PROIECT MULTICULTURAL La inceput de liceu

ARGUMENT Clasa de elevi este un spațiu multicultural; provenind din medii socio-familiale diferite, elevii vin la școală cu valori diferite, atitudini, comportamente și moduri de a gândi și a acționa variate. Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive, dar, în același timp, implică și anumite dificultă ț i. Un copil (la fel ca și un adult) trebuie să în ț eleagă că cei din jurul său sunt altfel, dar totodată sunt persoane asemănătoare lui. Dacă acest lucru este înțeles încă din copilărie atunci problemele legate de conviețuirea și interacțiunea cu oameni diferiți, probleme care se pot ivi mai târziu, pot fi prevenite. DURATA: 1 SEMESTRU GRUPUL ȚINTĂ: 30 elevi (clasa a IX-a D-etnii diferite,religii diverse,clase sociale diferite Fizionomii deosebite,obiceiuri,comunitati de pe toata raza judetului Dambovita) SCOPUL: Scopul acestui proiect este educarea spiritului de echipă al elevilor, echipă care să includă toţi copiii, indiferent de etnie, sex sau aspect fizic. OBIECTIVE: O1 – dezvoltarea la elevi a deprinderilor legate de viață într-o societate interculturală O2- dobândirea de cunoștin ț e privind cultura în general și impactul acesteia asupra comportamentului individual și de grup privind propria cultură(religie) sau alte culturi(religii) O3 – dezvoltarea la elevi a deprinderilor și atitudinilor privind identitatea culturii proprii și a celorlalți precum și refuzul discriminării și al intoleranței.

ACTIVITĂȚI: 1. Harta multiculturală – fotografii ale caselor din localitate care au elemente de arhitectură specifice unui grup etnic, harta turistică a localității, conturul localității, pe o foaie de bloc de desen pe care elevii să-l completeze marcând obiectivele pe care le consideră ei importante pentru comunitatea locală. 2. Sezătoare- Culegere de basme, poezii, proverbe și zicători din cultura rromilor 3. Expoziție de fotografii – Arborele genealogic " De unde vin, unde doresc să locuiesc" ( fotografii cu persoanele pe care copilul le consideră ca făcând parte din familia sa, desene care să reprezinte blazonul familiei în reprezentarea copilului). 4. Parada costumelor populare – Obiceiuri și tradiții RESURSE UMANE: elevii, părinții acestora, cadre didactice, reprezentanți ai comunității locale. RESURSE MATERIALE: Videoproiector, calculator, aparat foto, coli, markere, lipici, carioci, creioane colorate. REZULTATE AȘTEPTATE: - Cunoașterea unor experien ț e de via ț ă ale elevilor de etnii diferite; - 80% dintre elevi vor reuși să-și dezvolte deprinderile și atitudinile privind refuzul discriminării și intoleran ț ei; - Conviețuirea în armonie.

EVALUARE: -pe parcursul derulării proiectului constând în identificarea surselor adecvate de informații, identificarea problemelor folosim metodele: observarea sistematică, chestionarea orală,realizarea de colaje și desene. -la final: raport de evaluare incluzând principalele activități desfășurate ,rezultatele obținute ,precum și impactul proiectului asupra comunității. - Portofolii ale elevilor ( individual sau grupuri mici). - Expoziții de costume tradiționale, de fotografii. Fișe de lucru

ÎN ȘCOALĂ NU E LOC PENTRU DISCRIMINARE ACCEPTA-MA ASA CUM SUNT-GRAS,TIGAN,ADVENTIST....... CUNOAȘTE-MĂ ÎNAINTE SĂ MĂ JUDECI!

Diriginta:Boboc Magdalena