P. 1
Domeniul Public Si Domeniul Privat Al Statuluiconceptul de Domeniu

Domeniul Public Si Domeniul Privat Al Statuluiconceptul de Domeniu

|Views: 19|Likes:
Published by oligutza_sus

More info:

Published by: oligutza_sus on Feb 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

Ca si regele Frantei. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). “insusirii” private. cu mici exceptii.civ. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte.T. care sunt in sarcina statului. domeniul public. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari.V. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. supus principiului inalienabilitatii. supuse impreuna inalienabilitatii. Prudhon. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii.Desi timid. Jurisprudenta. piete. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. cursuri de ape navigabile s. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa. punand in practica principiul suveranitatii nationale..drumurile mici si ulitele. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii. Primele nu erau susceptibile aproprierii.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria. este relativ recent.Oroveanu)Articolul 476 C. fiind supuseaceluiasi regim juridic. radele porturilor. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat. zonele riverane. Potrivit luiPrudhon. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora. care nu sunt proprietate perticulara. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. Codul domenial.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. fiscale.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat. porturilenaturale sau artificiale. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice. considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei.“superintendentul” sau. strazi.Codul napoleonian (art. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana.).rauri etc. s-a . Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale. ca si celelalte.considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare. domeniul privat. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron. din domeniul national.nici chiar din partea regelui.a.(M. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea.In Evul Mediu.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. statul nu este decat paznicul domeniului. tarmurile. Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii.Revolutia de la 1789. de interes national.Intr-o alta aopinie. vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public.

pct. Unele bunuri.In concluzie.5 alin. alin.In legatura cu acest criteriu.civ. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala. prin natura lor. putand apartine domeniului privat. art. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia. fara a se modifica Constitutia. prevede ca bunurile la care se refera (portile. alcatuiesc domeniul privat alacestora.6 din Legea nr. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul.136.oricare ar fi natura lor. b) Afectarea bunului.3 din Constitutie.2 C.1 si art. Este insa posibil.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor .art. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public. nu pot apartine particularilor. art.478 alin..136. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta.136. In acest sens. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri.civ.1 dinLegea nr. Se considera ca acest criteriu este prea larg. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. pct.Legea nr. orasului sau comunei.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public. Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. ultim. pct.18/1991 privind fondul funciar. municipal).18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata. Art.considerat ca bunurile statului.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat.Celelalte bunuri mobile sau imobile. monumentele publice. orasenesc. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art. judetului. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica. De asemenea. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public.4 .Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art.4. prin natura lor. Acest criteriu restrange domeniul public. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia.Prin urmare. drumurile.de exemplu.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public.3 din Constitutie. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art. comunal.4 alin. judetelor si comunelor.

De asemenea. aprobata prin Legeanr.243/2002. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public.civ. constatam ca.136.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului.3 din Constitutie. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.4 alin. pct.In concluzie.136. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri. art.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art. apele cu potential energetic valorificabil.5 alin.136 alin.G.”Cu privire la bunurile de mai sus.. cu precizarile aratate. Deci. cu modificarile sicompletarile ulterioare. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata. care arata terenurile din domeniul public. Dar.136 alin. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice.U. deinteres national.1844 C. primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia. apartin domeniului public.nu se confunda cu art.121 din Legea administratiei publice locale nr.parte.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art.Art.136. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este.2). pct. fiind scoasedin circuitul civil.136 alin. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art.Prin urmare. prin natura sau prin destinatia lor. rezulta ca intr-o anumita masura. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.18/1991si art.Legea nr.5 din Legea18/1991. pct. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.1 din O. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate.5 alin. de asemenea. spatiul aerian. cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale. Intr-adevar. celedoua texte avand sfere diferite. in final. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara.Astfel. plajele. pct.3 din Constitutia Romaniei.1. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. nr. potrivit art. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art. 18/1991 siLegea nr. dar.136.ne . declaratia legii. ultim. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica.1 din Legea nr.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. partea finala.215/2001. Legea nr.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art. Intradevar. in primul rand.”Analizand reglementarile in vigoare. In acest sens.3 din Contitutie. Constitutia (art. marea teritoriala.

resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare. drumuri tehnologice in porturi. in Anexa nr.Presedentia.retelele de transport al energiei electrice. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national.25. marea teritoriala si fundulapelor maritime. ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea.7.parcurile nationale. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil.18. apelesubterane.3.rezervatiile naturale si monumentele naturii. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea.2. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa. colectiile de arta declarate de interes public national. cuvetele canalului. inscrie: fondul national de date meteorologice. cu prizele aferente. faleza si plaja marii. 10.lacurile de acumulare si barajele acestora. cele care servesc nevoilor decultura. monumente istorice aflate in porturi. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice.1 teza a II-a din Legea nr. in stare de zacamant.16.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic.drumurile nationale – autostrazi. ale .muzeele.5.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii.24.canalele navigabile. bunurile stabilite in anexaacestei legi.29. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila.12. ecluzele.8.tunelele si casetele de metrou. de desecari si de combaterea eroziunii solului.spatiul aerian. la pozitia 1. inclusiv tunelele si lucrarile de arta. apele maritime inferioare.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie.27. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. drumuri expres.padurile si terenurile destinate impaduririi.20.pistele de decolare.14. Potrivit art.conductele de transport al titeiului. diguri.26.infrastructura cailor ferate.digurile de aparare impotriva inundatiilor. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica.apele de suprafata.17. malurile si cuvetele lacurilor. caile navigabile interioare.3 alin.15. de productie ori de administratie silvica. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.6.22. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata.ofera Legea nr.statuile si monumentele declarate de interes public national. acvatorii si senalede acces. precum si instalatiile aferente acestuia. constructiile hidrotehnice aferentecanalului.cantoanele hidrotehnice.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea.11.bogatiile de orice natura ale subsolului.13.28.4.ansamblurile si siturile istorice si arheologice. fac parte din domeniul public. albiile paraielor.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii.23. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura. aterizare. cheiuri.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile. al produselor petroliere si al gazelor naturale. statiile hidrologice.213/1998. drumuri nationale europene.9.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.porturile maritime si fluviale. zonele desiguranta de pe malurile canalului.21.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate.2. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri.19. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri. impreunacu platoul continental. bazine. cu albiile lor minore. iazurile. secundare. meteorologice si de calitate aapelor. principale. Guvernul.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945.

c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor. precum si prefecturile. . cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. ele pot fi date numai in administrare. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate.concesionate sau inchiriate.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale.serviciilor publice de informatii. in coditiile legii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->