DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public. care sunt in sarcina statului. de interes national. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept. “insusirii” private. Ca si regele Frantei.(M. cursuri de ape navigabile s. fiind supuseaceluiasi regim juridic. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria. Jurisprudenta. domeniul privat. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat.civ. tarmurile. porturilenaturale sau artificiale. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. cu mici exceptii. Primele nu erau susceptibile aproprierii. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. este relativ recent. s-a ..a. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie. supus principiului inalienabilitatii. domeniul public.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”. ca si celelalte. piete.nici chiar din partea regelui.Desi timid.Revolutia de la 1789.T. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. Prudhon. fiscale. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice.Oroveanu)Articolul 476 C.). 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana. supuse impreuna inalienabilitatii.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice.“superintendentul” sau.Intr-o alta aopinie. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea. punand in practica principiul suveranitatii nationale. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei.Codul napoleonian (art. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil. vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). statul nu este decat paznicul domeniului. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii.rauri etc. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa. strazi. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. Potrivit luiPrudhon. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public. Codul domenial.considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare. zonele riverane. Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal.drumurile mici si ulitele. din domeniul national.V. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790. radele porturilor. care nu sunt proprietate perticulara.In Evul Mediu. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii.

18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. fara a se modifica Constitutia.In legatura cu acest criteriu. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata.4. pct. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor .4 alin. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art.136.2 C.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . pct. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala.3 din Constitutie.Legea nr. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat.136. art. Art. putand apartine domeniului privat. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica.In concluzie.1 si art. alcatuiesc domeniul privat alacestora. drumurile. prin natura lor. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul.4 . judetului. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat.5 alin.3 din Constitutie. pct. ultim.478 alin. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice. nu pot apartine particularilor.6 din Legea nr.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara. Unele bunuri. prevede ca bunurile la care se refera (portile. orasenesc.136.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. comunal. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. b) Afectarea bunului. De asemenea. Se considera ca acest criteriu este prea larg.art. monumentele publice.oricare ar fi natura lor. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia.Celelalte bunuri mobile sau imobile. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public.1 dinLegea nr.de exemplu. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice.considerat ca bunurile statului.18/1991 privind fondul funciar. Acest criteriu restrange domeniul public. municipal). Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. judetelor si comunelor. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat.civ. In acest sens..ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public. prin natura lor. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public. orasului sau comunei. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public.Prin urmare. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu. art. alin. Este insa posibil.civ.

primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia. partea finala.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art.5 alin. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice.136. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata.215/2001. aprobata prin Legeanr. cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale. de asemenea. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului.1844 C.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. marea teritoriala. Constitutia (art. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege.Astfel.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare).136. potrivit art. Deci. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. apele cu potential energetic valorificabil. pct. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.1.Art.121 din Legea administratiei publice locale nr.”Analizand reglementarile in vigoare. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara.U. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art. cu modificarile sicompletarile ulterioare.G. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.136 alin. In acest sens.136 alin.136 alin. in final. pct.Legea nr. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica. pct. celedoua texte avand sfere diferite. ultim. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata.136. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.De asemenea. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este. pct. rezulta ca intr-o anumita masura.1 din O. fiind scoasedin circuitul civil. nr. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice.1 din Legea nr.136. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art. prin natura sau prin destinatia lor. art.parte.civ.2). dar. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. plajele.”Cu privire la bunurile de mai sus..3 din Contitutie. spatiul aerian.5 din Legea18/1991.18/1991si art. care arata terenurile din domeniul public. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art.5 alin.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art.ne . legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public. Legea nr. apartin domeniului public. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate.nu se confunda cu art.3 din Constitutia Romaniei. cu precizarile aratate. constatam ca. Dar.In concluzie. Intr-adevar. Intradevar. deinteres national.4 alin. 18/1991 siLegea nr. declaratia legii.3 din Constitutie.243/2002.Prin urmare. in primul rand. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri.

fac parte din domeniul public.tunelele si casetele de metrou. malurile si cuvetele lacurilor. in Anexa nr. apelesubterane.canalele navigabile. cuvetele canalului.muzeele.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.porturile maritime si fluviale. drumuri expres. drumuri tehnologice in porturi. 10.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.23.28. inscrie: fondul national de date meteorologice. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape.lacurile de acumulare si barajele acestora.3 alin. zonele desiguranta de pe malurile canalului.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii. Guvernul.213/1998. de desecari si de combaterea eroziunii solului.27. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea. bunurile stabilite in anexaacestei legi. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie.padurile si terenurile destinate impaduririi.drumurile nationale – autostrazi.19. marea teritoriala si fundulapelor maritime. de productie ori de administratie silvica.cantoanele hidrotehnice.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.statuile si monumentele declarate de interes public national.29. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa.ofera Legea nr.11. precum si instalatiile aferente acestuia.15. faleza si plaja marii.20. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic.1 teza a II-a din Legea nr. inclusiv tunelele si lucrarile de arta.conductele de transport al titeiului. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri. in stare de zacamant.16. drumuri nationale europene.22.6.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare. cu prizele aferente.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945. meteorologice si de calitate aapelor. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national.24. cheiuri.21. Potrivit art. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii. ecluzele.2.2.pistele de decolare.retelele de transport al energiei electrice. ale . secundare. monumente istorice aflate in porturi.parcurile nationale.bogatiile de orice natura ale subsolului. aterizare.12. iazurile.Presedentia. al produselor petroliere si al gazelor naturale.3.26. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea. ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora. bazine.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea. cu albiile lor minore. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate.14. colectiile de arta declarate de interes public national. caile navigabile interioare.7. albiile paraielor.ansamblurile si siturile istorice si arheologice.infrastructura cailor ferate.8.13. impreunacu platoul continental. statiile hidrologice. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica.rezervatiile naturale si monumentele naturii.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.5.spatiul aerian. diguri.9. principale. la pozitia 1.4. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice. cele care servesc nevoilor decultura.apele de suprafata.18.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul. acvatorii si senalede acces. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil.digurile de aparare impotriva inundatiilor.25.17. constructiile hidrotehnice aferentecanalului. apele maritime inferioare.

precum si prefecturile.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale. in coditiile legii. precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale. .serviciilor publice de informatii. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale.c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare.concesionate sau inchiriate. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate. ele pot fi date numai in administrare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful