DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept. Codul domenial. statul nu este decat paznicul domeniului.Codul napoleonian (art. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie.Intr-o alta aopinie.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice. care sunt in sarcina statului. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice.V. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii. tarmurile. strazi. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. zonele riverane. care nu sunt proprietate perticulara.. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii. Potrivit luiPrudhon. Jurisprudenta.Oroveanu)Articolul 476 C. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri.considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. domeniul privat. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa.a. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal. fiind supuseaceluiasi regim juridic.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. supus principiului inalienabilitatii. Primele nu erau susceptibile aproprierii. punand in practica principiul suveranitatii nationale. “insusirii” private. este relativ recent. de interes national. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora.Desi timid. Ca si regele Frantei. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public.Revolutia de la 1789. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria.T. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil.rauri etc. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana. fiscale. cursuri de ape navigabile s. porturilenaturale sau artificiale.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790. radele porturilor.In Evul Mediu. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. cu mici exceptii. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii.drumurile mici si ulitele.civ. Prudhon. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari. domeniul public. din domeniul national.(M. piete.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat. supuse impreuna inalienabilitatii.nici chiar din partea regelui.). considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara.“superintendentul” sau. ca si celelalte. s-a .

. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri.3 din Constitutie.de exemplu. Se considera ca acest criteriu este prea larg. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat.art. fara a se modifica Constitutia. prin natura lor.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara. prevede ca bunurile la care se refera (portile.136. nu pot apartine particularilor.5 alin.4 alin. putand apartine domeniului privat. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public. municipal). domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. Acest criteriu restrange domeniul public. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art. Art.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public. monumentele publice. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean.6 din Legea nr. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului.Celelalte bunuri mobile sau imobile. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta.In concluzie. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice. drumurile.18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata. pct. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat.1 dinLegea nr. alcatuiesc domeniul privat alacestora. orasului sau comunei. art. judetelor si comunelor. De asemenea. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala. pct.2 C. orasenesc.1 si art.oricare ar fi natura lor. art.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul. alin. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art. prin natura lor. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat.136.Legea nr. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. ultim.considerat ca bunurile statului.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor . b) Afectarea bunului. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public. Este insa posibil. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice.In legatura cu acest criteriu.18/1991 privind fondul funciar.4.4 . In acest sens.136.3 din Constitutie. comunal.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . judetului.Prin urmare. pct. Unele bunuri.civ.478 alin.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica.civ. Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public.

fac obiectulexclusiv al proprietatii publice.nu se confunda cu art.In concluzie. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.136. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public. plajele. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. In acest sens.3 din Constitutie.De asemenea.1 din O. marea teritoriala. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat. partea finala. nr.215/2001.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara.136 alin. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului.18/1991si art. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri.5 alin. potrivit art. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art. Legea nr. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata.1844 C.136 alin. de asemenea. constatam ca.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.5 alin.Astfel. prin natura sau prin destinatia lor. declaratia legii. ultim. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art.243/2002. fiind scoasedin circuitul civil.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art. celedoua texte avand sfere diferite. spatiul aerian. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art.parte. primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia. Intr-adevar. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art.136. in final.5 din Legea18/1991.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice.Legea nr.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public. apartin domeniului public. care arata terenurile din domeniul public. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este.3 din Contitutie. deinteres national. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.”Cu privire la bunurile de mai sus.ne .”Analizand reglementarile in vigoare.1. pct.4 alin. in primul rand. Deci. cu precizarile aratate. aprobata prin Legeanr. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.1 din Legea nr.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.136. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata. cu modificarile sicompletarile ulterioare.136.U. art.136 alin. dar. pct.2).civ.G. Intradevar. apele cu potential energetic valorificabil.121 din Legea administratiei publice locale nr. pct.. 18/1991 siLegea nr. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica. Constitutia (art. cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale.Art. rezulta ca intr-o anumita masura.3 din Constitutia Romaniei.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art.Prin urmare. pct. Dar.

ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora.15. apelesubterane. cuvetele canalului.4.29.5.3.muzeele. monumente istorice aflate in porturi.17.26. ale .canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii.rezervatiile naturale si monumentele naturii.spatiul aerian.apele de suprafata. drumuri expres. in stare de zacamant. bunurile stabilite in anexaacestei legi. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii.1 teza a II-a din Legea nr.20. cu prizele aferente. in Anexa nr. Guvernul.22.2. albiile paraielor. cheiuri.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape.ofera Legea nr.25.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea. iazurile. constructiile hidrotehnice aferentecanalului. diguri.bogatiile de orice natura ale subsolului.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”. Potrivit art.lacurile de acumulare si barajele acestora. zonele desiguranta de pe malurile canalului. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice. inclusiv tunelele si lucrarile de arta. drumuri nationale europene.infrastructura cailor ferate. secundare. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic.23.7. acvatorii si senalede acces. colectiile de arta declarate de interes public national.digurile de aparare impotriva inundatiilor.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945. 10.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii.ansamblurile si siturile istorice si arheologice.parcurile nationale. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne. statiile hidrologice. ecluzele.13.6. la pozitia 1. apele maritime inferioare.21. de desecari si de combaterea eroziunii solului. cele care servesc nevoilor decultura.8.27. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila. fac parte din domeniul public.14.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea. inscrie: fondul national de date meteorologice. drumuri tehnologice in porturi.conductele de transport al titeiului. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata.3 alin.padurile si terenurile destinate impaduririi. marea teritoriala si fundulapelor maritime. impreunacu platoul continental.pistele de decolare. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea. faleza si plaja marii. al produselor petroliere si al gazelor naturale.canalele navigabile.11.213/1998.porturile maritime si fluviale.24.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare.19. aterizare.statuile si monumentele declarate de interes public national. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa.2.9.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul.cantoanele hidrotehnice.28. cu albiile lor minore.16.Presedentia.12.drumurile nationale – autostrazi. bazine. principale. malurile si cuvetele lacurilor.tunelele si casetele de metrou.18. de productie ori de administratie silvica. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri. precum si instalatiile aferente acestuia. meteorologice si de calitate aapelor. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. caile navigabile interioare.retelele de transport al energiei electrice. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate.

c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale. .serviciilor publice de informatii. precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.concesionate sau inchiriate. cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale. ele pot fi date numai in administrare. in coditiile legii. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate. precum si prefecturile. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta.