DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConceptul de domeniu In stiinta dreptului administrativ, geneza teoriei domeniale este conferita dedoctrina

si jurisprudenta.Categoria de domeniu – in special cea de domeniu public – are o istorieindelungata, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretari stiintifice.Din vremuri stravechi s-a simtit nevoia ca anumite bunuri, datorita naturii lor saudin alte ratiuni, sa fie destinate, prin reglementari speciale, uzului sau folosintei colective.Epoca moderna a adus in discutie conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existentei unei categorii speciale de bunuri – bunurile publice.S-a conturat astfel teoria potrivit careia colectivitatile publice organizate juridic – statale sau locale – pot detine, ca si particularii, bunuri – mobile si imobile, corporale siincorporale – pe care le utilizeaza in procesul de asigurare a intereselor generale. Acesteasunt bunuri publice care apartin unei personae morale (juridice) de drept public.Regimul juridic aplicabil acestor bunuri cuprinde reguli specifice de forma si defond care privesc gestionarea, administrarea sau instrainarea lor. Unele dintre bunuriapartin proprietatii private, altele proprietatii publice.Ratiunea care justifica necesitatea existentei unor reglementari specifice,derogatorii de la reglementarile de drept comun, in material bunurilor administratiei publice, este reprezentata de interesul public, general, pe care administratia are misiunede a-l infaptui.Erast Diti Tarangul aprecia ca “*..+administratia are nevoie pentru girareaserviciului public de bunuri mobile si imobile. Aceste bunuri care fac parte din patrimoniul administratiei constituie domeniul administrativ*…+. Domeniuladministrative este, de obicei, impartit in doua categorii, si anume: domeniul public sidomeniul privat. Din domeniul public fac parte bunurile mobile si imobile aleadministratiei care sunt afectate unui interes general, fie ca ele sunt afectate unui serviciu public (ca, de exempu: cladirile, materialul rulant al cailor ferate, armamentul), fie ca elesunt afectate uzului tuturora (drumurile, pietele, malul marii etc.). Din domeniul privat aladministratiei fac parte bunurile mobile si imobile ale administratiei, ce nu sunt afectatein mod direct unui interes general.”Conceptul de domeniu isi are originea in latinescul dominium , care inseamnastapanire, proprietate.Existenta domeniului, a unor bunuri aflate in patrimonial detinatorilor deautoritate publica, este legata de scopul asigurarii de catre aceste autoritati a interesului public general al colectivitatii respective.Acest fapt a indus necesitatea supunerii domeniului unor reglementari specifice,distincte de cele aplicabile unor bunuri similare apartinand particularilor.

Legatura juridica dintre titularii domeniului si bunurile care alcatuiesc domeniuleste contituita prin intermediul intitutiei proprietatii. Exercitarea dreptului de proprietatede catre stat sau o colectivitate locala asupra bunurilor domeniului lor este supusa unor regulispecifice, care se suprapun or se adauga regimului general al proprietatiireglementat de dreptul comun.Domenialitatea impune chiar reglementarea unei forme specifice de proprietate – proprietatea publica – apartinand doar titularilor puterii de a administra treburi publice,respectiv statul ori colectivitatile locale. Normele juridice care reglementeaza aceasta materie sunt norme exorbitante,derogatorii de la dreptul comun, ele apartinand diviziunii dreptului public. Distinctia dintre domenii

supus principiului inalienabilitatii. din domeniul national.. cursuri de ape navigabile s. piete. malurile unde trag vasele si indeobste toate partile din pamantulRomaniei. seniorale) alaturi de elemente materiale (drumuri. Potrivit luiPrudhon. radele porturilor. pe care legiuitorul aratificat-o prin Legea din16 februarie 1851 cu privire la statutul proprietatii in Algeria. Compozitia domeniului Coroanei era eterogena datorita prezenteidrepturilor incorporate (regale. Revolutionarii vor da o destinatie speciala diferitelor cai de comunicatie: tarmulmarii. Acest autor sustine necesitatea admiterii pentru anumite bunuri publice a unui regim exorbitantde la dreptul civil.a.nici chiar din partea regelui. “domeniul Coroanei” ingloba toate bunurile detinute de catremonarh de la investitura sa.(M.In Evul Mediu. Era un prim pascatre distinctia domeniului public si a domeniului privat.Intr-o alta aopinie. Primele nu erau susceptibile aproprierii.V. adoptat prin Decretul din 22noiembrie – 1 decembrie 1790. s-a . de interes national.Este meritul doctrinei de a fi contribuit la conturarea distinctiei actuale in masa bunurilor domeniale.rauri etc. are meritul de a fisistematizat aceste ideiintr-un ansamblu coerent in lucrarea sa Tratatul domeniului public (1833 – 1834).Conceptul unei distinctii intre bunurile persoanelor publice. 538 – 541) face din stat un proprietar ca oricare alta persoana.“superintendentul” sau. Aceasta distictiedoctrinara nu a fost insa cosacrata si de catre dreptul public al vechiului regim francez.civ.Codul napoleonian (art.Oroveanu)Articolul 476 C. profesor la Facultatea de Drept din Dijon. fluviile si raurile navigabile sau plutitoare. roman utilizeaza notiunea domeniului public in acceptiuneadomeniului statului. aparand la jumatatea secolului al XIX-lea.).Desi timid. precum si pe cele aduse de catre acesta in momentulaccesiunii la tron. Prin acest text se stabileste ca „drumurile mari. domeniul privat. porturilenaturale sau artificiale.drumurile mici si ulitele. in doctrina s-a manifestat si ideea ca in cadrul acestui ansamblutrebuie sa se distinga bunurile afectate folosintei tuturor (cai de comunicatie. tarmurile. cu mici exceptii. statul nu este decat paznicul domeniului. in functie deapartenenta acestora la domeniul public sau privat. adaugirile catre mal si locurile de unde s-a retras apa marii. care nu era decat depozitarul si “superintendentul” acestora. fiscale. care sunt in sarcina statului. strazi. fiind supuseaceluiasi regim juridic. care nu sunt proprietate perticulara. zonele riverane. puterea omului asupra lucrurilor cuprindea trei grade diferite: domeniulsuveranitatii.Celelalte bunuri erau susceptibile aproprierii. renunta la principiul inalienabilitatii instaurat de vechiuldrept. considerandu-se ca domeniul public este alcatuit din bunurile afectate utilizariigenerale si nesusceptibile de a fi proprietate particulara.Revolutia de la 1789. malurilemarii) de alte componente ale domeniului regal.Existenta unui drept de proprietate asupra domeniului statului continua a firespinsa.”Pe baza acestei reglementari s-a facut distinctia intre domeniul public si domeniul privat. supuse impreuna inalienabilitatii. caruia ii va da un nou continut“curatat” de toate drepturile incorporate. este relativ recent. Ca si regele Frantei. fara a antrena insa consecinte juridice: bunurile mentinate faceau parte. se va alatura acestei conceptiidoctrinare bazate pe dualitatea domeniului colectivitatilor publice. ca si celelalte. vatransfera de la rege catre natiune sediul domeniului. Jurisprudenta. Toate bunurile detinute de catre stat alcatuiau domeniul sau public. domeniul public. Prudhon. Codul domenial.T. “insusirii” private. punand in practica principiul suveranitatii nationale.In literatura de specialiate s-a apreciat ca notiunea domeniului public trebuieaplicata “ansamblului bunurilor utilizate sau exploatate de sau pentru colectivitatileumane”. sunt considerate ca dependinte aledomeniului public.considerand ca acestea nu pot face obiectul unei aproprieri particulare.

comunal.c) Afectarea bunului la uzul direct al publicului . Art. pct.3 din Constitutie enumera bunurile apartinand domeniului public.art. intra in domeniul public de indata ce sunt afectate unei utilizari publice sau unui serviciu public. alin. municipal).In legatura cu acest criteriu. De asemenea.care in partea sa finala prevede ca apartin domeniului public toate partile din pamantulRomaniei care nu sunt proprietate particulara.civ.1 dinLegea nr. prevede ca bunurile la care se refera (portile.18/1991 privind fondul funciar.18/1991 privind fondul funciar prevad ca bunurile. putand apartine domeniului privat. judetului. deci nu afectat unui serviciu public sau de utilitate publica. judetelor si comunelor. In aceeasi situatie pot fi si alte bunuri. ultim. orasului sau comunei. prevede ca terenuriledin domeniul public sunt afectate unei utilitati publice.3 din Constitutie.136.4 . Numai ca pentru unele bunuri din domeniul public aceasta lege este Constitutia.18/1991determina domeniul public si privatPe de alta . orasenesc. monumentele publice. Asemenea solutie nu se poate da pentru unele din bunurile prevazutede art. Legea poate sa treaca un bun dintr-un domeniu in altul.civ.In concluzie.Fata de cele aratate se ridica problema de a sti criteriul in raport cu care sestabileste ca un bun apartine domeniului public sau celui privat.S-au propus criterii diferite:a ) Natura bunurilor . alcatuiesc domeniul privat alacestora. b) Afectarea bunului.4 alin.136. bunurile care prin natura lor sau prin destinatia legii sunt de uz sau de interes public. domeniului public ii sunt atasate caile de comunicatii. ceea ce ar insemna ca multe bunuri ar face parte din domeniul public. art. Acest criteriu poate rezulta din articolul 476 C. cladirile si bunurile utilizate pentru functionarea prestarea serviciilor publice. Este insa posibil. drumurile. Domeniul public poate fi deinteres local (judetean. Acest criteriu restrange domeniul public.Legea nr.Celelalte bunuri mobile sau imobile. Criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat al statului Art.considerat ca bunurile statului. de indata ce ele ar fi destinate unui serviciu public. Se considera ca acest criteriu este prea larg.5 alin.. zidurile fortaretelor) numai fac parte din domeniul public daca li se schimba destinatia initiala.ceea ce inseamna ca nu va mai face parte din domeniul public.478 alin. care nu fac parte din domeniul public si sunt proprietatea statului. iar pentru altele aceasta este o alta lege decat Constitutia.136.3 din Constitutie. Ar rezulta ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particulara apartin domeniului privat. In acest sens. deoarece in acest ultim caz ar insemna sa semodifice art. prin natura lor. dar in partea finala mentioneaza ca si alte bunuri stabilite de lege fac parte din acest domeniu. Unele bunuri. ca printr-o lege sa se desfiinteze o anumita cale de comunicatie ori portiune din aceasta.6 din Legea nr. prin natura lor.oricare ar fi natura lor. nu pot apartine particularilor.1 si art. pct. fara a se modifica Constitutia. sunt dedomeniul public sau de domeniul privat. art. Bunul afectat serviciului public apartine domeniului public.de exemplu.2 C. legea arata bunurile care fac parte din domeniul public sau domeniul privat.4.Prin urmare. Dar aceasta numai daca este vorba de bunuri trecute in domeniul public printr-o alta lege decat Constitutia. se poate observa ca anumite bunuri care fac parte dindomeniul public sunt susceptibile prin natura lor sa fie proprietate privata. pct.

3 din Constitutie. legea stabileste daca bunul aprtinedomeniului public sau domeniului privat.In concluzie.Art.Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publica sunt strict si completdeterminati de norma constitutionala – art. In acest sens. declaratia legii. ultim. Deci. alcat De remarcat faptul ca notiunile de proprietate publica si domeniu public nu sesubstituie una alteia: proprietatea publica reprezinta o institutie juridica.5 alin. care arata terenurile din domeniul public. plajele. Dar.136 alin.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare). fiind scoasedin circuitul civil.U.5 din Legea18/1991.Bunurile din domeniul public de interes local sau judetean sunt prevazute deart. pct.G. cu precizarile aratate. deinteres national.Legea nr. Legea nr. prin natura sau prin destinatia lor. cu precizarile facute Titularii si sfera bunurilor care alcatuiesc domeniul public Bunurile aflate in proprietatea publica alcatuiesc domeniul public al statului sau alcolectivitatilor administrativ-teritoriale. care declara imprescriptibile bunurile care prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata. in final. cu modificarile sicompletarile ulterioare. pe canddomeniul public este un ansamblu de bunuri care fac obiectul proprietatii publice. Rezulta ca proprietatea privata este aceea care nu este publica.ne .parte.De asemenea.3 din Constitutia Romaniei. Intradevar. s-a considerat ca apartin domeniului public bunurile care prindestinatia lor sunt afectate uzului direct si general al publicului. fiecare din criteriile aratate poate fi folosit pentru a stabili daca un bun apartine domeniului public. apele cu potential energetic valorificabil. precum si alte bunuri stabilite de legea organica. aprobata prin Legeanr.2).civ.105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei.Astfel.18/1991si art. 1) prevede ca proprietatea este pblica si privata.3 din Constitutie arata bunurile care apartin domeniului public.”Analizand reglementarile in vigoare.136 alin. Celelalte bunuri apartinand acelorasi titularialcatuiesc proprietatea privata a acestora.”Cu privire la bunurile de mai sus.Un exemplu de alt bun de natura celor prevazute la art. s-aconsiderat ca apartin domeniului public numai acele bunuri care prin natura lor ori printr-o declaratie a legii nu pot fi obict al unei proprietati private si sunt scoase din comert Fata de cele aratate. celedoua texte avand sfere diferite. bunurile din domeniul public sunt declarate ca atare de lege si tot legea este aceea care prevede ca anumite bunuri. constatam ca. Constitutia (art.Prin urmare.215/2001 cu modificarile si competarile ulterioare) b) bunuri care prin antura lor apartin domeniului public (art. primul text mentionat fiind concordant cu Constitutia.136. rezulta ca intr-o anumita masura. pct. partea finala. in primul rand. arata bunurile care fac parte din domeniul public si tot astfel este art. sunt obiect aldreptului de proprietate publica acele categorii de bunuri enumerate expres de Constitutiesau lege. dar.1 din O. marea teritoriala.1844 C. nr.243/2002. art. republicata: “Bogatiile deinteres public ale subsolului.1 din Legea nr.136.2: “Proprietatea publica este garantatasi ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. de asemenea. apartin domeniului public. Intr-adevar.136. pct. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.5 alin.In legatura cu criteriul distinctiei intre domeniul public si domeniul privat trebuiementionat si art.nu se confunda cu art.1. observam ca acestea nu sunt susceptibile deapropriere privata. potrivit art. spatiul aerian. criteriul pentru distinctia domeniului public si domeniului privat este. 18/1991 siLegea nr..3 din Contitutie.4 alin. pct. Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale (art. domeniul public cuprinde:a) bunuri care sunt afectate utilitatii publice (art. fac obiectulexclusiv al proprietatii publice.121 din Legea administratiei publice locale nr. legea poate sa prevada ca un bun este scos din domeniul public.136.136 alin.215/2001. La o asemenea concluzie a ajuns si jurisprudenta romaneascaanterioara.

apele maritime inferioare.porturile maritime si fluviale.spectre de frecventa si retele de transport si de distributii de telecomunicatii. in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national. caile de rulare si platformele pentru imbarcaredebarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate.parcurile nationale. ministerele si celelalte organe de specialitate aleadministratiei publice centrale si institutiile publicesubordonate acestora. fac parte din domeniul public. meteorologice si de calitate aapelor.terenurile si cladirile in care isi desfasoara activiatatea: Parlamentul.23.8. de productie ori de administratie silvica. statiile hidrologice.22. apararile si consolidarile de maluri si de talazuri.28. cheiuri.4. principale. malurile si cuvetele lacurilor. acvatorii si senalede acces. cele care servesc nevoilor decultura.resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental.15.7. iazurile. Guvernul.24.9. civile si militare – terenurile pe care sunt situateacestea.21. in stare de zacamant.conductele de transport al titeiului. ecluzele. diguri.terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie1945.apele de suprafata.5.lucrarile de regularizare a cursurilor de ape. drumurile de acces si teritoriile pe caresunt realizate acestea.bogatiile de orice natura ale subsolului. inscrie: fondul national de date meteorologice.canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii.3.lacurile de acumulare si barajele acestora.29.213/1998. destinate cercetarii si produceriide seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale derasa.20.6.14. saucele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura.18.instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea. faleza si plaja marii. drumuri tehnologice in porturi.19.cantoanele hidrotehnice.padurile si terenurile destinate impaduririi.infrastructura cailor ferate.Presedentia. cu prizele aferente. pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostareanavelor si pentru alte activitati din navigatia civila.muzeele. terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri.tunelele si casetele de metrou.ofera Legea nr. drumuri nationale europene. alaturi de cele aflate exclusiv in proprietate publica. de desecari si de combaterea eroziunii solului. secundare.spatiul aerian. la pozitia 1. drumuri expres.drumurile nationale – autostrazi.216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologiecare.11.3 alin.statuile si monumentele declarate de interes public national. impreunacu platoul continental. monumente istorice aflate in porturi. bazine.13. constructiile hidrotehnice aferentecanalului. colectiile de arta declarate de interes public national.1 teza a II-a din Legea nr. precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice.2. unitati aleMinisterului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.25. marea teritoriala si fundulapelor maritime. apelesubterane. cu albiile lor minore. aterizare. cuvetele canalului. in Anexa nr. zonele desiguranta de pe malurile canalului.rezervatiile naturale si monumentele naturii. ale .cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile. Potrivit art. caile navigabile interioare. terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice siale unitatilor de invatamant agricol si silvic. care fac parte din fondul forestier si nu sunt proprietate privata. inclusiv tunelele si lucrarile de arta.patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.terenurile destinate exclusiv instructiei militare. in afara incintelor portuaredestinate activitatilor de navigatie.2. redata in continuare:LISTAcuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului1.27.26.17.retelele de transport al energiei electrice. cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil. 10. al produselor petroliere si al gazelor naturale.12.digurile de aparare impotriva inundatiilor.16.ansamblurile si siturile istorice si arheologice. albiile paraielor.pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii. bunurile stabilite in anexaacestei legi. precum si instalatiile aferente acestuia.pistele de decolare.canalele navigabile.

c) imprescriptibile: bunurile nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiunesau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. Regimul juridic al bunurilor din domeniul public Bunurile apartinand domeniului public sunt:a) inalienabile: bunurile nu pot fi instrainate.Actele juridice incheiate cu nesocotirea dispozitiilor legale privind regimul juridical bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta.concesionate sau inchiriate. precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor.serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe despecialitate ale administratiei publice centrale. precum si prefecturile. care constituie proprietatea privata a acestora uind domeniul privat al statului sau alcolectivitatilor locale. . b) insesizabile: bunurile nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu seconstituie garantii reale. ele pot fi date numai in administrare. cuexceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare. in coditiile legii.serviciilor publice de informatii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful