Sunteți pe pagina 1din 5

Teoria cmpului electromagnetic

LUCRAREA 1
Modelarea numeric a cmpurilor
laplaciene prin metoda diferen elor finite.
Re ele analizoare de tip R
1. Considera ii teoretice
Metoda diferen elor finite, face parte din categoria metodelor numerice
de rezolvare a ecua iilor cu derivate par iale i deci i a ecua iei lui Laplace.
Folosete forma de exprimare a ecua iei n diferen e finite, care se ob ine
dezvoltnd n serie Taylor func ia necunoscut f(x,y) n jurul punctului (x
0
,y
0
)
de poten ial V
0
.
Pentru o func ie f(x) de o singur variabil , seria Taylor este:
...
!
) (
) ( ...
! 2
) (
) (
! 1
) (
) ( ) ( ) (
0
) (
0
0
) 2 (
2
0
0
) 1 (
0 0
+ + + + +
n
x f
x x
x f
x x
x f
x x x f x f
n
n

(1)
Pentru o func ie V(x,y) de dou variabile, ea se scrie n forma:

k
s
k
y
V
y y
x
V
x x
k
V y x V
1
]
1

+ +

0
0
0
0
1
0
) ( ) (
!
1
) , (


(2)
unde k este o putere "simbolic " cu sensul c puterea derivatei se nlocuiete
cu ordinul corespunz tor al acesteia. Expresia lui V(x,y) este calculat cu o
aproxi-ma ie de ordinul s.
Oprindu-ne la al doilea termen, avem:

1
1
]
1

+ + + + +
0 0
2
0 0
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0 0
) )( ( ) ( ) (
2
1
) ( ) ( ) , (
y x
V
y y x x
y
V
y y
x
V
x x
y
V
y y
x
V
x x V y x V


(3)
Fie 4 puncte situate simetric fa de punctul (x
0
,y
0
), toate la distan a h
de acesta (fig.1). Aplicnd rela ia (3) i limitndu-ne la aproxima ia de ordinul
doi, avem:

2
0
2
2
0
0 1
! 2
1
! 1
1
x
V
h
x
V
h V V

+ +
(4)
2
0
2
2
0
0 2
! 2
1
! 1
1
x
V
h
x
V
h V V

+
(5)

2
0
2
2
0
0 3
! 2
1
! 1
1
y
V
h
y
V
h V V

+ +
(6)
2
0
2
2
0
0 4
! 2
1
! 1
1
y
V
h
y
V
h V V

+
(7)
1
LUCRAREA 1
Fig.1 Fig.2
Din rela iile (4) i (5), rezult :

h
V V
x
V
2
2 1
0

(8)
( )
0 2 1
2 2
0
2
2
1
V V V
h x
V
+


(9)
Din rela iile (6) i (7), rezult :

h
V V
y
V
2
4 3
0

(10)
( )
0 4 3
2 2
0
2
2
1
V V V
h y
V
+


(11)
Se ob ine astfel expesia laplacianului n diferen e finite:

( )
0 4 3 2 1
2 2
0
2
2
0
2
V 4 V V V V
h
1
y
V
x
V
V + + + +


(12)

Pentru cmpuri laplaciene la care V=0, avem:
( )
4 3 2 1 0
V + V V V
4
1
V + + -fommula normal
(13)
Forma local a teoremei poten ialului electric scalar gradV E ,
permite calculul cmpului electrostatic n nodurile re elei. Avnd n vedere
rela iile 8 i 10, cmpul ntr-un punct interior este:
j
h 2
V V
i
h 2
V V
j
y
V
i
x
V
E
3 4 1 2
0 0

,
_

,
_


(13*)
Expresiile ob inute pentru derivate i laplacian sunt aproximative. Ele
conduc la valori foarte apropiate de cele reale, dac pasul h este foarte mic. El
se alege n func ie de modul de varia ie a lui V (pentru varia ie rapid a lui V
se alege h ct mai mic, iar pentru varia ii mai lente a lui V, h se poate alege
mai mare).
In aplica ii practice intervin i puncte ce nu sunt egal distan ate de
punctul "0". Limitndu-ne la aproxima ia de ordinul doi, (fig. 2) avem:
2
Teoria cmpului electromagnetic

2
0
2
2 2
1
0
1 0 1
x
V
h s
x
V
h s V V

+ +
(14)
2
0
2
2 2
2
0
2 0 2
x
V
h s
x
V
h s V V

+

(15)

2
0
2
2 2
3
0
3 0 3
y
V
h s
y
V
h s V V

+ +
(16)
2
0
2
2 2
4
0
4 0 4
y
V
h s
y
V
h s V V

+

(17)
Din (14) se ob ine:

,
_


2
0
2
2 2
1 0 1
1 0
1
x
V
h s V V
h s x
V


(18)
i nlocuind n (15), rezult :

,
_

+
+
+
2
2
1
1
2 1
2
0
2
2 1
2
0
2
) (
1 1
s
V
s
V
s s h
V
h s s x
V


(19)
Analog, din rela iile (16) i (17) se ob ine:

,
_

+
+
+
4
4
3
3
4 3
2
0
2
4 3
2
0
2
) (
1 1
s
V
s
V
s s h
V
h s s y
V


(20)
In cazurile cmpurilor laplaciene, pentru care
0
2
0
2
2
0
2
+
y
V
x
V
V

, din
rela iile (19) i (20), se ob ine:

,
_

+
+
+

,
_

+
+

,
_

+
4
4
3
3
4 3 2
2
1
1
2 1 4 3 2 1
0
1 1 1 1
s
V
s
V
s s s
V
s
V
s s s s s s
V
(21)
Rela ia (21), valabil cu o aproxima ie de ordinul doi, va fi folosit
pentru calculul lui V
0
n punctele ce nu sunt egal dep rtate de celelalte patru.
Cnd se trece de la o re ea de p trate mai mari (de la p tratul 5,6,7,8)
la o re ea mai fin cu laturi pe jum tate (la p tratul 5,3,0,1), (fig. 3) este
necesar s calcul m poten ialul V
0
n func ie de poten ialele punctelor 5,6,7,8.
Prin ra ionament identic cu precedentul se ob ine:
( )
8 7 6 5 0
4
1
V V V V V + + + - formula diagonal
(22)
2. Modelarea elctrocinetic a cmpurilor laplaciene cu
re ea analizoare de tip R
Fie un domeniu ntr-un cmp electric plan paralel. Pe frontiera
domeniului se cunoate poten ialul electric (condi ie de tip Dirichlet) iar n
interior cmpul electric satisface o ecua ie de tip Laplace:

0
2
2
2
2
+
y
V
x
V


(23)
3
LUCRAREA 1
Cum s-a v zut n paragraful anterior, folosind dezvoltarea n serie
Taylor a poten ialului i oprindu-ne la aproxima ia de ordinul doi, poten ialul
dintr-un punct interior domeniului se poate exprima n func ie de cele patru
puncte vecine (fig.1), aflate la distan egal de punctul considerat, cu
rela ia diagonal (13): ( )
4 3 2 1 0
4
1
V V V V V + + + . Dac form m re eaua de drepte
paralele cu axele de coordonate, avnd pasul constant, determinarea
poten ialului n nodurile re elei const n scrierea unei ecua ii de forma (13)
pentru toate nodurile interioare ale re elei i rezolvarea sistemului de
ecua ii rezultat cnd sunt date poten ialele n nodurile de pe frontier .
Fig.3
Modelarea cmpurilor laplaciene cu re ele analizoare de tip R, aflate n
regim electrocinetic, (fig.3), evit rezolvarea unui astfel de sistem. Ecua ia
(13) poate fi modelat printr-o re ea de tip R ca n fig.3.
Aplicnd prima teorem a lui Kirchhoff nodului O, se ob ine:
0
4 3 2 1
+ + + I I I I
, sau:
0
0 4 0 3 0 2 0 1

R
V V
R
V V
R
V V
R
V V
, adic : ( )
4 3 2 1 0
4
1
V V V V V + + + .
Se ob ine astfel o rela ie identic cu rela ia (13), pasului constant de
discretizare n MDF, corespunzndu-i valori identice ale rezistoarelor R din
re eaua analizoare. Deci poten ialul oric rui nod interior domeniului modelat
satisface o ecua ie identic cu cea ob inut prin MDF.
Ca urmare ntre poten ialele nodurilor re elei de discretizare din
cmpul electrostatic i poten ialele nodurilor re elei electrice formate cu
rezisten e exist o rela ie biunivoc , ceea ce permite s se realizeze
modelarea electrocinetic a cmpurilor laplaciene, poten ialele nodurilor
fiind determinate prin m surare direct .
MERSUL LUCRARII
A. Se studiaz cmpul electrostatic, plan paralel, n interiorul unui
domeniu rectangular, foarte lung, avnd n plan, forma din fig.5.
Modelul poate fi utilizat pentru diverse structuri de cmp
electrostatic n func ie de modul de alimentare al frontierelor
domeniului (figura 7).
4
Teoria cmpului electromagnetic
Fig.4 Fig.5
1. Pentru fiecare mod de alimentare, se va exprima poten ialul fiec rui
nod interior func ie de poten ialele nodurilor nvecinate (rela ia 13),
ob inndu-se un sistem de ecua ii, avnd ca necunoscute poten ialele
nodurilor inteioare.
2. Se rezolv sistemul ob inut, determinnd poten ialul fiec rui nod
interior.
3. Se realizeaz schema din figura 6 n care, frontierele modelului cu
rezisten e, se alimenteaz pe rnd, conform configura iilor prezentate n
figura 7.
4. Se vor ridica curbele echipoten iale pentru fiecare din modurile de
alimentare. n acest scop, cu ajutorul voltmetrului V
2
se m soar tensiunea
ntre fiecare din nodurile re elei de rezisten e i o referin . Curbele
echipoten iale se ob in unind punctele n care a fost m surat aceeai valoare
a poten ialului.
5. Se vor construi liniile de cmp electrostatic, tind c , n orice punct,
acestea trebuie s fie perpendiculare pe cele echipoten iale.
6. Se va determina vectorul intensitate de cmp electrostatic (rela ia
13*) n mai multe noduri, verificnd n ce m sur este tangent la curbele
determinate la punctul 5.
V
0
=0
V
0
=0 V
0
=0
V0
V0 V0
Figura 7. Variante de alimentare a frontierelor domeniului rectangular al
modelului cu rezistene
5
Figura 6 Schema de montaj