Sunteți pe pagina 1din 2

. 1. Se citeste de la tastatura un sir cu n numere intregi cu cel putin doua cifre fiecare.

Scrieti un program care determina cate dintre elementele sirului au prima cifra egala cu ultima cifra. Ex : pentru sirul (2412, 138, 556, 363, 14, 11) programul va afisa valoarea 3. 2. Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi. Sa se afiseze toate perechile de elemente consecutive cu proprietatea ca al doilea element al perechii este egal cu cu suma cifrelor primului. Ex : Pentru sirul (125, 5, 12, 44, 8, 9) se afiseaza perechile (124, 5), (44, 8 ) 3. Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi. Sa se afiseze toate perechile de elemente consecutive cu proprietatea ca al doilea element al perechii este egal cu patratul numarului de aparitii ale cifrei 1 in primul. Ex : Pentru sirul (121, 4, 89, 7, 0, 111, 9) se afiseaza perechile (121, 4), (7, 0), (111, 9) 4. Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi. Sa se afiseze toate perechile de elemente nu neaparat consecutive cu proprietatea ca al doilea element al perechii este egal cu restul impartirii primului element al perechii la suma cifrelor sale. Ex : Pentru sirul (124, 5, 33, 44, 9, 4) se afiseaza perechile (124, 5), (44, 4) 5. Se citeste un vector cu n component intregi. Calculati si afisati suma numerelor din vector care au un numar par de cifre.
6. Se citeste un vector a cu cel mult 9 valori cifre. Sa se afiseze pe randuri separate permutarile circulare ale vectorului. Ex. Pentru vectorul 1 3 5 4 se va afisa: 3541 5413 4135 1354 Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se afiseze de cate ori gasim doua elemente consecutive egale intre ele. Se citeste de la tastatura un sir de n elemente numere intregi. Sa se afiseze elementele cu proprietatea ca suma cifrelor lor este divizibila cu o valoare p data . Se citeste de la tastatura un sir de n numere intregi . Sa se afiseze maximul dintre elementele pare ale sirului Fiind dat un vector v cu n elemente numere intregi , sa se construiasca alti doi vectori : primul va contine numai elementele pare , iar al doilea numai elementele impare ale vectorului initial . Afisati vectorii nou creati. Se citeste un tablou a cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele aflate in vector intre pozitia elementului minim si pozitia elementului maxim din tablou. Daca elementul minim si cel maxim ocupa pozitii consecutive sa se afiseze mesajul "Nu se poate ordona Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Stergeti toate aparitiile primului element si afisati vectorul ramas. Exemplu: n=6 si vectorul 3 4 5 3 3 6 se afiseaza 4 5 6 Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze pe linii separate elementele vectorului grupate in functie de cifra cea mai semnificativa (prima cifra). Exemplu: n=5 si vectorul 65 32 333 106 66 se vor afisa: 106 32 333 65 66 Se citeste un vector a cu n elemente naturale, n numar par. Sa se interschimbe primul element cu cel de-al doilea, al treilea cu al patrulea, ..., penultimul cu ultimul si sa se afiseze vectorul astfel obtinut.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15. Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se afiseze elementele din vector care sunt mai mici decat rasturnatul lor. Exemplu: 238, 67, 419 sunt numere mai mici decat rasturnatul lor. 16. In secventa de program urmatoare, variabilele i, k, n sunt intregi. i=1; k=0; while(i<=n) {if(n%i==0).. i++;} a) Care este instructiunea cu care ai completa punctele de suspensie a.i. sa se afiseze toti divizorii pozitivi ai numarului n? b) Inlocuieste punctele de suspensie a.i la finalul executarii ei, valoarea variabilei k sa fie egala cu suma divizorilor pozitivi ai numarului n. c) Daca in locul punctelor de suspensie este instructiunea k++, ce valoare initiala poate avea variabila n a.i. la finalul executarii secventei, valoarea variabilei k sa fie 2.