Sunteți pe pagina 1din 4

ECONOMIA COMERTULUI,TURISMULUI SI SERVICIILOR CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE ADMINISTRATIE PUBLICA ASISTENTA MANAGERIALA SI SECRETARIAT ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROGRAMAREA EXAMENELOR N SESIUNEA DE IARN 2012/2013 - NVMNT LA DISTAN


DISCIPLINA Data Ora Sala An Gr. FEL EX Titular disciplin Asistent

BAZELE CONTABILITII BIROTICA PROFESIONALA CONTABILITATE FINANCIARA CONTABILITATE FINANCIAR CONTABILITATE I GESTIUNE FISCAL DREPT ADMINISTRATIV. PARTE GENERAL ECONOMIE ECONOMIE ELEMENTE DE DREPT INTERNAIONAL MANAGEMENT MARKETING N COMER, TURISM I SERVICII MATEMATICI FIN. SI ACTUARIALE ANALIZ ECONOMICOFINANCIAR ANALIZ ECONOMICOFINANCIAR AUDIT INTERN

02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13 02.02.13

8.00 - 11.00 12.00-14.00 8.00 - 12.00 12.00-16.00 14.00 -16.00 13.00-15.00 8.00-10.00 12.00-14.00 8.00-10.00 10.00-12.00 14.00-16.00 10.00-13.00

AULA E 005 + MM E 118 E 118 E 005 S. CLUB E 005 FIM S. CLUB FIM

AMS I CIG II AMS II ECTS II CIG III AP I AF I ECTS I AP III AF II

1,2 1,2 1 1 1,2 1,2,3 1,2 1,2 1,2,3 1 1,2,3 1,2,3

S S +L O O S S S S S S S S

F. BOGHEAN D. TILIUE C. MIHALCIUC C. MIHALCIUC M. TULVINSCHI

L. DNIL L. IURESCU L. DNIL L. DNIL N. CIOBAN

L.PASCARIU C. BOGHEAN C. BOGHEAN D. IONESCU A. BURCIU A. NEDELEA

P. ZAHARIA G. CIOBAN L. SCUTARIU R. VIORESCU S. BUTA O. GHIUTA

AULA ECTS III S. CLUB CIG I

A. M. MACOVEI T. COLOMEISCHI

03.02.13

9.00-11.00

AULA

AF III

1,2

M.BRSAN

. UU

03.02.13 03.02.13

12.00-14.00 10.00 -12.00

AULA ECTS III E 233 CIG III

1,2,3 1,2

S S

. UU F. BOGHEAN

M. STATE M. CIUBOTARIU

CONTROL FINANCIAR OP ECONOMIA MEDIULUI OP ECONOMIA TURISMULUI GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPR. ISTORIA ADMINISTRAIEI PUBLICE MANAGEMENT MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE MARKETING PUBLIC ORGANIZAREA RES. UMANE DIN A.P. MRFURI NEALIM. I SIGURANTA CONSUM.OP CONTABILITATE FINANCIAR CONTABILITATE FINANCIAR FUNDAMENTAL CONTABILITATE GENERAL DESCENTRALIZAREA ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE OP ECONOMIE FINANE INFORMATIC

03.02.13 03.02.13 03.02.13 03.02.13

10.00 -12.00 8.00-10.00 10.00-13.00 12.00-14.00

FIM E 233 E 101 E 233

CIG II CIG II ECTS II AF II

1,2 1,2 1 1

S S S S

G. MOROAN N.HOLBAN E. ROCA

N. CIOBAN V. DIOIU M. STATE D. MAFTEI, L. SCURTU

I. CIBOTARIU

03.02.13 03.02.13 03.02.13 03.02.13 03.02.13

12.00-14.00 12.00-14.00 8.00-10.00 14.00-16.00 10.00-12.00

S. CLUB FIM E 101 AULA E 201

AP I AMS I AMS III AP III AP II

1,2,3 1,2 1 1,2,3 1,2

S S S S S

O. NEDELEA A. BURCIU A.MORARIU A. NEDELEA A. MORARIU

C. BLNEASA S. BUTA O.BORDEIANU M. STATE R. BEJINARIU

08.02.13

18.00-20.00

E 101

ECTS II

sg. 2

N.HOLBAN

V. DIOIU

09.02.13 09.02.13 09.02.13

10.00 10.00 8.00 - 9.30

E 224 E 233 AULA

AF II CIG II AP I

1 1,2 1,2,3

O O S

V. GROSU

C. ICHIMGRIGORAS C. GRIGORA ICHIM F. BOGHEAN

E. HLACIUC

E. HLACIUC

09.02.13 09.02.13 09.02.13 09.02.13

12.00-14.00 12.00 - 14.00 8.00-10.00 8.00-10.00

E 201 FIM S. CLUB E 005

AMS III CIG I AF I ECTS I

1 1,2,3 1,2 1,2

S S S S

I.BILOUSEAC

P.ZAHARIA

C. NSTASE I. CIBOTARIU D. TILIUE

G. CIOBAN, L. SCUTARIU D. MAFTEI, L. SCURTU S. VLAD, E. IANCU

MANAGEMENT PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE SERVICII PUBLICE COMER ELECTRONIC OP COMER ELECTRONIC OP CONTABILITATE N COMER I TURISM CONTABILITATE PUBLIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV ECONOMIE MANAGEMENTUL ASIGURRILOR STUDIUL MRFURILOR BAZELE TEHNOLOGIEI INFORMATIEI DREPT PENAL DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC DREPTUL MUNCII ECONOMIA NTREPRINDERII ELEMENTE DE SOCIOLOGIE I LOGIC

09.02.13 09.02.13 09.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13 10.02.13

10.00-12.00 14.00-18.00 10.00-12.00 11.00-13.00 9.00-11.00 14.00-16.00 8.00-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 10.00-12.00 12.00-14.00

FIM E 201 + MM E 201 E 201 E 201

ECTS II CIG III AMS II AF II ECTS II

1 1,2 1 1 sg. 1 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

S S +L S S S S S S S S S

A. BURCIU N. MORARIU I. BILOUSEAC

S BUTA, C. HRECANU I. BLAN P. ZAHARIA

S. VLAD P. PACU M. TULVINSCHI M. SOCOLIUC R. VIORESCU M. POPESCU R. KICSI A. ALBU

P. PACU S. VLAD N. CIOBAN, A. M. ZICEANU I. COLBU D. IONESCU C. UNGUREANU L. SCUTARIU A. COZORICI N. HOLBAN

AULA ECTS III E 233 S. CLUB S. CLUB E 005 E 005 CIG II AP II AMS I AF III AF I

16.02.13 16.02.13 16.02.13 16.02.13 16.02.13 16.02.13

10.00 -12.00 8.00-10.00 12.00-14.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00-12.00

S. CLUB + S49 S. CLUB E 201 E 005 A 013 E 201

CIG I AP II AMS III AP III AF I AMS II

1,2,3 1,2 1 1,2,3 1,2 1

S +L S S S O S

L.IURESCU

T. SOCACIU, D. TILIUE P. ZAHARIA

C. ICHIM

D. IONESCU C. BLNEASA V. HAPENCIUC

L. PASCARIU A.LARION, O. NEDELEA G. CIOBAN, P. STANCIU A. LARION

L. DURAC

INTRODUCERE N DREPT CIVIL SISTEME INF. I APLIC. INF N A.F SISTEME INF. I APLIC. INF N E.C.T.S. STRATEGII INVESTIIONALE N AFACERI STRATEGII INVESTIIONALE N AFACERI ANALIZ ECONOMICOFINANCIAR DREPT CIVIL. OBLIGAII.CONTR. I SUCCESIUNI DREPT CONSTITUIONAL DREPTUL MUNCII I SEC. SOCIALE ECONOMIA NTREPRINDERII FINANE MANAGEMENT N COMER, TURISM I SERVICII MANAGEMENTUL PRODUCIEI
Prodecan, Conf.univ.dr.Mihaela BIRSAN

16.02.13 16.02.13 16.02.13 16.02.13

14.00-16.00 10.00-12.00 12.00-14.00 10.00-12.00

E 005 E 101 +A 044 E 005 +MM AULA

AP I AF II ECTS II AF III

1,2,3 1 1 1,2

S S +L
S+L

E. IFTIME P. PACU T. SOCACIU

G. LEUCIUC . HOLBAN, V. LUPU . HOLBAN, V. LUPU M. LUPAN

G. PRELIPCEAN

16.02.13

12.00-14.00

AULA

CIG II

1,2

G. PRELIPCEAN

M. LUPAN

17.02.13

12.00-14.00

AULA

CIG III

1,2

M.BRSAN

. UU

17.02.13 17.02.13 17.02.13 17.02.13 17.02.13 17.02.13 17.02.13

12.00-14.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 14.00-16.00

S. CLUB

AP II

1,2 1 1 1,2 1,2 1,2,3 1,2

S S S O S S S

G. NEMOI

G. LEUCIUC

S. CLUB AMS II E 101 A 013 E 233 AMS III ECTS I AMS I

G. NEMOI C.BLNEASA V. HAPENCIUC

A.LARION O. NEDELEA

I. CONDRATOV, P. STANCIU, G. CIOBAN GH. MOROAN A. APETRI

AULA ECTS III AULA AF III

C. CHAOVSCHI O. BORDEIANU

M. HURJUI

R.ZOLTAN

Secretar ID, Ec.Camelia CMPAN