F.E. Moonlight S.R.L.

Fisa de evaluare a performantei angajatilor

Nume si prenume:

Locul de munca:

Nr crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Criterii Autoevaluare Cunoasterea atributiilor de serviciu Calitatea lucrului prestat Gradul de indeplinire al sarcinilor Respectarea programului Adaptarea la noi tehnologii Spirit de echipa Calitati specifice Comportamentul la locul de munca Reactia fata de sarcinile de serviciu(sarcini noi,suplimentare) Puncte slabe ale salariatului

Evaluare Director Departament Prof. coordonator

10.