Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV

Catedra Design de Produs 1i Robotic/

Simpozionul na ional cu participare interna ional'


PRoiectarea ASIstat' de Calculator

P R A S I C ' 02
Vol. II - Organe de ma1ini. Transmisii mecanice
7-8 Noiembrie
Bra ov, Romnia
ISBN 973-635-075-4

PARTICULARIT I CONSTRUCTIVE I TEHNOLOGICE N


FABRICA IA CUZINE ILOR CU ALIAJ STANIU - PLUMB PENTRU
MOTOARE DIESEL
Ioan LUNGU*, Augustin PASTOR**
*Universitatea Eftimie Murgu din Re i a
**U.C.M. Re i a S.A.

Abstract: In the sliding bearing construction of the high power Diesel engines enter the bimetal bearings:
steel and tin-lead allaj, having the outside diameter up to 1000 mm. The paper presentes the constructive
particularities of these bearings, assimilated in manufacturing at U.C.M. Re$i%a. Also there are presented the
technological particularities, starting with the tin-lead allaj centrifugal cast, continuing with the mechanical
processing specific to these bearing types, with the interoperative and final control methods and means, wich
assures the obtaining of the imposed quality parameters.
Cuvinte cheie: motor Diesel, cuzine%i, construc%ie, tehnologie.
1. Considera+ii generale
ncepnd din 1960, la U.C.M. Re i a se fabric'
motoare Diesel tip 12 LDA 28 de 2300 CP, destinate
n primul rnd trac iunii feroviare, dar utilizate i la
propulsia naval'. n 1967 a intrat n fabrica ie de
serie i motorul tip 6 LDA 28 de 1250 CP, avnd
acelea i destina ii. Fabrica ia de motoare Diesel tip
R 251 ALCO, cu puteri ntre 1500 i 4000 CP,
destinate, n principal, trac iunii feroviare i
propulsiei navale. n 1977 a nceput fabrica ia
motoarelor Diesel navale semirapide i lente. S-au
asimilat n fabrica ie motoarele tip L52 / 55A de
6000 i 8000 CP i KSZ 90 / 160 A de 18000 i
27000 CP. Fabrica ia de motoare Diesel navale s-a
modernizat ncepnd din 1984, cnd s-au asimilat n
fabrica ie motoare navale tip K 6 SZ 52 / 105 C de
6150 CP i K 6 SZ 70 / 150 C de 11400 CP, precum
i motoare de acest tip cu 7,8 i 10 cilindri. ncepnd
din 1994 s-a trecut la fabricarea celor mai moderne

tipuri de motoare navale BURMEISTER & WEIN,


6S70MC de 3250 CP [4].
Majoritatea tipurilor de motoare Diesel asimilate
n fabrica ie la U.C.M. Re i a au n construc ia unor
lag're de alunecare cuzine i cu strat de glisare din
aliaj staniu-plumb, numit n mod uzual Weissemetall
(simbolizat prin WM), adic' metal alb [1; 2].
nc' din 1967, pe baza licen ei de fabrica ie a
firmei germane Lauchertal, la U.C.M. Re i a s-au
fabricat patru tipuri de cuzine i cu metal alb WM89,
necesari motoarelor Diesel tip 12 LDA 28 de 2300
CP.
2. Particularit/+i constructive
Odat' cu modernizarea fabrica iei de cuzine i
trimetalici, pe baza colabor'rii cu firma austric'
MIBA, s-a modernizat i s-a extins i fabrica ia de
cuzine i bimetalici, ncepnd din 1985, fiind posibil'
fabricarea urm'toarelor tipuri:

98
cuzine i i buc e din bimetal (o el/aliaj/staniuplumb), cu diametru exterior pn' la 1000
mm, cu i f'r' guler;
inele
i semiinele axiale din bimetal
(o el/aliaj/staniu-plumb), cu diametru exterior
pn' la 700 mm.
n fig. 1 este prezentat' construc ia de baz' a
unui cuzinet cu strat de glisare din WM. Compozi ia
metalului alb are ca elemente de baz': 89 % Sn,
0,35% Pb, 7,5 % Sb, 3 % Cu. Stratul de metal alb
este turnat centrifugal pe suportul de o el. n acest
scop, se utilizeaz' dou' ma ini de turnat centrifugal,
specializate. Ma ina GMZ 70/450 are urm'torul
domeniu de lucru: diametrul exterior al cuzine ilor
70...450 mm, l' imea 80...400 mm, grosimea
peretelui 5...20 mm. Tura ia de turnare centrifugal'
este reglabil' continuu ntre 300...1200 rot / min. A
doua ma in' de turnat centrifugal, GMZ 350/1000,
are urm'torul domeniu de lucru: diametrul exterior
al cuzine ilor 350...1000 mm, l' imea 200...1000
mm, grosimea peretelui 10...50 mm. Tura ia de
turnare centrifugal' este reglabil' continuu ntre
100...600 rot/min.
Strat de protec ie
Sn
gros. 0,002 mm

Suport de o el
OLC 10
Strat glisare
aliaj SnPb (WM)
gros. 1,5 2,0 mm

Fig. 1
3. Particularit/+i tehnologice
Fabrica ia cuzine ilor cu strat de glisare din WM
prezint' anumite diferen e fa ' de fabrica ia
cuzine ilor cu strat de glisare din bronz cu plumb
[3]. Tehnologia de fabricare a cuzine ilor cu WM
cuprinde urm'toarele grupe de opera ii: strunjirea
suportului de o el sub form' de buc ' cilindric' sau
buc ' cu guler, turnarea centrifugal' a stratului de
WM, numai radial sau radial i frontal, prelucrarea
buc elor turnate, interior i capete, cu adaos pentru
finisare, sec ionarea buc elor turnate cu WM i
prelucr'ri ca semicuzine i, prelucr'ri mecanice
finale, prelucr'ri mecanice finale, control
defectoscopic i dimensional, depunerea electrochimic' a stratului de protec ie anticoroziv' din
staniu.

Suportul de o el al cuzinetului se ob ine prin


strunjirea semifabricatului care poate fi sub form' de
eav' cu pere i gro i sau de buc ' forjat'. Trebuie s'
se ob in' grosimea prescris' a peretelui ( 0,075
mm) i rugozitatea Ra = 10 m.
Dup' turnarea centrifugal' a stratului de WM, se
efectueaz' detensionarea buc ei turnate.
La buc ele de o el turnate cu WM nu se aplic'
opera ia de calibrare, deoarece deforma iile dup'
turnarea centrifugal' sunt foarte mici. Pe de alt'
parte, prin calibrare, n zona de aderen ' dintre o el
i WM apar tensiuni care pot reduce foarte mult
aderen a. Dac' deforma iile buc ei turnate cu WM
dep' esc 0,4 % din diametrul exterior, se aplic'
opera ia de rotunjire. Buc a turnat' se a eaz' ntre
dou' semimatri e circulare, avnd diametrul interior
cu pu in mai mare dect diametrul exterior al buc ei.
n'l imea semicuzine ilor este sub axa mijlocie.
Diametrul de corectat al buc ei turnate se stabile te
prin adaosuri de reglaj n planul de separa ie al
semimatri elor. Prin rotirea interminent' a buc ei i
nchiderea repetat' a matri ei se ob ine reducerea
abaterii de la circularitate sub 0,2 % din diametrul
exterior.
Strunjirea interioar' a buc elor turnate se
efectueaz' pentru ca aliajul suplimentar depus prin
turnare s' poat' fi recuperat i pentru a crea o baz'
tehnologic' la prelucr'rile ulterioare. Se urm're te
ob inerea unui alezaj concentric cu suprafa a
cilindric' exterioar' a buc ei, abaterea admis' fiind
de 0,2...0,5 mm, iar toleran a la diametrul interior
este de 0,1 mm.
La retezarea capetelor buc ei turnate se
ndep'rteaz' un adaos de 5...8 mm, n func ie de
diametrul exterior al buc ei, toleran a la lungimea
buc ei fiind de 0,3 mm.
La cuzine ii cu guler, pentru lag're radialeaxiale, dup' strunjirea interioar' se efectueaz'
strunjirea frontal' i exterioar' a gulerelor. Se impun
toleran e de +0,1 mm la diametrul exterior al
gulerelor i la lungimea buc ei, iar abaterea de la
concentricitate s' fie sub 0,3 mm.
Prin sec ionarea buc elor se ob in semicuzine ii.
Sec ionarea se efectueaz' cu dou' freze-fer'str'u
simultan, n planul de separa ie. Toleran a la
n'l imea semicuzine ilor ob inu i prin sec ionare
este de 0,5 mm, iar la lungimea perimetrului este de
0,5 mm. La sec ionarea buc elor turnate cu WM,
centrarea i prinderea acestora pe ma in' se
efectueaz' cu elemente de centrare cilindrice,
corespunz'toare alezajului, spre deosebire de
conurile de centrare utilizate la sec ionarea buc elor
cu bronz.
La semicuzine ii cu WM nu se aplic' opera ia de
presare formare, pentru a nu influen a zona de

99
aderen ' a aliajului antifric iune pe o el. Dar, se
aplic' n schimb opera ia de presare n interior.
Semicuzinetul se a eaz' ntr-o matri '
semicircular' avnd diametrul Dm mai mic dect
diametrul calculat i se apas' la interior ca un
poanson semicircular, n trei pozi ii ale
semicuzinetului, decalate la 45o, notate cu I II III
n fig.2.

W
Dm
II

I
Dp

45o

45o
III

Fig. 2
ntre diametrul matri ei Dm, diametrul
i
grosimea
peretelui
poansonului
Dp
semicuzinetului W trebuie s' existe rela ia:
D p ) = (D m

2W )

(1...2 mm ) .

(1)

Este foarte important ca modificarea diametrului


semicuzinetului s' fie ct mai mic', pentru
reducerea influen ei asupra zonei de aderen ' ntre
o el si WM. n acest scop, grosimea frezelorfer'str'u cu care se sec ioneaz' buc ele trebuie s' fie
sub 3 mm.
Dup' opera ia de presare n interior, se
efectueaz' corectarea deschiderii semicuzinetului,
pentru a o aduce la dimensiunea prescris' n desen.
Pentru aceasta se poate aplica procedeul de corectare
prin ap'sarea capetelor semicuzinetului ntr-un
dispozitiv prev'zut i cu un verificator al
deschiderii, sau procesul de corectare prin rulare,
ntr-un dispozitiv cu trei val uri, semicuzinetul fiind
rulat ntre un val superior i dou' val uri inferioare,
sub presiune u oar'. Acest ultim procedeu se aplic'
la corectarea semicuzine ilor cu diametru interior
mai mare de 125 mm.
Prin opera ia de bro are a suprafe elor de
mbinare se ob ine un semicuzinet cu plan de
separa ie mijlociu. O pereche de semicuzine i
formeaz', dup' bro are, un corp cu sec iunea
transversal'
circular'.
Pentru
determinarea

perimetrului semicuzinetului se pot folosi dou'


metode de verificare. La semicuzine ii cu pere i
gro i (la care raportul dintre grosimea peretelui i
diametrul exterior este mai mare de 5 %) se verific'
semin'l imea n stare liber' H = D/2, toleran a fiind
k8. La semicuzine ii cu pere i sub iri, se m'soar'
perimetrul n stare liber', diametrul exterior, cu un
verificator cu band' flexibil', etalonat n prealabil,
toleran a fiind k9. bro area se efectueaz' pe ma ini
de bro at specializate, care lucreaz' cu dou' bro e
simultan, prelucrnd cele dou' suprafe e de mbinare
ale semicuzinetului la rugozitatea Ra = 4 m.
Adaosul de bro are este de 11,5 mm pe suprafa '.
n cazul semicuzine ilor cu diametru exterior mai
mare de 500 mm, prelucrarea suprafe elor de
mbinare se efectueaz' pe o ma in' de frezat,
prev'zut' cu dispozitiv de prindere adecvat. Freza
cilindro frontal' trebuie s' aib' sensul mi c'rii de
rota ie astfel ca din ii frezei s' intre n prelucrare
dinspre WM spre o el, pentru a preveni desprinderea
stratului de glisare.
Pentru prelucrarea final' a suprafe elor
exterioare ale semicuzine ilor este necesar'
prelucrarea, n prealabil, a suprafe ei interioare, care
va servi ca suprafa ' de centrare, ca i te irile
exterioare i interioare la capete. Aceste prelucr'ri se
efectueaz' pe o ma in' specializat', cu dou' unit' i
de lucru, cu scule combinate, ciclu de lucru la
prelucrarea unei perechi de semicuzine i fiind sub un
minut.
La semicuzine ii radiali axiali cu guler, trebuie
s' se strunjeasc' ntr-o singur' prindere: conturul
gulerului, l' imea cuzinetului, diametrul exterior al
gulerului i te irile exterioare. n acest scop,
perechea de semicuzine i este strns' cu ajutorul
unui inel de fixare i prins' pe un dorn cu
expansiune, pe strung. Toleran ele la suprafe ele
prelucrate sunt cele indicate n desenul
semicuzine ilor.
Suprafa a exterioar' a semicuzine ilor, de
a ezare n corpul lag'rului, se prelucreaz' final prin
rectificare. Adaosul de rectificare este de 0,20,4
mm pe suprafa ', n func ie de diametru i tipul
cuzinetului. Prinderea unei perechi de semicuzine i
pe ma ina de rectificat se efectueaz' prin
intermediul unui dispozitiv ac ionat hidraulic.
Semicuzine ii se centreaz' pe suprafa a interioar' i
se fixeaz' pe te iturile exterioare cu dou' discuri
conice. Diametrul de rectificat corespunde cu
dimensiunea deschiderii semicuzine ilor.
n func ie de forma cuzine ilor, urmeaz'
prelucr'ri de frezare, g'urire, filetare, prin care se
execut': buzunare de ulei, orificii de ungere, g'uri
de fixare, canale de ulei pe guler, loca e pentru
uruburi .a.
Prelucr'rile finale ale semicuzine ilor constau n:

100
finisarea suprafe elor de mbinare, a suprafe ei de
glisare i a grosimii peretelui, marcarea, debavurarea
nainte de galvanizare.
Bro area final' a suprafe elor de mbinare se
efectueaz' pe ma inile de bro at specializate, care
lucreaz' cu dou' bro e simultan. Semicuzinetul se
a eaz' ntr-un dispozitiv tip matri ', avnd diametrul
egal cu diametrul constructiv al suportului lag'rului.
Adaosul de bro are este de 0,31,0 mm.
Afi aj
Traductor
inductiv
Calibru I

Etalon

000,000
Calibru II

Fig. 3
M'surarea perimetrului semicuzinetului bro at
se efectueaz' pe ma ini de m'surat specializate,
etalonate n prealabil. M'surarea const' ntr-o
comparare a perimetrului cu etalonul. Totodat' se
verific' i nclina ia suprafe elor de mbinare. Aceste
ma ini m'soar' prin metoda B, conform DIN/
ISO6524, cu for e de ap'sare la ambele suprafe e de
mbinare ale semicuzinetului. Pentru etalonarea
ma inilor de m'surat se utilizeaz' cale de etalonare
speciale, pentru fiecare semicuzinet. La rndul lor,
calele de etalonare se m'soar' pe principiul
reprezentat n fig.3. Circumferin a etalonului este
m'surat' cu o band' metalic', prin diferen a fa ' de
dou' calibre de dimensiuni diferite.

Exist' mai multe calibre cu diametru din 10 n


10 mm, executate la precizie nalt'. Circumferin a
acestora se calculeaz' din diametrul exterior i din
n'l ime, care se pot m'sura cu precizie. Dup' ce
ma ina se regleaz' la zero cu calibrul I, se
efectueaz' 10 m'sur'ri ale etalonului, abaterile
diferen ei trebuind s' fie sub 23 m. Dup'
reglarea la zero cu calibru II, se efectueaz' alte 10
m'sur'tori ale etalonului. Din valorile medii astfel
ob inute se calculeaz' lungimea circumferin ei
etalonului, care se marcheaz' pe suprafa a lateral' a
acestuia.
Opera ia de alezare final' are ca scop ob inerea
grosimii
peretelui
prev'zut'
n
desenul
semicuzinetului. Se efectueaz' pe ma ini de alezat
specializate, semicuzinetul fiind a ezat ntr-un
dispozitiv cal', avnd diametrul egal cu cel al
alezajului din suportul lag'rului n care se va monta
semicuzinetul.
Se ob ine rugozitatea Ra = 0,8 m i abateri la
grosimea peretelui sub 5 m.
n final, semicuzine ii sunt trecu i n sectorul de
galvanizare, pentru depunerea stratului de protec ie
anticoroziv', din staniu.
Bibliografie
1. Ehrentraut, O. Qualittssicherung in der
Gleitlagerproduction.
MIBA-Symposium,
Salzburg, 1990.
2. Grath, K. Zuknftipe Schwerpunck des
Dieselmotoren-Entwiklung. MIBA-Symposium,
Salzburg, 1990.
3. Lungu, I. Perfec%ion4ri n fabrica%ia cuzine%ilor
pentru motoare Diesel de mare putere. Lucr'ri
tiin ifice prezentate la a 7-a Conferin '
Interna ional' de Tribologie, Bucure ti, 1996,
p.16-21.
4. Lungu, I. 40 de ani de fabrica%ie Diesel la
Re$i%a, retrospectiv4 tehnologic4. Analele
Universit' ii Eftimie Murgu Re i a. Anul VI,
Nr.1, 1999, p.117-124.

S-ar putea să vă placă și