TEME PROIECT

1. Infiintarea unei agentii de turism Argument Capitolul 1. Etapele înfiinţarii agenţiei de turism Capitolul 2. Actele necesare înfiinţarii agenţiei de turism 2.1 Cerere de obţinere a atestatului în turism 2.2 Licenţa în turism 2.3 Brevetul în turism Capitolul 3. Factorii care determină organizarea unei agenţii de turism Capitolul 3.1 Birourile agenţiei de turismâ Capitolul 3.2 Organigrama unei agenţii de turism Anexe Bibliografie 2. Organizarea agentiei de turism – studiu de caz Argument Cap.1. Componentele structurii unei agenţii tour operatoare de turism 1.1. Agenţia de turism tour operatoare 1.1.1Tour operatorul 1.2. Componentele unei agenţii de turism 1.2.2.Birourile opţionale 1.3.Structura tehnică a unei agenţii 1.4.Activitatea unei agenţii de turism

MAGDICI ANCA

GOTCA M

Cap 2
3. Tipologia agentiilor de turism CAP. I AGENŢIA DE TURISM . CAP.II CLASIFICAREA AGENŢIILOR DE TURISM 2.1 Agenţii tour-operatoare/angrosiste 2.2 Agenţii detailiste2.3 Agenţii mixte 2.4 Agenţii de tip implant 2.5 Agenţii în sistem franciză 2.6 Agenţii virtuale 2.7 Agenţii de voiaj emiţătoare (outgoing) 2.8 Agenţii de voiaj receptoare (incoming) 2.9 Agenţii ce oferă servicii complete 2.10 Agenţii de stimulare (incentive) 2.11 Agenţii comerciale 2.12 Agenţii pentru croaziere 2.13 Agenţii organizatoare de circuite Anexe Bibliografie 4. Resursele umane in cadrul agentiei de turism Argument Capitolul 1.Particularităţile muncii în agenţia de turism MEDVEȘ ANA

PASCARU C.

Capitolul 2.Organizarea agenţiei de turism 2.1 Modul de organizare a unei agenţii de turism 2.2 Postul 2.3 Funcţia.Categorii de funcţii 2.4 Tipuri de compartimente 2.5 Relaţiile organizatorice 2.6 Nivelurile şi ponderea ierarhică Capitolul 3.Personalul agenţiei de turism 3.1 Birouri ale agenţiei de turism 3.2 Relaţiile dintre compartimentele unei agenţii de turism 3.3 Cerinţe ale principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din agenţia de turism Studiu de caz Bibliografie 5. Turismul in Delta Dunarii Argument Capitolul I.Caracterizarea Deltei Dunarii. 1.1Geneză şi evolutie. 1.2.Delta Dunării Resurse naturale. 1.3.Agricultura silvicultura şi pescuit 1.4.Populaţia 1.5.Transporturile şi comunicaţii 1.6.Folclorul romanesc din Delta Dunării 1.7.Vestigii istorice şi religioase Capitolul II. Turismul in Delta Dunarii 2.1.Conceptul de turism 2.2.Stimularea creşterii circulaţiei turistice 2.3.Formele turismului de Deltă 2.4.Rezervaţiile turistice din Delta Dunării 2.5.Obiectivele turistice din Delta Dunării 2.6.Protejarea mediului deltei 2.7.Concluziisi si propunerei 2.8.Bibliografie 6. Turismul in BUCOVINA Argument Capitolul I. Turismul în România 1. Evoluția turismului în România 2. Turismul 2.1. Potențialul turistic al României, 2.2. Formele de turism Capitolul 2. Zona Bucovina 2.1.Cadrul natural și istoric al zonei 2.2. Zona Bucovina-forme și tipuri de turism 2.3. Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă Capitolul 3 Studiu de caz “ Mănăstirile Bucovinei“ 1. Mănăstirile bucovinene-scurtă prezentare 2. Perspective de dezvoltare a turismului religios în Bucovina 3.Baza de cazare specifică edificiilor religioase

ANDRIES ELENA

AXINTE ADRIAN

4.Trasee 5. Concluzie Bibliografie Anexe 7. Planul de marketing pentru destinatia turistica Maramures Capitolul I. 1.1. Prezentarea societatii de turism 1.2. Prezentarea produsului turistic „Maramures – taramul traditiilor” Capitolul II 2.1. Misiunea firmei 2.2. Obiective generale de marketing Capitolul III 3.1. Auditul de marketing 3.2. Analiza SWOT Capitolul IV 4.1. Bugeul de marketing Bibliografie ANEXE 8. Tipologia strategiilor utilizate in turism. Studiu de caz
Argument Capitolul I. Strategii de marketing în turism – concepte teoretice 1.1.Strategii de dezvoltare – definirea conceptului şi importanţa acestuia 1.2.Importanţa strategiilor Capitolul II Marketingul turistic 2.1. Mixul de marketing turistic Capitolul 3 Tipologia strategiilor de marketing in turism 3.1 Strategii de dezvoltare in Romania Capitolul IV – Studiu de caz 4.1. Staregii utilizate pentru lansarea unui produs turistic românesc pe piaţa din Germania Concluzii Bibliografie Anexe 9. Elaborarea mixului de marketing in turism

GHIUZAN IOAN

ENEA C_TIN

COCIORVA PETRUTA

Argument Capitolul I Delimitari conceptuale ale mixului de marketing 1.1. Conceptul de marketing mix Capitolul II. Elementele componente ale mixului de marketing touristic 2.1. Politica de produs turistic 2.2. Politica de pret 2.3. Politica de distributie 2.3. Politica de promovare Capitolul III Capitolul IV Studiu de caz - Elaborarea mixului de marketing la o agentie de turism Concluzii Bibliografie Anexe 10. Piata turistica in Romania Argument Capito1ul 1. Specificul pietei turistice 1.1. Continutul si caracteristicile pietei turistice 1.2. Structura pietei turistice 1.3. Capacitatea pietei turistice Capitolul 2. Clasificarea pietelor turistice Capitolul 3. Studierea pietei turistice 3.1. Modalitati de abordare a studiului de piata si de culegere a informatiilor 3.2. Oferta turistica 3.3. Cererea turistica Capitolul 4. Studiu de caz Concluzii Bibliografie Anexe 11. Promovarea turistica. Studiu de caz Capitolul 1. Sistemul de comunicatie al firmei turistice si activitatea de promovare turistica 1.1. Operationalizarea politicii promotionale in turism 1.2. Structurarea sistemului de comunicatie Capitolul 2. Formele promovarii 2.1. publicitatea directa; 2.2. promovarea vanzarilor; 2.3. relatiile publice; 2.4. vanzarea personala Capitolul 3 Strstegii promotionale Capitolul 4 – Promovarea turistica – STUDIU DE CAZ STANCIULESCU M. STOICA ALEXANDRA