Sunteți pe pagina 1din 17

1.

Cauzele colonizării
2.Direcţiile principale ale colonizării
3.Coloniile greceşti din jurul Mării Negre
4.Importanţa colonizărilor greceşti
O 1 - Să explice fenomenul colonizării şi cauzele care l-au declanşat;

O2 - Să demonstreze la hartă direcţiile principale ale colonizării greceşti;

O3 – Să –şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de fenomenul interacţiunii


popoarelor ;
1 . C o l o n i e - cetate sau oraș întemeiat, în scopuri comerciale
sau strategice de greci sau de alte popoare pe teritorii străine ;

2. M e t r o p o l ă – oraş sau stat care crea colonii;

3. O r a c o l – răspuns dat de zei la întrebările puse de oameni.

4. B a r b a r i – pentru greci, toţi cei care nu vorbeau limba greacă


Începînd cu secolul al VIII-lea şi pînă în secolul
al VI-lea î. Hr., numeroşi greci îşi părăsesc
polisurile şi întemeiază noi aşezări, numite
colonii.

Biremă –
navă greacă de transport
Incapacitatea polisurilor de a asigura Părăsirea polisurilor de către
cu hrană populaţia în creştere. cetăţenii învinşi în confruntările
politice.

Lipsa materiei prime pentru


dezvoltarea meşteşugurilor.
Spiritul de aventură şi dorinţa de a
se îmbogăţi în condiţiile dezvoltării
navigaţiei .
Оlbia

Histria

Маrssilia
Marea Neagră
Spania
Neapolis Bizanţ

Ins. Sicilia Asia Mică

Syracusa GRECIA

ins. Cipru

Аfrica

Colonie greacă Direcţiile colonizării


Principalele direcţii de colonizare au fost ţărmurile
Mării Mediterane şi Mării Negre.
Explică cum înţelegi: „Grecii s-au aşezat pe
ţărmurile mărilor ca broaştele pe ţărmul unui lac”
Colonizarea avea caracter organizat.

Conducerea polisului finanţa


expediţii de recunoaştere,
pentru a stabili teritoriile
prielnice colonizării. În polis
existau persoane responsabile
pentru organizarea strămutării
cetăţenilor greci.
Consultarea oracolului din Delfi

Înainte de a porni spre noile colonii grecii obişnuiau să consulte oracolul


din Delfi. În cazul în care oracolul prevestea întîmplări nefaste, plecarea
era amînată.
Grecii îşi creau coloniile pe
teritorii slab populate, pe
malurile mării, cu golfuri
prielnice.

Pentru a se apăra de
duşmani, oraşele - colonii erau
îngrădite cu ziduri de apărare.

Templul zeiţei Hera de pe insula Sicilia


NEGUSTORIII GRECI ADUCEAU :

Din oraşele greceşti în colonii

ulei de măsline, vin


Monede ateniene
produse meşteşugăreşti
: • arme
• vase
• statui din marmoră
• ţesături
Аmforă – vas pentru păstrarea
vinului şi uleiului
Negustorii greci transportau :

În oraşele Greciei din colonii

• grîu
• sclavi
Monede
• miere
Din or. Milet
•blănuri de animale
• vite
de pe insula
Rodos
Cele mai multe colonii pe ţărmurile Mării Negre
le întemeiază Miletul

Оlbia

Histria

Marea Neagră

Аtena
Milet
Sparta
Prima colonie grecească constituită pe ţărmul estic al Mării
Negre a fost Histria (numită la început Istros), întemeiată în
anul 615 î.Hr, urmată de alte două, Tomis (Constanţa) şi
Callatis (Mangalia).
În regiunea limanului Nistrului coloniştii greci au fondat oraşul
Tiras. Prima menţiune despre el o întîlnim la Herodot. Tirasul
prezenta în sine un polis tipic grecesc în componenţa căruia se
încadrau şi aşezările mai mici din jurul său. Forma de guvernare în
Tiras era democraţia.
Colonizarea :
 A contribuit la dezvoltarea agriculturii şi a meşteşugurilor.
Comerţul maritim devine una din cele mai importante ocupaţii
ale grecilor.
Au apărut multe oraşe.
A sporit numărul sclavilor aduşi în Grecia.

A adus un progres important şi în viaţa culturală a grecilor. Unele


oraşe greceşti, îndeosebi cele de pe coasta Asiei Mici, venind în
contact direct cu Orientul, au fost influenţate de cultura acestor
popoare.

I-a făcut pe greci să conştientizeze că sunt un popor. Ei au început


să-şi spună eleni, iar patria să şi-o numească Elada.