Sunteți pe pagina 1din 1

Aparitia materialelor si tehnologiilor noi de constructii, necesitatea respectar ii unor termene de constructie mai scurte, reducerea costurilor, cresterea

produ ctivitatii prin aplicarea mecanizata a mortarelor, necesitatea obtinerii unei ca litati constante a mortarelor, au impus modificarea mortarelor clasice care nu m ai pot respecta cerintele tehnice actuale. Prin adaugarea compusilor poli merici (dispersii apoase de copolimeri sintetici, pulberi redispersabile) n morta rele pe baza de lianti minerali se mbunatatesc considerabil urmatoarele proprieta ti: aderenta la suport, rezistentele mecanice; timpul de lucrabilitate, capacita tea de retinere a apei, flexibilitatea, rezistenta la uzura, durabilitatea, rezi stenta la alunecare. Domeniile de utilizare tipice pentru mortarele pe ba za de lianti minerali modificate cu adaosuri de compusi polimerici sunt: adezivi pentru placi ceramice, mortare pentru rosturi, adezivi pentru termoizolatii, sa pe autonivelatoare, mortare pentru reparatii, mortare pentru finisare, gleturi, mortare impermeabile. Aparitia materialelor si tehnologiilor noi de cons tructii n paralel cu cerintele pentru mbunatatirea calitatii constructiilor au imp us modificarea mortarelor clasice care nu mai pot respecta cerintele tehnice act uale. Alti factori care au condus la tehnologii noi de obtinere si aplicare a mo rtarelor pe baza de lianti hidraulici cu adaosuri de compusi polimerici sunt: ne cesitatea respectarii unor termene de constructie mai scurte, reducerea costuril or, cresterea productivitatii prin aplicarea mecanizata a mortarelor, necesitate a obtinerii unei calitati constante a mortarelor. Mortarele clasice sunt inflexibile, se aplica n strat gros si nu au aderenta buna la unele materiale ut ilizate n industria constructiilor: placi din polistiren expandat si extrudat, pa nouri din lemn, placi din gresie portelanata, placi din piatra naturala sau plac i din materiale compozite. IDENTIFICAREA PERICOLELOR Pericole specific e: Produsul este iritant pentru ochi si piele. Exista riscul de leziuni oculare grave. Efectul iritant nu este prezentat de pulberea uscata, ci numai de aceasta n contact cu apa cnd rezulta reactii alcaline. Formarea prafului poate provoca ir itari ale sistemului respirator. Patrunderea pulberii n pnza freatica sau n apele d e suprafata poate provoca efecte adverse. MĂSURI DE PRIM AJUTOR S imptome si efecte: Iritant pentru ochi si piele. Praful poate fi iritant pentru caile respiratorii si poate produce simptome asupra bronhiilor. n cazul contactul ui cu pielea si ochii: Dupa contactul cu ochii, clatiti ochii imediat (cat mai m ult posibil) cu apa din abundenta, tinnd ploapele departate, apoi consultati medi cul. Dupa contactul cu pilea, spalati cu apa (din abundenta) si sapun. ndepartati imediat mbracamintea contaminata de pe piele. n caz de nghitire: Clatiti fo arte bine gura cu apa. Nu induceti voma. Daca simptomele persista se consulta me dicul si se prezinta eticheta de pe ambalaj.n caz de inhalare: Persoanele care au inhalat praf trebuie scoase imediat la aer curat.

S-ar putea să vă placă și