Sunteți pe pagina 1din 48

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR AGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei

Avnd n vedere prevederile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfsurarea activittii de realizare si de verificare a lucrrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de ctre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 795/2001, n temeiul art. 9 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar, republicat, cu modificrile ulterioare directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprob Regulamentul privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar, Mihai Busuioc

Bucuresti, 29 martie 2010. Nr. 107.

ANEX

REGULAMENT privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul legal pentru autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate. (2) n sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmtoarele semnificatii: a) persoan fizic - cettean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, luat individual, n calitate de subiect de drept civil, fiind titularul unor drepturi si obligatii ce alctuiesc continutul raportului juridic civil; b) persoan juridic - entitate care are sediul social n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, reprezentat de una sau mai multe persoane fizice, constituit cu respectarea cerintelor legale de fond si de form, de sine stttoare, ce are un patrimoniu distinct, n scopul desfsurrii unei activitti specifice, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta; c) lucrri de specialitate - lucrri n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

(3) Calitatea de persoan autorizat se obtine prin emiterea de ctre Agentia National de Cadastru si Publicitate Imobiliar, identificat n continuare prin abrevierea ANCPI, sau de ctre oficiile de cadastru si publicitate imobiliar, identificate n continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare, act ce dovedeste competenta tehnic si nsusirea reglementrilor legale n vigoare a persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate. (4) Lucrrile de specialitate realizate de ctre persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament, stampilate de executant, nu pot fi utilizate dect dac sunt receptionate de ANCPI sau OCPI, dup caz, potrivit reglementrilor n vigoare. Art. 2. - (1) Realizarea lucrrilor de specialitate cuprinde executarea operatiunilor de teren si de birou, ntocmirea documentelor tehnice care compun lucrarea, asumarea responsabilittii corectitudinii datelor si a documentelor grafice si textuale prin semntur si stampil, precum si prezentarea acestora la ANCPI sau OCPI, dup caz, pentru receptie. (2) Verificarea lucrrilor const n executarea operatiunilor de verificare la teren si la birou, conform Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei si asumarea rspunderii cu privire la corectitudinea lucrrii verificate. Art. 3. - (1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfsurarea activittilor de specialitate n conditiile ndeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevzute n regulamentele, instructiunile si normele tehnice elaborate de ANCPI. (2) Prin autorizare se atest capacitatea tehnico-profesional a persoanelor fizice sau juridice s execute lucrri de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate n baza de date cadastrale si n fondul national de geodezie si cartografie. (3) Atestarea capacittii tehnico-profesionale se realizeaz prin verificarea nivelului de pregtire profesional si a posibilittilor tehnice de executare a lucrrilor de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicit autorizarea. (4) Ori de cte ori se nscrie identitatea unei persoane fizice n lucrrile de specialitate, numele se nscrie cu toate literele mari, iar prenumele numai cu prima liter mare, precum si initiala tatlui cu liter mare.

CAPITOLUL II Autorizarea si recunoasterea autorizrii persoanelor fizice

Art. 4. - (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicit si se acord pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E. (2) Persoanele fizice autorizate n categoria A pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de specialitate: a) cele prevzute la alin. (3) si (4); b) proiectarea si realizarea retelelor de sprijin pentru lucrrile de specialitate; c) proiectarea si realizarea lucrrilor de cadastru general; d) realizarea si actualizarea hrtilor. (3) Persoanele fizice autorizate n categoria B pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de specialitate: a) cele prevzute la alin. (4); b) ntocmirea planurilor de situatie necesare studiilor si proiectelor din domeniul constructiilor, al urbanismului, al amenajrii teritoriului, delimitarea unittiloradministrativ teritoriale; c) executarea msurtorilor necesare realizrii sau actualizrii sistemelor informationale specifice domeniului de activitate; d) ntocmirea documentatiilor topografice privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate n patrimoniul societtilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii; e) executarea msurtorilor si a lucrrilor tehnice necesare ntocmirii documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate public; f) proiectarea si realizarea retelelor de ndesire pentru lucrri de specialitate; g) trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a constructiilor. (4) Persoanele fizice autorizate n categoria C pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de specialitate: a) ntocmirea planurilor de amplasament si delimitare; b) ntocmirea planurilor de situatie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local; c) ntocmirea planurilor parcelare;

d) ntocmirea documentatiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor; e) executarea lucrrilor topografice necesare punerii n posesie a titularilor prevzuti de legile fondului funciar. (5) Persoanele fizice autorizate n categoria D pot executa urmtoarele tipuri de lucrri de specialitate: a) executarea si verificarea, n cadrul procesului de control intern al calittii, a lucrrilor din categoria A; b) proiectarea, executarea si completarea retelelor geodezice de referint; c) proiectarea si realizarea lucrrilor de fotogrammetrie. (6) Persoanele fizice autorizate n categoria E pot executa lucrri de specialitate numai la nivelul unittilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrrile pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situatie pentru studii de prefezabilitate si/sau fezabilitate si pentru retele edilitare locale. (7) ANCPI/OCPI, dup caz, organizeaz gratuit, la cerere, programe de pregtire profesional cu angajatii unittilor administrativ-teritoriale, n vederea autorizrii n categoria E. (8) Oricare dintre persoanele autorizate n categoriile A-D poate fi angajat n structura functional a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultur al unittii administrativ-teritoriale pentru executarea lucrrilor prevzute la alin. (6), precum si pentru cele necesare procedurii succesorale. Lucrrile de specialitate executate de ctre aceste persoane se fac numai n numele si pe seama autorittii executive. (9) Niciuna dintre persoanele prevzute la alin. (6) si (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate n nume propriu. Art. 5. - Pot solicita autorizarea persoanele fizice care ndeplinesc conditiile de studii si de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevzute n anexa nr. 1. Art. 6. - n vederea obtinerii autorizrii, persoana fizic, cettean romn, prezint un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, dup caz, care cuprinde urmtoarele documente: a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2; b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;

c) list a lucrrilor de specialitate realizate si a celor la care a participat, specificnd: denumirea lucrrii, zona n care aceasta este amplasat, perioada de executie, suprafata aproximativ a lucrrii, tipul lucrrii; d) diplome de studii, titluri stiintifice, cursuri de pregtire si perfectionare; e) documente de atestare a experientei profesionale, cum ar fi: carnet de munc actualizat, vizat pentru conformitate, adeverinte, astfel nct s poat fi fcut echivalarea cu categoriile de autorizare prevzute la art. 4; f) certificat de cazier judiciar, n copie; g) certificat de cazier fiscal, n copie; h) chitant pentru plata taxei de autorizare, n copie; i) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, dup caz. Art. 7. - (1) n vederea recunoasterii autorizrii, cettenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care apartine Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar cu urmtoarele documente: a) cerere pentru recunoasterea autorizrii; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pasaport, valabile; c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; d) copii ale diplomelor, ale certificatelor sau ale titlurilor care atest pregtirea profesional n domeniul de specialitate, recunoscute n conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile si completrile ulterioare, nsotite de documentul privind curicula scolar si stagiile efectuate n timpul formrii profesionale; e) documente de atestare a experientei profesionale, astfel nct s poat fi fcut echivalarea cu categoriile de autorizare prevzute la art. 5; f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, n copie, emis conform prevederilor legale ale statului membru ale Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European; g) chitant pentru plata taxei de autorizare, n copie; h) certificat de cazier fiscal, n copie;

i) list cu lucrrile de specialitate realizate si a celor la care a participat, cuprinznd: denumirea lucrrii, zona n care aceasta este amplasat, perioada de executie, suprafata aproximativ a lucrrii, tipul lucrrii. (2) Documentele prevzute la alin. (1) trebuie s fie nsotite de o traducere n limba romn, efectuat de un traductor autorizat de Ministerul Justitiei, sau de o traducere oficial echivalent. (3) Cettenii unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unui stat care apartine Spatiului Economic European trebuie s ndeplineasc aceleasi conditii solicitate cettenilor romni n vederea autorizrii. Art. 8. - (1) Persoanele fizice care apartin unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat component al Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizeaz executarea de lucrri de specialitate, sub rezerva efecturii unui stagiu de pregtire cu durata ntre o lun si 6 luni; n perioada stagiului persoana fizic are obligatia s realizeze, n colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate s desfsoare lucrri de specialitate pe teritoriul Romniei, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicit recunoasterea autorizrii. (2) La sfrsitul perioadei de stagiu solicitantul depune lucrarea de specialitate executat pe teritoriul Romniei la ANCPI, receptionat, n prealabil, de ctre OCPI sau ANCPI, dup caz. (3) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstreaz prin documente c au realizat pe teritoriul Romniei, direct sau n colaborare cu persoane fizice ori juridice autorizate, cel putin o lucrare din categoria de lucrri de specialitate pentru care solicit autorizarea. (4) Comisia de autorizare din cadrul ANCPI analizeaz dosarul depus si lucrarea de specialitate ntocmit n perioada stagiului si dispune echivalarea documentului de autorizare. (5) n cazul n care solicitantul nu ndeplineste conditiile minime pentru ncadrarea ntr-o categorie de autorizare, conform prevederilor prezentului regulament, comisia de autorizare dispune, motivat, respingerea echivalrii autorizrii. Solicitantul este informat n scris asupra motivului respingerii. Art. 9. - (1) Sunt autorizate la cerere, fr examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice romne care au studii universitare de licent n specialittile geodezie, topografie sau cadastru si care ndeplinesc cel putin una dintre urmtoarele conditii: a) au titlul de doctor n domeniul stiintelor ingineresti n oricare dintre specialittile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetectie;

b) au atestat de cercettor stiintific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime n domeniile de specialitate de minimum 10 ani. (2) Pentru autorizare, persoanele prevzute la alin. (1) trebuie s depun un dosar conform prevederilor art. 6. Art. 10. - (1) Dosarele de autorizare pentru categoriile Asi D se depun la sediul ANCPI, iar pentru categoriile B, C si E, la sediul OCPI. (2) Evidenta dosarelor de autorizare se tine ntr-un registru special destinat acestui scop. (3) Dosarele de autorizare, indiferent de decizia comisiei de autorizare, de admitere sau de respingere a solicitrii, rmn n arhiva ANCPI, respectiva OCPI. (4) Secretarul comisiei de autorizare rspunde de registrul de evident a dosarelor de autorizare, precum si de integralitatea si arhivarea acestora. Art. 11. - (1) Activitatea de autorizare a persoanelor fizice este organizat si coordonat de ANCPI pentru toate categoriile de lucrri de specialitate. (2) Autorizarea persoanelor fizice care solicit categoria B, C si E este organizat numai de OCPI din judetul n care solicitantul si are domiciliul fiscal. Art. 12. - (1) Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrri Asi D se face de ctre ANCPI prin comisia de autorizare. (2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare si comisia de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare. (3) Comisia de autorizare este constituit la nivelul ANCPI din specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei sau al cartografiei si este format din presedinte, 6 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui, si 3 membri supleanti. (4) n cazul imposibilittii participrii la sedintele comisiei de autorizare a unui membru titular, presedintele comisiei convoac unul dintre membrii supleanti. (5) Membrul supleant particip cu drepturi depline la lucrrile comisiei de autorizare, n absenta membrului titular pe care l nlocuieste. (6) Comisia de autorizare se ntruneste legal n prezenta a 5 membri. (7) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoan din structura functional a ANCPI, numit de directorul general al ANCPI.

(8) n vederea constituirii comisiei de autorizare, Directia de cadastru stabileste o list cu cel putin 9 specialisti n domeniile de specialitate, care se bucur de prestigiu profesional si de autoritate moral. (9) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie, cnd este cazul, n urma sustinerii examenului de autorizare, din 3 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii dect cei din comisia de autorizare. Art. 13. - (1) Autorizarea n categoriile de lucrri B, C si E se face de ctre comisia de autorizare, organizat la nivelul OCPI. Componenta comisiei este stabilit prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Directiei de cadastru. (2) Comisia de autorizare a OCPI este compus din presedinte, 4 membri, dintre care unul va fi desemnat supleantul presedintelui si 2 membri supleanti. (3) Prevederile art. 12 alin. (4) si (5) se aplic n mod corespunztor. (4) Comisia de autorizare se ntruneste legal n prezenta a cel putin 3 membri. (5) n vederea constituirii comisiei de autorizare la nivelul OCPI, Serviciul de cadastru stabileste o list cu cel putin 4 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei care se bucur de prestigiu profesional si de autoritate moral. Din comisia de autorizare fac parte, obligatoriu, inginerul-sef, registratorul-sef si o persoan fizic autorizat, care se bucur de prestigiu moral si profesional, cu domiciliul fiscal n judetul respectiv. (6) Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoan din structura functional a OCPI, numit de directorul OCPI. (7) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin decizie a directorului OCPI, cnd este cazul, n urma sustinerii examenului de autorizare; comisia de solutionare a contestatiilor este constituit din 3 specialisti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei, altii dect cei din comisia de autorizare. Art. 14. - (1) Mandatul fiecrei comisii de autorizare este de 2 ani. (2) O persoan nu poate fi membr n acelasi mandat n mai mult de dou comisii de autorizare. (3) Componenta comisiei de autorizare se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 si 13, n cazuri bine justificate.

(4) n exercitarea atributiilor sale comisia de autorizare adopt decizii cu votul majorittii membrilor prezenti; n caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv. Art. 15. - (1) Componenta dosarelor de autorizare este verificat de secretarul comisiei de autorizare, care ntocmeste listele cu solicitrile primite, comunic solicitantilor data de examinare stabilit de presedinte si convoac membrii comisiei, prin dispozitie a presedintelui comisiei de autorizare. (2) Secretarul prezint comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante. (3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocati prin dispozitie a presedintelui ori de cte ori este nevoie, astfel nct dosarele de autorizare s fie solutionate n mod operativ. Art. 16. - (1) nainte de programarea candidatilor la proba practic/scris, comisia de autorizare analizeaz dosarele prezentate si decide: a) admiterea dosarului; b) solicitarea depunerii si a altor documente; c) respingerea dosarului. (2) Sedintele comisiei de autorizare se consemneaz n procese-verbale ale sedintelor. (3) n situatia prevzut la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singur dat, n termen de 30 de zile de la primirea adresei prin care se solicit completarea. (4) n cazul necompletrii la termen sau al completrii necorespunztoare, dosarul se respinge. (5) n cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovrii examenului de autorizare, taxa nu se restituie. Art. 17. - (1) Examenul de autorizare const n dou probe: o prob scris si o prob practic/interviu, n functie de categoria de autorizare solicitat. (2) Promovarea examenului se va face cu nota minim 7, rezultat din media aritmetic a notelor obtinute la cele dou probe, nota minim de promovare a fiecrei probe fiind 5. (3) Examinarea candidatilor care solicit autorizarea pentru categoriile de lucrri Asi D const n sustinerea de ctre acestia a unei probe scrise si a unui interviu.

(4) Tematica pentru proba scris si pentru interviu se elaboreaz de Directia de cadastru si este afisat pe pagina de internet a ANCPI ori poate fi pus la dispozitia solicitantilor la depunerea dosarului sau la cerere. (5) n cadrul interviului candidatul pregteste, la alegere, n vederea prezentrii, pe lng tematica precizat la alin. (4), o lucrare de specialitate la care a participat personal, astfel nct s cuprind aspecte din categoriile de autorizare solicitate. (6) Interviul se sustine dup promovarea probei scrise. Art. 18. - (1) Examinarea candidatilor care solicit autorizarea pentru categoriile de lucrri B, C sau E const n: a) prob practic: msurtori la teren si prelucrarea datelor; b) prob scris, conform tematicii stabilite de ANCPI. (2) Tematica se elaboreaz de ANCPI si este adus la cunostinta candidatilor prin afisarea pe pagina de internet si la sediul oficiului teritorial cu cel putin 10 zile nainte de data examinrii. Durata probei practice este de maximum dou ore, pe parcursul unei singure zile. Art. 19. - (1) Deciziile comisiei de autorizare se ntocmesc conform anexei nr. 4. (2) Deciziile luate n urma examinrii se afiseaz pe pagina de internet a ANCPI sau a OCPI si la sediul acestora, dup caz, n maximum 3 zile lucrtoare de la data celei de-a doua probe a examenului. Art. 20. - Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate n scris, n termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Art. 21. - (1) Contestatiile se analizeaz n termen de 10 zile calendaristice de la nregistrarea lor de ctre comisia de solutionare a contestatiilor. (2) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor se comunic n scris contestatarului. Art. 22. - (1) n urma promovrii examenului de autorizare, persoana fizic primeste de la ANCPI sau, dup caz, de la OCPI un certificat de autorizare, conform anexei nr. 5. (2) n termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de autorizare, persoanele fizice si procur stampil de autorizare, conform anexei nr. 6, pentru categoria de lucrri de specialitate pentru care a obtinut autorizarea si nainteaz la ANCPI, respectiv la OCPI, formatul acesteia mpreun cu specimenul de semntur.

(3) Orice persoan fizic autorizat poate solicita examinarea pentru o alt categorie, dac ndeplineste conditiile prevzute de regulament. (4) Certificatul de autorizare se emite ntr-un exemplar, iar nainte de detasarea cotorului se scaneaz si se arhiveaz n format electronic la OCPI/ANCPI, dup caz. Art. 23. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmtoarele drepturi: a) s desfsoare activitti n domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei si al cartografiei; b) s acorde asistent tehnic n cadrul categoriilor de lucrri n care au primit autorizarea; c) s perceap onorarii pentru activittile de specialitate desfsurate; d) s si sustin la receptie lucrrile de specialitate executate; e) s depun si s ridice n numele beneficiarului lucrrii de specialitate documentatiile nregistrate la OCPI/ANCPI, n vederea avizrii/receptiei; f) s participe la licitatii; g) s detin si s foloseasc stampila; h) s se constituie n asociatii profesionale, potrivit reglementrilor legale n vigoare; i) s solicite si s primeasc date si informatii din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executrii lucrrilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; j) s acorde asistent tehnic, consultant si s verifice lucrrile realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, n cazul persoanelor fizice autorizate n categoria D; k) s cear n numele beneficiarului lucrrii de specialitate efectuarea oricrui serviciu de ctre ANCPI/OCPI, dac este mputernicit de acesta; l) s refuze motivat realizarea unor lucrri de specialitate, ca urmare a solicitrii n scris a beneficiarului. Refuzul se formuleaz n scris, se nregistreaz n registrul de evident a lucrrilor realizate/refuzate si se transmite solicitantului.

(2) Persoanele fizice autorizate n categoria E nu beneficiaz de drepturile prevzute la alin. (1) lit. c), f), k) si I). Art. 24. - (1) Persoanele fizice autorizate au urmtoarele obligatii: a) s respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate de ANCPI, precum si celelalte dispozitii legale n vigoare; b) s ncheie conventie cu beneficiarul pentru executarea lucrrilor de specialitate, conform prevederilor legale n vigoare; c) s ntocmeasc si s tin la zi un registru de evident a lucrrilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evident a lucrrilor verificate, dup caz, conform anexei nr. 7; d) s anunte n scris, n termen de 15 zile, ANCPI/OCPI despre orice modificare a domiciliului fiscal si a datelor de contact nscrise n evidentele acestora; e) s pun la dispozitia persoanelor mputernicite de ANCPI sau OCPI datele necesare pentru verificarea activittii la categoriile de lucrri n care au fost autorizate, precum si registrele de evident a lucrrilor realizate/verificate; f) s realizeze numai lucrri de specialitate din domeniile n care sunt autorizate; g) s nu pretind sau s nu ncaseze alte onorarii dect cele stabilite potrivit legii si regulamentelor ANCPI; h) s pstreze minimum 3 ani lucrrile de specialitate avizate/receptionate de ctre OCPI/ANCPI, pe care s fie mentionate numrul de nregistrare la OCPI/ANCPI si numrul de ordine din registrul propriu de evident a lucrrilor si adresele de motivare pentru lucrrile refuzate; i) s se prezinte, n urma convocrii, la sediul ANCPI/OCPI, la data si ora stabilite. Persoana convocat, aflat n imposibilitate de a se prezenta, comunic OCPI n scris, n timp util, motivul neprezentrii, astfel ca ntlnirea s poat fi re programat; j) s refac lucrrile de specialitate executate, la solicitarea ANCPI/OCPI, n termenul stabilit; k) s execute lucrri de specialitate cu aviz de executie si pe baz de documente si date provenite din surse autorizate; l) s nu aduc atingere probittii si prestigiului profesional;

m) s nu refuze repetat si nejustificat executarea de lucrri de specialitate si s nu conditioneze ncheierea conventiilor pentru executarea lucrrilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile; n) s detin certificat metrologic valabil pentru aparatura de msurat utilizat, licente pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau separat; o) s foloseasc stampila numai pentru lucrrile de specialitate executate n nume propriu. (2) Persoanele fizice autorizate n categoria E nu au obligatiile prevzute la alin. (1) lit. b), c), g), m) si o). (3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrri de specialitate pe seama si n numele persoanei juridice neautorizate, cu exceptia persoanelor fizice autorizate n categoria E, care pot executa lucrri de specialitate pentru unitatea administrativteritorial angajatoare - primria/consiliul local -, unde sunt angajate. (4) Persoanele fizice autorizate angajate n cadrul persoanelor juridice autorizate completeaz n registrul de evident a lucrrilor realizate/refuzate si n registrul de evident a lucrrilor verificate att lucrrile de specialitate executate n nume propriu, ct si lucrrile executate n numele persoanei juridice. (5) Persoanele fizice autorizate sunt supuse controlului de ctre ANCPI/OCPI o dat la 3 ani sau ori de cte ori este nevoie.

CAPITOLUL III Autorizarea si recunoasterea autorizrii persoanelor juridice

Art. 25. - Activitatea de realizare si de verificare a lucrrilor din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei poate fi realizat de persoane juridice care au n statutul si n contractul de societate ca obiect de activitate principal Activitti de inginerie si consultant tehnic" legate de aceste domenii, conform Clasificrii activittilor din economia national. Art. 26. - (1) Autorizarea persoanelor juridice se solicit si se acord n conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel: a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrri B, C;

b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrri A; c) clasa I - pentru categoria de lucrri D; d) clasa S, clas special. (2) Se pot autoriza n clas special si persoane juridice care nu ndeplinesc conditiile art. 27, pentru a executa lucrri de cadastru, de geodezie si de cartografie n interesul propriu al institutiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau partial de stat si cu angajati proprii. Prin interes propriu se ntelege realizarea lucrrilor de cadastru, de geodezie, de cartografie n folosul angajatorului. (3) Lucrrile executate de persoanele juridice autorizate n clasa S sunt stampilate numai de ctre acestea, cu mentionarea persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea de specialitate. Art. 27. - (1) Persoanele juridice care solicit ANCPI autorizarea au obligatia s dovedeasc prin documente justificative: a) numrul persoanelor fizice autorizate n calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioad nedeterminat, cu norm ntreag, n functie de clasa solicitat; b) detinerea mijloacelor necesare realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate: dotarea tehnic adecvat, logistica corespunztoare, asigurarea conditiilor optime de desfsurare a lucrrilor de teren si de birou; c) detinerea unui sediu social sau a unui loc unde se exercit gestiunea administrativ si conducerea efectiv a afacerilor, n cazul n care acestea nu se realizeaz la sediul social declarat. (2) Documentele sunt nsotite de un raport de verificare, ntocmit si semnat de inginerul-sef al OCPI din judetul n care persoana juridic si are sediul social. Art. 28. - (1) n vederea obtinerii autorizrii, persoana juridic nfiintat n Romnia depune la ANCPI un dosar de autorizare, care contine: a) cererea-tip prin care solicit autorizarea, conform anexei nr. 2; b) raportul de verificare, prevzut la art. 27 alin. (2); c) documentele prevzute n anexa nr. 9; d) chestionarul de evaluare, conform anexei nr. 10; e) chitanta pentru plata taxei de autorizare;

f) lista persoanelor fizice autorizate, angajate, pe baza crora se autorizeaz firma; g) certificat de cazier fiscal. (2) Dosarul are paginile numerotate, iar documentele se prezint n ordinea mentionat la alin. (1). Art. 29. - (1)n vederea recunoasterii autorizrii, persoanele juridice nfiintate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European depun la ANCPI un dosar de autorizare cu urmtoarele documente: a) cererea prin care solicit recunoasterea autorizrii; b) declaratia privind sediul social si sediul secundar;

c) certificatul sau orice document justificativ, n copie, care s probeze c persoana juridic este nregistrat n statul care apartine Uniunii Europene sau ntr-un stat care apartine Spatiului Economic European, emis de autoritatea competent a statului de origine; d) portofoliul cu lucrri de specialitate executate; e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European; f) chitanta pentru plata taxei de autorizare. (2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie s fie nsotite de o traducere efectuat de un traductor autorizat de Ministerul Justitiei sau de o traducere oficial echivalent. Art. 30. - (1) Persoanele juridice nfiintate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat care apartine Spatiului Economic European pot solicita recunoasterea documentului prin care se autorizeaz realizarea lucrrilor de specialitate. (2) Persoanele juridice precizate la alin. (1) au obligatia s dovedeasc prin documente justificative: a) numrul persoanelor fizice autorizate s execute lucrri de specialitate n Romnia, n calitate de asociat, administrator sau angajat pe o perioad nedeterminat, cu norm ntreag; b) detinerea mijloacelor necesare realizrii si verificrii lucrrilor: dotarea tehnic adecvat, logistica corespunztoare, asigurarea conditiilor optime de desfsurare a lucrrilor de teren si de birou; c) detinerea unui sediu secundar de desfsurare a activittii n Romnia. (3) n vederea recunoasterii autorizrii, persoanele juridice nfiintate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat care apartine Spatiului Economic European trebuie s ndeplineasc aceleasi conditii solicitate persoanelor juridice romne n vederea autorizrii. Art. 31. - (1) Autorizarea se realizeaz, la solicitarea persoanelor juridice, de ctre comisia de autorizare constituit la nivelul ANCPI. (2) Dosarele de autorizare pentru persoane juridice se nregistreaz la ANCPI ntrun registru special destinat acestui scop si se arhiveaz prin grija secretarului comisiei de autorizare.

Art. 32. - (1) Comisia de autorizare analizeaz dosarul, evalueaz conditiile tehnice, de personal si financiare ndeplinite de persoana juridic respectiv si decide admiterea/respingerea autorizrii ntr-o clas corespunztoare. (2) Prevederile art. 12 alin. (3)-(8) si ale art. 14 alin. (4) se aplic n mod corespunztor. Art. 33. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este semnat de presedintele comisiei de autorizare si de directorul general al ANCPI. (2) Modelul certificatului de autorizare este prezentat n anexa nr. 11. Art. 34. - (1) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice este valabil pe o perioad de 5 ani, urmnd a fi rennoit n aceleasi conditii ca la autorizare. (2) Orice persoan juridic autorizat poate solicita oricnd examinarea pentru o alt clas. Art. 35. - ANCPI controleaz activitatea persoanelor juridice autorizate n ceea ce priveste calitatea lucrrilor de specialitate executate, aparatur, sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau ulterior, personalul angajat autorizat. Art. 36. - Persoanele juridice sunt supuse controlului de ctre persoanele mputernicite de ANCPI la un interval de 2 ani sau ori de cte ori este nevoie, conform programului de control propus de directorul Directiei de cadastru si aprobat de directorul general al ANCPI. Programul de control se aduce la cunostinta persoanelor juridice autorizate n termen de 7 zile de la aprobare. Art. 37. - (1) Persoanele juridice autorizate au urmtoarele drepturi: a) s participe la licitatii conform prevederilor legale; b) s ncheie conventii de colaborare; c) s acorde consultant tehnic de specialitate pentru clasa de lucrri n care sunt autorizate; d) s execute lucrri de specialitate si msurtori pentru clasa de lucrri n care sunt autorizate; e) s detin si s foloseasc stampila. (2) Persoanele juridice autorizate n clasa S nu au dreptul s participe la licitatii n nume propriu, avnd ca obiect realizarea lucrrilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei.

Art. 38. - Persoanele juridice autorizate au urmtoarele obligatii: a) s respecte toate actele si dispozitiile legale, regulamentele, metodologiile, normele si instructiunile tehnice, elaborate de ANCPI; b) s asigure perfectionarea profesional a personalului de specialitate; c) s prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de stampil, conform anexei nr. 6, n termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare; d) s notifice n scris la ANCPI, n termen de 15 zile de la aparitie, modificarea conditiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de functionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociatilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajatilor permanenti n baza crora a fost autorizat persoana juridic, sanctiunile comerciale primite, starea de faliment; e) s nstiinteze ANCPI despre nfiintarea sediilor secundare; f) s refac lucrrile de specialitate executate, la solicitarea OCPI, n termenul stabilit; g) s execute lucrri de specialitate cu aviz de executie si pe baz de documente si date provenite din surse autorizate; h) s nu aduc atingere probittii si prestigiului profesional; i) s nu refuze repetat si nejustificat executarea lucrrilor de specialitate si s nu conditioneze ncheierea conventiilor pentru executarea lucrrilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile; j) s asigure prezenta persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, n cazul n care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta; k) s detin certificat metrologic valabil pentru aparatura de msurat utilizat, indiferent dac este n proprietate sau nchiriat, si licent pentru sistemul de programe pentru computere si procedurile de aplicare a lor furnizate odat cu computerul sau ulterior; l) s ntocmeasc si s tin la zi un registru de evident a lucrrilor de specialitate realizate/refuzate si un registru de evident a lucrrilor verificate, dup caz, conform anexei nr. 7.

CAPITOLUL IV Rspunderea juridic si sanctionarea persoanelor fizice si juridice autorizate

Art. 39. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate rspund civil, disciplinar, penal, dup caz, pentru nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas a obligatiilor ce le revin, conform prezentului regulament si legilor n vigoare.

(2) Rspunderea disciplinar a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de rspundere juridic. (3) Rspunderea disciplinar a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajat n urmtoarele cazuri: a) nerespectarea dispozitiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor si a instructiunilor elaborate sau avizate de ANCPI; b) executarea lucrrilor de specialitate fr aviz de executie sau pe baz de documente si date provenite din surse neautorizate; c) refuzul nejustificat de a executa lucrri de specialitate si/sau conditionarea ncheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile; d) conditionarea ncheierii conventiilor cu beneficiarii lucrrilor de specialitate prin clauze care stipuleaz prestatii suplimentare, care nu au legtur cu obiectul acestora sau care, desi au legtur, n alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar; e) perceperea unor onorarii care depsesc onorariile stabilite n conditiile Legii nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baz a taxelor si tarifelor aferente elaborrii, analizei si verificrii documentatiilor cadastrale pentru nscrierea n cartea funciar a terenurilor agricole; f) svrsirea oricror fapte de natur s aduc atingere onoarei, probittii si prestigiului profesional; g) nenregistrarea lucrrilor de specialitate/a solicitrilor n registrul de evident a lucrrilor realizate/refuzate. Art. 40. - (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice si juridice sunt: a) avertisment; b) amend de la 50 lei la 1.000 lei inclusiv; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioad de la o lun la 3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea n aplicare a sanctiunilor prevzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum si altor prevederi legale n materie.

(3) Suma provenit din amenzile prevzute la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile si completrile ulterioare. Art. 41. - Persoanele fizice si juridice autorizate sunt sanctionate cu avertisment n cazul primei abateri, n situatia n care nu se aplic sanctiunea suspendrii sau a retragerii certificatului de autorizare. Art. 42. - (1) Persoana fizic autorizat este sanctionat cu amend de la 50 lei la 500 lei inclusiv, n urmtoarele cazuri: a) dup primul avertisment; b) pentru nendeplinirea oricrei obligatii prevzute la art. 24 alin. (1)lit. a), d), g),j), I), m) si n). (2) Persoana fizic autorizat este sanctionat cu amend de la 500 lei la 1.000 lei inclusiv, dup aplicarea amenzii prevzute la alin. (1) sau pentru nclcri ale oricror obligatii prevzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h), k) si o). Art. 43. - Persoana juridic autorizat este sanctionat cu amend de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, n functie de gravitatea faptei, pentru: a) nerespectarea obligatiilor prevzute la art. 39; b) nclcarea continu a prevederilor prezentului regulament si ale legilor n vigoare, ulterior aplicrii sanctiunii cu avertisment. Art. 44. - Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK S.A. ori la unittile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achit la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autorittilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate s administreze veniturile bugetelor locale. Art. 45. - (1) Dreptul persoanelor fizice sau juridice de a realiza lucrri de specialitate se suspend n urmtoarele cazuri: a) cnd mpotriva persoanei fizice sau juridice autorizate s-a dispus sanctiunea disciplinar de suspendare a dreptului de a realiza lucrri de specialitate, pe o perioad de la o lun la 3 luni; b) n caz de pierdere sau distrugere a certificatului de autorizare si/sau a stampilei, pn la refacerea acestora; c) n caz de incapacitate temporar de munc, constatat n conditiile legii, pe durata existentei acesteia;

d) pe o perioad de o lun, n caz de neplat a amenzii, dup 30 de zile de la data comunicrii procesului-verbal de constatare; e) pe o perioad de la o lun la 3 luni, n cazul neprezentrii nemotivate la convocarea OCPI; f) pe o perioad de o lun de la data constatrii, n cazul nerespectrii prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d); g) pe o perioad de 3 luni de la data constatrii, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. o). (2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea cauzei care a determinat-o. (3) Prevederile alin. (1) lit. e)se aplicasi persoanelor juridice autorizate, care au angajate persoane fizice sanctionate pentru lucrrile de specialitate executate n numele persoanei juridice autorizate. (4) La identificarea unor modificri efectuate de persoana fizic sau juridic autorizat n documentele receptionate de OCPI/ANCPI, ulterior receptiei, se aplic sanctiunea suspendrii certificatului pe o perioad de 3 luni, indiferent de data constatrii faptei. (5) ntocmirea documentatiilor fr executarea msurtorilor la teren se sanctioneaz cu suspendarea certificatului de autorizare pe o perioad de 3 luni, indiferent de data constatrii faptei. (6) n cazul executrii lucrrilor de specialitate fr ncheierea conventiei de prestri de servicii se aplic sanctiunea suspendrii certificatului de autorizare pe o perioad de o lun, indiferent de data constatrii faptei. (7) n cazul neprezentrii, fr motiv, la convocarea OCPI n legtur cu lucrrile executate, OCPI aplic sanctiunea suspendrii certificatului pe o perioad de la o lun la 3 luni. Art. 46. - (1) Rspunderea disciplinar a persoanelor juridice autorizate este angajat pentru faptele proprii, precum si pentru actele svrsite de persoanele fizice autorizate angajate. (2) Pentru faptele proprii persoana juridic autorizat rspunde prin reprezentantii si legali. (3) La constatarea conditiilor de suspendare, ANCPI anunt n scris persoana juridic autorizat despre suspendarea certificatului de autorizare.

Art. 47. - (1) Dreptul de a realiza lucrri de specialitate se retrage n urmtoarele cazuri: a) cnd mpotriva persoanei autorizate se dispune sanctiunea disciplinar de retragere a certificatului de autorizare; b) cnd se constat c sunt ndeplinite conditiile pentru a treia suspendare a dreptului de a realiza lucrri de specialitate n ultimii 3 ani; c) cnd persoana autorizat execut lucrri de specialitate pentru categoriile de lucrri pentru care nu este autorizat sau n perioada n care autorizarea este suspendat. (2) Persoanele ale cror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nou autorizare dup 3 ani de la data retragerii acestora.

Art. 48. - (1) Certificatul de autorizare si nceteaz valabilitatea n urmtoarele cazuri: a) la cererea persoanei autorizate; b) n cazul depsirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de naintare a specimenului de stampil, prevzute n prezentul regulament; c) la decesul sau la declararea judectoreasc a mortii; d) cnd persoana autorizat este condamnat printr-o hotrre judectoreasc rmas definitiv si irevocabil n legtur cu activitatea sa; e) n cazul punerii sub interdictie a persoanei autorizate prin hotrre judectoreasc definitiv si irevocabil; f) n cazul ncetrii calittii de persoan juridic. (2) Certificatul de autorizare n categoria E este valabil pe perioada n care persoana fizic este angajat, n baza unui contract de munc/raport de serviciu, de ctre unitatea administrativ-teritorial. Art. 49. - Abaterile disciplinare svrsite de persoanele fizice si juridice autorizate se constat de ctre persoanele mputernicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, dup caz, care ntocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12. Art. 50. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face astfel: a) amenda si avertismentul se aplic prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare ncheiat de ctre persoanele mputernicite; b) suspendarea dreptului de realizare a lucrrilor de specialitate se aplic la propunerea persoanelor mputernicite care au constatat abaterea, avizat de inginerul-sef al OCPI/directorul Directiei de cadastru, prin decizie a directorului OCPI sau prin ordin al directorului general al ANCPI, dup caz. (2) Sanctiunea se aplic de OCPI n cazul n care abaterea disciplinar se realizeaz pe raza teritorial de competent a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare. (3) Retragerea certificatului de autorizare se face la propunerea directorului OCPI prin ordin al directorului general al ANCPI.

Art. 51. - mpotriva ordinului sau a deciziei de sanctionare partea nemultumit poate face contestatie n termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competent, potrivit legii. Art. 52. - Pe durata suspendrii dreptului de executare a lucrrilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare persoanele fizice si juridice autorizate nu au dreptul s fac uz de certificatul de autorizare si de stampil, acordate de ANCPI, respectiv de OCPI. nclcarea prevederilor acestui articol constituie infractiune si se pedepseste conform legilor n vigoare.

CAPITOLUL V Dispozitii finale

Art. 53. - Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii. Art. 54. - (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sunt obligate s anunte ANCPI/OCPI degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de autorizare ori a stampilei n termen de 7 zile de la constatare. (2) ANCPI/OCPI elibereaz un duplicat al certificatului de autorizare respectiv, cu un numr nou de serie, la solicitarea scris, prezentat de persoana n cauz. Solicitarea este nsotit de un exemplar al ziarului n care s-a publicat declaratia de nulitate si de chitanta pentru plata tarifului. n cazul confectionrii unei noi stampile se nregistreaz specimenul respectiv. (3) Geodezii cu drept de semntur, autorizati prin Ordinul Geodezilor din Romnia, sunt autorizati de drept si sunt obligati ca n termen de 8 luni de la intrarea n vigoare a prezentului regulament s obtin certificatul de autorizare si stampila, n categoriile prevzute de prezentul regulament, cu plata tarifelor legale. (4) Persoanele fizice autorizate de ANCPI/OCPI anterior anului 2007, n temeiul Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot s realizeze si s verifice lucrri de specialitate n domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001*), cu modificrile si completrile ulterioare, sunt obligate ca n termen de 8 luni de la intrarea n vigoare a prezentului regulament s si rennoiasc certificatul de autorizare si stampila, prin depunerea unui nou dosar de autorizare care s contin certificatul vechi si stampila, cu plata tarifelor legale, fr reexaminare.

(5) Geodezii cu drept de semntur si persoanele fizice autorizate care nu se conformeaz prevederilor alin. (3) si (4) nu pot depune lucrri spre avizare la ANCPI/OCPI dup expirarea termenului. Art. 55. - Rspunderea pentru aplicarea sanctiunilor prevzute de prezentul regulament revine ANCPI/OCPI. Art. 56. - n cazul n care persoana fizic sau juridic solicit reexaminarea n vederea autorizrii se achit o nou tax de autorizare. Art. 57. - Modelele de stampil pentru persoanele fizice si juridice autorizate sunt prezentate n anexa nr. 6. Art. 58. - (1) Documentatiile ntocmite de persoanele juridice autorizate sunt stampilate de ctre persoana fizic autorizat care execut/verific lucrarea si de ctre persoana juridic autorizat. (2) Documentatiile ntocmite de persoanele fizice avnd categoria E sunt stampilate de acestea si de institutia la care sunt angajate si n numele creia execut lucrarea. Art. 59. - Tabelul persoanelor fizice si juridice autorizate se afiseaz pe pagina de internet a ANCPI si se actualizeaz permanent. Art. 60. - OCPI tin evidenta persoanelor fizice autorizate din categoriile B, C, E si o comunic ANCPI. Art. 61. - (1) ANCPI construieste o platform electronic prin intermediul creia se face schimbul de informatii privind lista persoanelor fizice si juridice autorizate pentru executarea lucrrilor de specialitate de pe teritoriul Romniei si cea a celor stabiliti pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene care presteaz servicii pe teritoriul Romniei, procedurile de autorizare si msurile disciplinare definitive dispuse. (2) ANCPI coopereaz, prin intermediul Sistemului de informare n cadrul pietei interne, SIPI, cu autorittile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, n vederea asigurrii controlului prestatorilor de servicii si al serviciilor pe care acestia le presteaz. Art. 62. - Taxa de autorizare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Taxa de autorizare se achit de solicitant odat cu depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare. Art. 63. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezentul regulament.

*) Abrogat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Conditii minime de autorizare pentru persoane fizice

Categoria de autorizare D A

Studii

Domeniul

Vechimea minim n specialitate (ani) 7 3 5 2 3 4 4 3 1 2 1

Studii universitare de SUL Geodezie, cadastru, topografie, licent cartografie, topografie minier Studii universitare de SUL Geodezie, cadastru, topografie, licent/Studii superioare cartografie, topografie minier de scurt durat SSSD Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minier sau studii echivalente Studii universitare de SUL Geodezie, cadastru, topografie, licent/Studii superioare cartografie, topografie minier de scurt durat SSSD Geodezie, cadastru, topografie, cartografie, topografie minier sau studii echivalente Studii postliceale - Cadastru, topografie, cartografie, topografie minier Studii medii de - Cadastru, topografie, cartografie, specialitate topografie minier Studii de reconversie SUL, Cadastru, topografie, cartografie, profesional SSSD topografie minier Studii universitare de SUL Cadastru, topografie, cartografie, licent/Studii superioare topografie minier de scurt durat Alte specialitti + 3 semestre n specialittile cadastru, topografie, cartografie SSSD Cadastru, topografie, cartografie, topografie minier sau studii echivalente

Studii postliceale

Studii medii de specialitate Studii de reconversie profesional Minimum studii medii

Cadastru, topografie, cartografie, topografie minier Alte specialitti + cursuri de reconversie profesional - Cadastru, topografie, cartografie, topografie minier SUL, Cadastru, topografie, cartografie, SSSD topografie minier - Cursuri de pregtire profesional organizate/recunoscute de ANCPI/OCPI

2 3 3 2

SUL - studii universitare de licent SSSD - studii superioare de scurt durat

Ctre OCPI............. Domnule presedinte al comisiei de autorizare,

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., nscut/nscut n localitatea ..............................................., judetul ..................................., avnd cettenia ............................., domiciliat/domiciliat n localitatea ......................................., str. ..............................nr....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul ................................, telefon ......................................, email .............................. ..........., cod numeric personal*) posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ..............................., promotia ......................, eliberat de ........................... din ........................, solicit autorizarea n categoria de lucrri A/B/C/D. n sustinerea cererii anexez urmtoarele: 1. curriculum vitae; 2. lista de lucrri de specialitate realizate si a celor la care am participat (denumirea lucrrii, amplasament, tipuri de lucrri de specialitate realizate etc); 3. copii ale actelor de studii/specializri; 4. copia carnetului de munc, vizat; 5. certificat de cazier judiciar, original; 6. certificat de cazier fiscal, original; 7. chitant tax autorizare, copie. Semntura ........................ Data.................................

*) Sau echivalent.

Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizrii persoanelor juridice

Ctre ANCPI Domnule/Doamn presedinte al/a comisiei de autorizare, ..................................................................................... (denumirea persoanei juridice), societate comercial nmatriculat n *) ........................................, CUI**) ........................................., cu sediul n localitatea ......................................................, str. .............nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/judetul ........................., telefon ............................., fax ......................., reprezentat prin ........................ n calitate de ..................................., solicit autorizarea ca persoan juridic pentru a realiza si verifica lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei n clasa: I /II /III conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau , recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010. n sustinerea cererii anexez urmtoarele:........................................................................................................................... Semntura ........................ Data.................................

*) Se mentioneaz statul n care a fost nfiintat societatea. **) Sau echivalent.

ANEXA Nr. 31) la regulament

Curriculum vitae (model european) Informatii personale Nume / Prenume Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Nationalitate(-tti) Data nasterii Sex Locul de munc vizat / Domeniul ocupational Experienta profesional Perioada Functia sau postul ocupat Activitti si responsabilitti principale Numele si adresa angajatorului Tipul activittii sau sectorul de activitate Educatie si formare Perioada Calificarea / diploma obtinut Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobndite Numele si tipul institutiei de nvtmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea national sau international Aptitudini si

Mobil:

competente personale Limbati) matern(e) Limfaa(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare Nivel european () Limba Limba Competente si abilitti sociale Competente si aptitudini organizatorice Competente si aptitudini tehnice Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Competente si aptitudini artistice Alte competente si aptitudini Permis(e) de conducere Informatii suplimentare Anexe

ntelegere Ascultare Citire

Vorbire Scriere Participare Discurs oral Exprimare la scris conversatie

) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 4 la regulament

AGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIAR OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Data..............................

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

n conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procednd la examinarea candidatilor/analiza dosarelor, decide:

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Categoria solicitat

Nota la proba scris

Nota la Nota final Admis/Respins interviu/ Nota la proba practic

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare

Semntura..............................

AGENTIA NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIAR OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Data..............................

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice

n conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizrii persoanelor fizice si juridice romne, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n vederea realizrii si verificrii lucrrilor de specialitate n domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliar nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procednd la analiza dosarelor, decide:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

Clasa solicitat

Clasa acordat

Prenumele si numele presedintelui comisiei de autorizare Semntura..............................

ANEXA Nr. 51) la regulament

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

1)

Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 6*) la regulament

Model stampil

*) Anexa nr. 6 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 7 la regulament

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ............... Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrri .............

Registru de evident a lucrrilor realizate/refuzate

Nr. Lucrare Nr. de Tipul Contract Receptionate/ Observatii**) crt acceptat/respins*) nregistrare la lucrrii de Respinse de . OCPI/ANCPI servicii OCPI/ANCPI (nr. si dat)

Prenumele si numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ...............

Certificat de autorizare nr. ..... din ..... pentru categoria de lucrri .............

Registru de evident a lucrrilor verificate***)

Nr. Numele/Denumirea Nr. de Tipul Contract Data Calificativ crt executantului nregistrare lucrrii de verificrii acordat . n registrul servicii (Admis/Respins) executantului (nr. si dat)

*) Nr. crt. al lucrrii respinse se va trece si pe adresa de motivare a refuzului. **) Persoanele juridice vor trece prenumele si numele persoanei fizice care a rspuns de lucrare, prin aplicarea stampilei. ***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul s execute verificarea lucrrilor.

ANEXA Nr. 8 la regulament

Conditii minime de autorizare pentru persoane juridice

Clasa de autorizare I

Numr de persoane fizice autorizate {PFA) angajate cu norm ntreag 5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria D

Dotare 2 statii totale*) 1 receptorGPS(L1,L2)*) 3 calculatoare PC 3 imprimante 1 plotterAO

2 scanere licent soft de prelucrare msurtori 2 autoturisme II 3 PFA, din care minimum 1 PFA categoria A sediu 2 statii totale 1 receptor GPS 2 calculatoare PC 2 imprimante 1 plotter 1 scanner licent soft de prelucrare msurtori 1 autoturism III 1 PFA de categoria A, B sau D sediu 1 statie total 1 calculator PC 1 imprimant 1 scanner 1 licent soft de prelucrare msurtori 1 autoturism S sediu-punct de lucru Minimum o persoan autorizat n S aib un compartiment functional de categoria de lucrri pe care le execut cadastru 2 statii totale 2 receptoare GPS 4 calculatoare PC

2 imprimante 1 plotter 2 scanere 2 licente soft de prelucrare msurtori 1 autoturism sediu

*) Persoanele juridice care desfsoar activitti de fotogrammetrie pot s detin n locul statiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatur de prelucrare fotogrammetric.

ANEXA Nr. 9 la regulament

LISTA documentelor depuse la ANCPI n vederea autorizrii persoanelor juridice

1. Copii de pe documentele privind nfiintarea, organizarea si functionarea persoanei juridice: 1.1. certificatul de nregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului; 1.2. actul constitutiv al persoanei juridice; 1.3. statutul societtii comerciale; 1.4. codul fiscal; 1.5. certificat de cazier fiscal.

2. Copii ale documentelor reprezentantului legal, administratorului sau asociatului autorizat si ale angajatilor permanenti autorizati ca persoane fizice pentru domeniul n care solicit autorizarea (carte de munc, contract individual de munc pe perioad nedeterminat, autorizatia persoanei fizice angajate la firm). 3. Chestionarul de evaluare.

Operator economic, .......................................... (semntura autorizat)

ANEXA Nr. 10 la regulament

Candidatul.............................................. (denumirea persoanei juridice)

Chestionar de evaluare I. Informatii generale 1. Denumirea............................................................... 2. Codul fiscal.............................................................. 3. Codul unic de nregistrare....................................................Data.............................. 4. Adresa sediului central..................................................................................................................................... ................

5. Telefon.....................................Fax...............................Email........................................... 6. Certificatul de nmatriculare/nregistrare....................................................................................................... ..................... (numrul, data si locul de nmatriculare/nregistrare) 7. Obiectul principal de activitate................................................................................................................................. ........... (n conformitate cu prevederile din statutul propriu) 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul....................................................................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 9. Capitalul social ........................ 10. Contracte derulate (lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei) - dac este cazul

Nr. Obiectul Denumirea/ Calitatea Pretul total Procent Perioada de crt contractului Numele prestatorului al ndeplinit derulare a . beneficiarului/ contractului de contractului clientului Adresa prestator 0 1 2 3 4 (%) 5 6

II. List cu echipamentul/softul/mijloacele de transport (detinute n vederea desfsurrii activittii de specialitate)

Tipul de echipament

Descriere, productor, vechime (n ani)

Starea echipamentului

Proprietate/nchiriere

(de la cine si se (nou, n stare bun, ataseaz copie a necesit reparatii actului de nchiriere)

minore) si numrul disponibil

III. List cu personalul de specialitate angajat permanent

Numele si prenumele

Categoria autorizrii Functia (n cadrul firmei)

Vechime (se ataseaz copii de pe carnetele de munc certificate)

Operator economic, .......................................... (semntura autorizat)

ANEXA Nr. 11*) la regulament

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

*) Anexa nr. 11 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 12 la regulament

PROCES-VERBAL Nr............... data................

Subsemnatul, ......................................., n calitate de reprezentant al ANCPI/OCPI, salariat la ......................................, pentru constatarea abaterilor disciplinare si aplicarea sanctiunilor n conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfsurarea activittii de realizare si de verificare a lucrrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de ctre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 795/2001, am constatat urmtoarele: 1. Locul constatrii UAT.........................................................., localitatea.................................................Judetul........................................... 2. Identitatea persoanei autorizate Prenumele si numele (denumirea) ..................................................., Autorizatia cu seria ........... nr. ................, domiciliat (cu sediul) n judetul (sectorul) .............................., localitatea ......................................, str. ..............................................nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ..., CI/BI ..... seria ...... nr. ..............., emis/emis de ............................... la data ...................., avnd ocupatia ......................................, salariat al ................................., cu sediul n judetul/ (sectorul) ............................................., localitatea ........................................, str. ...................... nr. ......., sc. ....., et. ....., ap. ..... 3. Descrierea abaterii ................................................................................................................................... ..................................... ................................................................................................................................... .....................................

................................................................................................................................... ..................................... Fapta constatat constituie abatere disciplinar si se sanctioneaz cu avertisment/amend/suspendare. Contravenientul a luat cunostint de continutul procesului-verbal. ................................................................................................................................... .....................................