DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

supuse impreuna inalienabilitatii. porturilenaturale sau artificiale. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept.a. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii. s-a . de interes national.Revolutia de la 1789. fiscale. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. strazi. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil. Codul domenial. din domeniul national. Prudhon. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron. Ca si regele Frantei. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834). punand in practica principiul suveranitatii nationale. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public. cu mici exceptii. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat. domeniul privat. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie.drumurile mici si ulitele. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari.).considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale. este relativ recent. vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat.Codul napoleonian (art. Jurisprudenta. Potrivit luiPrudhon. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat.nici chiar din partea regelui.Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”. radele porturilor. piete. Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public.. care nu sunt proprietate perticulara. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora. zonele riverane. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte.(M.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale. “insusirii” private.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa. domeniul public.Intr-o alta aopinie. profesor la Facultatea de Drept din Dijon.rauri etc. cursuri de ape navigabile s.“superintendentul” sau. Primele nu erau susceptibile aproprierii. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790.In Evul Mediu. considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare.Oroveanu)Articolul 476 C. fiind supuseaceluiasi regim juridic.Desi timid. tarmurile. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. care sunt in sarcina statului. statul nu este decat paznicul domeniului.T.V. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei. ca si celelalte.civ. supus principiului inalienabilitatii.

136.de exemplu.In concluzie. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata.4 . Este insa posibil. prin natura lor. Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia.2 C. prin natura lor. judetelor si comunelor. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat.4 alin.6 din Legea nr. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul. Art. Unele bunuri. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public.art.1 dinLegea nr.civ.478 alin.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor .18/1991determina domeniul public si privatPe de alta .136.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara.3 din Constitutie. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public. municipal).4.considerat ca bunurile statului. putand apartine domeniului privat. b) Afectarea bunului. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art.18/1991 privind fondul funciar.Prin urmare. Se considera ca acest criteriu este prea larg. nu pot apartine particularilor. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public.Celelalte bunuri mobile sau imobile.136. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public.civ. Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. De asemenea. In acest sens. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat. orasenesc. prevede ca bunurile la care se refera (portile.1 si art. Acest criteriu restrange domeniul public. art. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala.3 din Constitutie. monumentele publice. pct. ultim. art.Legea nr.5 alin. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice. pct.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public. alcatuiesc domeniul privat alacestora. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia. orasului sau comunei.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. fara a se modifica Constitutia.oricare ar fi natura lor.. judetului.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat. alin. comunal.In legatura cu acest criteriu. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. drumurile. pct.

5 alin. partea finala. apartin domeniului public.136 alin. pct. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.nu se confunda cu art. plajele. deinteres national. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice. cu modificarile sicompletarile ulterioare. declaratia legii. cu precizarile aratate. In acest sens. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica.1 din O. potrivit art.18/1991si art. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri.. cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale. Intr-adevar. aprobata prin Legeanr. Dar. Constitutia (art. 18/1991 siLegea nr.Art.Prin urmare.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). constatam ca. pct. ultim.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art. marea teritoriala. care arata terenurile din domeniul public. precum si alte bunuri stabilite de legea organica.3 din Constitutie. in primul rand.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.121 din Legea administratiei publice locale nr. Intradevar. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art.1 din Legea nr.”Cu privire la bunurile de mai sus.ne .4 alin.3 din Contitutie.136. de asemenea. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public.3 din Constitutia Romaniei.136 alin.136.”Analizand reglementarile in vigoare.parte.In concluzie. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art.5 din Legea18/1991. prin natura sau prin destinatia lor.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. dar.243/2002. rezulta ca intr-o anumita masura.136. fiind scoasedin circuitul civil.5 alin. pct.Astfel.136.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public.1. nr. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art.U.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art.civ.Legea nr. Legea nr. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului.G.1844 C. celedoua texte avand sfere diferite. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. pct.De asemenea. spatiul aerian.136 alin. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art. Deci. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate. apele cu potential energetic valorificabil.2). primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia. art. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.215/2001. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice. in final.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.

patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul. constructiile hidrotehnice aferentecanalului.23. monumente istorice aflate in porturi.pistele de decolare.14. acvatorii si senalede acces. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne. marea teritoriala si fundulapelor maritime. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic. zonele desiguranta de pe malurile canalului.28.5. precum si instalatiile aferente acestuia. iazurile.8.25. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata. al produselor petroliere si al gazelor naturale.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare. in stare de zacamant. drumuri expres. inscrie: fondul national de date meteorologice.4. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura.terenurile destinate exclusiv instructiei militare.27. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa.29. caile navigabile interioare.3. cele care servesc nevoilor decultura.digurile de aparare impotriva inundatiilor.canalele navigabile.15. cheiuri. faleza si plaja marii.statuile si monumentele declarate de interes public national.3 alin. drumuri tehnologice in porturi.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii. ecluzele.cantoanele hidrotehnice. principale.tunelele si casetele de metrou. meteorologice si de calitate aapelor. impreunacu platoul continental. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri.lacurile de acumulare si barajele acestora.ansamblurile si siturile istorice si arheologice.retelele de transport al energiei electrice.drumurile nationale – autostrazi. fac parte din domeniul public.Presedentia. statiile hidrologice. 10.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea.16.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape. secundare.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945. ale .11.cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile. apelesubterane.7. la pozitia 1. cu prizele aferente.26. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica. cuvetele canalului. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri.2.9.18. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea.conductele de transport al titeiului.spatiul aerian. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice.1 teza a II-a din Legea nr. colectiile de arta declarate de interes public national.parcurile nationale. malurile si cuvetele lacurilor. cu albiile lor minore. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila.ofera Legea nr.13.porturile maritime si fluviale.2.rezervatiile naturale si monumentele naturii. de productie ori de administratie silvica.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie.padurile si terenurile destinate impaduririi.6.19.22. Guvernul. albiile paraielor. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea. bazine. drumuri nationale europene.muzeele. aterizare. Potrivit art. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1. bunurile stabilite in anexaacestei legi.bogatiile de orice natura ale subsolului.24.infrastructura cailor ferate. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil.21. inclusiv tunelele si lucrarile de arta.apele de suprafata.20.12.17. in Anexa nr. diguri.213/1998. de desecari si de combaterea eroziunii solului. apele maritime inferioare.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental. ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora.

precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.concesionate sau inchiriate. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate.serviciilor publice de informatii. precum si prefecturile. ele pot fi date numai in administrare. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta. b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale. . in coditiile legii. cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale.c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful