Sunteți pe pagina 1din 3

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 273


din 14 iunie 1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 193 din 28 iulie 1994 Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,


prevazut in anexa la prezenta hotarare. Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 3. - Prevederile contrare prezentei hotarari se abroga. PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza: Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat

Guvernul Romaniei

din 2 noiembrie 1993

Hotarare nr. 592

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor Republicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 244 din 25 octombrie 1995 Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, prevazut in anexa. Art. 2. - Executia investitiilor finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica, in conditiile stabilite de Ordonantele Guvernului nr. 12/1993 si nr. 15/1993. Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplica pentru investitiile ale caror valori totale depasesc 500 milioane lei. Pentru investitiile ale caror valori totale nu depasesc cuantumul de 500 milioane lei pentru executia lucrarilor, persoana juridica achizitoare va aplica procedura cererii de oferte de pret, conform prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994. Art. 4. - Pentru investitiile ale caror valori totale depasesc 12.000 milioane lei, se va organiza licitatie cu participare internationala, in conditiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994. Art. 5. - Veniturile realizate din executia investitiilor pe teritoriul Romaniei de catre rezidenti straini se supun impozitarii potrivit legislatiei romane in materie, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte contractanta. Art. 6. - Se abroga Hotararea Guvernului nr. 291/1991, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrarilor publice. ANEXA
REGULAMENT privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice

Guvernul Romaniei

din 18 decembrie 1993

Hotarare nr. 727

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 29 din 31 ianuarie 1994 In temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice, Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si


adjudecarea proiectarii investitiilor publice prevazut in anexa. Art. 2. - Proiectarea investitiilor publice, finantate integral sau in completare de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege in afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, se adjudeca pe baza de licitatie publica, in conditiile stabilite de Ordonantele Guvernului nr. 12/1993 si nr. 15/1993. Art. 3. - Prevederile prezentului regulament se aplica pentru investitiile publice ale caror valori totale depasesc 1 miliard lei. Acest cuantum valoric va fi actualizat la propunerea Ministerului Finantelor si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in functie de evolutia preturilor. Art. 4. - Pentru investitiile publice ale caror valori totale depasesc 6 miliarde lei, contractantii pot participa la procedura de licitatie, indiferent de nationalitate, in conditiile stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993. Art. 5. - Veniturile realizate din proiectarea investitiilor publice pe teritoriul Romaniei de rezidenti straini se supun impozitarii potrivit legislatiei romane in materie, coroborat cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte. PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza: Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministrul cercetarii si tehnologiei, Doru Dumitru Palade

ANEXA

REGULAMENT privind procedura de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice