Sunteți pe pagina 1din 1

De asemenea angajatorului ii revine obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea securitatii, sanatatii, prevenirea riscurilor profesionale, informarea

si instruirea lucratorilor, asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. O mare responsabilitate pentru angajator o constituie evaluarea riscurilor legate de echipamentele alese, substantele si preparatele puse in lucru si de amenajarea locurilor de munca. Este important de precizat ca riscurile profesionale, care fac obiectul unei evaluari de catre angajatori, nu sunt determinate o data pentru totdeauna si evolueaza in functie mai ales de dezvoltarea progresiva a conditiilor de munca si de cercetarile stiintifice in materie de riscuri profesionale. In urma evaluarii efectuate angajatorul elaboreaza un plan de actiune pentru activitatile de prevenire precum si pentru metodele de munca si de productie care sa garanteze un nivel mai bun securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. Activitatile de prevenire, metodele de munca si de productie trebuie sa fie integrate in anasamblul activitatii intreprindeii la toate nivelele de incadrare. Punerea in opera a unor servicii de protectie si prevenire este o obligatie pe care Legea o impune angajatorului in situatii bine precizate in normele metodologice.