Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI II FACULTATEA STOMATOLOGIE SEMESTRUL DE TOAMN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

APROB RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

Z I L E

ORELE

3
L.STRIN

8.00-9.40 L 9.50-11.30 U 12.30-14.10 N 14.20-16.00 I M 8.00-9.40 A 9.50-11.30 R 12.30-14.10 14.20-16.00 I


M I E R C U R I

L.STRIN F I Z

F I Z I O L O G I E T.COMPORTAMENTULUI 10.30 L.STRIN FILOSOFIE I O L O G I E O M F


8.00-9.30

8.00-10.15

STOM. TERAPEUTIC L.STRIN FIZIOLOGIE

8.00-10.15

H
10.30-12.45

8.00-10.15

STOM. ORT. L.STRIN

FILOSOFIE
T. COMPORTAMENTULUI

10.30-12.45

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
13.30

STOM. ORTOPEDIC

FILOSOFIE / TIINELE O M F O M F

COMPORTAMENTULUI 8.00-10.15 H I S
10.30

P.Galechi (1)

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

O M F
12.30

L.STRIN STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

MICROBIOL.

T
13.00

O O

G M

E F

STOM. TERAPEUTIC

STOM. TER.

8.00-9.40 J 9.50-11.30 O 12.30-14.10 I 14.20-16.00


V I N E R I

8.00-9.30 10.30 12.50

B I O C H I M I E 8.00-9.30 B I O C H I M I E T.COMPORTAMENT. T.COMPORTAMENT. MICROBIOLOGIE H I S T O L O G I E / O M F STOMATOLOGIE ORTOPEDIC / STOMATOLOGIE TERAPEUTIC F I L O S O F I E L.STRIN MICROBIOLOGIE MICROBIOL. O M F O M F B I O C H I M I E / M I C R O B I O L O G I E F I Z I O L O G I E / P S I H O L O G I E FILOSOFIE

10.15-12.30

STOM. ORTOPEDIC

CS
CS MICROBIOLOGIE B I O C H I M I E 8 8

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

8.00-9.30 10.30

EF SECIE DIDACTIC CONFERENIAR UNIVERSITAR L. APTEFRAI

DECAN FACULTTATEA STOMATOLOGIE PROFESOR UNIVERSITAR I. LUPAN

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI II FACULTATEA STOMATOLOGIE SEMESTRUL DE TOAMN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

APROB RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

Z I L E

ORELE

10

11

12

13

14

8.00-9.40 L 9.50-11.30 U 12.30-14.10 N 14.20-16.00 I M 8.00-9.40 A 9.50-11.30 R 12.30-14.10 14.20-16.00 I M 8.00-9.40 I E 9.50-11.30 R 12.30-14.10 C 14.20-16.00
U R I

BIOCHIMIE / MICROBIOLOGIE MICROBIOLOGIE


12.50

MICROBIOLOGIE T. COMPORTAMENTULUI O M F O M F /
12.50

MICROBIOLOGIE STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

F I Z I O L O G I E F I Z I O L O G I E (Catedra)
12.30

F I Z I O L O G I E F I Z I O L O G I E

B I O C H I M I E F I Z I O L O G I E

13

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC H I S T O L O G I E

S
8.00-10.15 10.30

STOM. TERAPEUTIC (Curs)

T. COMPORTAMENTULUI
T. COMPORT. / FILOSOFIE (Curs)

STOM. TERAPEUTIC

8.00-9.30

B I O C H I M I E

L.ROMN

L.ROMN

L.ROMN 10.30 L.ROMN O M F / S T O M A T O L O G I E O R T O P E D I C (Curs) L.ROMN L.ROMN

8.00-9.40 J 9.50-11.30 O 12.30-14.10 I 14.20-16.00


V I N E R I

F I L O S O F I E L.STRIN
12.00-14.15 14.30

FILOSOFIE / T.COMPORTAM.

FILOSOFIE / T.COMPORTAM.
10.30

L.STRIN
12.00

F I L O S O F I E H I S T O L O H I S T O L O G I E

OM F

10.30

OM F A

STOM. TERAPEUTIC

E (Curs)

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC (Curs)


8.00-9.30

H I S T O L O G I E T. COMPORTAMENTULUI F I L O S O F I E
12.30

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

OMF

8.00-9.30

OMF

STOM. ORT. / OMF (Catedra)

8.00-9.30 10.30

B I O C H I M I E

B I O C H I M I E

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC

EF SECIE DIDACTIC CONFERENIAR UNIVERSITAR L. APTEFRAI

DECAN FACULTTATEA STOMATOLOGIE PROFESOR UNIVERSITAR I. LUPAN