Sunteți pe pagina 1din 2

MMiijjllooaaccee ddee ggâânnddiirree ddiirreecctt aatteennttăă ((DD AA TT TT )) aallee lluuii EEddwwaarrdd ddee BBoonnoo

Prof. dr. Edward de Bono este specializat în domeniul gândirii creative şi a predării directe a gândirii creative ca deprindere. El este iniţiatorul gândirii colaterale care tratează creativitatea ca şi comportament al informaţiei în cadrul unui sistem informaţional auto- organizat, precum reţelele neurale ale creierului. Din aceste consideraţii apar instrumentele deliberate şi formale ale gândirii colaterale, ale gândirii paralele pe care se bazează acest curs. În acest curs se vor folosi instrumentele gândirii de bază şi deprinderile de dezvoltare, în tipuri de probleme care pot apărea în viaţă. Veţi putea aplica aceste metode în scenarii pe care le puteţi întâlni în timpul studiului, acasă sau la locul de muncă. Acest curs se bazează pe 30 de ani de experienţă în predarea gândirii la mii de tineri şi adulţi. Au fost incluşi oameni de ştiinţă, ingineri, designeri şi arhitecti. Cursul este creat de Edward de Bono pe suport CoRT Thinking Programme(CoRT înseamnă: Cognitive Research Trust = Trustul pentru Cercetări Cognitive). Cursul promovează o abordare sistematică a dezvoltării deprinderilor de gândire. Cu alte cuvinte vă oferă o călătorie pas cu pas de-a lungul procesului, începând cu introducerea metodelor de gândire, apoi se iau în consideraţie, sistematic, situaţiile de gândire înainte de a începe explorarea creativităţii şi a gândirii colaterale. Rezultatul este un program deosebit de eficient care va îmbunătăţi capacităţile dumneavoastră de gândire. Cele 10 strategii DATT vă vor ajuta să vă direcţionaţi energia de gândire spre o abordare puternică, pentru a obţine informaţii pertinente şi a acţiona în consecinţă.

C&S Consecinţe & Urmări P.M.I. Plus, Minus, Interesant R.A.D.      
C&S Consecinţe & Urmări P.M.I. Plus, Minus, Interesant R.A.D.      

C&S

Consecinţe

& Urmări

P.M.I.

P.M.I.

Plus, Minus,

Interesant

R.A.D.

     

Recunoaşe, Analizează, Divide

 

C.A.F.

C.A.F.
 

Considerarea Tuturor Factorilor

A.G.O.

A.G.O.
 

Scopuri,Intenţii,

Obiective

A.P.C.

A.P.C.
 

Alternative, Posibilităţi, Alegeri

O.P.V.

O.P.V.

Părerea Altor

Persoane

K.V.I.

K.V.I. Cheia Valorilor
K.V.I. Cheia Valorilor

Cheia Valorilor

Implicate

F.I.P.

F.I.P.

Priorităţi de Primă Importanţă

D.O.C.A.

 

Decizie/ Studiu, Rezultat, Canale, Acţiune

Implicate F.I.P. Priorităţi de Primă Importanţă D.O.C.A.   Decizie/ Studiu, Rezultat, Canale, Acţiune
M M i i j j l l o o a a c c e

MMiijjllooaaccee ddee ggâânnddiirree ddiirreecctt aatteennttăă ((DD AA TT TT aallee lluuii EEddwwaarrdd ddee BBoonnoo

))

e e n n t t ă ă ( ( D D A A T T

SIMBOL

MIJLOC

 

ACŢIUNE

CÂND SE FOLOSESC

C&S

Consecinţe

Focalizarea pe găsirea consecinţelor pe care le-ar putea avea o decizie, cursul acţiunii şi orice altă schimbare. Întrebare:

1. Evaluare

& Urmări 2. Previziune

& Urmări

2. Previziune

3. Planificare

 

-Dacă asta s-a întâmplat, atunci ce va urma?

P.M.I.

Plus, Minus,

Privirea asupra beneficiilor, pericolelor şi a aspectelor interesante înainte de a lua o hotărâre. Întrebare:

1. Evaluare

Interesant 2. Alegere

Interesant

2. Alegere

- Ce este bine, ce este rău şi ce este interesant dacă luăm o anumită decizie ?

3. Planificare

R.A.D.

Recunoaşe,

Încercarea de a recunoaşte o situaţie şi împărţirea ei în părţi mai mici pentru a putea lucra mai bine cu ele. Întrebare:

De la începutul sesiunii de gândire.

Analizează,

Analizează,

Divide

-

Ne este familiară situaţia? Dacă da, atunci cum o putem împărţi în părţi mai mici?

C.A.F.

Considerarea

Considerarea tuturor factorilor şi aspectelor care trebuie apreciate. Întrebare:

1. Acţiune

Tuturor Factorilor 2. Studiu

Tuturor Factorilor

2. Studiu

-

Ce factori sunt implicaţi aici şi care sunt aspectele importante?

3. Luarea unei decizii

 

4. Planificare

5. Judecată

 

6. Venirea cu o concluzie

A.G.O.

Scopuri, Intenţii,

Concentrarea atenţiei asupra a ceea ce încercaţi să obţineţi. Întrebare:

Se folosesc 3 nivele ale obiectivelor:

Obiective

Obiective generale

- De ce fac lucrul acesta? • Sub-obiective

-

De ce fac lucrul acesta?

Sub-obiective

 

Obiectivele din momentul acesta

A.P.C.

A.P.C.

Alternative,

Faceţi un efort pentru a genera alte posibilităţi şi alternative. Întrebare:

1. Explicaţie şi înţelegere

Posibilităţi,

2. Predicţie

Alegeri

-

Ce alte posibilităţi şi alegeri avem?

3. Acţiune

O.P.V.

Părerea Altor

Concentrarea atenţiei asupra diferiţilor oameni implicaţi într-o situaţie şi considerarea lucrurilor pe care ei le-ar putea gândi. Întrebare:

Pentru informaţii de la toţi cei implicaţi, de la începutul la sfârşitul sesiunii.

Persoane

Persoane

-

Ce ar putea gândi fiecare dintre aceşti oameni?

 

K.V.I.

Cheia Valorilor

Examinarea valorilor pozitive şi negative implicate. Întrebare:

1. Explorare

Implicate 2. Evaluare

Implicate

2. Evaluare

-

Care sunt valorile implicate aici?

3. Studiu

 

4. Rezolvarea unor probleme

 

5. Luarea unei decizii

F.I.P.

Priorităţi de

Scoaterea lucrurilor care contează cel mai mult dintre toate.

Când priorităţile ne ghidează acţiunile, alegerile, deciziile şi proiectul.

Primă Importanţă Întrebare:  

Primă Importanţă

Întrebare:

 

-

Care dintre aceste lucruri este cel mai important?

 

D.O.C.A.

Decizie/ Studiu,

Trebuie să fie limpede rezultatul gândirii tale. Întrebare:

Când luăm o decizie sau vrem să obţinem orice alt fel de rezultat.

Rezultat, Canale,

Acţiune - Ce voi face şi cum voi face?  

Acţiune

-

Ce voi face şi cum voi face?