Sunteți pe pagina 1din 23

RAPORT DE SELECTIE


Sesiunea nr: 2/ aprilie 2008 M sura 121 "Modernizarea exploata iilor agricole"

Euro Lei
Suma alocat pe sesiune 57.856.627 215.296.080,40

Curs de schimb valutar 1 Euro = 3,7212 Lei Data: 28.03.2008

Valoare public total a proiectelor depuse: 531.746.655


Suma reportat în sesiunea urm toare (conform art. 10(1)): 0

Num rul proiectelor depuse în sesiunea aprilie : 728


Num rul proiectelor selectate pentru finan are: 271
Valoarea public total a proiectelor selectate pentru 217.033.935

LISTA PROIECTELOR SELECTATE PENTRU FINAN ARE

Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta


inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat
nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP
regiune


masura

dominant
licitatia

judet

Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare


Judet Localitate (la masurile la
Luna

Lei Lei publica) Lei


An

care este
Zi

cazul)
Achizitie combina, tractoare, masini si
Comuna
utilaje agricole in ferma vegetala, SC ALGYPROD-
1 121 02 08 3 31 00017 2008 04 24 Prahova Ceptura, Sat 65 - 1.139.825 626.904 626.904
Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos, SERV SRL
Ceptura de Jos
judetul Prahova
Modernizare ferma vegetala in loc. Seitin, S.C. AGRO ROMAR
2 121 02 08 5 02 00029 2008 04 24 Arad Seitin 65 - 1.685.793 927.186 1.554.090
judetul Arad S.R.L.

Modernizarea exploatatiei agricole


3 121 02 08 3 31 00018 2008 04 24 S.A. CIORANI Prahova Ciorani 60 - 3.026.636 1.513.318 3.067.408
apartinand SA Ciorani, judetul Prahova

SC ARGONAUT
4 121 02 08 2 14 00123 2008 04 24 Modernizarea fermei ARGONAUT Constanta Deleni 58 - 2.956.678 1.921.840 4.989.248
SRL
SC Horticola
Realizare centru zootehnic integrat pentru
5 121 02 08 7 34 00005 2008 04 25 International Sevis Sibiu Cisnadie 58 - 7.495.039 3.747.519 8.736.767
500 vaci lactatie
SRL
Achizitia de masini si utilaje agricole pt. Sat
PFA ROTARIU LIVIU
6 121 02 08 1 29 00023 2008 04 04 modernizarea fermei vegetale din lo. Neamt Climesti,comun 55 - 1.108.409 609.625 9.346.392
CRISTIAN
Climesti, com Faurei,jud Neamt a Faurei

Achizitii de utilaje agricole la SC MAIA S.C. MAIA


7 121 02 08 5 02 00030 2008 04 24 Arad Arad 55 - 1.290.000 645.000 9.991.392
AGROSERV SRL din localitatea Arad AGROSERV S.R.L.
P

1
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura

dominant
licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizarea bazei tehnico-materiale
prin achizitia de utilaje agricole la SC SC TROITA PROD Loc. Slobozia,
8 121 02 08 3 23 00066 2008 04 21 Ialomita 55 - 1.365.677 751.122 10.742.514
TROITA PROD SRL localitatea Slobozia SRL Jud. Ialomita
judetul Ialomita
Modernizarea exploatatiei agricole prin
achizitia de utilaje agricole la S.C S.C SISMAD AGRO
9 121 02 08 2 09 00035 2008 04 25 Braila Viziru 55 - 1.381.628 690.814 11.433.328
SISMAD AGRO S.R.L din com. Viziru, S.R.L
jud. Braila
Modernizarea fermei vegetale a SOC.
AGR. TREI MOVILE SNC, prin achizitie SA TREI MOVILE
10 121 02 08 5 02 00025 2008 04 22 Arad Siclau 55 - 1.803.994 901.997 12.335.325
de masini si utilaje agricole in localitatea SNC SICLAU
Siclau, jud. Arad
Modernizarea exploatatiei agricole la SC
SC MARADI Com. Ciochina,
11 121 02 08 3 23 00068 2008 04 21 MARADI TRANSCOM SRL, localitatea Ialomita 55 - 1.851.329 1.018.231 13.353.556
TRANSCOM SRL Jud. Ialomita
Ciochina, judetul Ialomita

Modernizare exploatatiei agricole SC


TEHNOPLANT SRL din localitatea SC TEHNOPLANT Com. Scanteia,
12 121 02 08 3 23 00067 2008 04 21 Ialomita 55 - 2.672.617 1.336.309 14.689.865
Scanteia judetul Ialomita prin achizitia de SRL Jud. Ialomita
masini si utilaje agricole performante

MODERNIZAREA FERMEI DE VACI DE SOCIETATEA
13 121 02 08 7 15 00012 2008 04 23 LAPTE A SOCIET II AGRICOLE "SILV- AGRICOLA "SILV- Covasna Baraolt 55 - 4.651.520 2.325.760 17.015.625
ALIM" DIN BARAOLT ALIM"
sat Ortoaia
Dotare cu utilaje si echipamente agricole A.F.DomideA.
14 121 02 08 1 35 00011 2008 04 22 Suceava Com. Dorna 53 - 262.933 157.760 17.173.385
pt. ferma zootehnica din loc.Ortoaia Macidon
Arini
PF SPLICEA
15 121 02 08 2 14 00136 2008 04 25 Modernizarea fermei SPILCEA Constanta Pestera 53 - 2.656.577 1.726.775 18.900.160
MARIAN CATALIN
Modernizarea exploatatiei agricole S.C. PERLA Com Nicoresti
16 121 02 08 2 18 00064 2008 04 23 Galati 50 - 270.741 135.370 19.035.530
apartinand S.C. Perla Nicoresti S.R.L. NICORESTI S.R.L. Sat Nicoresti

jud. Salaj, com.


Modernizare ferma pentru cresterea
17 121 02 08 6 33 00008 2008 04 24 SC NICOBIA SRL Salaj Varsolt, sat 50 - 303.376 166.856 19.202.386
ovinelor in loc. Recea , jud. Salaj
Recea, nr. 72

Modernizarea si extinderea fermei apicole PF APOSTOAE


Sat Oglinzi,
18 121 02 08 1 29 00042 2008 04 24 situata in sat Oglinzi, com Raucesti, jud LAVINIU Neamt 50 - 607.241 333.983 19.536.369
com Raucesti,
Neamt CONSTANTIN
Achizitionare de masini si utilaje
str.Garii 5, sat
performante pentru culturi de camp in
Societatea Agricola Cornesti, com
19 121 02 08 7 28 00007 2008 04 14 cadrul Societatii Agricole Cornesti Mures 50 - 1.152.780 576.390 20.112.759
Cornesti Tarnava Adamus, jud
Tarnava din sat Cornesti, com.Adamus,
Mures
jud Mures
P

2
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Modernizarea fermei vegetale apartinand


SC CRIS AGRO SRL din loc. Cogealac SC CRIS AGRO
20 121 02 08 2 14 00135 2008 04 25 Constanta Cogealac 50 - 1.556.365 856.000 20.968.759
jud. Constanta prin achizitia de masini si STAR SRL
utilaje agricole noi

Achizi ii de utilaje agricole pentru


cultivarea i prima prelucrare a S.C. ENOTRIA


21 121 02 08 5 37 00075 2008 04 25 Timis Boldur 50 - 1.673.662 836.831 21.805.590
cerealelor, software i hardware pentru S.R.L.


siguran a alimentelor
Achizitie de utilaje si echipamente
agricole pentru modernizarea bazei SC GECVIM ROM Com. Ograda,
22 121 02 08 3 23 00073 2008 04 23 Ialomita 50 - 1.763.882 970.135 22.775.725
tehnico-materiale la SC GECVIM ROM SRL Jud. Ialomita
SRL comuna Bucu judetul Ialomita
Modernizare ferma vegetala SC
ANDIMIR TOP SRL prin achizitii de SC ANDIMIR TOP
23 121 02 08 1 07 00027 2008 04 18 Botosani Mihalaseni 50 - 2.279.948 1.139.974 23.915.699
utilaje agricole, comuna Mihalaseni, SRL
judetul Botosani
Achizitie utilaje agricole pentru
modernizarea exploatatiei agricole S.C. COLUMIROM Comlosu Mare,
24 121 02 08 5 37 00045 2008 04 09 Timis 50 - 2.361.927 1.180.964 25.096.663
apatinand SC Columirom SRL, in S.R.L. sat Lunga
comuna Comlosu Mare, judetul Timis

Achizitie combina, mijloace de transport


specializate, tractoare, masini si utilaje
SC.AFILIU TRANS com. Amaru,
25 121 02 08 2 10 00034 2008 04 25 agricole, echipamente de selectare si Buzau 50 - 2.682.927 1.341.464 26.438.126
SRL jud.Buzau
tratare in ferma vegetala, com.Amaru jud
Buzau

Achizi ia de tractoare, combine


performante, utilaje agricole i


com.


echipamente procesare primar în


26 121 02 08 4 30 00045 2008 04 25 SC Longin SRL Olt erb ne ti, jud. 50 - 5.207.170 2.603.585 29.041.711
vederea moderniz rii exploata iei agricole


Olt


SC Longin SRL, comuna erb ne ti,
jude ul Olt


Standarde comunitare i eficien
S.C. EMA GAB
27 121 02 08 5 22 00011 2008 04 25 economic armonizate într-o exploata ie Hunedoara Aurel Vlaicu 50 - 5.626.740 3.751.006 32.792.717
S.R.L.


durabil
comuna
Extindere ferma de taurine, in comuna SC AGRONOVA
28 121 02 08 6 13 00014 2008 04 25 Cluj Sandulesti, sat 50 - 7.420.600 3.710.300 36.503.017
Sandulesti, judetul Cluj IMPEX SRL
Copaceni

Modernizare ferma prin construire celule


stocare, cantar, laborator, linie procesare
seminte, platforma betonata, infiintare Intorsura, sat
29 121 02 08 4 17 00067 2008 04 25 SC AGRIFARM SRL Dolj 50 - 9.012.960 4.506.480 41.009.497
pepiniera si cultura salcie si dotare cu Intorsura
utilaje agricole la SC AGRIFARM SRL in
comuna Intorsura, jud. Dolj
P

3
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Dotarea ferma apicola - comuna Estelnic,
30 121 02 08 7 15 00017 2008 04 25 PFA DEAK MIHALY Covasna com. Estelnic 48 - 240.620 156.403 41.165.900
judetul Covasna
Jud. Brasov,
31 121 02 08 7 08 00004 2008 04 22 Plantatie Intensiva cu afiniI cu tufa inalta S.C. AZIMUT S.R.L. Brasov Loc. Sercaia, 47 - 316.019 173.811 41.339.711
sat Sercaia

Modernizare ferma pomicola apartinind


Tarba George Dorel P.F. prin achizitia de P.F. TARBA Valeni
32 121 02 08 3 16 00016 2008 04 23 Dambovita 45 - 78.095 50.762 41.390.473
utilaje agricole in localitatea Valeni GEORGE DOREL Dambovita
Dambovita, judetul Dambovita

Modernizare ferma prin achizitie de


tractor cu accesorii si echipament de S.C. AGROGARDEN
33 121 02 08 2 18 00053 2008 04 21 Galati Galati 45 - 305.096 167.803 41.558.276
irigat pentru legumicultura, in localitatea S.R.L.
Galati, judetul Galati

Achizitionarea unui tractor de 100-180CP sat Ungheni


34 121 02 08 7 28 00008 2008 04 17 si utilaje agricole pentru SC ECOCERES SC Ecoceres SRL Mures com Ungheni, 45 - 334.641 167.321 41.725.597
SRL din jud. Mures, localitatea Ungheni jud Mures

S.C. ALADDIN


35 121 02 08 5 22 00010 2008 04 25 Construire i dotare ferm apicol Hunedoara Boholt 45 - 507.268 253.634 41.979.231


S.R.L.
Modernizare ferma prin achizitie de
S.C. GOLDENFARM
36 121 02 08 2 18 00041 2008 04 10 masini si utilaje pentru legumicultura, in Galati Galati 45 - 681.773 374.975 42.354.206
S.R.L.
localitatea Galati, judetul Galati

Modernizare ferma prin achizitie de


masini specializate pentru legumicultura S.C. GREENLIVE
37 121 02 08 2 18 00051 2008 04 18 Galati Galati 45 - 754.830 415.156 42.769.362
si echipamente de irigat, in localitatea S.R.L.
Galati, judetul Galati

Modernizare exploatatie agricola prin


achizitie de masini si utilaje agricole S.C. IANISAGRO
38 121 02 08 2 18 00044 2008 04 14 Galati Galati 45 - 981.484 539.816 43.309.178
pentru legumicultura, in localitatea Galati, S.R.L.
judetul Galati
Modernizare ferma pomicola in localitatea S.C LUC S IMPEX
39 121 02 08 1 04 00028 2008 04 25 BACAU ITESTI 45 - 1.088.946 544.473 43.853.651
Itesti, judetul Bacau SRL
Achizitie de echipamente agricole la Sc
Ave Agrosilv 2001 Srl pentru SC AVE AGROSILV Comuna
40 121 02 08 3 03 00017 2008 04 07 Arges 45 - 1.314.844 657.422 44.511.073
modernizarea exploatatiei agricole 2001 SRL Caldararu
Strambeni, judetul Arges
Modernizare ferma vegetala in comuna SC ANDRA COMIF
41 121 02 08 3 03 00020 2008 04 21 Arges Comuna Barla 45 - 1.359.573 679.786 45.190.859
Barla judetul Arges 2003 SRL

Modernizare exploatatie agricola in SC VALFLOR NELY


42 121 02 08 3 03 00024 2008 04 23 Arges Comuna Barla 45 - 1.382.256 691.128 45.881.987
comuna Barla, Judetul Arges COMPANI SRL

Modernizare exploatatie agricola in


SC ROMINA
43 121 02 08 3 03 00032 2008 04 25 comuna Izvoru, Judetul Arges la Sc Arges Comuna Izvoru 45 - 1.547.436 773.718 46.655.705
COMPANY SRL
Romina Company Srl
P

4
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizarea exploatatiei agricole la SC "
Service Pajisti " srl, prin achizitionarea SC " Service Pajisti"
44 121 02 08 7 01 00019 2008 04 23 ALBA Ocna Mures 45 - 1.814.057 907.028 47.562.733
unui tractor si a unor utilaje conexe srl
pentru culturi de cimp.

Modernizarea bazei tehnico-materiale SC EXCELSIOR Loc. Tandarei,


45 121 02 08 3 23 00055 2008 04 10 Ialomita 45 - 2.540.147 1.270.074 48.832.807
prin achizitia de utilaje agricole SRL Jud. Ialomita

Sat Gara
Modernizare ferma avicola pentru Rosiesti, com.
46 121 02 08 1 39 00034 2008 04 22 S.C. SAGEM S.R.L. VASLUI 45 - 7.312.000 3.656.000 52.488.807
cresterea puilor de carne Rosiesti, jud.
Vaslui

Modernizarea exploatatiilor agricole


vegetale ale SC COMCEREAL SA Vaslui SC COMCEREAL
47 121 02 08 1 39 00041 2008 04 24 Vaslui Husi 45 - 7.486.462 3.743.231 56.232.038
prin achizitionarea de tractoare de SA
tractoare si utilaje agricole

Dotarea fermei vegetale Panczel Imola


PFA PANCZEL
48 121 02 08 7 15 00015 2008 04 24 PFA din localitatea Turia, judetul Covasna com. Turia 43 - 128.118 83.277 56.315.315
IMOLA
Covasna, prin achizitionarea de utilaje noi

Modernizare ferma legumicola AF


49 121 02 08 2 09 00010 2008 04 10 IONITA CORNEL localitatea Vadeni, AF IONITA CORNEL Braila Vadeni 43 - 228.727 137.236 56.452.551
judetul Braila

50 121 02 08 2 14 00081 2008 04 09 Achizitie utilaje agricole noi PF DRAGOI EUGEN Constanta Sinoe 43 - 316.753 205.889 56.658.440

Achizitionare de utilaje agricole loc. Iulia ,


51 121 02 08 2 38 00031 2008 04 09 SC Calina&Paul SRL TULCEA loc. Iulia 43 - 716.948 466.016 57.124.456
com. Izvoarele , jud. Tulcea

Achizitie utilaje agricole pentru


modernizarea exploatatiei agricole TERTELEAC IONUT
52 121 02 08 2 14 00082 2008 04 09 Constanta Sinoe 43 - 733.323 476.660 57.601.116
apartinand Terteleac Ionut PF in comuna PF
Mihai Viteazu, jud. Constanta

Achizitie de masini si utilaje agricole la


PF DOBIRCIANU
53 121 02 08 1 24 00051 2008 04 24 PF DOBIRCIANU GH ADINA IOANA, Iasi Com Tibanesti 43 - 756.330 491.615 58.092.731
GH ADINA IOANA
com Tibanesti, jud Iasi
Modernizarea exploatatei prin M.
54 121 02 08 2 38 00035 2008 04 16 SC Prescom SRL TULCEA 43 - 821.840 534.196 58.626.927
achizitionarea de utilaje noi Kogalniceanu
SC AMI INVEST
55 121 02 08 2 14 00131 2008 04 25 Modernizarea fermei AMI INVEST SRL Constanta Mircea Voda 43 - 843.636 506.182 59.133.109
SRL
Achizitie utilaje agricole noi pentru culturi
SC AGRICOLA SIN Mihai Viteazu,
56 121 02 08 2 14 00079 2008 04 09 de camp in sat Sinoe, Mihai Viteazu, Constanta 43 - 863.697 561.403 59.694.512
SRL Sinoe
Constanta
Modernizarea exploatatiei agricole
apartinand S.C. AgroMita S.R.L. din loc.
57 121 02 08 2 38 00032 2008 04 10 SC Agromita SRL TULCEA NALBANT 43 - 971.037 631.174 60.325.686
Nalbant , jud. Tulcea prin achizitia de
utilaje agricole noi
P

5
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Jud. Bistrita-
Nasaud, com.
58 121 02 08 6 06 00001 2008 04 23 Ferma de vaci cu lapte SC GIRLISTE SRL Bistrita Nasaud 43 - 1.235.937 741.562 61.067.248
Budesti, sat.
Budesti- Fanate

Modernizarea unei exploatatii agricole M.


59 121 02 08 2 38 00044 2008 04 23 SC Pan Metal SRL TULCEA 43 - 1.398.679 909.141 61.976.389
prin achizitionare de utilaje agricole Kogalniceanu

Achizitii utilaje agricole pentru


modernizarea exploatatiei agricole
60 121 02 08 2 14 00090 2008 04 15 SC OPT-MP SRL Constanta Istria 43 - 1.561.179 1.014.766 62.991.155
apartinand SC OPT-MP SRL, com. Istria
jud. Constanta
SC NASTA FERM
61 121 02 08 3 31 00015 2008 04 21 Construire ferma de crestere a suinelor Prahova Gornet - Cricov 43 - 1.836.281 1.193.583 64.184.738
SRL
Achizitii utilaje agricole,com Golaiesti,jud
62 121 02 08 1 24 00045 2008 04 17 SC OLD AGE SRL Iasi Com. Golaiesti 43 - 2.236.371 1.453.641 65.638.379
Iasi

Modernizare exploatatie agricola vegetale


``S.C. Rai Verde `` in suprafeta de 1384
ha prin achizitionarea de utilaje , instalatii
63 121 02 08 2 38 00037 2008 04 18 SC Rai Verde SRL TULCEA TRAIAN 43 - 2.355.897 1.531.333 67.169.712
si echipamente pentru irigarea unei
suprafete de 650 ha si a doua tractoare
cu gama de utilaje aferenta

Constructie ferma vaciI cu lapte 95 de


64 121 02 08 7 08 00003 2008 04 24 S.C. Sargetia S.R.L. Brasov Zarnesti 43 - 6.005.970 3.603.582 70.773.294
capete

Infiintare ferma vegetala in comuna S.C. AGRO


65 121 02 08 5 02 00020 2008 04 14 Arad Iermata Neagra 42 - 71.815 39.498 70.812.792
Zerind sat Iermata Neagra, judetul Arad BALOGH S.R.L.

sat Mihai
Modernizare stupina in satul Mihai Burlea Olimpiu Viteazu, com.
66 121 02 08 7 28 00009 2008 04 22 Mures 42 - 105.775 68.754 70.881.546
Viteazu, com. Saschiz, jud Mures Persoana Fizica Saschiz, jud.
Mures
Infiintare ferma vegetala in sat Odvos, S.C. AGRO
67 121 02 08 5 02 00019 2008 04 11 Arad Odvos 42 - 131.429 72.286 70.953.832
judetul Arad TIBBISCUM S.R.L.
Achizitii tractor, utilaje si echipamente PF Miraut Florin Moara Nica
68 121 02 08 1 35 00014 2008 04 25 Suceava 42 - 170.477 93.762 71.047.594
agricole Marius com.Moara
Dotarea cu utilaje agricole la PFA Karasz
69 121 02 08 6 32 00053 2008 04 25 Istvan din comuna Porumbe ti, jude ul PFA Karasz Istvan Satu Mare Porumbe ti 42 - 433.861 238.623 71.286.217Satu Mare

jud. Salaj, com.


Romanasi, sat
SC VOLADY COM
70 121 02 08 6 33 00006 2008 04 23 Ferma tineret bovin Salaj Poarta 41 - 1.421.730 781.952 72.068.169
SRL
Salajului, nr.
142/B
P

6
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura
dominant
licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Modernizare ferma zootehnica prin LOC.


procurarea unei autoutilitare , a unei AF BEJENARU CUCUIETI,
71 121 02 08 1 04 00026 2008 04 23 BACAU 40 - 50.831 30.499 72.098.668
motocositori, a unui generator de curent VIORICA COMUNA
electric si a unei freze cu cutite reglabile DOFTEANA,

Dotarea cu utilaje agricole a fermei


72 121 02 08 1 04 00024 2008 04 23 situata in comuna Glavanesti, judetul A.F STEFAN ION BACAU GLAVANESTI 40 - 79.576 47.746 72.146.414
Bacau
Achizi ii de tractor i utilaje agricole la SC


SC Agrocomplex Leo Com. Olcea, sat
73 121 02 08 6 05 00052 2008 04 24 Agrocomplex Leo SRL din loc. Cplacea, Bihor 40 - 95.890 52.739 72.199.153


SRL C lacea


com. C lacea, jud. Bihor
Modernizarea exploata iei prin achizi ii de
74 121 02 08 7 21 00006 2008 04 07 AI Szep Robert Harghita Sânsimion 40 - 314.930 204.704 72.403.857
ma ini agricole.


Infiin area unei ferme de oi,saivan Jude ul Bihor


Asocia ie Familial
75 121 02 08 6 05 00036 2008 04 16 fînar,de o capacitate de 270 capete ovine Bihor Comuna Ro ia 40 - 617.160 370.296 72.774.153Dume Nicolae C lin


rasa urcan sat Ro ia


Modernizarea exploatatiei Sc Anemona &
SC ANEMONA &
76 121 02 08 3 03 00022 2008 04 23 Ovidiu Srl prin achizitionarea de utilaje Arges Oras Costesti 40 - 1.145.932 572.966 73.347.119
OVIDIU SRL
agricole
SC SOREGRIM
Modernizare ferma vegetala in comuna Comuna
77 121 02 08 3 03 00019 2008 04 21 INTERNATIONAL Arges 40 - 1.716.027 858.014 74.205.133
Buzoesti,judetul Arges Buzoesti
SRL
SA COMBINATUL
78 121 02 08 5 02 00024 2008 04 22 Achizitionare pentru ferma mixta AGROINDUSTRIAL Arad Curtici 40 - 2.047.817 1.023.908 75.229.041
CURTICI
Modernizarea exploatatiei agricole a SC
Agroexport SRL Bârlad prin achiztionarea SC AGROEXPORT
79 121 02 08 1 39 00035 2008 04 22 Vaslui Grivita 40 - 2.148.480 1.074.240 76.303.281
de utilaje pentru depozitare, tractor si SRL Bârlad
utilaje agricole
Dârvari (jud.
Mehedinti),
Investitie noua, achizitie de utilaje si


Mo ei (Jud.
echipamente agricole pentru ferma de PFA SGAIBA
80 121 02 08 4 17 00051 2008 04 22 Dolj Dolj), Pleni a 40 - 2.209.693 1.215.331 77.518.612
productie vegetala a P.F.A. Sgaiba CONSTANTIN
(Jud. Dolj),
Constantin in comuna Unirea, judetul Dolj
Unirea (Jud.
Dolj)
Modernizarea bazei tehnico-materiale
Sat Smirna,
prin achizitia de utilaje agricole la SA
81 121 02 08 3 23 00076 2008 04 24 SA CERES SMIRNA Ialomita Com. Grivita, 40 - 2.528.572 1.264.286 78.782.898
CERES SMIRNA comuna Grivita judetul
Jud. Ialomita
Ialomita
Modernizare ferma crestere la sol pui
SC MORANDI COM
82 121 02 08 1 39 00037 2008 04 23 carne, loc Lipovat, com Lipovat, jud. VASLUI LIPOVAT 40 - 3.165.381 1.874.635 80.657.533
SRL
Vaslui
P

7
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizare ferma vegetala SC
MAXCENTER SRL prin achizitia de S.C. MAXCENTER Sangeorge,
83 121 02 08 5 37 00078 2008 04 25 Timis 40 - 6.751.880 3.713.534 84.371.067
masini si utilaje agricole in localitatea S.R.L. comuna Birda
Sangeorge, com. Birda, jud. Timis
S.C. LIV AGRO
Achizi ie de utilaje agricole la S.C. LIV
GRUP S.R.L.
84 121 02 08 1 07 00035 2008 04 24 AGRO GRUP S.R.L.Constan a, filiala Botosani Dorohoi 40 - 7.462.000 3.731.000 88.102.067


CONSTAN A
Dorohoi, jude ul Boto ani


FILIALA DOROHOI
jud.Ssatu Mare
Modernizarea fermei vegetale SA loc.carei
85 121 02 08 6 32 00044 2008 04 24 Infratirea carei,municipiul Carei,judetul SA Infratirea Carei Satu Mare str.calea 40 - 8.355.600 4.177.800 92.279.867
satu Mare Armatei
Romane nr.81
Achizitionare de utilaje agricole com. CEMURLIA DE
86 121 02 08 2 38 00043 2008 04 23 A.F. Covata St. Hristi TULCEA 38 - 236.186 153.521 92.433.388
Ceamurlia de Jos , com Baia SUS
Modernizarea exploatatiei agricole la SC
SC" Danosse Ranch"
87 121 02 08 7 01 00017 2008 04 21 Donosse Ranch srl, prin achizitia de ALBA Blandiana 38 - 440.852 264.511 92.697.899
srl
tractor si utilaje agricole conexe.

Modernizare ferma de pasari - gaini


S.C. ERTIM
88 121 02 08 5 22 00009 2008 04 18 ouatoare - si centru de ambalare oua, Hunedoara Beriu 38 - 493.693 296.215 92.994.114


TOMU A S.R.L.
localitatea Beriu, jude Hunedoara

Modernizarea unei exploatatii agricole


89 121 02 08 2 38 00038 2008 04 21 SC AgroPav SRL TULCEA NALBANT 38 - 538.670 350.135 93.344.249
prin achizitionare de utilaje agricole

Achizitia de masini si utilaje agricole, sat


90 121 02 08 2 38 00026 2008 04 04 SC Iortim SRL TULCEA sat Lastuni 38 - 942.745 565.647 93.909.896
Lastuni
Achizitii de masini si utilaje agricole
SC DAVEX AGRO
91 121 02 08 2 09 00015 2008 04 11 pentru modernizarea fermei vegetale Braila Tichilesti 38 - 1.247.297 748.378 94.658.274
SRL
Tichilesti, jud. Braila

Achizitia de combine, masini si utilaje


SC PET PERS Cotofenii din
92 121 02 08 4 17 00060 2008 04 25 agricole pentru ferma de productie Dolj 38 - 1.407.900 703.950 95.362.224
INVEST SRL Dos
vegetala, Cotifenii din Dos, judetul Dolj

Achizitie de tractoare, masini agricole si


SC ,, Golden
93 121 02 08 7 01 00015 2008 04 01 utilaje, sat Lopadea Com. Lopadea, jud. ALBA Lopdea Noua 38 - 1.617.977 970.786 96.333.010
Prodimpex,, srl
Alba.

Modernizare ferma vegetala prin achizitia SC" Mecsol Galda"


94 121 02 08 7 01 00016 2008 04 14 ALBA Galda de jos 38 - 2.066.253 1.343.064 97.676.074
de utilaje si echipamente agricole srl

PF BALACEANU Izvoru Mare,


95 121 02 08 2 14 00133 2008 04 25 Modernizarea fermei Balaceanu Constanta 38 - 2.245.534 1.459.597 99.135.671
LAURENTIU Pestera

Achizitionare de utilaje agricole sat Lunca


96 121 02 08 2 38 00024 2008 04 03 SC Agrosan SRL TULCEA LUNCA 38 - 2.392.869 1.555.365 100.691.036
, com. Ceamurlia de Jos , jud. Tulcea
P

8
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura
dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Modernizare ferma legumicola apartinind


P.F. CONSTANTIN
P.F. Constantin Mariana Victoria prin
97 121 02 08 3 16 00017 2008 04 24 MARIANA Dambovita Nucet 37 - 84.811 42.405 100.733.441
achizitie mijloc de transport special in
VICTORIA
localitatea Nucet, judet Dambovita

"Achizitionare utilaje agricole pentru


S.C. FLOREN MIERCUREA
98 121 02 08 7 34 00003 2008 04 24 extindere ferma de legume" - localitatea SIBIU 35 - 61.388 33.763 100.767.204
IMPEX SRL SIBIULUI
Miercurea Sibiului, judetul Sibiu

Suciu Viorel Comuna


Modernizare ferm vaci cu lapte,50


99 121 02 08 6 05 00050 2008 04 24 Persoan fizic Bihor Ciumeghiu sat 35 - 93.798 51.589 100.818.793
capete


autorizat Ciumeghiu
Achizitii Independente De Masini Si Sat Ciorani,
PFA Chiriac Gh.
100 121 02 08 2 41 00018 2008 04 25 Utilaje Agricole Pentru Culturi De Camp Vrancea Com. Pufesti, 35 - 125.096 68.802 100.887.595
Mihai
La PFA Chiriac GH. Mihai Jud. Vrancea

Achizi ie de utilaje agricole la PFA Mela


PFA Mela Daniel - Comuna Ciuhoi
101 121 02 08 6 05 00046 2008 04 23 Daniel - Sandu,cu punctul de lucru în Bihor 35 - 150.154 82.585 100.970.180
Sandu sat Cenalo


localitatea Cenalo ,nr.171 jude ul Bihor


Achizi ionarea de ma ini agricole la PFA
102 121 02 08 6 32 00022 2008 04 08 Chiorean Tudor din localitatea Terebe ti, PFA Chiorean Tudor Satu Mare Terebe ti 35 - 156.642 86.153 101.056.333


jude ul Satu Mare

Dotarea fermei de vaci de lapte Mathe L.


AF MATHE L. sat Lunga mun.
103 121 02 08 7 15 00008 2008 04 21 Benedek AF din localitatea Lunga, judetul Covasna 35 - 158.812 79.406 101.135.739
BENEDEK Tirgu Secuiesc
Covasna, cu utilaje performante

Dotarea cu utilaje agricole a fermei TONCA DANIEL sat Izvoru,


104 121 02 08 3 19 00024 2008 04 14 vegetale din satul Izvoru, comuna SILVIU Persoana Giurgiu comuna 35 - 164.149 90.282 101.226.021
Gogosari, judetul Giurgiu Fizica Gogosari
Achizi ionare tractor Belarus MTZ
Barna Mihaly Zoltan


952,3,Înc rc tor frontal Sima T Municipiul
105 121 02 08 6 05 00055 2008 04 25 Persoan Fizic Bihor 35 - 180.318 99.175 101.325.196


426,Culeg tor porumb tiule i pe dou Salonta
Autorizat
rînduri Sip Tornado 80
Naghy I.Istvan


Achizi ie de tractor la Naghy I.Istvan PFA Comuna S lard


106 121 02 08 6 05 00042 2008 04 21 Persoan fizic Bihor 35 - 192.121 105.667 101.430.863
din localitatea Sântimreu,jude ul Bihor sat Sântimreu


Autorizat

Modernizarea fermei vegetale Mihaescu sat Voicesti,


Mihaescu Gheorghe
107 121 02 08 4 40 00007 2008 04 25 Gheorghe Cristian persoana fizica, sat Valcea comuna 35 - 203.650 112.007 101.542.870
Cristian PFA
Voicesti, comuna Voicesti, judetul Valcea Voicesti

Achizi ionarea de tractoare i ma ini
agricole la SC Vio & Andrei SRL din


108 121 02 08 6 32 00034 2008 04 18 SC Vio & Andrei SRL Satu Mare Supuru de Jos 35 - 210.726 115.899 101.658.769
localitatea Supuru de Jos, jude ul Satu
Mare
P

9
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizarea fermei vegetale apartinind
SC GIDO IMPEX TRANS SRL din SC GIDO IMPEX sat Dorobantu,
109 121 02 08 3 12 00086 2008 04 18 Calarasi 35 - 211.403 116.271 101.775.040
Calarasi, judetul Calarasi, prin TRANS SRL com.Dorobantu
achizitionarea de utilaje agricole
Achizi ionarea de ma ini agricole la PFA


Verde Radu din localitatea T t re ti, T t re ti, com.


110 121 02 08 6 32 00023 2008 04 08 PFA Verde Radu Satu Mare 35 - 213.377 117.357 101.892.397


comuna Viile Satu Mare, jude ul Satu Viile Satu Mare
Mare

Modernizarea fermei vegetale apartinind


DUMITRU M. ION PF, com.Sohatu, DUMITRU M. ION sat Sohatu,
111 121 02 08 3 12 00085 2008 04 17 Calarasi 35 - 217.512 119.632 102.012.029
jud.Calarasi, prin achizitie de masini si PF cm.Sohatu
utilaje agricole noi

Achzitie utilaje agricole noi la SC Flux SC FLUX SABAN Fantana Mare


112 121 02 08 2 14 00096 2008 04 Constanta 35 - 219.506 120.728 102.132.757
Saban srl SRL Independenta
Sat Gologanu,
Achizitii Utilaje Pentru Cultura Mare si SC BAR IMCOMEX
113 121 02 08 2 41 00009 2008 04 04 Vrancea Com. Milcovul, 35 - 253.300 126.650 102.259.407
Zootehnie SRL GOLOGANU
Jud. Vrancea
Modernizare ferma vegetala RADU ION-
PFA RADU ION -
MIRCEA PERSOANA FIZICA
MIRCEA
114 121 02 08 5 37 00064 2008 04 23 AUTORIZATA, prin achizitie de masini si Timis Darova 35 - 263.128 144.720 102.404.127
PERSOANA FIZICA
utilaje agricole - localitatea Darova,
AUTORIZATA
judetul Timis
Modernizarea fermei vegetale apartinand
SC AGRO PLUS 208 SRL, sat Nuci, sat
SC AGRO PLUS 208
115 121 02 08 8 25 00003 2008 04 17 Micsunestii Mari, comuna Nuci, judetul ILFOV Micsunestii - 35 - 264.668 145.567 102.549.694
SRL
Ilfov prin achizitia de masini si utilaje Mari
agricole noi
Achizitie tractor si utilaje agricole pentru
116 121 02 08 2 18 00058 2008 04 23 ferma legumicola in localitatea Tecuci, S.C. LIVACAT S.R.L Galati Tecuci 35 - 266.966 146.831 102.696.525
judetul Galati


Modernizare exploata ie agricol în SC Agro Calimar com Cungrea,


117 121 02 08 4 30 00043 2008 04 24 Olt 35 - 287.225 157.974 102.854.499
comuna Cungrea, jude ul Olt Group SRL jud. Olt
Modernizarea parcului de ma ini agricole


118 121 02 08 6 32 00027 2008 04 16 la SC Agro Badar SRL, municipiul Satu SC Agro Badar SRL Satu Mare Satu Mare 35 - 289.172 159.044 103.013.543
Mare


Modernizare ferm vegetal prin achizi ia PFA BOCA SORIN


119 121 02 08 5 37 00077 2008 04 25 unui tractor i a unei grape cu discuri, PERSOANA FIZICA Timis Gataia 35 - 292.446 160.845 103.174.388


localitatea G taia, jude ul Timi AUTORIZATA
Modernizare ferma vegetala prin achizitia


120 121 02 08 2 09 00011 2008 04 10 de utilaje agricole noi in comuna Unirea , PFA DINCA MIHAI Braila Unirea 35 - 295.152 147.576 103.321.964
judetul Braila

Modernizarea fermei SC IZAELIZA SRL, S.C. IZAELIZA


121 121 02 08 5 37 00058 2008 04 21 Timis Padureni 35 - 300.000 165.000 103.486.964
prin achizitionarea de utilaje agricole S.R.L.
P

0
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Poiana , oras
122 121 02 08 2 14 00106 2008 04 22 Achizitie de utilaje agricole SC KIRALEG SRL Constanta 35 - 300.132 165.072 103.652.036
Ovidiu
Modernizare ferma vaci lapte PFA
PFA UNGUREANU
123 121 02 08 2 09 00036 2008 04 25 UNGUREANU D IOAN, com. Unirea, jud. Braila Unirea 35 - 302.379 151.189 103.803.225
D. IOAN
Braila
Modernizare ferma zootehnica prin
Sinersig,
124 121 02 08 5 37 00068 2008 04 24 achizitia de masini si utilaje, localitatea S.C. GHETA S.R.L. Timis 35 - 317.402 174.571 103.977.796
comuna Boldur
Sinersig, judetul Timis
Modernizarea fermei agricole prin achizitii
de utilaje si echipamente agricole pentru PFA MEIROSU I
125 121 02 08 2 09 00027 2008 04 24 Braila Ianca 35 - 327.220 179.971 104.157.767
PFA MEIROSU I COSTEL din orasul COSTEL
Ianca
Modernizarea unei ferme vegetale prin PFA Galiman
126 121 02 08 2 38 00025 2008 04 04 TULCEA sat Razboieni 35 - 334.895 184.192 104.341.959
achizitie de utilaje agricole Ecaterina
Achizitii tractor ,echipamente si utilaje A.F.Curelariu C.
127 121 02 08 1 35 00009 2008 04 18 Suceava Com. Oniceni 35 - 335.000 167.500 104.509.459
agricole Cristinel


Înfin are stupina în Com. B le ti, Jude ul SC BUSIDA PREST Com. B le ti,


128 121 02 08 4 20 00004 2008 04 24 Gorj 35 - 350.659 192.862 104.702.321


Gorj SRL Sat G v ne ti


Modernizare ferma prin achizitie de
S.C. AGROVULCAN
129 121 02 08 2 18 00065 2008 04 24 tractor si utilaje agricole in Localitatea Galati Galati 35 - 356.449 196.047 104.898.368
S.R.L.
Galati, Judetul Galati
Achizitia de utilaje agricole pentru SC
130 121 02 08 1 24 00052 2008 04 24 SFG PROD SRL din comuna Tibanesti, SC SFG PROD SRL Iasi Com Tibanesti 35 - 402.407 221.324 105.119.692
jud. Iasi

Modernizare ferma vegetala PF NITU PFA NITU


CORNELIU, prin achizitie de masini si CORNELIU
131 121 02 08 5 37 00057 2008 04 18 Timis Uihei 35 - 407.827 224.305 105.343.997
utilaje agricole in localitatea Uihei, jud. PERSOANA FIZICA
Timis AUTORIZATA

Dotare ferma vegetala cu tractor si utilaje


PF Pirvescu C. Ion- Comuna
132 121 02 08 4 27 00005 2008 04 08 agricole in comuna Vladaia, judetul Mehedinti 35 - 435.743 239.658 105.583.655
Ovidiu Vladaia
Mehedinti

Modernizare exploatatie agricola prin


jud. Salaj, com.
achizitionarea unui tractor de 155 CP ,
PFA KOVACS Carastelec, sat
133 121 02 08 6 33 00011 2008 04 25 DT si utilaje agricole , pentru PFA Salaj 35 - 470.000 258.500 105.842.155
VILMOS Carastelec, nr.
KOVACS VILMOS , Carastelec nr 17 jud.
17
Salaj

Modernizarea fermei vegetale a SC PRO jud. Salaj, com.


SC PRO LORALEX
134 121 02 08 6 33 00013 2008 04 25 LORALEX SRL din Bocsa, jud. Salaj, prin Salaj Bocsa, sat 35 - 475.370 261.453 106.103.608
SRL
achizitia de utilaje agricole Bocsa
Modernizare exploatatie agricola P.F.A.
PFA GHETA SORIN
135 121 02 08 3 19 00025 2008 04 15 GHETA SORIN COSMIN-comuna Malu, Giurgiu comuna Malu 35 - 495.850 272.717 106.376.325
COSMIN
judetul Giurgiu
Infiintare ferma de vaci cu lapte prin
136 121 02 08 1 35 00010 2008 04 21 S.C.zimental S.R.L. Suceava Oras Siret 35 - 500.962 275.529 106.651.854
achizitii de utilaje si echipamente noi
P

1
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Achizitie combina, tractor si utilaje
com. Corod sat
137 121 02 08 2 18 00050 2008 04 17 agricole pentru culturi de camp in S.C. CRISDIA S.R.L. Galati 35 - 582.604 320.432 106.972.286
Corod
localitatea Corod, judetul Galati
Modernizarea fermei DONE SC DONE Nicolae
138 121 02 08 2 14 00116 2008 04 24 Constanta 35 - 631.569 347.362 107.319.648
PRODPREST SRL PRODPREST SRL Balcescu


Modernizare ferm de produc ie vegetal
prin achizi ie de utilaje i echipamente com Poboru,


139 121 02 08 4 30 00037 2008 04 22 SA Spicul Olt 35 - 684.255 342.128 107.661.775
agricole a SA Spicul în comuna Poboru, jud. Olt
jud. Olt
Achizi ionarea de ma ini agricole la PFA


PFA Dr gu C t lin

140 121 02 08 6 32 00036 2008 04 21 Dr gu C t lin Mihai din localitatea Satu Mare Lazuri 35 - 692.358 380.797 108.042.572


Mihai
Lazuri, jude ul Satu Mare


Achizi ie combin i tractor la SC Betty & SC Betty & Csongy Ora S cuieni


141 121 02 08 6 05 00053 2008 04 25 Bihor 35 - 733.719 403.545 108.446.117
Csongy SRL SRL sat Cubulcut
Achizi ionarea de ma ini agricole la PFA


142 121 02 08 6 32 00043 2008 04 23 Holczman Otto, localitatea T nad, PFA Holczman Otto Satu Mare T nad 35 - 771.571 424.364 108.870.481


jude ul Satu Mare

Modernizarea exploatatiei agricole prin


com. Slobozia
achizitionarea de combina, tractor si PFA Minjineanu
143 121 02 08 2 18 00034 2008 04 07 Galati Conachi sat 35 - 773.224 425.273 109.295.754
utilaje agricole in sat Izvoarele, com. Maria Magdalena
Izvoarele
Slobozia Conachi, jud. Galati

Achizitie de echipamente agricole la


SC.RUSEN com. Scutelnici,
144 121 02 08 2 10 00033 2008 04 25 SC.RUSEN COMPEX SRL, Buzau 35 - 802.567 441.412 109.737.166
COMPEX SRL jud.Buzau
com.Scutelnici, jud Buzau
Dezvoltarea fermei prin achizitie de utilaje
S.C. MESAPAN
145 121 02 08 5 02 00028 2008 04 24 agricole pentru S.C. MESAPAN S.R.L. - Arad Macea 35 - 828.282 455.555 110.192.721
S.R.L.
Macea, jud. Arad

Dotarea parcului de tractoare i utilaje
SC Agri Prod Com


146 121 02 08 6 32 00026 2008 04 14 agricole la SC Agri Prod Com SRL din Satu Mare Craidorol 35 - 838.747 461.311 110.654.032
SRL
localitatea Craidorol , jude ul Satu Mare

Modernizarea bazei tehnico-materiale


com. Glodeanu
prin achizitia de utilaje agricole la SC.LARA AGRICOM
147 121 02 08 2 10 00032 2008 04 24 Buzau Sarat, 35 - 889.564 489.260 111.143.292
SC.LARA AGRICOM SRL, SRL
jud.Buzau
com.Glodeanu Sarat, jud Buzau
Modernizare ferma vegetala apartinand
SC.SEBAGRO 2007 SRL,sat sat Cioranca,
SC.SEBAGRO 2007
148 121 02 08 2 10 00018 2008 04 07 Cioranca,comuna Movila Banului, jud. Buzau com. Movila 35 - 895.899 492.744 111.636.037
SRL
Buzau prin achizitie de masini si utilaje Banului
agricole noi

Modernizarea bazei tehnico-materiale


Loc. Salcioara,
149 121 02 08 3 23 00053 2008 04 09 prin achizitia de utilaje agricole la SC SC SUDITU SRL Ialomita 35 - 919.279 505.603 112.141.640
Jud. Ialomita
SUDITU SRL Salcioara Jud. Ialomita
P

2
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizarea bazei tehnico-materiale
sat Pitulicea,
prin achizitia de utilaje agricole la
SC.GLIA PREST com. Glodeanu
150 121 02 08 2 10 00031 2008 04 23 SC.GLIA PREST SIMION SRL, sat Buzau 35 - 924.227 508.325 112.649.965
SIMION SRL Sarat,
Pitulicea, com.Glodeanu Sarat, jud.
jud.Buzau
Buzau

Modernizare ferma de productie vegetala


prin achizitia de utilaje si echipamente Valea
PF OLARU
151 121 02 08 4 17 00062 2008 04 25 agricole la PF OLARU CAMELIA in Dolj Stanciului, sat 35 - 937.566 515.661 113.165.626
CAMELIA
comuna Valea Stanciului, sat Horezu Horezu Poenari
Poenari, judetul Dolj


Modernizare ferm de produc ie vegetal
prin achizi ie de utilaje i echipamente SC Agro Mimprod com. Spineni,


152 121 02 08 4 30 00036 2008 04 22 Olt 35 - 959.377 479.689 113.645.315
agricole a SC Agro Mimprod SRL în SRL jud. Olt
comuna Spineni, jud. Olt

ACHIZITIE COMBINA SI MASINI


PFA CABUZ D SAMBATA
153 121 02 08 2 38 00047 2008 04 24 AGRICOLE PENTRU FERMA TULCEA 35 - 973.258 535.292 114.180.607
COSTIN NOUA
VEGETALA,. SAT SAMBATA NOUA

PFA BOROSOVIC
Modernizare ferma vegetala prin
IOAN "BOROSOVIC"
154 121 02 08 5 02 00032 2008 04 25 achizitionarea de utilaje si echipamente Arad Nadlac 35 - 1.034.500 568.975 114.749.582
PERSOANA FIZICA
agricole, in localitatea Nadlac, jud. Arad
AUTORIZATA

jud. Salaj, mun.


Achizitie masini si utilaje agricole pentru
Zalau, str.
ferma vegetala apartinand SC SOLO S.C. SOLO IMPEX
155 121 02 08 6 33 00007 2008 04 24 Salaj Aleea Bradului, 35 - 1.039.916 571.953 115.321.535
IMPEX SRL.din Zalau, str.Aleea Bradului, S.R.L.
nr. 1, bl. P4, sc.
nr.1, Bl.P4, ap 11, jud. Salaj.
A, et. 2, ap.11

Modernizare exploatatie agricola


apartinand S.C. AGRIECO S.R.L. Galati
S.C. AGRIECO
156 121 02 08 2 18 00073 2008 04 25 prin achizitia de utilaje agricole pentru Galati Cavadinesti 35 - 1.084.927 705.203 116.026.738
S.R.L.
culturi de camp, in comuna Cavadinesti,
judetul Galati

Modernizarea fermei vegetale apartinand


SC.BIANCA 96 COM SRL ,localitatea SC.BIANCA 96 COM loc. Pogoanele,
157 121 02 08 2 10 00019 2008 04 07 Buzau 35 - 1.090.523 599.788 116.626.525
Pogoanele,judetul Buzau,prin achizitie de SRL jud.Buzau
masini si utilaje agricole noi

Modernizat ferma prin achizitie de tractor,


S.C. PRODMIXT com. Ghidigeni
158 121 02 08 2 18 00042 2008 04 11 combina si utilaje agricole, in sat Talpigi, Galati 35 - 1.094.971 602.234 117.228.759
S.R.L. sat Talpigi
comuna Ghidigeni, judetul Galati
P

3
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura

dominant
licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Olteni, com.
SC DARCO AGRO
159 121 02 08 2 14 00112 2008 04 23 Modernizarea fermei Darco Agro Constanta Independenta, 35 - 1.167.629 583.814 117.812.573
SRL
jud. Constanta
Achizi ie de ma ini i utilaje agricole la


T t re ti, com.


160 121 02 08 6 32 00039 2008 04 22 SC Pintea Explo SRL din localitatea SC Pintea Explo SRL Satu Mare 35 - 1.168.814 642.848 118.455.421
Viile Satu Mare


T t re ti,nr.36, jude ul Satu Mare


PF BREAZU Comuna
161 121 02 08 3 19 00028 2008 04 25 Modernizare ferma vegetala Giurgiu 35 - 1.180.513 649.282 119.104.703
GHEORGHE Putineiu
Achizitie utilaje agricole pentru
modernizarea exploatatiei agricole S.C. INVEST
162 121 02 08 5 37 00046 2008 04 09 Timis Sandra 35 - 1.191.436 655.290 119.759.993
apatinand SC Invest Sandra SRL, in SANDRA S.R.L.
comuna Sandra, judetul Timis


Investi ie nou , prin achizi ionarea de Loc.
utilaje i echipamente agricole, în SC Agroprod Vi an Scornice ti, sat163 121 02 08 4 30 00038 2008 04 23 Olt 35 - 1.193.874 596.937 120.356.930


vederea moderniz rii fermei vegetale a SRL Mogo e ti, jud.


SC Agroprod Vi an SRL Olt


Modernizarea exploatatiei agricole S.C.
Magradi S.R.L. din comuna Morteni, S.C. MAGRADI
164 121 02 08 3 16 00013 2008 04 18 Dambovita Morteni 35 - 1.208.815 664.848 121.021.778
judetul Dambovita prin achizitionarea de S.R.L.
masini si utilaje agricole noi

Modernizarea exploatatiei agricole Sc


Coliba Haiducilor Srl din comuna Barla, SC COLIBA
165 121 02 08 3 03 00025 2008 04 24 Arges Comuna Barla 35 - 1.252.898 689.094 121.710.872
judetul Arges prin achizitionarea de HAIDUCILOR SRL
masini si utilaje noi
Imbunatairea performantelor exploatatiei
S.C. ALCADAN
166 121 02 08 3 16 00010 2008 04 15 S.C. Alcadan Com S.R.L. prin achizitia de Dambovita Dobra 35 - 1.313.081 722.195 122.433.067
COM S.R.L.
utilaje agricole

Achizitie masini si utilaje agricole pentru com.


ferma vegetala apartinand SC Euro Trans SC Euro Trans Carastelec, sat
167 121 02 08 6 33 00005 2008 04 23 Salaj 35 - 1.338.807 736.343 123.169.410
Product SRL din com. Carastelec, sat Product SRL Carastelec, nr.
Carastelec, nr. 14, jud. Salaj 14

Dotarea fermei vegetale cu utilaje Municipiul


S.C. AGRO TURIST
168 121 02 08 4 17 00048 2008 04 18 agricole performante, localitatea Bailesti, Dolj Bailesti, sat 35 - 1.409.022 774.962 123.944.372
SRL
judetul Dolj Bailesti

Modernizarea exploata iei agricole

vegetale la PFA M rginean Valentin prin PFA M rginean sat Ad mu ,


169 121 02 08 7 28 00006 2008 04 08 Mures 35 - 1.480.429 814.236 124.758.608

achizi ionarea de utilaje i echipamente Valentin com Ad muagricole pentru culturi de câmp
P

4
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Modernizare ferma de productie vegetala


Comuna
prin achizitie de utilaje si echipamente Societatea Agricola
170 121 02 08 3 36 00050 2008 04 24 Teleorman Draganesti 35 - 1.596.409 798.204 125.556.812
agricole a SA VLASCA in comuna VLASCA
Vlasca
Draganesti - Vlasca,judetul Teleorman

Modernizarea fermei vegetale apartinand


SC AGRO
SC AGRO COMPANY ANCU VIO SRL, Com Ciortesti,
171 121 02 08 1 24 00054 2008 04 25 COMPANY ANCU Iasi 35 - 1.607.840 884.312 126.441.124
sat Ciortesti, com. Ciortesti, jud. Iasi prin jud. Iasi
VIO SRL
achizitia de masini si utilaje agricole noi

Dotare ferma cu masini si utilaje agricole SC EUROBIOLAT Sat Vulpasesti,


172 121 02 08 1 29 00028 2008 04 10 Neamt 35 - 1.700.000 935.000 127.376.124
in loc Vulpasesti, com Sagna, jud Neamt SRL com Sagna

Achizi ionarea de ma ini agricole la PFA


173 121 02 08 6 32 00047 2008 04 25 Dorle Gheorghe din localitatea Lazuri, PFA Dorle Gheorghe Satu Mare Lazuri 35 - 1.828.358 1.005.597 128.381.721
jude ul Satu Mare


Investi ie nou , prin achizi ionarea de Loc.
utilaje i echipamente agricole, în SC Agro-Dumprimex Scornice ti, sat174 121 02 08 4 30 00040 2008 04 23 
Olt 35 - 1.889.580 1.039.269 129.420.990
vederea moderniz rii fermei vegetale a SRL Mogo e ti, jud.


SC Agro-Dumprimex SRL Olt

Achizitionarea de utilaje agricole si


echipamente conexe pentru cultura de
S.C. AGRO
175 121 02 08 3 16 00019 2008 04 25 camp in ferma vegetala a S.C Agro Dambovita Branistea 35 - 1.914.096 957.048 130.378.038
ALEXOANA SRL
Alexoana SRL Branistea , judet
Dambovita

Modernizarea fermei vegetale apar inand


Comuna
SC Agrogab SRL,sat Chiraleu,comuna
176 121 02 08 6 05 00030 2008 04 11 SC Agrogab SRL Bihor Chi laz sat 35 - 1.928.902 964.451 131.342.489


Chislaz,jude ul Bihor,prin achizi ia de
Chiraleu
ma ini i utilaje agricole noi


Modernizarea fermei vegetale apartinand


SC AGRO BRATU ZOO COM SRL, sat sat Vlad Tepes,
SC AGRO BRATU
177 121 02 08 3 19 00023 2008 04 10 Vlad Tepes, comuna Comana, judetul Giurgiu comuna 35 - 1.952.250 1.073.737 132.416.226
ZOO COM SRL
Giurgiu prin achizitie de masini si utilaje Comana
agricole noi
Modernizarea fermei vegetale apartinand
Sat Copuzu,
SC ROMGATE SRL sat Copuzu Jud.
178 121 02 08 3 23 00083 2008 04 25 SC ROMGATE SRL Ialomita Com. Balaciu, 35 - 1.964.123 982.062 133.398.288
Ialomita prin achizitie de masini si utilaje
Jud. Ialomita
agricole noi

GINGIOVEANU
Modernizarea parcului de masini prin
LOREDANA- Valea
achizitia de utilaje agricole la PFA
179 121 02 08 4 17 00053 2008 04 23 MIHAELA Dolj Stanciului, sat 35 - 1.975.159 1.086.337 134.484.625
GINGIOVEANU LOREDANA MIHAELA,
PERSOANA FIZICA Horezu Poenari
comuna Valea Stanciului, judetul Dolj
AUTORIZATA
P

5
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
S.C.
com. Piscu sat
180 121 02 08 2 18 00054 2008 04 22 Achizitii utilaje si masini agricole LOCACOMBINE Galati 35 - 2.143.845 1.179.115 135.663.740
piscu
S.R.L.
Modernizarea exploatatiei agricole SA
SPICUL BALACI din comuna SOCIETATEA
181 121 02 08 3 36 00052 2008 04 24 Balaci,judetul Teleorman prin AGRICOLA SPICUL Teleorman Comuna Balaci 35 - 2.152.944 1.076.472 136.740.212
achizitionarea de masini si utilaje agricole BALACI
noi
Achizitionarea unui tractor si utilaje
agricole pentru ferma vegetala
PF Barbulescu Dan Comuna Uda
182 121 02 08 3 36 00058 2008 04 25 BARBULESCU DAN FLORIN PF,sat Teleorman 35 - 2.263.223 1.244.773 137.984.985
Florin Clocociov
UDA PACIUREA,comuna UDA
CLOCOCIOV,judetul TELEORMAN
Modernizarea fermei vegetale apartinind
SC AGROEUROSERV SRL din
SC
municipiul Slobozia, judetul Ialomita in sat Dor Marunt,
183 121 02 08 3 12 00102 2008 04 24 AGROEUROSERV Calarasi 35 - 2.343.496 1.171.748 139.156.733
localitatea Dor Marunt, judetul Calarasi com.Dor Marunt
SRL
prin achizitie de masini si utilaje agricole
noiModernizare ferm legumicol apar inând
SC John Green SRL, com. Tia Mare, com. Tia Mare,
184 121 02 08 4 30 00039 2008 04 23 SC John Green SRL Olt 35 - 2.456.305 1.228.152 140.384.885
jude ul Olt, prin achizi ie de ma ini i jud. Oltutilaje agricole noi

com. Brebeni,
Achizi ie tractoare, utilaje i ma ini


185 121 02 08 4 30 00031 2008 04 11 SC MES SEM SRL Olt com. Priseaca, 35 - 2.763.561 1.381.781 141.766.665
agricole în exploata ia SC Mes Sem SRL
jud. Olt

Modernizarea exploatatiei agricole SA


KALINDERU TECUCI din sat Comuna
SA KALINDERU
186 121 02 08 3 36 00059 2008 04 25 Tecuci,comuna Balaci,judetul Teleorman Teleorman Balaci,sat 35 - 2.819.446 1.409.723 143.176.388
TECUCI
prin achizitionatrea de masini si utilaje Tecuci
agricole noi
Infiintare exploatatie agricola de culturi de
camp prin achizitia de tractoare si utilaje S.C. PROD DARSIM
187 121 02 08 5 37 00082 2008 04 25 Timis Iecea Mica 35 - 2.858.021 1.571.911 144.748.299
agricole in localitatea Iecea Mica, judetul S.R.L.
Timis

188 121 02 08 1 24 00039 2008 04 09 Achizitie de utilaje, com. Trifesti, jud. Iasi S.C. BONGA S.R.L. Iasi Com. Trifesti 35 - 3.398.083 1.699.041 146.447.340

Adapost pentru ingrasarea


SC FAMS GROUP Comuna
189 121 02 08 3 36 00054 2008 04 25 suinelor,comuna Babaita, judetul Teleorman 35 - 3.462.592 1.904.426 148.351.766
SRL Babaita
Teleorman
Adapost pentru ingrasarea
Comuna Letca
190 121 02 08 3 19 00030 2008 04 25 suinelor,comuna Letca Noua,judetul SC VIGO FERM SRL Giurgiu 35 - 3.681.936 2.025.064 150.376.830
Noua
Giurgiu
P

6
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura

dominant
licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Adapost pentru ingrasarea
SC Ghimar Dens Comuna Letca
191 121 02 08 3 19 00031 2008 04 25 suinelor,comuna Letca Noua,judetul Giurgiu 35 - 3.681.936 2.025.064 152.401.894
SRL Noua
Giurgiu
Ferma zootehnica, Loc. Boroaia, Jud. SC CRIBO
192 121 02 08 1 35 00012 2008 04 25 SUCEAVA BOROAIA 35 - 3.907.229 1.953.614 154.355.508
Suceava KONCEPT SRL
Modernizare ferma vegetala in cadrul
PFA CIOARA
CIOARA SPIRIDON PERSOANA FIZICA
SPIRIDON
193 121 02 08 5 37 00065 2008 04 23 AUTORIZATA, prin dotarea cu utilaje Timis Lenauheim 35 - 3.919.300 1.959.650 156.315.158
PERSOANA FIZICA
agricole - localitatea Lenauheim, judetul
AUTORIZATA
Timis

Modernizare ferma culturi de camp


apartinand SC AGROPAN INTER SRL SC AGROPAN
194 121 02 08 3 36 00047 2008 04 23 Teleorman Comuna Nanov 35 - 4.085.099 2.246.804 158.561.962
comuna Nanov,judetul Teleorman - INTER SRL
constand in achizitie de utilaje agricole

Infiintare ferma vegetala prin achizitii de


SC ROMTERRA
195 121 02 08 2 09 00023 2008 04 23 utilaje agricole noi in comuna Victoria , Braila Victoria 35 - 4.953.175 2.724.246 161.286.208
SRL
jud. Braila

Adapost pentru ingrasarea suinelor in S.C. FERAZ


196 121 02 08 5 22 00008 2008 04 17 Hunedoara Turdas 35 - 5.074.736 2.791.105 164.077.313
comuna Turdas, judetul Hunedoara EXAGRO S.R.L.

Investitie noua, prin achizitionarea de


utilaje si echipamente agricole, in SC TRIUMVIRII Comuna
197 121 02 08 4 17 00065 2008 04 25 Dolj 35 - 5.075.088 2.537.544 166.614.857
vederea modernizarii fermei vegetale a COMEX SRL Gighera
SC TRIUMVIRII COMEX SRL

Modernizare ferma prin achizitie de com.


tractoare, masini si utilaje agricole de S.C. AGROCOV Independenta
198 121 02 08 2 18 00036 2008 04 08 Galati 35 - 7.158.016 3.579.008 170.193.865
inalt randament si performanta, in S.R.L. sat
localitatea Independenta, judetul Galati Independenta

Modernizare ferma vegetala prin achizitie


de utilaje, echipamente agricole
AGROSUIND COM Sat Basta, com
199 121 02 08 1 29 00030 2008 04 11 performante si mijloace de transport Neamt 35 - 7.319.760 3.659.880 173.853.745
SRL Secuieni
cereale la Agrosuind SRL , Basta
Secuieni- Neamt
comuna
Infiintare ferma de vaci de lapte in SC NOVA FERM
200 121 02 08 6 13 00015 2008 04 25 Cluj Sandulesti, sat 35 - 7.420.600 3.710.300 177.564.045
comuna Sandulesti, judetul Cluj COPACENI SRL
Copaceni
Modernizarae fermei avicole (de gaini
ouatoare) Barla, din cadrul SC Haditon SC HADITON
201 121 02 08 3 03 00023 2008 04 23 Arges Comuna Barla 35 - 7.462.000 3.731.000 181.295.045
Group SRL, in localitatea Barla, judetul GROUP SRL
Arges
P

7
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Achizitionarea de masina specializata


pentru transport marfa si procurarea de
202 121 02 08 1 39 00046 2008 04 25 utilaje agricole pentru ferma legumicola PF Mihai Gheorghe Vaslui Radaesti 33 - 115.211 69.126 181.364.171
apartinand PF Mihai Gh situata in loc.
Bogdanita jud. Vaslui

SC AGRO
203 121 02 08 2 14 00092 2008 04 16 Achizitii utilaje agricole Constanta Vadu, Corbu 33 - 169.068 101.441 181.465.612
C.H.P.PROD SRL

Sat Belciugele,
Achizitii Independente De Utilaje Agricole
comuna
204 121 02 08 2 41 00015 2008 04 24 Sat Belciugele, Com. Maicanesti, Jud. AF Pascu Dorina Vrancea 33 - 169.811 101.887 181.567.499
Maicanesti, jud.
Vrancea.
Vrancea

SC Agroboros-Coz
205 121 02 08 7 21 00007 2008 04 17 Modernizarea fermei prin achizitie tractor Harghita Cozmeni 33 - 183.555 110.133 181.677.632
SRL

206 121 02 08 2 38 00046 2008 04 24 Modernizarea fermei vegetale PF Samata N. Dinca TULCEA LUNCA 33 - 223.356 134.014 181.811.646

OLESCU
207 121 02 08 2 14 00109 2008 04 23 Modernizarea exploatatiei agricole GHEORGHE Constanta Adamclisi 33 - 231.762 139.057 181.950.703
AF(GRIO)
Achizitii utilaje agricole pentru culturi de
208 121 02 08 2 14 00094 2008 04 16 camp in sat Nuntasi, com. Istria jud. AF UTA DANUT Constanta Istria 33 - 255.473 153.284 182.103.987
Constanta
Achizitionare utilaje agricole com. SC SamiProdagro CEAMURLIA
209 121 02 08 2 38 00042 2008 04 23 TULCEA 33 - 327.457 196.474 182.300.461
Ceamurlia de Jos SRL DE JOS
Modernizarea exploatatiei agricole pin
SC Agronis 2000
210 121 02 08 2 38 00029 2008 04 09 achizitia unei combine com. Stejaru , jud. TULCEA STEJARUL 33 - 332.987 199.792 182.500.253
SRL
Tulcea
ACHIZITONARE DE UTILAJE
211 121 02 08 2 38 00049 2008 04 24 AGRICOLE ., DE CATRE S.C. PLAI SC PLAI SRL TULCEA AGHIGHIOL 33 - 358.000 214.800 182.715.053
S.R.L. , JUD. TILCEA
Modernizarea exploatatiei agricole DINU
MARIAN PERSOANA FIZICA din
DINU MARIAN Com. Vladeni,
212 121 02 08 3 23 00072 2008 04 23 comuna Vladeni judetul Ialomita prin Ialomita 33 - 378.755 246.191 182.961.244
PERSOANA FIZICA Jud. Ialomita
achizitia de masini si utilaje agricole
performante

Achizitionarea de masini si utilaje agricole


213 121 02 08 1 04 00023 2008 04 22 pentru modernizarea exploatatiei din S.C COMIS SA BACAU SOLONT 33 - 402.190 201.095 183.162.339
localitatea Solont, judetul Bacau

Achizitie utilaje agricole performante in


214 121 02 08 7 15 00018 2008 04 25 localitatea Tirgu Secuiesc, judetul AF AMBRUS M.A Covasna Targu Secuiesc 33 - 434.184 260.510 183.422.849
Covasna

Modernizare ferma agricola prin achizitii MANCA ASOCIATIE


215 121 02 08 2 09 00012 2008 04 10 Braila Zavoaia 33 - 541.186 324.711 183.747.560
de utilaje FAMILIALA
P

8
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizarea exploatatiei agricole prin
achizitie tractor si utilaje agricole la AF
216 121 02 08 2 09 00034 2008 04 25 AF CURCA MIHAI Braila Insuratei 33 - 542.745 325.647 184.073.207
CURCA MIHAI din loc. Insuratei, jud.
Braila
Modernizarea bazei tehnico-materiale
prin achizitia de utilaje agricole la DRAGOMIR VASILE Com. Vladeni,
217 121 02 08 3 23 00056 2008 04 11 Ialomita 33 - 628.898 377.339 184.450.546
DRAGOMIR VASILE AF, com. Vladeni, AF Jud. Ialomita
Jud. Ialomita
MODERNIZARE EXPLOATATIE
218 121 02 08 2 38 00048 2008 04 24 AGRICOLA PRIN ACHIZITIONARE DE SC AGROZEM SRL TULCEA CATALOI 33 - 702.762 421.657 184.872.203
UTILAJE NOI
Modernizarea fermei vegetale apartinand
Toma Mariana Persoana Fizica din
TOMA MARIANA
219 121 02 08 2 14 00077 2008 04 09 comuna Targusor, sat Mireasa, jud. Constanta Mireasa 33 - 781.823 508.185 185.380.388
PERSOANA FIZICA
Constanta prin achizitia de masini si
utilaje agricole noi
Modernizare ferma agricola S.C SC
220 121 02 08 2 09 00018 2008 04 16 AGROCONSERV S.R.L situata in AGROCONSERV Braila Vadeni 33 - 972.407 583.444 185.963.832
comuna Vadeni, jud. Braila SRL
Modernizarea prin achizitia de utilaje
agricole noi a fermei de prod.veg.SC loc.Crairat,com.
221 121 02 08 6 13 00016 2008 04 25 SC GRAN ROM SRL Cluj 33 - 1.006.236 603.742 186.567.574
GRAN ROM SRL, com.Ploscos, sat Ploscos,jud.Cluj
Crairat, jud.Cluj
BANCIU NICULAE
Modernizarea exploatatiei agricole AF
222 121 02 08 2 14 00071 2008 04 03 ASOCIATIE Constanta Petrosani 33 - 1.101.574 660.944 187.228.518
Banciu Niculae
FAMILIALA
Achizitie de utilaje agricole com. Mihai
223 121 02 08 2 38 00028 2008 04 08 SC Agro Sad SRL TULCEA M. BRAVU 33 - 1.213.567 728.140 187.956.658
Bravu , jud. Tulcea

Modernizarea exploatatiei agricole SC


TERRA PAL SRL din comuna Vladeni Com. Vladeni,
224 121 02 08 3 23 00071 2008 04 22 SC TERRA PAL SRL Ialomita 33 - 1.231.997 739.198 188.695.856
judetul Ialomita prin achizitia de masini si Jud. Ialomita
utilaje agricole performante

Achizitie masini si utilaje agricole pentru comuna


225 121 02 08 6 06 00002 2008 04 24 ferma vegetala din satul Sangeorzu Nou, SC PRATOSEM SRL Bistrita Nasaud Lechinta, satul 33 - 1.448.089 868.853 189.564.709
comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud Sangeorzu Nou

Modernizarea fermei vegetale apartinand


226 121 02 08 2 38 00027 2008 04 07 S.C. Agrodar S.R.L. , di loc. Jijila prin SC Agrodar SRL TULCEA loc. Jijila 33 - 1.457.967 874.780 190.439.489
achizitia de utilaje si masini

Modernizarea unei exploatatii agricole sat


227 121 02 08 2 38 00040 2008 04 22 SA Salcioara TULCEA Salcioara 33 - 1.642.733 985.640 191.425.129
Salcioara , com. Jurilovca
P

9
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura
dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Societatea agricola
Achizitionare de utilaje agricole pentru
228 121 02 08 2 38 00033 2008 04 14 Asocoatia Mare TULCEA SARINASUF 33 - 1.788.648 1.073.189 192.498.318
culturi de camp
Sarinasuf
Achizitie utilaje agricole pentru
modernizarea exploatatiei agricole SC AGRO DIMAS
229 121 02 08 2 14 00091 2008 04 16 Constanta Agigea 33 - 1.822.362 1.093.417 193.591.735
apartinand SC Agro Dimas SRL, in SRL
comuna Agigea jud. Constanta

Modernizarea exploatatiei vegetale prin


achizitie de masini si utilaje agricole SA DRUM NOUA
230 121 02 08 2 09 00016 2008 04 16 Braila Zavoaia 33 - 1.890.328 1.134.197 194.725.932
performante la S.A DRUM NOU Zavoaia, ZAVOAIA
com. Zavoaia, jud. Braila

231 121 02 08 2 14 00084 2008 04 10 Modernizarea fermei RAFTU AF RAFTU MIHAI Constanta Istria 33 - 2.806.500 1.683.900 196.409.832

Modernizare ferma vegetala BOBERNAC PFA BOBERNAC


MARTA PF prin achizitie de masini si MARTA PERSOANA Sannicolau
232 121 02 08 5 37 00080 2008 04 25 Timis 32 - 36.439 18.219 196.428.051
utilaje agricole in localitatea Sannicolau FIZICA Mare
Mare, judet Timis AUTORIZATA

Achizi ionarea unui culeg tor de porumb


la AF Uifalusi Gheorghe Marin din jude ul AF Uifalusi
233 121 02 08 6 32 00046 2008 04 24 Satu Mare Pi colt 32 - 36.762 18.381 196.446.432


Satu Mare, comuna Pi colt, sat Pi colt, Gheorghe Marinstrada Victoriei nr. 3

Achizi ie de echipamente apicole la Jiurjiu


Jiurjiu Radu Marius Comuna Sarbi
234 121 02 08 6 05 00034 2008 04 15 Radu Marius PFA din localitatea Bihor 32 - 47.495 26.122 196.472.554
PFA sat Fegernic
Fegernic jude ul Bihor

Achizitie tractor in orasul Balcesti, sat Dumitrescu Danut orasul Balcesti,


235 121 02 08 4 40 00006 2008 04 24 Valcea 32 - 147.346 81.040 196.553.594
Benesti, Judetul Valcea PFA sat Benesti

Comuna
Achizitie tractor si utilaje agricole in
236 121 02 08 4 40 00004 2008 04 17 PFA Floroiu Petre Valcea Galicea, judetul 32 - 156.572 86.115 196.639.709
comuna Galicea, judetul Valcea
Valcea
Achizitie tractor si utilaje agricole in PFA Stanculescu Oras Balcesti,
237 121 02 08 4 40 00003 2008 04 08 Valcea 32 - 170.100 93.555 196.733.264
orasul Balcesti, judetul Valcea Nicolae sat Benesti

Modernizarea parcului de tractoare i
Horber Vasile-
238 121 02 08 6 32 00049 2008 04 25 ma ini agricole la Horber Vasile, Satu Mare Craidorol 32 - 187.162 93.581 196.826.845


persoan fizic


persoan fizic din localitatea Craidorol

Achizitionare de tractoare noi,


Sat Valea
semanatori, echipamente si accesorii AF PETRARU
239 121 02 08 1 29 00036 2008 04 21 Neamt Seaca, com 32 - 189.569 94.784 196.921.629
agricole, pentru culturi vegetale , sat GHEORGHE
Baltatesti
Valea Seaca, com Baltatesti, jud Neamt
P

0
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura
dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)

Infiintare ferma vegetale prin achizitia de UNGUREANU LUIZA


Goiesti, sat
240 121 02 08 4 17 00037 2008 04 09 utilaje agricole performante in localitatea PERSOANA FIZICA Dolj 32 - 329.830 181.407 197.103.036
Goiesti
Goiesti, judetul Dolj AUTORIZATA

Investi ii pentru înfiin area unei planta ii


S.C. EXOTIC-PARC


241 121 02 08 1 07 00037 2008 04 25 de nuci pe suprafa a de 30 ha teren aflat Botosani Durnesti 32 - 1.362.920 681.460 197.784.496
S.R.L.
în localitatea Durne ti, Jude ul Boto ani


Achizitionarea de utilaje agricole pentru
P.F. CALINESCU T.
242 121 02 08 3 16 00012 2008 04 16 PFA Calinescu .T. David in comuna Dambovita Voinesti 30 - 49.838 24.919 197.809.415
DAVID
Voinesti, judetul Dambovita
Dotarea fermei zootehnice cu masini si
utilaje agricole in loc. Rahau, nr.
243 121 02 08 7 01 00018 2008 04 13 SC "Lactoferm" srl ALBA Rahau 30 - 262.908 131.454 197.940.869
Cadastral 1687( zona Caramizi ) jud.
Alba.
Modernizarea exploata iei agricole SC
Agromil Radu SRL prin achizi ionarea de SC Agromil Radu Com. Bucini u,


244 121 02 08 4 30 00034 2008 04 21 Olt 30 - 398.714 199.357 198.140.226
utilaje agricole, în comuna Bucini u, SRL jud. Olt


jude ul Olt

Modernizare exploatatie agricola SC TON SC TON AMI PROD Loc. Slobozia,


245 121 02 08 3 23 00069 2008 04 22 Ialomita 30 - 419.238 230.581 198.370.807
AMI PROD SRL Slobozia judetul Ialomita SRL Jud. Ialomita

Achizitie utilaje agricole in cadrul SC


SC HORTY FLORA
246 121 02 08 2 09 00013 2008 04 10 HORTY FLORA S.R.L com. Viziru, jud. Braila Viziru 30 - 438.336 241.085 198.611.892
SRL
Braila
Naghy Zoltan


Achizi ie de combin la PFA Naghy Comuna Ro iori

247 121 02 08 6 05 00043 2008 04 21 Persoan fizic Bihor 30 - 496.163 272.890 198.884.782
Zoltan din localitatea Vaida,jude ul Bihor sat Vaida


Autorizat
Achizitie de utilaje agricole la
SC.AGROTEHNICA com. Padina,
248 121 02 08 2 10 00021 2008 04 11 SC.AGROTEHNICA SRL,comuna Buzau 30 - 507.813 279.297 199.164.079
SRL jud.Buzau
Padina,judetul Buzau

Modernizarea bazei tehnico-materiale


Sat Smirna,
prin achizitia de utilaje agricole la SC
249 121 02 08 3 23 00074 2008 04 23 SC ADIFLORA SRL Ialomita Com. Grivita, 30 - 527.454 290.100 199.454.179
ADIFLORA SRL sat Smirna, comuna
Jud. Ialomita
Grivita, judetul Ialomita

Modernizare ferma prin achizitionarea


sat Perisoru,
250 121 02 08 3 12 00076 2008 04 07 unei combine pentru SC CARMIH SRL, SC CARMIH SRL Calarasi 30 - 562.507 309.378 199.763.557
com.Perisoru
localitatea Calarasi, judetul Calarasi

Dotare cu utilaje moderne a fermei de


SC.VIO AGROSERV com. Padina,
251 121 02 08 2 10 00024 2008 04 17 culturi de camp la SC.VIO AGROSERV Buzau 30 - 703.507 386.929 200.150.486
SRL jud.Buzau
SRL,com.Padina,jud.Buzau
P

1
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura
dominant

licitatia

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Extinderea si dotarea fermei legumicole
Comuna Perieti,
252 121 02 08 3 23 00081 2008 04 25 Eurocom SRL din comuna Perieti, satul SC EUROCOM SRL Ialomita 30 - 790.622 395.311 200.545.797
sat Fundata
Fundata, judetul Ialomita
Achizitia de utilaje agricole tractor 155
CP, tractor 88 CP incarcator frontal,
presa de balotat, plug reversibil, Loc.Berind,com
253 121 02 08 6 13 00011 2008 04 24 vidanjera, remorca tehnologica, SC AGROPLUS SRL Cluj .Sanpaul,jud.Cl 30 - 823.240 411.620 200.957.417
combinator pentru euroferma zoot.SC uj
Agroplus SRL din sat.Berind,
com.Sanpaul, jud.Cluj
Modernizarea exploatatiei agricole S.C.
Flagrogen S.R.L. din sat Morteni, comuna
S.C. FLAGROGEN
254 121 02 08 3 16 00011 2008 04 15 Morteni, judetul Dambovita prin Dambovita Morteni 30 - 873.075 480.191 201.437.608
S.R.L.
achizitionarea de masini si utilaje agricole
noi
Modernizare ferma vegetala prin achizitia
SC CHARON AGRO
255 121 02 08 2 09 00024 2008 04 24 de utilaje agricole noi in comuna Movila Braila Movila Miresii 30 - 919.770 505.873 201.943.481
SRL
Miresii, jud. Braila

Modernizarea fermei vegetale din


comuna Mozaceni, judetul Arges,
PFA CUREA ST Comuna
256 121 02 08 3 03 00021 2008 04 23 apartinand Curea St. Liviu - Persoana Arges 30 - 1.072.066 589.636 202.533.117
LIVIU Mozaceni
fizica autorizata prin achizitionarea de
echipamente agricole noi

Achizi ie de tractor i utilaje agricole la Comuna
257 121 02 08 6 05 00035 2008 04 16 SC Juliusagro SRL în satul SC Juliusagro SRL Bihor Ciumeghiu sat 30 - 1.090.000 599.500 203.132.617
Boiu,comunaCiumeghiu, jude ul Bihor Boiu

Achizitie de utilaje agricole pentru Loc.Turda,Str.Io


258 121 02 08 6 13 00009 2008 04 23 exploatatia agricola vegetala SC AGRO SC AGROLIRA SRL Cluj an Ratiu,nr.41 30 - 1.174.673 646.070 203.778.687
LIRA srl,din jud.Cluj,oras Turda A,jud.Cluj

Modernizarea exploatatiei agricole SC


Comuna
AGROMCOS SRL din comuna Salciile, SC AGROMCOS
259 121 02 08 3 31 00014 2008 04 16 Prahova Salciile, Sat 30 - 1.202.038 661.121 204.439.808
judetul Prahova prin achizitionarea de SRL
Salciile
masini si utilaje agricole noi

Modernizare ferma vegetala FURIC


IARCO PF prin achizitie de masini si PFA FURIC IARCO Gataia, sat
260 121 02 08 5 37 00062 2008 04 23 Timis 30 - 1.221.799 671.989 205.111.797
utilaje agricole - localitatea Butin, jud PERSOANA FIZICA Butin
Timis

Modernizare ferma vegetala in cadrul SC


S.C. AGROANDY
261 121 02 08 5 37 00056 2008 04 18 Agroandy SRL prin achizitia de utilaje Timis Periam 30 - 1.283.198 705.759 205.817.556
S.R.L.
agricole - Periam, judetul Timis
P

2
a

a
Cod proiect Data de Localizarea Proiectului Componenta
inregistrare la


financiar

Punctaj
Valoare totala Valoarea Total cumulat

nr.ordine
Nr.crt.

OJPDRP

regiune


masura

licitatia dominant

judet
Titlul Proiectului Solicitant eligibila Publica (valoare
Judet Localitate (la masurile la

Luna
Lei Lei publica) Lei

An
care este

Zi
cazul)
Modernizare ferma vegetala la S.C.
S.C. TEHNICA
262 121 02 08 3 16 00014 2008 04 23 Tehnica Agricola Cojasca SRL din Dambovita Cojasca 30 - 1.398.064 768.935 206.586.491
AGRICOLA
comuna Cojasca, judetul Dambovita
Investitie noua, achizitia de utilaje si
echipamente agricole pentru ferma de
263 121 02 08 4 17 00044 2008 04 17 PFA RADU ELENA Dolj Cetate 30 - 1.465.035 805.769 207.392.260
productie vegetala a P.F.A. RADU
ELENA in comuna Cetate, judetul Dolj
Modernizare exploatatie agricola de
culturi de camp prin achizitia de tractoare S.C. MERPANO
264 121 02 08 5 37 00072 2008 04 25 Timis Sacalaz 30 - 1.524.009 838.204 208.230.464
si utilaje agricole in localitatea Sacalaz, S.R.L.
judetul Timis
Modernizarea parcului de ma ini agricole


265 121 02 08 6 32 00042 2008 04 23 la SC Agro Radu SRL, comuna P ule ti, SC Agro Radu SRL Satu Mare P ule ti 30 - 1.547.387 851.063 209.081.527


jude ul Satu Mare
Modernizare ferma prin achizitie de
tractor , combina si utilaje agricole pentru S.C. AGROSARC Com. Cudalbi
266 121 02 08 2 18 00068 2008 04 24 Galati 30 - 1.631.645 897.405 209.978.932
cultura mare, in localitatea Cudalbi, S.R.L. Sat Cudalbi
judetul Galati
Modernizarea exploatatiei agricole SC
MIDOR AGRO SRL comuna Bucu judetul SC MIDOR AGRO Com. Bucu,
267 121 02 08 3 23 00077 2008 04 24 Ialomita 30 - 1.913.255 1.052.290 211.031.222
Ialomita prin achizitionarea de masini si SRL Jud. Ialomita
utilaje agricole performante
Modernizare exploatatie agricola de
SOCIETATEA
culturi de camp prin achizitia de tractoare
268 121 02 08 5 37 00052 2008 04 11 AGRICOLA 3 Timis Periam 30 - 2.187.839 1.093.919 212.125.141
si utilaje agricole in localitatea Periam,
DECEMBRIE 1990
judetul Timis
Achizi ie de ma ini i echipamente


agricole pentru modernizarea fermei de com. Oporelu,


269 121 02 08 4 30 00035 2008 04 22 SC Olt Piess SRL Olt 30 - 2.362.449 1.181.225 213.306.365
culturi de câmp a SC Olt Piess SRL din jud. Olt
comuna Oporelu, jude ul Olt

Modernizarea exploatatiei agricole SC


FERMA FRUMUSICA SRL comuna SC FERMA Com. Axintele,
270 121 02 08 3 23 00078 2008 04 24 Ialomita 30 - 3.237.399 1.780.569 215.086.935
Axintele judetul Ialomita prin achizitii de FRUMUSICA SRL Jud. Ialomita
masini si utilaje agricole performante

Achizi ie de utilaje agricole la SC Nagy


SC Nagy Barnaba Comuna Tarcea
271 121 02 08 6 05 00049 2008 04 24 Barnaba SRL în localitatea Tarcea Bihor 30 - 3.540.000 1.947.000 217.033.935
SRL sat Tarcea
,jude ul Bihor
N

5
2

1
t

t
u

r
p

e
s

e
p

n
a

o
a

.
P

3
a