DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa. supus principiului inalienabilitatii. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei.V. fiscale. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public. radele porturilor. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale.T. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. s-a . vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice. statul nu este decat paznicul domeniului. Codul domenial. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii.drumurile mici si ulitele. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora.a.Revolutia de la 1789.Desi timid.(M. care nu sunt proprietate perticulara. punand in practica principiul suveranitatii nationale.Codul napoleonian (art. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal. Ca si regele Frantei. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate.). fiind supuseaceluiasi regim juridic. Prudhon. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept.Oroveanu)Articolul 476 C. tarmurile. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie. Primele nu erau susceptibile aproprierii.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. care sunt in sarcina statului. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat.nici chiar din partea regelui. Jurisprudenta. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri. strazi. porturilenaturale sau artificiale. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii. supuse impreuna inalienabilitatii. domeniul public.rauri etc. cu mici exceptii. Potrivit luiPrudhon. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii. din domeniul national.In Evul Mediu. de interes national..considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea. zonele riverane. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari. cursuri de ape navigabile s.Intr-o alta aopinie. piete. este relativ recent. “insusirii” private. considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). ca si celelalte.civ. domeniul privat.“superintendentul” sau. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana.

1 si art. art. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului.In concluzie.civ.478 alin. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public.4. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. In acest sens. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia. Acest criteriu restrange domeniul public.136. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica. Art.4 alin.18/1991 privind fondul funciar. comunal. orasului sau comunei. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat. Unele bunuri. pct. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. putand apartine domeniului privat.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public.4 . Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice.oricare ar fi natura lor.2 C.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat. pct. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art. alin. prin natura lor.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor .Prin urmare.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat.1 dinLegea nr.. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu.art. De asemenea.6 din Legea nr.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . alcatuiesc domeniul privat alacestora. monumentele publice.18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta.civ. Se considera ca acest criteriu este prea larg. prin natura lor.de exemplu. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public. judetului. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public. pct.5 alin. Este insa posibil. ultim. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia.3 din Constitutie. drumurile. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art. fara a se modifica Constitutia. b) Afectarea bunului. judetelor si comunelor.Celelalte bunuri mobile sau imobile. municipal). Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. nu pot apartine particularilor.136. art. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public.136. orasenesc.3 din Constitutie.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara.Legea nr.considerat ca bunurile statului. prevede ca bunurile la care se refera (portile. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri.In legatura cu acest criteriu.

1844 C. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice.De asemenea. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.4 alin.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art. marea teritoriala.136.Legea nr. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art.3 din Constitutie. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public.18/1991si art. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata. Dar. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica. art. celedoua texte avand sfere diferite. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public.1.136 alin.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. in final.3 din Contitutie.5 alin.121 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.G.5 alin.136. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este.nu se confunda cu art. aprobata prin Legeanr. cu modificarile sicompletarile ulterioare. spatiul aerian. rezulta ca intr-o anumita masura.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri. constatam ca. cu precizarile aratate. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art. in primul rand. partea finala. Constitutia (art.136. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului. apele cu potential energetic valorificabil. pct. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art. de asemenea. 18/1991 siLegea nr..”Cu privire la bunurile de mai sus.”Analizand reglementarile in vigoare. prin natura sau prin destinatia lor.136 alin. declaratia legii.parte.1 din O. dar. care arata terenurile din domeniul public. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata.Astfel. apartin domeniului public. pct.civ.3 din Constitutia Romaniei. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.In concluzie.2). cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale.243/2002. deinteres national. pct. Intradevar. ultim.136 alin. primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia. plajele. In acest sens. nr.Prin urmare.U.1 din Legea nr. Legea nr. Deci. pct. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. Intr-adevar. potrivit art.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.Art. fiind scoasedin circuitul civil.136.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.5 din Legea18/1991.ne .

19.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile.muzeele. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri. faleza si plaja marii.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea. bazine.18. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri.13.1 teza a II-a din Legea nr.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”. cele care servesc nevoilor decultura. cheiuri. la pozitia 1. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea.28.29.2.infrastructura cailor ferate.14. precum si instalatiile aferente acestuia. malurile si cuvetele lacurilor.digurile de aparare impotriva inundatiilor.ofera Legea nr. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic.11. drumuri nationale europene.ansamblurile si siturile istorice si arheologice. cuvetele canalului.24. iazurile.Presedentia.cantoanele hidrotehnice.9.7.spatiul aerian. albiile paraielor.27.8.rezervatiile naturale si monumentele naturii.16.retelele de transport al energiei electrice.canalele navigabile. in Anexa nr.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate. cu prizele aferente.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945. constructiile hidrotehnice aferentecanalului.22.3.apele de suprafata.drumurile nationale – autostrazi. colectiile de arta declarate de interes public national.21. ecluzele. marea teritoriala si fundulapelor maritime. aterizare. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa. statiile hidrologice. Potrivit art.3 alin. drumuri expres.porturile maritime si fluviale. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea. diguri. fac parte din domeniul public.25.bogatiile de orice natura ale subsolului. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura.17.12.pistele de decolare. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice.statuile si monumentele declarate de interes public national. impreunacu platoul continental.15. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil. de desecari si de combaterea eroziunii solului. bunurile stabilite in anexaacestei legi. drumuri tehnologice in porturi.4. ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora. principale. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii.23. inclusiv tunelele si lucrarile de arta. de productie ori de administratie silvica. apelesubterane.5. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila. caile navigabile interioare.6.tunelele si casetele de metrou. al produselor petroliere si al gazelor naturale.parcurile nationale. cu albiile lor minore.213/1998. in stare de zacamant.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii.padurile si terenurile destinate impaduririi.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. zonele desiguranta de pe malurile canalului. apele maritime inferioare. acvatorii si senalede acces. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica. 10.26. monumente istorice aflate in porturi. meteorologice si de calitate aapelor. Guvernul. inscrie: fondul national de date meteorologice. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.20.conductele de transport al titeiului. secundare. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare. ale .lacurile de acumulare si barajele acestora.2.

ele pot fi date numai in administrare.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate. . precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale. cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. precum si prefecturile. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale. in coditiile legii.concesionate sau inchiriate.serviciilor publice de informatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful