Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza Cost-Beneficiu

1.Definitie
Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (dpdv al
beneficiilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii anumitor actiuni si/sau
proiecte. Impactul trebuie sa fie evaluat in comparatie cu obiective predeterminate, analiza
realizandu-se in mod uzual prin luarea in considerare a tuturor indivizilor afectati de actiune, in
mod direct sau indirect.
ACB trebuie sa stabileasca daca analiza se realizeaza adoptand o perspectiva locala,
regionala, nationala, la nivelul UE sau globala.
2.Obiective
Obiectivul analizei cost-beneficiu este de a identifica si cuantifica (respectiv de a da o
valoare monetara) toate impacturile posibile ale actiunii sau proiectului luat in discutie, in
vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare.
3.Utilitatea analizei cost-beneficiu
In principal, Comisia Europeana solicita realizarea analizei cost-beneficiu:
 A stabili daca proiectul merita sa fie cofinantat  scopul este de a raspunde la
urmatoarele intrebari: „Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale
a UE? Incurajeaza cresterea economica si stimuleaza ocuparea fortei de munca?”. Daca
beneficiile nete pentru societate ale proiectului (beneficii minus costuri) sunt pozitive,
atunci societatea este avantajata si proiectul merita sa primeasca aprobare, in caz contrar
va fi respins.
 Pentru a stabili daca proiectul necesita cofinantare  pentru a vedea daca un proiect ar
trebui sa fie cofinantat, se utilizeaza analiza financiara a analizei cost-beneficiu.
4.Momentul analizei cost-beneficiu
Analiza cost-beneficiu se utilizeaza atunci cand se elaboreaza si se transmite o cerere pentru
obtinerea finantarii din FC si FEADR, insa doar in cazurile proiectelor majore.
Proiecte majore = operatiuni ce indeplinesc sarcini precise si indivizibile si ale caror costuri
totale depasesc urmatoarele valori: 25 milioane de euro pentru proiectele din sectorul mediu si 50
de milioane de euro pentru proiectele din alte sectoare.
5.Etapele realizarii analizei cost-beneficiu
 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
 Analiza optiunilor
 Analiza financiara
 Analiza economica
 Analiza senzivitatii
 Analiza riscului
 Prezentarea rezultatelor
a.Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) = documentul care defineste strategia aleasa
de Romania pentru a contribui la indeplinirea prioritatilor, precum si lista programelor
operationale care asigura implementarea.
b.Analiza optiunilor
Identificarea optiunilor urmareste gasirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor
specifice ale proiectului, care au fost stabilite in sectiunea precedenta.
In HG 28/2008 se prevede ca cel putin trei optiuni sa fie luate in considerare:
 Varianta zero (varianta fara investitie) = alternativa de continuare a activitatii fara
nicio investitie
 Varianta medie (varianta cu investitie minima) – include toate costurile realiste
necesare pentru intretinere/mentenanta plus o valoare minima a costurilor de investitie
sau de imbunatatiri necesare evitarii sau intarzierii deteriorarii sau atingerii unui nivel
minim in respectarea conformitatii cu standardele de securitate
 Varianta maxima (varianta cu investitie maxima) – implica implementarea integrala a
investitiei propuse in vederea atingerii obiectivelor asteptate
In vederea selectarii variantei optime, analiza optiunilor se va realiza dupa cum urmeaza:
 Optiunile strategice identificate vor fi analizate in functie de o serie de criterii obligatorii,
stabilite pe baza consideratiilor tehnice si/sau a politicilor nationale
 Ierarhizarea alternativelor optime se va face utilizand o analiza economica sau, in functie
de caracteristicile unui sector specific sau ale proiectului, o analiza a celui mai scazut cost
(sau analiza cost-eficacitate)
Pasi de urmat in cazul analizei celui mai scazut cost:
 Analizarea faptului daca alternativele difera intre ele in ceea ce priveste impactul exterior
posibil asupra societatii
 Daca impactul asteptat al fiecarei dintre alternativele avute in vedere poate fi
demonstrat ca fiind similar, atunci va fi retinuta ca optiune preferata alternativa
care are cel mai scazut cost
 Daca sunt observate diferente, se va ajusta metodologia celui mai scazut cost
pentru a incorpora externalitatile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finala a
alternativelor, va fi necesara monetizarea impactului extern identificat
c.Analiza financiara
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus pe
parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru
acesta.
Analiza financiara = sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de
performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare.
Etape:
1. Estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicatiile lor dpdv al fluxului de
numerar
2. Determinarea diferentei de finantat pentru optiunea selectata si calcularea in consecinta a
cheltuielilor eligibile ce pot fi cofinantate din Fonduri
3. Definirea sistemului de finantare a proiectului si profitabilitatea sa financiara
4. Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura functionarea
adecvata a proiectului si indeplinirea obligatiilor investitiei si serviciului datoriei
Perioada de referinta = numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza previziuni
Rata financiara de actualizare = se utilizeaza pentru calcularea valorii actualizate a fluxului de
numerar obtinut in analiza
Metoda „diferentei de finantat” nu se aplica in cazul in care: proiectele nu genereaza venituri;
veniturile nete sunt negative si de asemenea nu se aplica in cazul in care proiectele se supun
normelor ajutorului de stat.
Diferenta de finantat = partea din costul investitiei propuse (eligibil) care nu poate fi acoperita
de veniturile nete rezultate din respectiva investitie.
Venituri care trebuie luate in considerare  veniturile definite ca intrari de numerar platite direct
de utilizatori sau alte furnizari de servicii contra-cost
d.Analiza economica
Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie
pozitiva neta pentru societate si, in consecinta, merita sa fie cofinantat din fonduri UE.
e.Analiza de risc si senzitivitate
Obiectivul analizei de risc si senzitivitate este de a evalua performanta indicatorilor de
profitabilitate a proiectului. Prima parte a analizei urmareste identificarea variabilelor critice si
impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor de profitabilitate, iar cea de-a doua parte
are ca scop estimarea probabilitatii acestor modificari care au avut loc.
Se realizeaza in trei pasi:
 Identificarea variabilelor critice
 Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice
 Estimarea distributiei probabilitatii pentru indicatorii de profitabilitate
6.Rezultatele analizei cost-beneficiu
Dupa realizarea analizei, concluziile vor fi prezentate intr-un document ce are cel putin
urmatoarele capitole:
 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
 Analiza optiunilor
 Analiza financiara
 Determinarea ratei de cofinantare
 Tarife si capacitatea de plata a consumatorilor
 Analiza economica
 Analiza riscului si senzitivitatii
DEFINITII

1.Costul de investitii = costul de capital intervenit in realizarea unui proiect

2.Costuri de exploatare = costuri intervenite in derularea unei investitii, inclusiv costuri pentru
operatiuni de intretinere de rutina si extraordinare, dar excluzand deprecierea sau costurile de
capital.

3.Venituri = castigurile preconizate ale unei investitii prin stabilirea de preturi si taxe

4.Rata interna de rentabilitate = rata de actualizare la care un flux de costuri si beneficii are o
valoare actuala neta egala cu 0. Rata interna de rentabilitate se poate compara cu o valoare de
referinta pentru a evalua performanta proiectului propus.

5.Valoarea neta actuala (VNA) = suma care rezulta dupa ce costurile de investitii preconizate
se deduc din valoarea actualizata a beneficiilor preconizate.

6.Proiect = o operatiune ce cuprinde o serie de lucrari, activitati sau servicii destinate indeplinirii
unei sarcini indivizibile de natura economica si tehnica precisa, ale carei obiective sunt bine
definite.

7.Proiect generator de venituri = orice operatiune ce implica investitii in infrastructura, a carei


utilizare este supusa unor taxe care sunt suportate in mod direct de utilizatori, si orice operatiune
ce implica vanzarea sau inchirierea de terenuri sau cladiri sau prestarea de servicii contra cost.

8.Costurile = resurse consumate de proiect si furnizate de o institutie/persoana/agentie. Costurile


tipice pentru un proiect sunt: costuri initiale (achizitia pamantului, proiectare si planificare,
punerea in opera a investitiei), costuri curente de operare + intretinere si reparatii, reparatii
capitale si costuri de inchidere.

S-ar putea să vă placă și