Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 1

Curriculum. Conceptualizare i problematic


Conceptele de coninut i de curriculum Derivaii conceptuale

1. Conceptele de coninut i de curriculum


Educaia nu este doar un exerciiu form al , tehnic, esut dintr-un anumit sistem de aciuni, ce vizeaz fasonarea fiin e i; ea constituie i evocarea sau transmiterea unor coninuturi, unor valori, unor atribute ce se perpetueaz prin intermediul indivizilor i comunitilor. M ateria educaiei este reprezentat de o structur de valori ale culturii ce se actualizeaz n jocul interactiv dintre actorii im plicai n educaie, care druiesc i prim esc , fiecare dup posibiliti, coninuturi specifice. La ntrebarea Ce se transm ite i ce se vehiculeaz n procesul de nvmnt? (ca educaie instituionalizat), rspunsul este simplu : un anum it coninut. Coninutul pro cesului instructiv-educativ const din ansamblul structurat de valori din domeniile tiinei, culturii, practicii, sedim entate n societate la un m om ent dat i devenite puncte de reper n proiectarea i realizarea instruirii. Ca i obiectivele educaionale, coninutul nvmn tului, ca un cumul prelucrat de inform aii, deprinderi, atitudini, triri afective, deriv din idealul educativ i din sarcinile specifice pe care le are de ndeplinit educaia n vederea inseriei individului n prezentul social, dar, mai ales, pentru pregtirea lui n perspectiv (pentru el nsui, dar i pentru com unitate). Coninutul activitii instructiv-educative este dim ensionat conjunctural, n funcie de gradul de dezvoltare cognitiv a societii, de specificitatea cultural a unei comuniti, de m arile curente de idei devenite dom inante, de savoir-ul epocii, de interesele i nzuinele oamenilor. In perspectiva devenirii istorice, coninutul este mobil, comport o anumit relativitate, ntruct cel puin secvene ale acestuia variaz pe axa temporal. Coninuturile se difereniaz i de la un spaiu cultural la altul. Coninutul procesului de nvm nt nu se suprapune peste cel al educaiei. Coninutul educaiei este mai larg, n sensul c el cuprinde i influene care provin din teritoriul informatului, sub forma unei m ultitudini de mesaje i valori ale spaiului social. Coni nutul nvm ntului se refer numai la valorile prom ulgate prin intermediul instituiilor colare. De asem enea, coninutul nvmntului nu este totuna cu rezultatele instruirii.

182

TEO RIA I M ETODOLOGIA C U RR ICU LU M U LU I

Consecinele instruirii sunt m aterializri secveniale ale com ponentelor coninutului rezultate prin interiorizarea acestora de ctre elevi. A cestea sunt dificil de cuantificat, deoarece sunt n continu extensie cantitativ i calitativ. O cunotin ncorporat im plic o alta i o restructurare a ntregului eafodaj achizitiv. C unoaterea achiziionat rezoneaz im previzibil, n sens pozitiv, peste v rem u ri i oam eni. C oninutul asim ilat se am plific p rin efectele sale asupra dezvoltrii personalitii, efecte care se integreaz organic n rezultatele procesului de nvm nt (N icola, 1992, p. 227). Aici ntrezrim sensul exact al aseriunii conform creia cultura nate cultur. In ultim ul tim p, s-a ncetenit i term enul curriculum , pentru circum scrierea coninu tului activitilor desfurate n nvm nt. Avnd o o rigine latin (curriculum = curs , alergare , la plural curricul) i folosit larg n literatura anglo-saxon, term enul este din ce n ce m ai folosit i n lucrrile de pedagogie rom neasc i n docum entele de politic educaional. L a noi, term enul desem neaz coninutul activitilor instructiv-educative, dar n strns interdependen cu obiectivele educaionale, activitile de nvare, m etodele didactice, m ijloacele de nvm nt, form ele de realizare a activitilor etc. De altfel, s-ar putea pstra dou accepiuni ale term enului curriculum : un sens restrns - curriculum ul ar desem na nsui coninutul nvm ntulm r i'iin sens larg acesta se refer la ntregul program l aciunilor educative, cu toate com ponentele i interaciunile dintre ele. n m ulte ri, term enul invocat l nlocuiete pe cel de didactic, fiind un pretext pentru abordarea sistem ic a procesului de nvm nt. Vivianne De L andsheere (1992) propune urm toarea definiie : U n curriculum este un ansam blu de aciuni planificate pentru a suscita in stru c ia : ea include definirea obiectivelor nvm n tului, coninuturile, m etodele (inclusiv cele viznd evaluarea), m aterialele (incluznd i m anualele colare) i dispozitivele referitoare la form area adecvat a pro feso rilo r. Curriculumul, ca noiune, are o sfer m ai larg de cuprindere, el desem nnd p re gtirea m eticuloas a unei aciuni educative, a unui ntreg progam educativ, cu interrelaiile dintre obiectivele i m odalitile de realizare i de evaluare ale acesteia. D up L. D H ainaut (1981), term enul curriculum cu p rin d e: a. obiectivele specifice unui dom eniu (nivel de nvm nt, profil, disciplin colar) sau activitatea e d u c a tiv ; b. coninuturile inform aionale sau educative necesare pentru realizarea obiectivelor sta b ilite ; c. condiiile de realizare (m etode, m ijloace, activiti etc.), program area i organizarea situaiilor de instruire i educare ; d. evaluarea rezultatelor. Term enul curriculum este com plex, reunind mai m ulte ipostaze i interaciuni ale com ponentelor didactice. Punctul focal al curricu lu m u rilo r trebuie s fie elevul, i nu m ateria - ne atenioneaz D H ainaut. De aceea, cnd se vorbete de coninutul curriculum ului trebuie s nelegem c nu este vorba de enunri de m aterii de nvat, ci de scopuri exprim ate n term eni de com petene, m oduri de a aciona sau de a ti n general ale elevului (p. 95). C urriculum ul se definete ca perspectiv de nvare, ca program deziderativ care pune pe prim ul plan obiectivele de atins din care se deriv, apoi, i ce con inuturi anum e se preteaz, prin ce ci, cu ce m ijloace, cu ce fore, n care condiii etc. (vezi i C rian, 1994).

CURRICULUM. CONCEPTUALIZARE I PROBLEMATIC

183

2. Derivajii conceptuale
Core-curriculum (curriculum general). n limbajul de specialitate ntlnim i termenul core-curriculum, concept original im pus n deceniul al cincilea al secolului XX n spaiul anglo-saxon. C ore-curriculum ul este o structur de coninuturi centrate pe nevoile comune ale elevilor i selectate din m aterii de strict necesitate pentru categorii largi de elevi. Core-curriculum ul este constituit din acel trunchi com un de m aterii, obligatoriu pentru toi elevii, iar - ca procentaj - ocup pn la 80% din totalul disciplinelor, restul materiilor fiind selectate circum stanial, n funcie de nevoile concrete, speciale ale unor categorii de elevi. Curriculum specializat (sau de profil). Reprezint acele seturi de cunotine i valori specifice, sim etrice cu anumite tipuri de coninuturi (tiinifice, artistice, tehnice etc.), activate la diferite discipline pentru a form a i cultiva anumite competene n domenii particulare. Curriculum ascuns (sublim inal). Elem entele coninutului nvmntului sau ale curriculum ului nu sunt ntotdeauna m anifeste i sesizate sau cuantificate. Literatura de specialitate propune i term enii coninut sau curriculum ascuns (hidcien curriculum sau contenus caches). Termenul coninut ascuns im plic valorile ncorporate de elevi i clase de elevi, necuprinse n planificarea curricular i include influene informale sau nonform ale, datorate structurii socioculturale, fam iliei, grupurilor stradale, factorilor de personalitate. O alt latur a coninuturilor ascunse este constituit din ideologia sau cultura unei coli (n sensul de ritualuri, reguli, conveniene, proceduri, vezi i Ornstein, Levine, 1989, pp. 545-546). Philippe Perrenoud include n coninuturile ascunse predis poziii valorice pentru conduite i capaciti p re c u m : a ti s-i petreci timpul, a te apra, a te face plcut, a alege, a te descurca, a te proteja, a rm ne autonom , a te face ascultat, a te revolta etc. (cf. 1995, p. 71). C urriculum informai. Este constituit din acele experiene de nvare captate n afara spaiului colar (dar grefate sau aflate n com plem entaritate cu cele ivite n coal), prin m ass-m edia, instituii culturale, religioase, familie, grupul de prieteni etc. Curriculum recomandat. Constituie oferta pus la dispoziie de experi, de specia liti, care, n funcie de exigenele i obiectivele colii (sau societii) de la un moment dat, deriv seturi de cunotine i valori pe care le propun diferiilor utilizatori. Curriculum scris (prescris). Este acea ipostaz a curriculum ului explicitat n nume roasele docum ente ce direcioneaz procesele de predare-nvare i n care sunt enunate coninuturile colare de tra n sm is: planuri de nvmnt, program e colare etc. Acesta fiineaz ca o expresie a prescriptibilitii i program rii n nvare. Curriculum predat. Se refer la totalitatea cunotinelor, deprinderilor, atitudinilor actualizate efectiv n predare de ctre actorii implicai n proces (profesori, dar i elevi). C urriculum nvat (realizat). Este ceea ce achiziioneaz efectiv elevul i care este interiorizat i activizat de ctre acesta, n diverse m prejurri, colare sau nu. Curriculumul realizat poate fi evideniat i prin evaluare.

184

TEORIA I M ETODOLOGIA CU RRICU LU M U LU I

C urriculum suport. Constituie acea ipostaz a curriculum ului prezent la nivelul unor suporturi instrucionale precum cri, ghiduri, caiete cu scop didactic, resurse multimedia etc. Curriculum testat. Este partea d in curriculum sugerat - antrenat - tradus relevat - etalat la nivelul sau prin interm ediul instrum entelor de evaluare. Curriculum general. Sunt acele tipuri de valori propuse tuturor elevilor dintr-un areal geografic i care asigur o integrare i o coeren la nivelul diferitelo r paliere societale. Curriculum zonal (local). R eprezint acele oferte educaionale de care beneficiaz doar unii elevi dintr-un spaiu geografic pentru care respectivele valori se dovedesc prio ritare, fiabile, operaionale, de strict necesitate (de exem plu, cunotine de etnografie, folclor, istoria sau geografia com unitii locale). Curriculum exclus. R eprezint acele secvene ale curriculum ului care nu au fost ipostaziate n predare din anum ite raiuni (devalorizare subiectiv, uzur m oral a dim ensiunii epistem ice, neadecvare ideologic etc.).