Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI

PROIECT DIDACTIC

ING.MOTORA VASILE

MODULUL:Amenajarea pdurilor CLASA:a XII-a SEF LECTIA:Exploatabilitatea arboretelor TIMP :50 min PROF:ING. Motora Vasile UNITATEA DE COMPETENTA:Amenajarea pdurilor COMPETENTE SPECIFICE:Identific bazele de amenajare ale pdurilor

Nr. Secventele Timp Crt. lectiei 1 Moment 2 min organizatoric Feedback-uri 2 pentru verificarea 8min lectiei trecute 3 Anuntarea 1min titlului lectiei

Obiective operationale/Desfasurarea lectiei Se verifica tabla,se face prezenta si se trec absentele in catalog Verificarea cunostintelor dobandite in ora precedenta se va face oral Exploatabilitatea arboretelor

Metode

Evaluare

Verificare orala

LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI

PROIECT DIDACTIC

ING.MOTORA VASILE

3min 4 Anuntarea obiectivelor lectiei

O1: s defineasc noiunea de exploatabilitate; O2: s identifice tipurile de exploatabilitate; O3: s caracterizeze tipurile de exploatabilitate

Desfasurarea lectiei Feedback-uri de fixare Notarea elevilor

25min

Expunerea Conversaia Problematizarea

6 7

7min 4 min