Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte privitoare la incheierea contractelor

-----------------------Link util Intreaba un avocat -----------------------Contractul, acordul intre doua sau mai multe persoane spre a da nastere, a modifica sau a stinge intre dansii un raport juridic, se regaseste in viata de zi cu zi sub diverse forme. Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu clauze contractuale privind:

obligatiile ce revin partilor in derularea contractului, conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor, termenele, modalitatile de plata si de garantare a platii pretului, instrumentele de plata clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei si devalorizarii, riscul contractual, modul de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului

Pe langa aceste clauze contractuale, este evident ca un contract trebuie sa contina datele de identificare ale partilor, numele persoanei ce reprezinta societatea si calitatea acesteie; semnatura partilor. Conform art 4 alin 1 din Legea nr 469/2002, in contractele incheiate partile contractante vor prevedea ca, in cazul neindeplinirii in termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere. Se observa ca aceasta lege, nu stabileste un cuantum al penalitatilor de intarziere, situatie in care partile, in contractul incheiat vor fi cele care vor conveni in privinta acestor penalitati. In contractele comerciale dintre partile contractante, indiferent de forma in care acestea se incheie, in afara penalitatilor contractuale prevazute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit de catre creditor ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate de debitor, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii. In privinta cuantumului prin urmare este de preferat ca la stabilirea penalitatilor sa se tina cont de rata inflatiei si de rata dobanzii bancare. In orice caz insa, alin 3 al aceleiasi legi prevede ca : Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. 1 si 2, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul. Cu anumite exceptii, prevazute expres de lege, nu este necesara forma scrisa pentru incheierea contractului, dar bineinteles ca forma scrisa este recomandata. Printre clauzele introduse in mod obisnuit in practica pentru a pune capat unui contract se numara:

1. 2. 3.

clauzele de forta majora: inlatura raspunderea partilor in cazul in care obligatiile contractuale nu sunt indeplinite din cauza de forta majora. Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Forta majora (incendii, stare de necesitate...) exonereaza de raspundere partea ce o invoca in scris si o probeaza in termen 30 de zile de la producere. clauza ce contine o conditie rezolutorie: la indeplinirea conditiei, contractul se desfiinteaza. Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se desfiinteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul nu pune la dispozitia cumparatorului documentatia tehnica... clauza ce contine o conditie suspensiva: la indeplinirea conditiei, contractul se naste. Un exemplu de formulare a acestei clauze este: Prezentul contract se perfecteaza daca in termen de 5 luni de la incheierea contractului, vanzatorul dobandeste licenta Oracle...