CAIETUL DE ASISTENȚE AL DIRECORULUI/DIRECTORULUI

ADJUNCT
2012-2013

2013 16 17 18 7 14 21 28 8 15 22 29 Miercuri 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 Joi 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 Vineri 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Sâmbătă 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Duminică 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 1 Luna MAI 2 3 FEBRUARIE 19 20 21 22 4 11 18 25 5 12 19 26 4 5 6 IUNIE 7 8 9 10 11 IULIE 12 13 14 AUGUST . 2012 Săptămâna 1 2 OCTOMBRIE 7 NOIEMBRIE DECEMBRIE 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luni 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Marţi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Miercuri Joi Vineri 5 6 7 12 19 26 13 20 27 14 21 28 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 1 2 7 8 9 14 21 28 15 22 29 16 23 30 5 6 7 12 19 26 13 20 27 14 21 28 8 9 15 22 29 16 23 30 6 13 20 27 7 14 21 28 3 10 17 24 4 11 18 25 1 2 8 9 15 22 29 16 23 30 MARTIE 23 24 25 26 4 11 18 25 5 12 19 26 27 1 2 APRILIE 28 29 8 15 22 29 9 16 23 30 Sâmbătă Duminică 1 2 Luna Săptămâna Luni Marţi 1 IAN.Luna SEPT.

miercuri 1 1 ianuarie 2013.Săptămâna 30 31 32 33 34 35 36 Luni 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Marţi 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 7 14 21 28 Miercuri 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Joi 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Vineri 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Sâmbătă 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Duminică 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 15 16 17 18 19 20 21 Zile libere Cursuri școală 1. marţi 1 26 decembrie 2012. miercuri 1 5 mai 2013. marti 1 2 ianuarie 2013. duminica 6 mai 2013. joi Total 6 . Școala Altfel 1 Ziua Națională a României Vacanță 2 Crăciunul 3 Anul Nou 4 Ziua Internațională a Muncii 5 Paștele 6 Rusalii 7 Adormirea Maicii Domnului 1 decembrie 2012.2.. sîmbăta Zile libere 25 decembrie 2012. miercuri 1 1 mai 2013.. luni 1 23 iunie 2013. luni 15 august 2013.duminica 24 iunie 2013.

................................ Elevi absenţi: ___ Observator: ...................... Tema: ...........FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII Şcoală/Localitate:LICEUL TEORETIC A.. Funcţie: .............................................................M.......... doar cu foarte puţine puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare....... NOTĂ: 5 = performanţă excelentă................................................................... fără rezultate valoroase .......... cu un număr de activităţi inovative 4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat 3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele............................... GUTTENBRUNN Data:.................. Clasa: .................... Total elevi: .................. Profesor: .......... Disciplina:....................................

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ .

articole etc.Comentarii generale (comentarii privind planificarea. disciplina. tipul grupului de elevi.) Listă de verificare pentru strategii/materiale/elementele vizuale  transparente+retroproiector  exerciţii scrise  altele  video  activităţi practice ________________  PowerPoint  TIC ________________  flipchart  cărţi. dificultăţi. ________________  tablă  întrebările elevilor ________________  fişe de lucru  lucru în grup  studiu de caz  lucru pe perechi  activitate de proiect  catalog de prezenţă  joc de roluri  evaluare/ notare . mapele de lucru ale elevilor etc.

6. 12. unde a fost cazul? A oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor pentru elevi? 8. A explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? A oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? A implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres? A asigurat o evaluare formativă regulată. A folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor? 16. adecvată. preocupările diferite şi întreruperile? A comunicat eficient (ton. lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? 21. 18. centrată pe elev. Profesorul A aranjat locul/sala/ în mod adecvat? A aranjat şi pregătit toate echipamentele? A aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate? A avut în vedere considerente/nevoi speciale? A explicat în mod clar scopul. 17. riguroasă. 20. 23. 2. învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte? 15. corectă şi exactă? A furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare. 3. fapte şi idei clare. 24. A redus la minim. ritm. 10. A verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? A asigurat existenţa unor materiale clare. concentrarea şi eforturile elevilor? A încurajat învăţarea autonomă. 5. 11. 29. 9. 28. 27. A selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? A încurajat elevii să pună întrebări? A încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? A răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? 25.1. 7. 4. 26. 22. stil) cu elevii. metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? A explicat procesul de evaluare cu exactitate. exacte şi semnificative? 19. A încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? DA NU . care să răspundă nevoilor lor? 30. răspunzând nevoilor lor diferite? A prezentat informaţii. 13. A identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară? A ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? A adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? A stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ? A împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? A încurajat angajamentul. 14. ori de câte ori a fost posibil.

34. A completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare? . 33. A alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte. A obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? 36. îngrijorări sau nevoi suplimentare? 32. A folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? A atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? A demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu? 35.31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful