Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor

finanate din Instrumente Structurale

Anexa 11 a Model grila de evaluare Anexa III/OI/1.A.21 Grila de evaluare centralizata Axa prioritar 3 Domeniul major de intervenie 3.1 Cerere de finanare pentru POR 2007 2013 Denumire ax prioritar 3. mbuntirea infrastructurii sociale Denumire domeniu major de intervenie 3.1. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor de sntate OI Solicitant (denumire/ adresa) Titlu proiect Nr inregistrare cerere de finanare n registrul special Nr. inregistrare cerere de finantare in SMIS

Grila de evaluare tehnic i financiar pentru ambulatorii Denumire criteriu 1. Contribuia proiectului la realizarea obiectivelor POR Referinta1 Repere punctaj 6 pct Punctaj acordat

Documentele, capitolele sau seciunile care conin informaii relevante pentru evaluarea proiectului prin prisma subcriteriului respectiv. Abrevierile folosite: CF= Formularul cererii de finanare, PM= Planul de marketing;SF=studiu de fezabilitate; DA= documentatia de avizare a lucrarilor de interventii; ACB=analiza cost beneficiu

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu

Referinta

Repere punctaj 6 pct

Punctaj acordat

1.1 Relevana proiectului pentru obiectivele axei prioritare i 2.3.1 ale domeniului de intervenie 2.3.2. a. Vor fi puse la dispozitia potentialilor beneficiari de 2.3.3. 2.3.4. servicii medicale noi servicii medicale, este prevazuta scaderea numarul de pacienii 2.3.5. 2.3.8. redirecionai din cauza lipsei de capacitate / dotare, este prevazuta scaderea timpul necesar pentru diagnosticare i / sau tratament b. Este previzionata scaderea numarul de pacienii redirecionai din cauza lipsei de capacitate / dotare, este prevazuta scaderea timpul necesar pentru diagnosticare i / sau tratament Comentarii:

3 pct

1.2 Importana proiectului pentru regiune a. ambulatoriul deservete mai mult de o localitate RIRE/C >= 5,5% i VNAE/C >= 0

2.2 2.3.4.

6 pct 3 pct 0 pct

b. ambulatoriul deservete o localitate


RIRE/C>= 5,5% i VNAE/C>= 0 c. Comentarii:. RIRE/C < 5,5% i VNAE/C < 0

2.

Calitatea, maturitatea i sustenabilitatea proiectului

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

Gradul de pregtire/maturitate a proiectului (max 6 pct) 2.3.5. 2.3.6 a. Solicitantul a efectuat procedura de achizitie 3.4 publica pentru exectia Proiectului de Execuie, 6 pct finalizarea Proiectului de execuie este planificata Avize, autorizatii, intr-un interval prevzut de maxim 3 luni de la depunerea Cererii de Finanare, are autorizatiile anexe la Documentaia necesare,are terenul cumparat(daca este cazul) tehnicob. Solicitantul a demarat procedura de achizitie economic 3 pct public, finalizarea Proiectului de Execuie este planificata in maxim 6 luni de la depunerea Cererii Acte de proprietate / de Finanare,este in curs de obtinere a autorizatiilor necesare,are terenul cumparat(daca administrare Parti desenate este cazul) S.F. Comentarii: 2.1

2.2 Metodologia de implementare a proiectului (max 6 pct) a. Obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva realizrii proiectului. Activitile proiectului sunt clar identificate i detaliate i strns corelate n cadrul calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i cu planificarea achiziiilor publice. Rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt corelai cu activitile i intele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri i mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 6 pct b. Obiectivele proiectului pot fi parial atinse n perspectiva realizrii proiectului. Activitile proiectului sunt identificate i detaliate i parial corelate n cadrul calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i parial corelate cu planificarea achiziiilor publice. Rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt parial corelai cu activitile i intele stabilite sunt parial fezabile. Sunt identificate riscuri ns mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 3 pct c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste n

2.3.1 2.3.5 2.3.6 3.4 2.6 2.3.8 Documentaia tehnicoeconomic

6 pct.

3 pct.

1 pct.

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu perspectiva realizrii proiectului. Activitile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici n cadrul calendarului de realizare, cu atribuiile membrilor echipei de proiect i nici cu planificarea achiziiilor publice. Rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt slab corelai cu activitile iar intele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 1 pct Comentarii:

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

2.3 Coerena documentaiei tehnico-economic (max 6 pct) Documentaia tehnicoa. Datele sunt suficiente, corecte i justificate. Se face o analiza a alternativelor. Estimarea costuriloreconomic C.F. pct. 4 de operare este realist i corelat cu ipotezele 6 pct. asumate. Coreciile (legate de externaliti, fiscale etc) au fost corect aplicate n analiza economic. Devizele (general i pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste i strns corelate cu prile desenate. Prile desenate sunt complete i corespund cu prile scrise 6 pct b. Datele sunt suficiente i, n mare msur justificate. Analiza alternativelor este minimal. Estimarea costurilor de operare este n mare msur realist i/sau corelat cu ipotezele asumate. Coreciile (legate de externaliti, fiscale 3 pct. etc) au fost parial i/sau incorect aplicate n analiza economic. Devizele (general i pe obiecte) estimative nu sunt n totalitate corelate cu prile desenate. Prile desenate nu sunt complete i nu corespund n totalitate corespund cu prile scrise 3 pct Comentarii:

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu 2.4 Soluia tehnic (max 6 pct)

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

Documentaia tehnicoa. Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n economic totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Respecta C.F. pct. 6 pct cele mai noi standarde tehnice in domeniu 2.3.1. aplicabile. Asigur respectarea cerinelor de 2.3.2. autorizare sanitar de funcionare - 6 pct 2.3.5. 2.3.6. Standarde b. Soluia tehnic propus prin proiect rspunde tehnice parial scopului/ obiectivelor acestuia. Respecta cele mai noi standarde tehnice in domeniu Ordinul M.S. 3 pct aplicabile. Asigur respectarea cerinelor de nr. 914 /2006 autorizare sanitar de funcionare - 3 pct pentru aprobarea c. Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n normelor 1 pct mic msur scopului/ obiectivelor acestuia. privind Respecta cele mai noi standarde tehnice in condiiile pe domeniu aplicabile. Asigur respectarea cerinelor care trebuie de autorizare sanitar de funcionare - 1 pct s le ndeplineasc un spital n vederea obinerii autorizaiei sanitare de funcionare Comentarii:

2.5 Proiectul necesit cofinanare din fonduri nerambursabile Documentaia (max 6 pct) tehnicoa. RIRF/C <5%, respectiv VNAF/C < 0 economic 6 pct b. RIRF/C >= 5%, respectiv VNAF/C >= 0 0 pct Comentarii:

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu 2.6 Bugetul proiectului (max 6 pct) a. Bugetul este complet i corelat cu activitile prevzute, resursele alocate/estimate i cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) i necesare pentru implementarea proiectului. 6 pct b. Bugetul este complet i parial corelat cu activitile prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare sub/supraestimate). 3 pct Comentarii:

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

4 2.3.5 2.3.7 6 pct Documentaia tehnicoeconomic 3 pct

2.7 Protecia mediului i dezvoltarea durabil (max 6 pct) a. Proiectul implementeaz msuri de mbuntire a calitii mediului nconjurtor i de dezvoltare durabil (Sunt prevazute in deviz efectuarea de lucrari pentru protectia mediului, documentaia tehnico-economic prevede folosirea de materiale certificate C.E., documentaia tehnico-economic prevede respectarea celor mai noi standarde privind eficienta energetica a cladirilor ) 6 pct b. Proiectul respect cerinele legale minime n privina protejrii mediului nconjurtor i a dezvoltrii durabile 3 pct Comentarii:

3.2 Deviz S.F. Standarde tehnice

6pct

Fia tehnica de mediu sau acordul de 3 pct mediu

2.8 Egalitatea de anse i nediscriminarea (max 6 pct) a. Solicitantul are o politic a nediscriminrii pe care o implementeaz n cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/ servicii.. Identific potenialele aspecte legate de discriminare n contextul proiectului i implementeaz mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul prevedere crearea de faciliti / adaptarea structurii pentru persoanele cu dizabiliti. 6 pct

2.3.4 2.4 2.6 3.1 Pct. 5.j. din S.F.

6 pct

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

Solicitantul identific potenialele aspecte legate de discriminare n contextul proiectului i prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de faciliti / adaptarea structurii pentru persoanele cu dizabiliti. 3 pct c. Solicitantul respect cerinele legale minime n domeniu 1 pct Comentarii: 2.9 Capacitatea solicitantului, de a monitoriza 2.4 implementarea proiectului (max 6 pct) a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului/ in cadrul fiecarei organizatii partenere sau membre ale unei ADI, dupa caz, exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 6 pct b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare dar nu exista o strategie clar. La nivelul organizatiei solicitantului/ a fiecarei organizatii partenere sau membre a unei ADI, dupa caz, nu exista proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 1 pct Comentarii:

b.

3 pct

1 pct

6 pct

1 pct

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

Denumire criteriu

Referinta

Repere punctaj

Punctaj acordat

2.10 Sustenabilitatea proiectului dup ncetarea finanrii 2.12 nerambursabile Documentaia a. Solicitantul dovedete capacitate solid de a tehnico6 pct asigura meninerea, ntreinerea imobilului, dup economic ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare an al proiectiei ) 6 pct b. Solicitantul dovedete capacitate relativ de a asigura meninerea, ntreinerea imobilului, dup 3 pct ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare an al proiectului, dar sunt ani n care se apropie foarte mult de 0 ) 3 pct c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel 0 pct puin ntr-un an din perioada proieciei 0 pct Comentarii:

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6. Pentru fiecare subcriteriu sunt prevzute 2-4 situaii ipotetice (n cazul crora un proiect obine punctajul corespunztor (0, 1, 3 sau 6). Aceste ipoteze reprezint repere n procesul de evaluare tehnic i financiar a proiectului analizat. Punctarea efectiv a unui proiect, pentru un anumit subcriteriu, va ine cont de ncadrarea proiectului ntre aceste repere. Astfel, se pot acorda punctaje cu o zecimal. Punctajul obinut la un criteriu reprezint media aritmetic a punctajelor obinute la subcriteriile respective. Punctajul final obinut de proiect reprezint media aritmetic a punctajelor obinute de cele 2 criterii. n urma evalurii tehnice i financiare, se calific numai proiectele care obin un punctaj de minim 3,5. Punctarea a cel puin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului. Se va acorda atenie subcriteriilor pentru care punctajele sunt fixe i subcriteriilor pentru care punctajul minim reprezint indeplinirea unei condiii de eligibilitate. Sinteza punctaj Criteriu Contribuia proiectului la realizarea obiectivelor POR Relevana proiectului pentru obiectivele axei prioritare i ale domeniului de intervenie Importana proiectului pentru regiune Calitatea, maturitatea i sustenabilitatea proiectului Punctaj

1. 1.1 1.2 2

Semntura evaluatorului

Proiect co-finanat din fondul european de dezvoltare regional prin POAT 2007-2013 Formarea Beneficiarilor n domeniul implementrii proiectelor finanate din Instrumente Structurale

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 TOTAL

Gradul de pregtire/maturitate a proiectului Metodologia de implementare a proiectului Coerena documentaiei (Studiul de fezabilitate Soluia tehnic Proiectul necesit cofinanare din fonduri nerambursabile Bugetul proiectului Protecia mediului i dezvoltarea durabil Egalitatea de anse i nediscriminarea Capacitatea solicitantului, de a monitoriza implementarea proiectului Sustenabilitatea proiectului dup ncetarea finanrii nerambursabile MEDIE PUNCTAJ Recomandri:

Obligativitatea includerii in echipa de implementare a unui responsabil de proiect din partea Solicitantului. Grila a fost completat de Nume evaluator

Data completrii

Semntura

Semntura evaluatorului

S-ar putea să vă placă și