TABELUL PERIODIC

AL

ELEMENTELOR

Chimia este stiinta care are ca obiect studierea substantelor si a transformarilor lor.
Este definita si ca stiinta despre atomi (elemente chimice) si combinatiile lor, deoarece studiaza procesele de transformare a substantelor dintr-una în alta prin regruparea atomilor si modificarea legaturilor dintre atomi. Chimia are strânse legaturi cu alte stiinte, dintre care în primul rând cu fizica (limita dintre ele fiind relativa si facând obiectul a doua discipline, chimie fizica si fizica chimica), precum si cu biologia (biochimia) si cu geologia (geochimia) etc. Domeniul chimiei se împarete în: chimia anorganica, chimia organica si chimia fizica. Chimia anorganica studiaza proprietatile fizice si chimice ale elementelor si combinatiilor lor (în afara de compusii carbonului, studiati de chimia organica),precum si legile generale ale combinarii chimice. Chimia organica studiaza combinatiile carbonului cu câteva elemente (hidrogen, oxigen, azot, sulf, halogeni etc.). Denumirea de chimie organica provine din conceptia gresita care a dominat pâna la începutul sec.al XIX-lea, potrivit careia substantele organice nu ar putea proveni decât din organismele vii. Sintetizarea substan-telor organice din substante minerale ( realizata pentru prima oara de Wohler în 1828 prin sintetizarea ureii din substante tipic anorganice) a spulberat aceasta conceptie gresita si a dovedit înca o data unitatea materiala, indestructibila a lumii. Chimia fizica are ca obiect studierea, prin metode fizice, a legilor si feno-menelor chimice precum si a structurii combinatiilor chimice. Sau mai dezvoltat, pe baza acestor discipli-ne, numeroase alte ramuri, cum sunt: chimia analitica, chimia combinatiilor compexe, chimia coloizilor, electrochimia, analiza fizicochimica, fotochimia, magnetochimia, radiochimia. Au existat in decursul timpului mai multe tentative ale chimistilor de clasificare a elementelor chimice: in metale si nemetale, acizi si baze, in functie de valenta sau de alte proprietati. Aplicarea acestor metode facea insa ca o serie de elemente sa se regaseasca in mai multe grupe concomitent. O clasificare mai detaliata si mai utila s-a bazat la inceput pe greutatea atomica si apoi pe numarul atomic. Aceasta clasificare a condus la ceea ce cunoastem astazi sub denumirea de sistemul periodic, inclus in tabelul periodic care ilustreaza grafic legaturile dintre diferite elemente.

c i f o r m e a z a u n n o r d e e l e c t r o n i c a r e i n c o n jo a r a n u c l e u l .Notatia atomica este o modalitate de de a descrie doua proprietati principale ale unui element – numarul atomic si numarul de masa. A c e s t a e s t e a c e l a s i c u n u m a r u l d e e l e c t r o n i c a r e o r b i t e a z a i n ju r u l n u c l e u l u i . a este numarul sau atomic iar b este numarul de masa. f i e c a r e e l e c t r o n a r e u n n i v e l e n e r g e t i c b i n e d e f i n i t . Elementele se scriu de obicei sub forma baX. I n f i e c a r e s t r a t e l e c t r o n i i s u n t d i s t r i b u i t i p e u n u l s a u m a i m u l t e o r b i t a l e . acestea primind denumirea de metaloizi. Pe aceeasi baza a gasit si alte grupari asemanatoare care au devenit cunoscute sub denumirea de “triadele lui Döbereiner”. a observat aceeasi diferenta intre greutatea atomica a elementelor clor – brom si brom – iod. Scurt istoric Clasificarea initiala a elementelor cunoscute in metale si nemetale a condus mai departe la diferentieri in functie de reactivitate. J.Notatia atomica. C u t o a t e a c e s t e a . unde X este simbolul chimic al elementului. De exemplu.W. E l e c t r o n i i n u s e m i s c a p e o r b i t e b i n e d e f i n i t e . Döbereiner a remarcat ca la unele elemente exista aceeasi diferenta intre greutatea lor atomica (termenul actual utilizat este masa atomica relativa) atunci cind sunt aranjate in grupe de cite trei. S-a observat ca unele elemente au proprietati intermediare intre metale si nemetale. A l t r e i l e a s t r a t E x e m i n p vl u e :l i s u l d e e l e c t r o n i a . N u m a r u l d e e m g e aas l st eac u n u m a r u l i n t r e g c e l m a i a p r o p i a t d e v a l o a r e a m a s e i a t o m i c e r e l a t i v e c a r e a r a t a d e c i t e o r i m a s a a t o m u l u i e s t e m a i m a r e d e c i t u n i t a t e a a t o m i c a d e m a s a . IN N V E L I S U L D E E L E C T R O N I S I u u m a r u l a t o m i c a l u n u N i e l ce l me A u e l l n d t o i l e a P r i m u l r e p r e z i n t a n u m a r u l d e p r o t o n i s dt r i a t n s t r a t n u c l e u l f i e c a r u i a t o m . A c e s t e n i v e l e e n e r g e t i c e s u n t g r u p a t e i n s t r a t u r i . John Newlands a aratat in 1864 ca aceste clasificari sunt parte integranta dintr-o schema mai generala. 1. In 1828.

Aceste elemente au fost grupate de catre Mendeleyev pentru a forma prima linie sau perioada din tabelul periodic.Newlands a grupat elementele pe linie in ordinea masei lor atomice si atunci cind a observat aparitia unor elemente cu proprietati similare la intervale regulate. si-au gasit locul in aceasta schema la sfirsitul fiecarei linii. . Mendeleyev a formulat legea periodicitatii care se bazeaza pe ipoteza ca proprietatile elementelor sunt intr-o dependenta periodica in functie de masele lor atomice. al doilea si al noulea si asa mai departe. lasind spatii libere acolo unde nu existau elemente cunoscute cu masa atomica sau proprietati fizice si chimice corespunzatoare pozitiei respective. Gazele nobile care nu fusesera descoperite pina in anul 1890. a regrupat elementele si in in coloane: Newlands a observat ca proprietatile primelor sapte elemente reapar si la urmatoarele sapte. Celelalte elemente cunoscute au fost aranjate sub aceasta prima linie in ordinea masei lor atomice astfel incit sa rezulte un tabel in care elementele de pe coloane prezinta proprietati similare. apartin aceluiasi grup sau familii. oxigen. beriliu. fluor si neon (neonul inca nu fusese descoperit la vremea aceea). nitrogen. El a aranjat elementele intr-un tabel. carbon. Aceasta teorie nu a fost luata in serios la acea vreme mai mult datorita alegerii termenului muzical de “octava” de catre Newlands. Primele opt elemente dupa hidrogen si heliu sunt litiu. bor. El a numit acest fenomen “legea octavelor”. astfel incit primul si al optulea. Ideile lui Newlands au fost dezvoltate si reformulate mai clar de catre chimistul rus Dmitry Mendeleyev.

Un .1 9) 0 7 fusesera astfel anticipate. Patru ani mai tirziu a fost descoperit galiu ale carui proprietati corespundeau pe deplin cu cele prognozate de catre Mendeleyev. A ajutat la estimarea masei atomice relative reale a elementelor si la descoperirea de noi elemente. Tabelul periodic al elementelor este instrumentul cel mai valoros in studiul chimiei anorganice. De exemplu. el a prognozat descoperirea unui element pe care l-a numit eka-aluminiu si ale carui proprietati le-a intuit printr-un studiu al tendintelor si similitudinilor dintre elementele din tabelul sau.Mendeleyev a aranjat de asemenea si elementele pe care le cunoastem astazi sub denumirea de metale tranzitorii in perioade mai lungi astfel incit sa nu se regaseasca in tabel in regiunea ocupata de nemetale. Decizia lui Mendeleyev de a lasa anumite locuri libere in tabel a fost confirmata ulterior prin descoperirea de elemente ale caror proprietati G R U P A R E A D ( m EL E M E N T E L i t r y M e n d e l 1 8 3 4 .

Gruparea elementelor in tabelul periodic Tabelul periodic al elementelor este aranjat astfel incit sa scoata in evidenta similitudinea dintre anumite elemente. T A B E L U L P E R I O D I C A L a l M c M e t a l e a l c N p a m i n t o a s G a z e n o b Mi M e t a l e a le a l e e l ee M e t a l e i t n a el o i z i t r a n z i t i o n a l e i n o m e t a l eL a n t a n i d e t a l e b l A o c t. dar acum se cunoaste ca masa atomica a unui element are o importanta mai mare decit masa atomica relativa. Elementele dintr-o . Aceasta anomalie a ramas o lunga perioada de timp neexplicata. argonul si potasiul. de exemplu. iodul si telluriumul. cobaltul si nichelul. Aceste anomalii dispar atunci cind elementele sunt aranjate in functie de numarul atomic. judecind dupa proprietatile lor. ar trebui sa fie plasate incorect in functie de masele lor atomice.ip n i d e 2.studiu mai riguros al sistemului periodic bazat pe masa atomica scoate insa in evidenta si o serie de anomalii.

Aceasta conduce la o crestere a masei nucleului si sarcinii elementelor de la stinga spre dreapta in cadrul fiecarei perioade. Rezulta in acest fel o crestere a fortei de atractie exercitata de catre nucleu asupra electronilor din ultimul strat numit si strat de valenta.anumita zona a tabelului au proprietati asemanatoare in timp ce elementele situate la o distanta semnificativa au un comportament diferit. cu electronii din acest strat orbitind mai aproape de nucleu (scade raza atomica). . 2. Acest fenomen reflecta o tendinta de crestere a atractiei atomului pentru electroni pe masura ce ne deplasam de la stinga spre dreapta in cadrul aceleasi perioade. O alta consecinta este si contractarea stratului de valenta de la stinga spre dreapta. Halogenii. spre deosebire de elementele situate la dreapta perioadelor care sunt electronegative. Intre aceste extreme exista o variatie gradata a proprietatilor fizice si chimice ca rezultat al masei atomice relative si configuratiei electronice a elementelor care intervin in aceasta zona intermediara. Metalele alcaline si alcalino-pamintoase care sunt situate la capatul din stinga al perioadelor prezinta o slaba atractie pentru electronii din stratul exterior de valenta. sunt elemente puternic electronegative si.1 Perioade Elementele dintr-o perioada au acelasi numar de straturi electronice in atom. posedind o afinitate mare pentru electroni. formeaza usor ioni negativi cu metalele sau cu hidrogenul prin atragerea unui electron in stratul de valenta. numar care coincide si cu numarul stratului exterior. fara a avea insa si o crestere a numarului de straturi de electroni. situati la extremitatea din dreapta a perioadelor. electroni pe care ii cedeaza usor formind astfel ioni pozitivi. Spunem ca aceste elemente sunt electropozitive. In aceeasi perioada fiecare element contine un electron in plus pe ultimul strat comparativ cu elementul anterior. In cadrul aceleasi perioade elementele sunt aranjate in ordinea crescatoare a numerelor atomice.

3 Legaturi pe diagonala Ca urmare a celor doua tendinte importante din tabelul periodic – contractia straturilor de electroni de la stinga la dreapta perioadelor (cresterea electronegativitatii) si cresterea numarului de straturi de electroni in grupe de sus in jos (descresterea electronegativitatii) – se intimpla deseori ca un element sa aiba o raza atomica si raza ionica apropiate de ale elementului pozitionat mai jos pe diagonala decit elementele din propria grupa. Influenta combinata a acestor factori conduce la o tendinta puternica a elementelor metalice din coltul din stinga jos al tabelului periodic (metalele alcaline grele) de a forma cationi. Astfel de asemanari pot fi observate si in cazul altor perechi de elemente pozitionate similar. litiu se aseamana ca proprietati chimice cu magneziu mai mult decit ne-am astepta. . straturile suplimentare si distanta din ce in ce mai mare a nucleului fata de electronii de pe ultimul strat face ca acesti electroni sa fie mai putin legati. comportarea elementelor situate pe diagonala poate fi uneori asemanatoare. Chiar daca sarcina nucleului creste pe aceasta directie. Una dintre cauze o constituie influenta straturilor interioare de electroni care au un efect de ecranare. 2. in timp ce elementele nemetalice din coltul din dreapta sus (halogenii usori) formeaza anioni.2. Deoarece exista o serie de proprietati care sunt dependente de aceste raze si de valorile electronegativitatii. reducind astfel forta de atractie exercitata asupra electronilor de valenta. ceea ce conduce la formarea de cationi. fiecare element va avea un strat de electroni in plus fata de cel de deasupra lui. De exemplu.2 Grupe Deplasindu-ne de sus in jos in coloanele (grupele) tabelului periodic.

Blocurile de elemente de tip s. d. Tipuri de orbitali Elementele chimice se pot clasifica in grupuri sau blocuri. dupa tipul de orbital in care intra electronul distinctiv. Blocul s contine metalele alcaline si metalele alcalino-pamintoase. f.Exemple de legaturi pe diagonala in tabelul periodic 3. d si f Este cunoscut ca substraturile de electroni sunt formate din orbitali de acelasi tip si care au aceeasi energie. 3. acestia sunt notati cu simbolurile s.1 Elemente de tip bloc s Toate elementele din blocul s sunt metale si se regasesc in grupele 1 si 2 ale tabelului periodic. p. pierzind cu usurinta electronii lor de valenta pentru a forma . p. Aceste metale sunt puternic reactive.

compusi ionici cu numere de oxidare +1 sau +2 (Numarul de oxidare este un numar care indica citi electroni trebuie sa primeasca sau sa cedeze atomul dintr-un compus pentru a forma un atom neutru. .

legatura metalica din structura metalelor din blocul s este relativ slaba.Avind numai unul sau doi electroni de valenta. s e l e m j e u s i n d i a e n o a r G M p t o a s a c a c e s t t e s r e . s e t i t a t e e r g i e r o d u s a c t i e i r i n d e . f i i n i n t a b e c a r e i l u i e s a f i e r s i v i o t a l e m o i M D s e i n t r o d u p o t a s i u i n e l i b e r e a z a o c a s a d e m a r e d e i n c i t h i d r o g e n u i n t i m p u l s e a c a c e a a n e n l p r e a p G r u e t a l e p a 1 a l c a l i n e p a . i n g r u p .u l u i g e n u l l e . A c e s t e a d e a l i a e s u n t e l e m e n t e n u s u n t l a f e l d e e a s u n t e l e m e n t e u n t u t i l i z a t e i n i n r u p a 2 e t a l e a l c a l i n a m i n t o a s e o - A l i a S t r u a v i o d i n t m a g j e c n r n u t u e u e z s o a r e r a a c s t e r e n a l i a i u s i e s t a l i z j d a l u u e i a t a m i n i u . t r e d i n d m A a p b a e 1 L I N e t a l e l e m e t a l e i n e . c u i o n e a z n e o b i s r b e r e s a l c a l i n e s i t o a t e e x c e p t i a a r a p i d c n u i t e c a c a z u t e . astfel incit acestea sunt metale cu temperaturi de topire scazute.p a m C h i a a 1 . e a z a g n e l e c t m . PA M I N T O A S t a l e l e e l u l p a l i n e d m e n t e r i c a r e a l c a l i n o e r i o d i c . ME M t a e f e a b l c l e a b T A L E AL C A L I N O . M M s a r s s u n l c a e a c u n i f i t l t t e E T A L E L f o a u l i u m E r m u t i u o x e t a A L C r u p r o n i .

p u M E T A L O t a n i c I Z I m e t a l i c d a t i t c a m i u l s i a r s n e m e t a l e l a s a .a u c t o r i l o C r i s t a s i l i c i u C h i p d s i l i c i u i n . r a d i n s e c . Toate aceste elemente au M E T A L E D E TI P BL O C M e t a l e l e d e t i p b l o c p p r m e t a l e l o r c u m a r f i l u c i u e l e c t r i c a s i m a l e a b i l i t a t e A u s i c i t e v a p r o p r i e t a t i t i p i c n e m e t a l i c e . l a A r m f e l c a n e m e t a a c o l e l e . D e e x e m p l u .3. p o t f o r m a i o n i c o m p l e c s i c u o x i g e n u l . X I I e r i t a c u u n s t r a t i r e d e S n p e n t r u p r o t e j a t a i m p o a r u g i n i i .2 Elementele de tip bloc p Elementele de tip bloc periodic. ei in acest bloc. g e r m a m e t a l o i z i . Blocul include nemetale. M e t t r i a s e m i l d e a r d i n e t a l e l e e n i c u l c a t e l a l o i z i i c o n d u M e t a l o z i i a u a s p e c c h i m i c s e c o m p o r t A n t i m o n i u l . U n e o r i s i n c l u s e i n a c e a s t a i m p o r t a n t a i n i n d u s p u n c c i t s i s u n t u r i u s s i . Metaloizii antimoniu) se gasesc si p sunt cele din grupele 13-18 din tabelul un amestec de metale de tip bloc p si (sau semi-metalele – germaniu. t r i v e z i n t a u n e l e p r o p . c o n d u c t i b i l i t a t . arsenic. c u m a r f i s u b f o s f o r u l s i a f i s u l f u l .

Blocul p include si halogenii puternic reactivi si un numar de nemetale extrem de importante cum ar fi carbonul. Aceste elemente prezinta o variatie mai mare a proprietatilor fizice si chimice comparativ cu cele din blocul de tip s. electronii din orbitalul d pot trece usor pe un nivel energetic mai inalt prin absorbtia de radiatii electromagnetice din domeniul vizibil.l e n r i l e h a l o g e n e n t r u a c o p e r i r g r u p u n e p o t a r i n g e n s u n t u e a f i l m F a p p i c r u l a m e o p e r o d u c t e r n n t u l l a m p i i a f o s t i t c u i o d p e n t r L u a am p a e o l u m i n a m ac iu h a l o g e n i c a oxigenul. .a d i n t a b e c t r o n l i p s a . Energetic. Tot in blocul p se regasesc si gazele nobile. g e n i i f o r m e a z t e e l e m e n t e a s i n t e p a t o r s i e m t e e t a. S e c o m r a l . nitrogenul si H H a m e S s a l o c e s i r o l e m a r u i p e A L O a u G E N a l e d e t e I a 1 7 . motiv pentru care nu se gasesc in forma naturala ci trebuie produse numai pe cale sintetica.f o r m i n d s a r i l i z a t e i n m e d i c a l o r f o t o g r a f i c e . acesti orbitali sunt asemanatori cu cei situati imediat deasupra lor. Unele dintre elementele cele mai grele din blocul d prezinta o puternica instabilitate nucleara. Ca urmare a energiei tranzitionale scazute. I n f e p i e l e a . 3.orbitalii de tip p partial ocupati. Aceste elemente tind sa formeze intre ele compusi covalenti.3 Elemente de tip bloc d Blocul d contine metalele tranzitionale care au partial ocupat orbitalii d.

Oricare dintre elementele din grupa metalelor tranzitionale. elementele care urmeaza in tabel imediat dupa lantanide au raze atomice si ionice similare cu elementele din grupa situata imediat la stinga lantanidelor.3. lantanidele au proprietati asemanatoare. stratul exterior fiind similar. . Atomii metalelor tind sa formeze cationi (ioni pozitivi) avind o raza ionica mare. Nemetalele tind sa formeze legaturi covalente intre ele. inclusiv lantanidele si actinidele prezinta o mai mare asemanare intre ele decit exista in alte zone ale tabelului periodic. Ca rezultat al acestei contractii. Acestea au orbitalii 4f sau 5f ocupati partial sau total si uneori au orbitalul 5d sau 6d ocupat pe jumatate. Similitudinea rezulta ca urmare a faptului ca stratul de electroni care este completat de-a lungul unei perioade nu este stratul exterior. Tendinta generala pentru elementele cu electronegativitate puternic diferita intre ele este de a forma legaturi ionice.4 Elemente de tip bloc f Elementele din blocul f sunt lantanidele si actinidele. O contractie pronuntata apare in seria lantanidelor din blocul f. astfel incit diferentele din cadrul acestei serii de elemente sunt mai putin evidente ca in alte zone. Ca urmare a diferentelor mici intre nivelele energetice din aceasta regiune a tabelului periodic.