Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa la Dispoziia nr. 620/ .

10 2012 REGULAMENT de organizare i funcionare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate Art.1. Colectivul de lucru pentru monitorizare, coordonare i indrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate, denumit n continuare Comisia, are urmtoarele atribuii: a) Elaboreaz Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate, program care conine obiective, aciuni, responsabiliti i termene, precum i alte msuri necesare dezvoltrii acestuia. La elaborarea programului se vor avea n vedere regulile minimale de management coninute n standardele de control intern, aprobate prin O.M.F.P. nr. 946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, cu luarea n considerare a specificului activitii aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate; b) Supune aprobrii Primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial i urmrete realizarea i actualizarea acestuia; c) Urmrete elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate, care trebuie s reflecte i inventarul operaiunilor/activitilor care se desfoar n compartimentele respective; d) Inventariaz riscurile i problemele ntmpinate i informeaz conducerea aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate referitor la aceasta; e) Evalueaz i avizeaz procedurile n cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate; f) ntocmete trimestrial sau ori de cte ori este necesar, informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial n raport cu programele adoptate, precum i referitoare la situaiile deosebite i la aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare ntreprinse, n cadrul acestora. Aceste informri vor fi transmise Primarului i/sau Ministerului Finanelor Publice; Art.2. edinele Comisiei se desfoar dup cum urmeaz: a) edinele Comisiei se desfoar n baza convocrii trimise cu 5 zile nainte membrilor si, la iniativa Preedintelui; b) Comisia i desfoar activitatea pe baza programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti i serviciilor subordonate, propus de Comisie i aprobat de Primar; c) n situaia n care Preedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la edine, acesta va fi suplinit de ctre unul din membrii desemnat n scris de acesta;

d) n situaia n care vreun membru al Comisiei, din motive obiective i cu aprobarea scris a Preedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la edine, acesta poate fi suplinit de o persoan desemnat de ctre acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte; e) La nceputul fiecrei edine, Preedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprob cu votul majoritii membrilor prezeni; f) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezeni; g) n situaia n care consensul nu poate fi obinut, Preedintele poate propune luarea deciziei prin votul a jumtate plus unu din totalul membrilor prezeni; h) n cazul n care se constat egalitate de voturi, votul Preedintelui este decisiv; i) Deciziile Comisiei au caracter obligatoriu pentru membrii si i sunt consemnate n procesul-verbal al intlnirii; j) Procesul-Verbal al edinei Comisiei va fi redactat de ctre persoana desemnat de Preedintele Comisiei s ndeplineasc atribuiile respective; k) n funcie de necesiti, Comisia poate funciona i prin grupuri de lucru, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii de la literele a)-j); l) n cadrul grupurilor de lucru, membrii desemneaz prin vot o persoan cu atribuii de coordonator i o persoan cu atribuii de secretar. Art.3. Preedintele Comisiei are urmtoarele atribuii: a) Conduce edinele Comisiei, vizeaz activitile specifice din cadrul acesteia i dispune membrilor i secretariatului Comisiei realizarea de lucrri n limita competenelor acestora; b) Urmrete respectarea termenelor decise de ctre Comisie i decide asupra msurilor care se impun pentru respectarea lor; c) Propune ordinea de zi i acord cuvntul n edine, veghind la disciplina i buna desfurare a edinelor; d) Decide asupra participrii la edinele Comisiei i a altor reprezentani din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraului Climneti sau din cadrul serviciilor subordonate, a cror prezen este necesar pentru clarificarea i soluionarea problemelor specifice. Art.4. Atribuiile Secretariatului Comisiei sunt: a) ntocmete rapoarte n baza dispoziiilor Preedintelui Comisiei i le supune spre aprobare acesteia; b) Asigur transmiterea dispoziiilor, rapoartelor, altor documente ale Comisiei; c) Convoac membrii Comisiei; d) Arhiveaz documentele Comisiei.

Climneti, .10.2012 PRIMAR, DR. FLORINEL CONSTANTINESCU Avizat pentru legalitate, SECRETAR, JR. ION DIDOIU