Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte examen - sem. II Hormoni 1. Mecanismul de actiune al hormonilor steroizi 2. Mecanismul de actiune al hormonilor tiroidieni 3.

Receptori membranari: structura, interactiunea cu hormonii 4. Receptorul pentru insulin - structura, rol 5. Mecanismul de actiune al proteinelor G 6. Scrieti reactia de sinteza si degradare a AMP ciclic, precizand activato rii si inhibitorii enzimelor care intervin 7. Fosfolipaza C - reactia catalizata, rol 8. Protein kinaza AMPc dependenta - structura, rol 9. Rolul glucagonului in reglarea glicemiei 10. Biosinteza hormonilor tiroidieni 11. Rolul parathormonului in reglarea calcemiei 12. Rolul insulinei in reglarea glicemiei 13. Biosinteza hormonilor medulosuprarenalieni 14. Catabolismul catecolaminelor 15. Mecanismul de actiune al adrenalinei si noradrenalinei 16. Descrieti etapa comuna in sinteza hormonilor steroizi - reactii, reglare 17. Implicatiile cortizolului in procesele metabolice 18. Reglarea secretiei de aldosteron 19. Rolurile aldosteronului 20. Hormonii sexuali masculini - mecanism de actiune, rol 21. Hormonii sexuali feminini - mecanism de actiune, rol Metabolism energetic 1. Fosforilarile la nivel de substrat, semnificatie, reactii, enzime implic ate 2. Factorii care imprima anumitor legaturi caracterul macroergic 3. Utilizarea metabolica a ATP, UTP, CTP 4. Organizarea componentilor lantului transportorilor de electroni 5. Teoria chemiosmotica 6. Decuplanti ai fosforilarii oxidative 7. Controlul respirator 8. Lanturi transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativa 9. Surse de specii reactive ale oxigenului (SRO) in organism 10. Mijloace enzimatice si neenzimatice de protectie a organismului impotriv a SRO 11. Reoxidarea NADH citosolic Metabolism glucidic 1. Caile de metabolizare ale glucozei, enumerare, roluri 2. Etapele glicolitice consumatoare de ATP: reactii, reglare 3. Etapele glicolitice in care se formeaza ATP: reactii 4. Glicoliza in eritrocite 5. Reglarea glicolizei 6. Bilantul energetic al glicolizei 7. Soarta metabolica a piruvatului 8. Reglarea alosterica si covalenta a activitatii piruvat dehidrogenazei 9. Reactia de initiere a ciclului Krebs 10. Beneficiul energetic al ciclului Krebs 11. Reglarea activitatii cilului Krebs 12. Ciclul Krebs-cale amfibolica 13. Reactii anaplerotice 14. Substratele chimice utilizate in gluconeogeneza 15. Gluconeogeneza din lactat 16. Scrieti ecuatiile chimice ce conduc la sinteza glucozei din glicerol 17. Gluconeogeneza din aminoacizi 18. Reglarea gluconeogenezei 19. Scrieti si comentati secventa de reactii glicerol' acid 6-fosfo gluconic 20. Reactia de obtinere a UDP-glucozei si caile de utilizare a acesteia 21. Metabolizarea fructozei

22. Metabolismul galactozei 23. Reactia catalizata de glicogen fosforilaza, reglare 24. Reactia catalizata de glicogensintaza, reglare Metabolismul lipidelor 1. Reglarea hormonala a lipolizei in adipocite 2. Scrieti reactia de activare a acizilor grasi si comentati transportul lo r din citosol in matrixul mitocondrial 3. Etapele oxidarii acizilor grasi: reactii, coenzime 4. Bilantul energetic al oxidarii complete a acidului palmitic 5. Oxidarea acizilor grasi in peroxizomi 6. Cetogeneza: reactii si comentarii privind reglarea procesului 7. Caracteristicile generale ale procesului de sinteza a acizilor grasi 8. Reactia de initiere a biosintezei acizilor grasi, reglarea etapei 9. Sinteza acidului palmitic catalizata de acid gras sintaza 10. Biosinteza acizilor grasi nesaturati 11. Soarta metabolica a citratului: reactii, cadrul metabolic, reglare 12. Biosinteza trigliceridelor in ficat 13. Biosinteza trigliceridelor in adipocite 14. Scrieti reactia catalizata de enzima cheie a biosintezei colesterolului si comentati reglarea procesului 15. Transformarea colesterolului in acizi biliari, circuitul enterohepatic a l acestora 16. Lipoproteine: structura, enumerare, modalitati de separare 17. Metabolizarea chilomicronilor 18. Metabolizarea VLDL 19. Metabolizarea LDL 20. Metabolizarea HDL 21. Eliberarea acidului arahidonic din glicerofosfolipidele membranare: reac tie, reglare 22. Rolul fiziologic al PGI2 si TXA2 cu sublinierea antagonismului lor funct ional 23. Mecanismele de actiune ale prostanoizilor. Metabolismul aminoacizilor si proteinelor 24. Biosinteza hemului: etapa relgatoare, reactie, reglare 25. Catabolismul hemului 26. Circuitul fierului in organism