DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. radele porturilor. supuse impreuna inalienabilitatii. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. piete. punand in practica principiul suveranitatii nationale. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora. care nu sunt proprietate perticulara.Oroveanu)Articolul 476 C. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). aparand la jumatatea secolului al XIX-lea. Potrivit luiPrudhon. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. ca si celelalte. cu mici exceptii. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie. Prudhon. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. s-a .considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare.rauri etc.). sunt considerate ca dependinte aledomeniului public. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790. “insusirii” private. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana.drumurile mici si ulitele. Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez.a. zonele riverane.In Evul Mediu.. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public. supus principiului inalienabilitatii.(M. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria.civ. statul nu este decat paznicul domeniului.nici chiar din partea regelui.Codul napoleonian (art. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. tarmurile. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron.Intr-o alta aopinie. strazi. din domeniul national.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”. de interes national.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice.Revolutia de la 1789. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari. fiscale. porturilenaturale sau artificiale. domeniul privat. Codul domenial. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. Ca si regele Frantei. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. fiind supuseaceluiasi regim juridic. Jurisprudenta. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara. este relativ recent.V. Primele nu erau susceptibile aproprierii. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii. domeniul public. cursuri de ape navigabile s.“superintendentul” sau. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept. care sunt in sarcina statului. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte.Desi timid. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice.T. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa.

orasenesc. Unele bunuri.478 alin. Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public.136. Acest criteriu restrange domeniul public.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia.4 alin. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public.136. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art. De asemenea. art. prin natura lor. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public. alin.In legatura cu acest criteriu. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public. drumurile. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile.1 si art.3 din Constitutie. Este insa posibil. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art.Celelalte bunuri mobile sau imobile. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului.In concluzie.4 .civ. pct.18/1991 privind fondul funciar. comunal. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice.5 alin. fara a se modifica Constitutia. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public.art. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia.considerat ca bunurile statului. In acest sens. orasului sau comunei. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat. putand apartine domeniului privat. monumentele publice. prin natura lor. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica.oricare ar fi natura lor.de exemplu.4. pct. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri. pct.136.6 din Legea nr. prevede ca bunurile la care se refera (portile. judetului.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor . Se considera ca acest criteriu este prea larg. ultim. alcatuiesc domeniul privat alacestora. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public. art. nu pot apartine particularilor. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu.civ. municipal).Prin urmare. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat.. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia.2 C.18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public.3 din Constitutie. Art.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . judetelor si comunelor.Legea nr. b) Afectarea bunului.1 dinLegea nr.

cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale. fiind scoasedin circuitul civil. celedoua texte avand sfere diferite.nu se confunda cu art.Art.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art. dar.In concluzie.Legea nr. Legea nr. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata. care arata terenurile din domeniul public.5 alin. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice.215/2001.121 din Legea administratiei publice locale nr. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.136. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este. declaratia legii.parte. 18/1991 siLegea nr. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.136. apele cu potential energetic valorificabil. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public. spatiul aerian. nr.1 din O. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata.136 alin. Dar. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. ultim.2). prin natura sau prin destinatia lor.Prin urmare. deinteres national. in primul rand.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art. pct. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. aprobata prin Legeanr. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.18/1991si art.Astfel. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art. marea teritoriala.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art. partea finala.De asemenea. apartin domeniului public.3 din Constitutie. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului. rezulta ca intr-o anumita masura.5 din Legea18/1991.ne . plajele. Intradevar.1844 C.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art.243/2002.136.3 din Contitutie.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. Constitutia (art.136 alin. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public. art.5 alin.”Analizand reglementarile in vigoare. Deci. potrivit art. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.4 alin. in final. pct.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). pct. In acest sens.civ. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice.136 alin. primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia.3 din Constitutia Romaniei.U. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art.136. cu precizarile aratate.”Cu privire la bunurile de mai sus. pct. Intr-adevar.1 din Legea nr.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public.1. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri. cu modificarile sicompletarile ulterioare.G. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate. constatam ca. de asemenea..2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.

lacurile de acumulare si barajele acestora.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile.3 alin.213/1998. cu albiile lor minore. in Anexa nr.pistele de decolare.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii.24. cele care servesc nevoilor decultura.17. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea.Presedentia. apele maritime inferioare. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica.drumurile nationale – autostrazi.5.porturile maritime si fluviale. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura.6.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape. ale . ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora.26. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri. precum si instalatiile aferente acestuia.25.22.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul.4. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa. Potrivit art.parcurile nationale. constructiile hidrotehnice aferentecanalului. inscrie: fondul national de date meteorologice. in stare de zacamant.2. bunurile stabilite in anexaacestei legi. principale. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila. aterizare.cantoanele hidrotehnice. cheiuri. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea.3.18.2.conductele de transport al titeiului. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice. fac parte din domeniul public.8. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate.bogatiile de orice natura ale subsolului.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. al produselor petroliere si al gazelor naturale.13.infrastructura cailor ferate. impreunacu platoul continental. iazurile.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945.statuile si monumentele declarate de interes public national.retelele de transport al energiei electrice. inclusiv tunelele si lucrarile de arta.ofera Legea nr. acvatorii si senalede acces. apelesubterane.28.7.12.muzeele.16. zonele desiguranta de pe malurile canalului. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii.padurile si terenurile destinate impaduririi.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.9. monumente istorice aflate in porturi. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national. statiile hidrologice.19. meteorologice si de calitate aapelor. cu prizele aferente. drumuri expres.23. secundare.15. diguri.tunelele si casetele de metrou. ecluzele.ansamblurile si siturile istorice si arheologice. cuvetele canalului. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata. faleza si plaja marii. la pozitia 1. caile navigabile interioare. albiile paraielor.29. malurile si cuvetele lacurilor.canalele navigabile.11.14.21. Guvernul. de productie ori de administratie silvica.1 teza a II-a din Legea nr. bazine.apele de suprafata. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie. marea teritoriala si fundulapelor maritime.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.digurile de aparare impotriva inundatiilor. drumuri tehnologice in porturi.27. colectiile de arta declarate de interes public national. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.rezervatiile naturale si monumentele naturii.spatiul aerian.20. 10.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii. drumuri nationale europene. de desecari si de combaterea eroziunii solului.

cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare. . precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale.serviciilor publice de informatii.c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. precum si prefecturile.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale. ele pot fi date numai in administrare. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate. in coditiile legii.concesionate sau inchiriate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful