteristice - GN - inscrise vizibil, cu vopsea pe suprafete fixe (cladiri, garduri, stalpi, etc.); - rasuflatori; in zonele in care marcarea nu se poate realiza in alt mod. 1.2.Controlul conductelor in vederea depistarii eventualelor pierderi de gaz, se efectueaza in functie de vchimea si importanta lor, cu: - detectoare electronice portabile, la intervale de o luna in localitatile urbane si rurale si la doua luni in afara localitatilor; - detectoare electronice pe mijloace auto, cel putin odata pe an. 1.3.Controlul se efectueaza: - pe toate traseele conductelor si Bransamentelor; la caminele si constructiile altor retele subterane existente, pana la o distanta de 3 m fata de conductele de gaze naturale. 1.4. Dupa efectuarea controlului, echipa respectiva consemneaza pe ordinul de serviciu constatarile facute si masurile luate. 1.5. La constatarea unor scapari de gaze, care impun interventii de urgenta, un membru al echipei de control anunta imediat biroul de reclamatii, telefonic sau prin posturi de emisie portabile. In asemenea situatii echipa de control is primele masuri, dupa caz: - opreste circulatia autovehiculelor si pietonilor din zona; - deschide capacele caminelor conductei de gaze si ale altor retele subterane existente din zona; - supravegheaza zona pana la sosirea echipei de interventie. 1.6.In cazul constatarii prezentei unor scapari de gaze intr-o constrctie, consumatorul sau echipa de control sosita la cererea consumatorului, actioneaza astfel: - interzice accesul cu foc; - intrerupe alimentarea cu gaze naturale; - efectueaza aerisirea incaperilor; - extinde controlul pe intreaga zona uncle se presupune ca a fost posibila infiltrarea - Anunta biroul de reclamatii. 1.7. Revizia retelelor si bransamentelor se efectueaza odata pe an, prin realizarea urmatoarelor operatiuni: - curatirea tijei si eventuala completare a rasuflatori lor; - manevrarea robinetelor si remedierea acestora si a defectiunilor la toate imbinarile; - curatirea caminelor de vizitare; - completarea cu capace la caminele de vizitare la care acestea lipsesc; - verificarea potentialului electric, conducta-sol, la instalatiile de protectie catodica. 1
FT EXPLSIS - AUTOSTRADA NADLAC ARAD SI DRUM DE LEGATURA LOT 1

gazelor;

1.8. Pentru retelele protejate electric, odata la 10 zile se efectueaza controlul posturilor de protectie catodica existente. Constatarile se mentioneaza in ordinul de serviciu. 1.9. Inlocuirea conductelor de gaze ingropate se face in functie de: - starea tehnica; - frecventa defectelor; - influenta agresivitatii solului si a curentilor de dispersie; - modernizarea carosabilului; - schimbarea regimului de presiune, etc, Inlocuirea capacelor la caminele de vizitare se face imediat dupa constatarea deteriorarii sau lipsei lor. 1.10. In cazul conductelor situate pe strazi supuse modernizarii, se verifica starea acestora prin sondaje, stabilindu-se Iucrarile necesare pentru asigurarea functionarii, in conditii de siguranta pentru o perioada de cel putin 10 ani. 1.11. Efectuarea interventiilor sau executarea legaturii conductelor not la conductele in functiune se va face, in raport de complexitatea lucrarilor, prin: - inchiderea retelei; - reducerea presiunii de regim; - dispozitive speciale la presiunea de regim. 1.12. intreruperea planificata a gazelor pentru efectuarea de lucrari intr-un sector de distributie se face numai dupa anuntarea abonatilor afectati de intrerupere, inainte cu minimum 24 ore. Repunerea in functiune a retelelor se face cel mai devreme dupa 3 ore de la intreruperea furnizarii gazelor. 1.13. Trecerea unei conducte de la un regim de presiune superioara celei pentru care a fost construita se face numai dupa: - efectuarea probelor de presiune corespunzatoare noului regim de functioare; - modificarea corespunzatoare a echipamentelor din firidele sau cabinele de bransament. 1.14. Operatiile de taiere si sudare pe conducte in functiune se fac: - dupa ce au fost luate masuri tehnice care sa excluda pericolul de accidente; numai de personalul autorizat al unitatii dedistributie. 2. Interventii pentru remedierea defectelor 2.1. Furnizorul asigura activitatea permanenta pentru primirea reclamatiilor si remedierea defectelor intervenite in sistemul de distributie si instalatiile de utilizare. In functie de numarul abonatilor si intinderea retelei, acivitatea se organizeaza astfel: - birou de reclamatii cu formative de interventie si cu functionare in trei schimburi, dotata cu telefon direct si cu masini de interventie; - post de reclamatii asigurat de un salariat cu domiciliul permanent in localitatea in care se desfasoara activitatea. 2.2. Pentru localitatile mici sau pentru consumatori izolati, la care numarul abonatilor nu justifica existenta formatiunilor permanente de interventie, remedierea defectelor se asigura de echipele existente la sectiile sau sectoarele unitatii distribuitoare. Chemarea echipelor de interventie de la sectii sau sectoare se face de salariatii 2
FT EXPLSIS - AUTOSTRADA NADLAC ARAD SI DRUM DE LEGATURA LOT 1

unitatii distribuitoare, prin telefonul propriu sau local, on direct de beneficiar. 2.3. Furnizorul comunica consumatorilor numarul de telefon pentru reclamatii si interventii si it inscrie in "Instructiuni de utilizare a gazelor naturale", ce se predau consumatorilor, la punerea in functiune a instalatiilor. 2.4. Masinile de interventie se doteaza cu posturi de emisie receptie, cu semnalizare de alarma, cu scule pentru executarea lucrarilor. 2.5. Echipele de interventii se compun din muncitori calificati si cu experienta si se doteaza cu echipament de protectie corespunzator normelor si poseda permis de acces nelimitat. Deplasarea echipei de interventii se asigura in cel mai scurt timp posibil, pe baza ordinului de serviciu. Remedierea defectului se consemneaza de echipa de interventii intrun raport intocmit pe verso ordinului de serviciu. 2.6. Defectiunile semnalate pe instalatiile de utilizare ale agentilor economici si institutiilor se remediaza de echipele de interventie ale acestora si in masura posibilitatilor de echipele de interventie ale furnizorului, la cererea consumatorului si contra cost. Furnizorul poate fi solicitat pentru intreruperea alimentarii cu gaze naturale de la statia sau postul de reglare, daca este necesar. 3.Scoaterea din functiune a conductelor de distributie 3.1. O conducta se considera scoasa din functiune dupa ce s-a oprit vehicularea gazelor, prin instalarea portiunii respective cu ajutorul robinetelor de sectionare. 3.2. Scoaterea din functiune a conductelor se poate face din urmatoarele cauze: - remedierea avariilor sau accidentelor tehnice; - efectuarea unor lucrari,programate, pe conducte; - dezafectarea conductelor. 3.3. Scoaterea din functiune a conductelor se executa de echipe sau formatii de lucru ale furnizorului sau beneficiarului, dupa caz, numai pe baza programului de lucru scris, sau foil de manevra, on a dispozitiei telefonice a persoenlor autorizate, inregistrata in caietul de dispozitii al dispeceratului de gaze naturale. 3.4. Programele de lucru se intocmesc pentru lucrari importante si planificate. Foile de manevra se intocmesc pentru lucrari mai simple sau in cazuri de accidente tehnice, In caz de avarie, personalul de interventie is primele masuri de siguranta la biroul de reclamatii. 3.5. Programul de lucru cuprinde: - denumirea si scopul lucrarii; - data programata si durata estimata a lucrarii; - schita conductei sau retelei pentru zona afectata, cu indicarea armaturilor de pe traseu, sau schema conductelor din zona formatiei respective; - delimitarea si marcarea zonei de lucru; - executantul si conducatorul lucrarii; - responsabilul coordonator din partea regionalei sau sectiei on atelierului de exploatare; - succesiunea efectuarii operatiilor; - modul de alimentare cu gaze a consumatorilor, sau aprobarea pentru oprirea livrarii 3
FT EXPLSIS - AUTOSTRADA NADLAC ARAD SI DRUM DE LEGATURA LOT 1

gazelor; - dotarea tehnica; - masurile de protectie a muncii si PSI specifice lucrarii; - numele si semnatura persoenlor care intocmesc si aproba programul de lucru. lucrarii. 3.7. Foile de manevra se intocmesc intr-o forma succinta, in functie de specificul

3.8. Pentru dezafectarea unei conducte se intocmeste un program de lucru care, fata de programele obisnuite, cuprinde urmatoarele date si masuro suplimentare - planul de amplasare a conductei, cu modificarile la zi si cu mentonarea dispozitivelor de refulare a gazelor, si a zonelor de lucru periculoase; - alte constructii si instalatii nou amplasate pe traseu; - tronsoanele care nu se pot demonta odata cu dezafectarea conductei; - desfiintarea tuturor marcajelor, rasuflatorilor si dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul tronsoanelor ce nu se demonteaza odata cu dezafectarea conductei; - marcarea cu vopsea sau tablite a zonelor periculoase; - locul de taiere si blindare a tutror capetelor si legaturilor; - alte elemente necesare pentru siguranta lucrarii; - obligativitatea incheierii unui proces verbal la terminarea lucrarilor. 3.9. Inainte de inceperea lucrarilor programate se face: - instructajul de protectia muncii si PSI, specifice programului de lucru sau foil de manevra; dotarea formatiei de Iucru cu mijloace de protectia muncii si PSI. Conducatorul formatiei de lucru si responsabilul coordonator de executarea lucrarilor si operatiunilor cuprinse in programul de lucru sau foaia de manevra, in conformitate cu documentatia de executie, normele tehnice de protectia muncii si PSI. Lucrarile ce se executa in zona de protectie sau de siguranta a altor obiective se fac cu avizul si supravegherea tehnica a detinatorului acestor obiective. 3.10. Pentru a evita legarea unor conducte not la tronsoanele ramase nedemontate la dezafectarea unor conducte vechi, se va efectua in prealabil o identificare pe traseu a acestora. Identificarea se va efectua de delegatii beneficiarului si constructorului si dupa caz ai unitatii distribuitoare, pe baza de: - plan de situatie si schema; - verificarea diamentrelor conductelor; - sondaje, prin perforari fara foc; - injectare de odorizant in retelele de distributie, etc. Toate iesirile din conductele ce urmeaza sa fie dezafectate se blindeaza. 3.11. Scoaterea din functiune cu aj utorul dispozitivului cu para, a conductelor avand Dn<50 mm racordate la conducta de distributie prin teu se face pe baza ordinului de serviciu. 3.12. Dupa incheierea lucrarilor executantul va inscrie in planul de amplasare si in cartea constructiei elementele constructive not si cele modificate, care sa reflecte situatia reala din teren.

4
FT EXPLSIS - AUTOSTRADA NADLAC ARAD SI DRUM DE LEGATURA LOT 1