Sunteți pe pagina 1din 13

Act Legislativ

Parlamentul Romniei Lege nr. 655 din 20/11/2001 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 04/12/2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 243/2000 privind protecia atmosferei Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecia atmosferei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Prezenta ordonan de urgen are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorrii i ameliorarea calitii atmosferei, n scopul evitrii efectelor negative asupra sntii omului i mediului, asigurndu-se astfel alinierea la normele juridice internaionale i la reglementrile comunitare." 2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: "Art. 2. - Regimul juridic al proteciei atmosferei are la baz respectarea principiului de abordare integrat a proteciei mediului." 3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urmtorul cuprins: "c) adoptarea msurilor necesare pentru limitarea pn la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv n context transfrontier;" 4. La articolul 3, dup alineatul (1) se introduce alineatul (1 1) cu urmtorul cuprins: "(11) Strategia naional privind protecia atmosferei se adopt prin hotrre a Guvernului." 5. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: "(2) Strategia se reactualizeaz periodic de autoritatea public central pentru protecia mediului i se adopt prin hotrre a Guvernului." 6. Articolul 6 va avea urmtorul cuprins: "Art. 6. - Semnificaia unor termeni specifici utilizai n ordonan este definit potrivit anexei care face parte integrant din prezenta ordonan de urgen." 7. Titlul capitolului II i titlul seciunii 1 vor avea urmtorul cuprins:

"CAPITOLUL II Atribuii i responsabiliti n domeniul proteciei atmosferei SECIUNEA 1 Atribuii i responsabiliti ale autoritilor centrale i teritoriale pentru protecia mediului" 8. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins: "Art. 7. - Autoritatea public central pentru protecia mediului, care este cea mai nalt autoritate de decizie i control n domeniul proteciei atmosferei, are urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) elaboreaz i promoveaz strategia naional n domeniul proteciei atmosferei i controleaz aplicarea Planului naional de aciune n domeniul proteciei atmosferei, ca parte integrant a strategiei i politicilor naionale de protecie a mediului; b) coordoneaz i controleaz respectarea i punerea n aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, precum i a celorlalte acte normative de punere n aplicare a acesteia, n toate sectoarele de activitate; c) elaboreaz, avizeaz, promoveaz i, dup caz, aprob actele normative, precum i msurile necesare pentru aplicarea unitar pe teritoriul Romniei a prevederilor privind protecia atmosferei, stabilite prin legislaia Uniunii Europene i prin conveniile internaionale privind protecia atmosferei la care Romnia este parte; d) coordoneaz Sistemul naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului, care include Sistemul naional de monitorizare a calitii aerului i Sistemul naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici; e) coordoneaz elaborarea i reactualizarea normelor i reglementrilor privind calitatea aerului; f) coordoneaz elaborarea i reactualizarea normelor i reglementrilor privind emisiile de poluani n atmosfer; g) coordoneaz la nivel naional participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitii datelor; h) aprob metodologiile pentru evaluarea calitii aerului i a emisiilor de poluani n atmosfer, coordoneaz i controleaz aplicarea acestora; i) aprob metodologiile de determinare a concentraiilor poluanilor n aerul nconjurtor, incluznd metode, echipamente, reele i laboratoare; j) stabilete, prin instituii specializate, metode pentru asigurarea acurateei msurtorilor i pentru verificarea meninerii acesteia n acord cu standardele europene i internaionale privind asigurarea calitii; k) evalueaz calitatea aerului nconjurtor i dispune luarea de msuri pentru ameliorarea i meninerea acesteia, dup caz, prin intermediul organelor sale descentralizate i al instituiilor specializate;

l) coordoneaz programele de asigurare a calitii datelor privind calitatea aerului nconjurtor, provenite din Sistemul naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului; m) asigur accesul publicului la informaiile privind calitatea atmosferei, n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare; n) raporteaz datele n conformitate cu prevederile legislaiei Uniunii Europene i cu prevederile conveniilor internaionale privind protecia atmosferei la care Romnia este parte." 9. Articolul 8 va avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - Autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului au urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) controleaz modul de aplicare i de respectare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen i a actelor normative n vigoare din acest domeniu la nivel teritorial; b) elaboreaz planuri i programe de gestionare a calitii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, i asigur integrarea acestora n planul local de aciune pentru protecia mediului, n colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoriti de specialitate ale administraiei publice centrale, cu autoritile administraiei publice locale, cu alte instituii specializate i cu titularii de activitate; c) controleaz punerea n aplicare a planurilor i a programelor de gestionare a calitii aerului la nivel teritorial; d) ntocmesc inventarul emisiilor de poluani n atmosfer la nivel teritorial; e) urmresc i analizeaz aplicarea planurilor i programelor de gestionare a calitii aerului la nivel teritorial i elaboreaz rapoarte anuale; f) colaboreaz cu organismele guvernamentale abilitate care avizeaz importulexportul produselor, bunurilor i al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, n conformitate cu legislaia naional i cu conveniile internaionale la care Romnia este parte; g) aplic sanciunile prevzute de prezenta ordonan de urgen; h) particip la derularea activitilor din cadrul Sistemului naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului; i) informeaz operativ autoritatea public central pentru protecia mediului, alte autoriti centrale i locale, potrivit atribuiilor i competenelor acestora, n cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calitii aerului i care aduc prejudicii sntii umane; j) pun la dispoziie autoritilor teritoriale pentru sntate, agricultur i alimentaie, lucrri publice, administraiei publice locale informaiile necesare n activitatea de elaborare i punere n aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; k) informeaz populaia i autoritile locale n cazul depirii pragurilor de alert; l) asigur informarea curent a populaiei i a autoritilor locale cu privire la calitatea aerului; m) urmresc aplicarea la nivel teritorial a programelor i msurilor pentru respectarea conveniilor i a acordurilor internaionale la care Romnia este parte." 10. La articolul 9 alineatul (1), literele c), e), f) i g) vor avea urmtorul cuprins: "c) particip la elaborarea i reactualizarea normelor i reglementrilor privind calitatea aerului;
.........................................................................................

e) particip la derularea activitilor din cadrul Sistemului naional de monitorizare a calitii aerului; f) prelucreaz i interpreteaz datele de poluare atmosferic provenite din Sistemul naional de monitorizare a calitii aerului n relaie cu starea de sntate; elaboreaz rapoarte periodice; g) comunic autoritilor publice centrale sau locale interesate i populaiei riscurile pentru sntatea colectivitilor umane produse de poluarea atmosferei;" 11. La articolul 10, litera f) va avea urmtorul cuprins: "f) colaboreaz la elaborarea i reactualizarea normelor i reglementrilor privind emisiile de poluani n atmosfer;" 12. La articolul 10, dup litera f) se introduc literele g) i h) cu urmtorul cuprins: "g) particip la derularea activitilor din cadrul Sistemului naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici; h) exercit funcii de reglementare i control privind proiectarea, construirea i operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului nconjurtor." 13. Articolul 11 va avea urmtorul cuprins: "Art. 11. - Autoritatea public central pentru industrie are urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) elaboreaz strategiile sectoriale pentru activitile industriale, lund n considerare impactul asupra calitii atmosferei i mediului; b) elaboreaz, prin instituii specializate, norme privind calitatea combustibililor i norme privind manipularea acestora; c) colaboreaz la elaborarea i la reactualizarea normelor i reglementrilor privind emisiile de poluani n atmosfer; d) coordoneaz programele de reducere a emisiilor de poluani n atmosfer; e) promoveaz i coordoneaz aplicarea reglementrilor specifice privind emisiile de poluani n atmosfer pentru activiti industriale cu impact major asupra calitii aerului; f) asigur punerea n aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul naional de aciune pentru protecia mediului - Seciunea privind protecia atmosferei; g) colaboreaz cu autoritatea naional n domeniu n vederea standardizrii i omologrii produselor i instalaiilor, n acord cu reglementrile naionale i internaionale; h) particip la derularea activitilor din cadrul Sistemului naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici; i) exercit funcii de reglementare i control privind proiectarea, construirea i operarea instalaiilor, echipamentelor i utilajelor care pot afecta calitatea aerului nconjurtor." 14. Dup articolul 11 se introduce articolul 111 cu urmtorul cuprins: "Art. 111. - Autoritile publice centrale pentru comer au urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) elaboreaz, n colaborare cu autoritile publice centrale interesate, reglementri privind contingentarea produciei i consumurilor, precum i interdicia de plasare pe pia a anumitor tipuri de substane cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care Romnia este parte;

b) elaboreaz, n colaborare cu autoritile publice centrale interesate, reglementri privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, condiiile de plasare pe pia a acestora, restriciile de producere i utilizare pentru fiecare tip sau clas de produse." 15. Articolul 12 va avea urmtorul cuprins: "Art. 12. - (1) Autoritatea public central pentru agricultur i alimentaie are urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) elaboreaz i pune n aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, lund n considerare impactul asupra atmosferei i mediului; b) asigur, prin unitile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale n ceea ce privete desfurarea activitilor cu impact asupra calitii atmosferei i mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activiti din sectorul zootehnic; c) colaboreaz la elaborarea i la reactualizarea normelor i reglementrilor privind emisiile de poluani n atmosfer; d) exercit controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare i al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei i sntatea public; e) promoveaz adoptarea de soluii alternative pentru tehnologiile din industria alimentar n vederea reducerii impactului asupra calitii atmosferei; f) colaboreaz cu alte organisme competente n domeniul proteciei atmosferei; g) particip la derularea activitilor din cadrul Sistemului naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici. (2) Autoritile teritoriale din subordine au obligaia de a pune la dispoziie autoritilor publice teritoriale pentru protecia mediului informaiile necesare n activitatea de evaluare i gestionare a calitii aerului." 16. Articolul 13 va avea urmtorul cuprins: "Art. 13. - (1) Autoritatea public central pentru lucrri publice are urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) colaboreaz la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor n funcie de gradul de poluare a aerului; b) asigur integrarea n planurile de amenajare a teritoriului i de urbanism a prevederilor strategiei naionale n domeniul proteciei atmosferei, a planurilor i programelor de gestionare a calitii aerului. (2) Autoritile publice teritoriale din subordine au obligaia de a pune la dispoziie autoritilor publice teritoriale pentru protecia mediului informaiile i documentele necesare n activitatea de evaluare i gestionare a calitii aerului." 17. Articolul 14 va avea urmtorul cuprins: "Art. 14. - Autoritatea public central pentru coordonarea administraiei publice locale are urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) acord sprijin i ndrumare metodologic autoritilor administraiei publice locale i aparatului propriu al acestora n scopul aplicrii uniforme a dispoziiilor legale privind protecia atmosferei; b) urmrete respectarea prevederilor Planului naional de aciune n domeniul proteciei atmosferei i asigur aplicarea acestora; c) ndrum elaborarea i aplicarea strategiilor i programelor sectoriale privind protecia atmosferei de ctre autoritile administraiei publice locale;

d) controleaz modul de soluionare de ctre autoritile administraiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protecia atmosferei." 18. Articolul 15 va avea urmtorul cuprins: "Art. 15. - Primarii i consiliile locale au urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) elaboreaz, n colaborare cu autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului, instruciuni pentru titularii de activitate, instituii i populaie privind modul de gestionare a calitii aerului n cadrul localitilor i le aduc la cunotin acestora prin mijloace adecvate; b) urmresc i asigur ndeplinirea prevederilor din planurile i programele de gestionare a calitii aerului; c) integreaz politicile de protecie a atmosferei n strategia de dezvoltare durabil la nivel local; d) furnizeaz autoritilor teritoriale pentru protecia mediului informaiile i documentaia necesare n vederea evalurii i gestionrii calitii aerului; e) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, precum i colaborarea cu titularii de activitate n scopul realizrii programelor i planurilor pentru gestionarea calitii aerului." 19. Dup articolul 15 se introduce articolul 151 cu urmtorul cuprins: "Art. 151. - Consiliile judeene au urmtoarele atribuii i responsabiliti: a) coordoneaz activitatea consiliilor locale n vederea realizrii programelor i planurilor de gestionare a calitii aerului; b) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice locale, precum i colaborarea cu titularii de activitate n scopul realizrii programelor i planurilor de gestionare a calitii aerului; c) urmresc i asigur respectarea de ctre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonane de urgen." 20. Articolul 16 va avea urmtorul cuprins: "Art. 16. - (1) Evaluarea calitii aerului nconjurtor pentru teritoriul Romniei se efectueaz pe baza valorilor limit i a valorilor de prag, n acord cu standardele naionale i ale Uniunii Europene. (2) Criteriile, metodele i procedeele de evaluare a calitii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor i proteciei mediului. (3) Rezultatele evalurii calitii aerului sunt aduse la cunotin publicului i se raporteaz Uniunii Europene de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului." 21. Articolul 17 va avea urmtorul cuprins: "Art. 17. - (1) Poluanii de referin care trebuie evaluai, precum i valorile limit, valorile de prag, marjele de toleran i termenele n care trebuie atinse valorile limit se stabilesc n acord cu standardele europene i internaionale i se aprob prin ordin al ministrului autoritii centrale pentru protecia mediului. (2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevzut la alin. (1) se realizeaz de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului, pe baza noilor informaii despre efectele poluanilor atmosferici asupra sntii i mediului, precum i despre schimbrile aprute n standardele europene i internaionale." 22. Articolul 18 va avea urmtorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Pe baza evalurii calitii aerului nconjurtor autoritatea public central pentru protecia mediului ntocmete, prin ordin al ministrului apelor i proteciei mediului, liste cuprinznd zone i aglomerri n care nivelurile unuia sau mai multor poluani sunt: a) mai mari dect valoarea limit, plus marja de toleran, sau mai mari dect valoarea limit, n caz c nu a fost fixat i o marj de toleran; b) ntre valoarea limit i valoarea limit, plus marja de toleran; c) mai mici dect valoarea limit. (2) Pentru zonele i aglomerrile menionate la alin. (1) lit. a) i b) se adopt, prin hotrre a Guvernului, procedura de elaborare i punere n aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calitii aerului, n vederea atingerii valorilor limit ntr-o anumit perioad. (3) n cazul n care valorile limit sunt depite pentru mai muli poluani, se elaboreaz planuri i programe integrate pentru toi poluanii respectivi. (4) n situaia n care zona poluat este localizat pe teritoriul a dou sau mai multe judee, programele i planurile se stabilesc de comun acord cu toate autoritile implicate. (5) Planurile i programele de gestionare a calitii aerului se elaboreaz n colaborare cu administraia public local, cu organele descentralizate ale administraiei publice centrale, titularii de activitate i cu ali factori interesai. (6) Planurile i programele sunt aduse la cunotin publicului i raportate Uniunii Europene. (7) Autoritatea public central pentru protecia mediului monitorizeaz progresul i ncadrarea n planurile i programele de gestionare a calitii aerului i raporteaz anual asupra ndeplinirii acestora." 23. Articolul 19 va avea urmtorul cuprins: "Art. 19. - (1) Autoritile locale, mpreun cu autoritile competente de mediu, elaboreaz la nivelul administrativ corespunztor planuri care indic msurile specifice adoptate pe termen scurt n regiunile n care exist riscuri de depire a valorilor limit i/sau a pragurilor de alert, n scopul reducerii acelui risc i al limitrii duratei de producere a unui eventual risc. (2) Planurile cuprind msuri de control i, dup caz, msuri de suspendare a activitilor, inclusiv a traficului rutier. (3) Planurile pentru calitatea aerului se elaboreaz consultnd autoritile competente, titularii de activitate i publicul interesat." 24. Dup articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmtorul cuprins: "Art. 191. - (1) Planul naional de aciune n domeniul proteciei atmosferei se elaboreaz de autoritatea public central pentru protecia mediului n colaborare cu autoritile competente implicate, cu titularii de activitate i cu publicul interesat. (2) Planul naional se ntocmete pe baza programelor i planurilor prevzute la art. 18 i 19. (3) Planul naional de aciune n domeniul proteciei atmosferei se adopt prin hotrre a Guvernului, ca parte integrant a Planului naional de aciune pentru protecia mediului. (4) Planul naional este revizuit, dup caz, n funcie de progresele n domeniul proteciei atmosferei i de cerinele de protecie a mediului. Planurile sunt publice."

25. Articolul 20 va avea urmtorul cuprins: "Art. 20. - La elaborarea i evaluarea planurilor de urbanism i amenajarea teritoriului se respect i prevederile programelor i planurilor de gestionare a calitii aerului." 26. La articolul 21, alineatele (2) i (3) vor avea urmtorul cuprins: "(2) Toate autoritile publice sunt obligate s asigure accesul la informaie i participarea publicului la luarea deciziilor n acest domeniu, n condiiile i termenele prevzute de legislaia n vigoare. (3) Depirea pragurilor de alert se aduce la cunotin publicului n mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare n mas, de ctre autoritatea competent de mediu, indicndu-se i msurile care se impun." 27. Articolul 23 va avea urmtorul cuprins: "Art. 23. - (1) Evaluarea i gestionarea calitii aerului se asigur prin Sistemul naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului. Sistemul naional de monitorizare a calitii aerului i Sistemul naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici fac parte integrant din Sistemul naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului. (2) nfiinarea i organizarea Sistemului naional de evaluare i gestionare integrat a calitii aerului se aprob prin hotrre a Guvernului." 28. Dup articolul 23 se introduc articolele 231 i 232 cu urmtorul cuprins: "Art. 231. - Structurile aparinnd Sistemului naional de monitorizare a calitii aerului, indiferent de autoritatea competent creia i sunt subordonate sau n coordonarea creia se afl, au obligaia s deruleze activitatea de monitorizare, s raporteze i s furnizeze informaia conform criteriilor i procedurilor comune. Art. 232. - (1) n cadrul Sistemului naional de inventariere a emisiilor de poluani atmosferici se elaboreaz Inventarul naional al emisiilor de poluani atmosferici. (2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect se ser i a celor care afecteaz stratul de ozon este inclus n Inventarul naional al emisiilor de poluani atmosferici. (3) Evaluarea emisiilor i raportarea se fac conform procedurilor specifice conveniilor internaionale din domeniu." 29. Titlul capitolului IV i titlul seciunii 1 vor avea urmtorul cuprins: "CAPITOLUL IV Surse de poluare SECIUNEA 1 Emisii din surse fixe" 30. Articolul 27 va avea urmtorul cuprins: "Art. 27. - Desfurarea activitilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfer este permis numai cu acord i/sau autorizaie de mediu eliberate n urma abordrii integrate a impactului asupra mediului, conform reglementrilor legale n vigoare." 31. Dup articolul 30 se introduce articolul 301 cu urmtorul cuprins:

"Art. 301. - Titularii activitilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfer au urmtoarele obligaii: a) s participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluani n atmosfer, a programelor i planurilor de gestionare a calitii aerului i s aplice obligaiile ce le revin prin acestea; b) s se supun tuturor procedurilor i cerinelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului nconjurtor i asupra mediului; c) s informeze i s se supun controlului autoritilor competente conform legislaiei n vigoare." 32. Dup articolul 31 se introduce articolul 311 cu urmtorul cuprins: "Art. 311. - (1) Valorile limit pentru poluanii emii n atmosfer sunt prevzute de legislaia n vigoare. (2) Modificarea i completarea valorilor limit pentru poluanii emii n atmosfer se stabilesc, dup caz, prin ordin emis de autoritatea public central pentru protecia mediului." 33. Articolul 32 va avea urmtorul cuprins: "Art. 32. - (1) n cazul depirii valorilor limit de emisie pentru unul sau mai muli poluani autoritatea competent decide, dup caz, s ia toate msurile necesare pentru nlturarea cauzelor i consecinelor polurii. Aceste msuri includ i posibilitatea ntreruperii temporare a activitii instalaiei care a provocat poluarea, pn la ndeprtarea cauzelor polurii. (2) Titularii activitilor care intr sub incidena alin. (1) au obligaia s informeze autoritile competente i s respecte reglementrile n domeniu." 34. Articolul 33 va avea urmtorul cuprins: "Art. 33. - n zonele n care sunt depite valorile limit privind calitatea aerului nconjurtor, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului stabilesc, dup caz, valori limit de emisie specifice fiecrei activiti din zon, mai restrictive dect valorile stabilite de legislaia n vigoare." 35. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins: "Art. 35. - Autoritile competente stabilesc i pun n aplicare planuri naionale de reducere a emisiilor de poluani n atmosfer, n conformitate cu legislaia n vigoare." 36. Articolul 36 va avea urmtorul cuprins: "Art. 36. - (1) Transferul de poluani din aer ctre un alt factor de mediu, ca urmare a msurilor de reducere a polurii aerului nconjurtor, este permis n condiiile meninerii nivelului poluanilor sub valorile limit pentru acel factor de mediu, cu acordul autoritii publice teritoriale pentru protecia mediului. (2) Este permis utilizarea metodelor i sistemelor de mbuntire a calitii aerului care nu conduc la depirea normelor stabilite de legislaia n vigoare pentru locul de munc." 37. Articolul 38 va avea urmtorul cuprins: "Art. 38. - (1) Emisiile de poluani n atmosfer cu impact asupra sntii omului i mediului se supun taxrii. (2) Stabilirea taxelor prevzute la alin. (1) se reglementeaz prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotrre a Guvernului." 38. La capitolul IV, titlul seciunii a 2-a va avea urmtorul cuprins:

"SECIUNEA a 2-a Emisii din surse mobile i surse difuze" 39. Articolul 39 va avea urmtorul cuprins: "Art. 39. - Autoritatea public central pentru transporturi i autoritatea public central pentru industrie, n colaborare cu autoritatea public central pentru protecia mediului, stabilesc, dup caz, valorile limit pentru poluanii emii de sursele mobile, n conformitate cu prevederile standardelor europene i internaionale." 40. Dup articolul 40 se introduce articolul 401 cu urmtorul cuprins: "Art. 401. - Autoritatea public central pentru sntate i autoritatea public central pentru agricultur i alimentaie stabilesc reglementri privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fiile de teren limitrofe cilor de circulaie, n cazul n care acestea sunt afectate de poluarea atmosferic provenit din surse mobile." 41. Articolul 41 va avea urmtorul cuprins: "Art. 41. - (1) n zonele n care sunt necesare msuri speciale de protecie a calitii aerului, n programele de gestionare a calitii aerului se impun obligaii pentru persoanele fizice i juridice care exploateaz surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligaii este asigurat de ctre primari. (2) n cazul n care este posibil din punct de vedere tehnic i economic, sursele difuze se transform n surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale n vigoare." 42. Articolul 47 va avea urmtorul cuprins: "Art. 47. - Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infraciuni, i se sancioneaz dup cum urmeaz: 1. Cu amend de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaiilor ce revin titularilor de activiti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfer de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor i planurilor de gestionare a calitii aerului; b) nerespectarea obligaiilor ce revin titularilor de activiti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfer conform prevederilor cuprinse n programele i planurile de gestionare a calitii aerului; c) nerespectarea obligaiilor de ctre titularii de activiti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfer de a informa i de a se supune controlului autoritilor competente conform legislaiei n vigoare. 2. Cu amend de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice i de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura ncadrarea n limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de surs, precum i de a le supune inspeciilor tehnice conform prevederilor legislaiei n vigoare; b) nerespectarea obligaiei de a se supune tuturor procedurilor i cerinelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului nconjurtor i mediului;

c) nerespectarea obligaiei de transformare a surselor difuze n surse de emisii dirijate, n cazul n care este posibil din punct de vedere tehnic i economic. 3. Cu amend de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice i de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea de ctre titularii de activitate a obligaiei de a furniza autoritilor competente informaiile solicitate pentru actualizarea inventarului naional al emisiilor de poluani atmosferici, precum i pentru derularea procedurilor de reglementare i control; b) nerespectarea de ctre titularii de activitate a obligaiei de a informa autoritile competente n cazul depirii valorilor limit de emisie pentru unul sau mai muli poluani. 4. Cu amend de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protecia atmosferei din acordul i/sau autorizaia de mediu. 5. Cu amend de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nendeplinirea de ctre primari a urmtoarelor obligaii: a) de a urmri i de a asigura ndeplinirea prevederilor din planurile i programele de gestionare a calitii aerului; b) de a asigura punerea n aplicare a msurilor speciale, prevzute n programele de gestionare a calitii aerului, impuse persoanelor fizice i juridice care exploateaz surse mobile de poluare." 43. Dup articolul 47 se introduce articolul 471 cu urmtorul cuprins: "Art. 471. - Cuantumul limitelor amenzilor contravenionale se reactualizeaz anual prin hotrre a Guvernului." 44. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "Art. 48. - (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 47 se fac de personalul mputernicit din cadrul autoritilor publice centrale competente i din unitile teritoriale ale acestora, precum i din cadrul autoritilor administraiei publice locale, conform atribuiilor stabilite prin lege." 45. Articolul 50 va avea urmtorul cuprins: "Art. 50. - Infraciunile prevzute la art. 49 se constat de ctre personalul mputernicit din cadrul autoritilor publice centrale competente i din unitile teritoriale ale acestora, precum i din cadrul autoritilor publice locale; conform atribuiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmrire penal competent." 46. Dup articolul 51 se introduc articolele 511 i 512 cu urmtorul cuprins: "Art. 511. - Se adopt prin hotrre a Guvernului: a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), n termen de 2 ani de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), n termen de 18 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; c) prevederile cuprinse la art. 191 alin. (3), n termen de 2 ani de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), n termen de 18 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), n termen de 18 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen.

Art. 512. - Ministerul Apelor i Proteciei Mediului adopt prin ordin al ministrului apelor i proteciei mediului: a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), n termen de 18 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen; c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen." 47. Articolele 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, seciunea a 3-a a capitolului IV, respectiv art. 42-45, art. 49 alin. (3) i art. 51, se abrog. Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. p. PREEDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU ATHANASIU Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALER DORNEANU Bucureti, 20 noiembrie 2001. Nr. 655. ANEX Semnificaia unor termeni n nelesul prezentei ordonane de urgen a) aglomerare - zon cu o populaie al crei numr depete 250.000 de locuitori sau zona n care numrul populaiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populaiei pe km2 justific necesitatea evalurii i gestionrii calitii aerului nconjurtor b) aer nconjurtor - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de munc c) atmosfer - masa de aer care nconjoar suprafaa terestr, incluznd i stratul protector de ozon d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implic costuri excesive - stadiul cel mai avansat i cel mai eficient al dezvoltrii activitilor i al metodelor de operare care

indic potrivirea practic a unei anumite tehnici de a asigura n principiu baza pentru valorile limit de emisie, menite s previn i, acolo unde nu este potrivit, s reduc n general emisiile i impactul asupra mediului: - tehnici - include att tehnologia utilizat, ct i modul n care instalaia este proiectat, construit, ntreinut, operat sau scoas din funciune; - tehnic disponibil - acea tehnic dezvoltat la o scar ce permite implementarea ei n sectorul industrial important n condiii viabile din punct de vedere economic i tehnic, lund n considerare costurile i avantajele, indiferent dac tehnica este sau nu este utilizat ori produs n Romnia, atta timp ct tehnica este accesibil rezonabil operatorului; - cel mai bun - cel mai eficient n realizarea unui nivel general ridicat al mediului e) evaluare - orice metod utilizat pentru msurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematic, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant n aerul nconjurtor f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate n mediu prin ferestre, ui i alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intr n mod normal n categoria surselor dirijate de poluare g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale i aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere intern h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluani atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii i alte surse care nu au fost definite specific i) marj de toleran - procent din valoarea limit cu care aceasta poate fi depit, n condiiile precizate de legislaia n vigoare j) nivel - concentraia unui poluant n aerul nconjurtor sau depunerea acestuia pe suprafee ntr-o perioad dat k) poluant - orice substan introdus direct sau indirect de ctre om n aerul nconjurtor, care poate avea efecte duntoare asupra sntii umane sau mediului l) prag de alert - nivelul peste care exist un risc pentru sntatea oamenilor n urma unei expuneri de scurt durat i fa de care trebuie s se ia msuri imediate, conform legislaiei n vigoare m) valoare limit - nivel fixat pe baza cunotinelor tiinifice, n scopul evitrii, prevenirii sau reducerii efectelor duntoare asupra sntii omului sau mediului, care se atinge ntr-o perioad dat i care nu trebuie depit dup ce a fost atins n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alert care o dat ce au fost depite determin luarea de msuri de ctre autoritile competente, conform legislaiei n vigoare o) valori limit de emisie - concentraia sau masa substanelor poluante n emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate i a crei depire nu este permis p) zon - parte a teritoriului naional, delimitat n scopul evalurii i gestionrii calitii aerului, aprobat de Guvern.