Sunteți pe pagina 1din 20

ANALIZA COST BENEFICIU

Construire si dotare, imprejmuire si amenajari exterioare gradinita


in localitatea Bunesti, judetul Brasov

BENEFICIAR: COMUNA BUNESTI

ELABORATOR: S.C. CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L.


Analiza cost-beneficiu pentru proiectul
Construire si dotare, imprejmuire si amenajari exterioare gradinita
in localitatea Bunesti, judetul Brasov

1.Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de


referin

1.1 Identificarea investiiei


Investiia are drept scop finalizarea lucrarilor de construire incepute in anul 2008 al unei
cladiri situate in satul Bunesti, in care va functiona o gradinita cu program normal. Lucrarea a primit
finantare partiala prin Inspectoratul Scolar Judetean Brasov, dupa care terenul si constructia
inceputa si nefinalizata fiind in proprietatea Statului Roman a revenit Comunei Bunesti.
Imobilul este amplasat in comuna Bunesti pe str. Principala nr. 137 si are regimul de
inaltime P+E. Lucrarile de constructie s-au realizat in baza Autorizatiei de construire nr.
80/23.07.2008. Terenul in proprietatea Statului Roman a fost inscris in CF 101171 Bunesti la
nr.top. 599 in suprafata de 1015 mp.
In perioada 2008-2014 s-a realizat structura de rezistenta a constructiei: fundatiile,
elevatiile, peretii perimetrali si unele de compartimentare, planseul pardoselii la parter si scarile de
intrare in cladire. Intre anii 2014-2015 in baza Autorizatiei de construire nr. 21/09.04.2014 s-a
continuat lucrarea si s-au realizat planseul peste parter, scara intre parter etaj si pod si acoperisul
cu invelitori. Astfel la finele anului 2015, structura constructiei a fost terminata si s-a realizat
conservarea ei.

1.2 Obiectivele investiiei


Obiectivul specific avut n vedere prin aceast investiie este finalizarea cladirii gradinite,
care a incepute in 2008.Prin darea in folosinta a acesteia se urmaresc urmatoarele obiective:
- Cresterea calitatii invatamantului prescolar din comuna Bunesti
- Functionarea grupelor de gradinita intr-un spatiu adecvat acestei activitati, avand in
vedere faptul ca in prezent gradinitele functioneaza cu grupe mixte avand sedii la scoli
sau in cladiri de locuit

1.3 Perioada de referin


Orizontul de timp pentru care a fost fcut analiza cost beneficiu a proiectului este 2018
2025 (perioada de analiza este de 5 ani, conform recomandrilor din anexa 4 la Ghidul
solicitantului). Estimm c lucrrile s se realizeze efectiv n perioada 2018 2020.

2. Analiza opiunilor
Analiza opiunilor proiectului a inut cont de dou scenarii ( <varianta fr proiect> i
<varianta cu proiect>), iar inainte de calculul acestor dou scenarii au fost clarificate urmtoarele :

A. Zona de influen a proiectului, aspect important pentru a identifica cererea fr proiect


precum si impactul infrastructurii reabilitate asupra ariei de acoperire a investiiei
(prezentat la capitolul Identificarea investiiei).
B. Beneficiarii proiectului
a) Grupul int vizat de proiect: populaia prescolara din Comuna Bunesti
b) Beneficiarii direci:
- Comuna Bunesti, jud. Brasov, solicitantul proiectului
- copiii care frecventeaza gradinita si familiile acestora
- personalul actual al gradinitei
c) Beneficiarii indireci
- populatia din comuna Bunesti

Alternativele analizate sunt urmatoarele:


A) Varianta fara proiect
B) Varianta cu proiect.

A) Varianta fara proiect


In aceasta situatie s-au considerat costurile actuale de functionare a grupelor de gradinita
in locatiile actuale. Intrucat obiectivul de investitie nu este generator de venit, veniturile au fost
considerate sumele alocate de la buget pentru acoperirea costurilor de intretinere.
B) Pentru varianta cu proiect a fost analizate 2 solutii tehnice:
Intrucat structura constructiei era terminata la data intocmirii studiului de fezabilitate,
scenariile propuse se refera la termoizolarea constructiei cu polistiren de grosimi diferite si anume:
-scenariul 1 in care peretii exteriori se vor termiozola cu polistiren de 5 cm grosime.
Valoarea totala a investitiei pentru scenariul 1 este de 1.557.433 lei fara TVA, conform
devizului general de mai jos.
OBIECTIV: CONSTRUIRE SI DOTARE, IMPREJMUIRE SI AMENAJARI
EXTERIOARE GRADINITA
com. Bunesti, str. Principala nr. 137, jud. Brasov
BENEFICIAR: COMUNA BUNESTI
Faza: S.F.

DEVIZ GENERAL
(Varianta cu termoizolatie polistiren fatada 5 cm gr.)

privind cheltuielile necesare realizarii:


in ron si euro, la cursul ron/euro din data de 06.10.2016 4,5110 ron
Nr. Denumirea capitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
crt. si subcapitolelor de lucrari Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
a b c d e f g
PARTEA I
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajari exterioare 39,895 8,844 7,979 47,874 10,613
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 39,895 8,844 7,979 47,874 10,613
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. ALIMENTARE CU APA 0,867 0,192 0,173 1,040 0,231
2.2. CANALIZARE 126,721 28,092 25,344 152,065 33,710
2.3. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 2,500 0,554 0,500 3,000 0,665
2.4. ALIMENTARE CU AGENT TERMIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.5. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 6,647 1,473 1,329 7,976 1,768
2.6. TELECOMUNICATII (telefonie, internet) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.7. INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE 16,021 3,552 3,204 19,225 4,262
2.8. DRUMURI DE ACCES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.9. CHELTUIELI AF. RACORDARII LA UTILITATI 6,500 1,441 1,300 7,800 1,729
TOTAL CAPITOLUL 2 159,256 35,304 31,851 191,107 42,365
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de topo - geo 2,600 0,576 0,520 3,120 0,692
3.2.1. Obtinerea certificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.2. Obtinerea autorizatiei de construire 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru 0,500 0,111 0,100 0,600 0,133
racorduri si bransamente la retelele publice
de apa, canalizare, gaze, energie electrica,
telefonie, internet
3.2. 3.2.4. Obtinerea aviz sanitar, sanitar-veterinar, 0,250 0,055 0,050 0,300 0,067
si fitosanitar
3.2.5. Obtinerea avizului PSI 2,500 0,554 0,500 3,000 0,665
3.2.6. Obtinerea avizului de mediu 0,250 0,055 0,050 0,300 0,067
3.2.7. Alte avize, acorduri solicitate prin lege 3,600 0,798 0,720 4,320 0,958
(SGA, ISC, Inspectoratul pentru Cultura, OAR)
3.3.1. Studiu de fezabilitate 46,100 10,219 9,220 55,320 12,263
3.3.2. Proiect tehnic 30,000 6,650 6,000 36,000 7,980
3.3.3. Detalii de executie 5,840 1,295 1,168 7,008 1,554
3.3.4. Verificarea tehnica a proiectarii 7,600 1,685 1,520 9,120 2,022
3.3.5. Elaborarea certificatului de performanta 1,500 0,333 0,300 1,800 0,399
energetica a cladirii
3.3. 3.3.6. Documentatii necesare pentru obtinerea 1,100 0,244 0,220 1,320 0,293
avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente
obiectivului de investitii
a b c d e f g
3.3.7. Cheltuielile pentru expertiza tehnica 9,000 1,995 1,800 10,800 2,394
efectuata pentru constructii incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi modificate
prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
3.3.8. Cheltuieli pentru efectuarea auditului 4,500 0,998 0,900 5,400 1,197
energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 18,000 3,990 3,600 21,600 4,788
3.5.1. Consultanta pentru intocmirea cererii de 18,000 3,990 3,600 21,600 4,788
3.5. finantare
3.5.2. Consultanta in domeniul managementului 54,000 11,971 10,800 64,800 14,365
investitiei
3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4,835 1,072 0,967 5,802 1,286
3.6. pe parcursul implementarii proiectului
3.6.2. Dirigentie de santier pentru verificarea 9,671 2,144 1,934 11,605 2,573
executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL CAPITOLUL 3 219,846 48,736 43,969 263,815 58,483
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.1. PLATFORMA GOSPODAREASCA 2,769 0,614 0,554 3,323 0,737
4.1.2. IMPREJMUIRE SI PORTI 106,504 23,610 21,301 127,805 28,332
4.1.3.CORP GRADINITA 750,289 166,324 150,058 900,346 199,589
4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
- Montaj utilaj in C.T. 2,053 0,455 0,411 2,463 0,546
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje, echipamente termice in C.T. 23,522 5,214 4,704 28,226 6,257
4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4,5 Dotari
Mobilier, echipamente 81,937 18,164 16,387 98,324 21,797
TOTAL CAPITOLUL 4 967,073 214,381 193,415 1.160,488 257,257
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 26,234 5,816 5,247 31,481 6,979
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri
de finantare
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 0,6% 6,522 1,446 1,304 7,826 1,735
5.2.2.Costul creditului
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 138,607 30,726 27,721 166,328 36,872
TOTAL CAPITOLUL 5 171,363 37,988 34,273 205,636 45,585
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru dare in exploatare
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL 1.557,433 345,252 311,487 1.868,920 414,303
Din care C + M 1.086,999 240,966 217,400 1.304,399 289,160
-scenariul 2 in care peretii exteriori se vor termoizola cu polistiren de 10 cm grosime.
Constructia cu regim de inaltime parter si etaj are suprafata construita de 261,00 mp si
suprafata desfasurata de 522,00 mp
Prin modificari, extinderi, reproiectari ale spatiilor existente s-a urmarit obtinerea unor spatii
luminoase, cu orientare cat mai avantajoasa, aerisite si usor utilizabile pentru copii.
La parter s-au prevazut urmatoarele spatii cu destinatii si suprafete:

Denumirea spatiului Suprafata utila mp


Windfang 4,95
Hol intrare , coridor si casa scarii 23
Vestiar primire 31,75
Sala grupa 67,4
Birou educatoare 13,65
Spatiu pentru materiale de curatenie 3,05
Grup sanitar copii cu 2 cabine wc si spatiu 11,85
pentru lavoare
Grup sanitar pentru copii cu dizabilitati 3,7
Vestiar pentru cadre educatie 13,75
Magazie alimente preambalate 15,25
Centrala termica 8,4
Hol acces secundar 5,45
Hol circulatie 11,35
Magazie material didactic sub scara 9,7
TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER 223,25

La etaj s-au proiectat urmatoarele:


Casa scarii 15,6
Coridor 17,85
Sala grupa 1 52,9
Sala grupa 2 58,5
Sala polifunctionala 53,4
Birou material didactic 11,9
Grup sanitar cu 5 cabine wc si spatiu pentru 19,65
8 lavoare
TOTAL SUPRAFATA UTILA ETAJ 229,8

Separat de structura existenta s-a prevazut o scara de evacuare in caz de incendiu cu


suprafata utila de 16,50 mp/ nivel.

Suprafata utila pe cladire = Su Parter + Su Etaj + casa scarii


= 223,25 mp + 229,80 + (16,50 mp x 2)
= 486,05 mp
Dimensionarea volumului de aer, suprafata vitrata si insorirea incaperilor in mare parte au
fost preluate din proiectul autorizat anterior dar a fost imbunatatita unde a fost posibil.
Intrarea in imobil a fost protejata de o copertina.

Varianta aleasa de elaborator este scenariul 2 intrucat raportul cost-beneficiu la scenariul 2


este cel mai favorabil.

3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat,


valoarea actualizat net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu.

Analiza financiar a fost efectuat din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii


incluse in investiie (Comuna Bunesti) si a fost realizata pe o perioada de 5 ani

Analiza financiar a fost realizata n dou variante <Varianta fr proiect> i <Varianta cu


proiect> i a constat n parcurgerea urmtoarelor etape :
identificarea veniturilor i costurilor actuale, n varianta fr proiect
identificarea veniturilor i costurilor ulterioare (pe perioada de operare a investiiei) pentru
varianta cu proiect
calculul principalilor indicatori financiari ai proiectului: rata intern de rentabilitate, valoarea
actualizat net, fluxul de numerar cumulat, raportul cost/beneficii.

Orizontul de timp avut n vedere pentru identificarea veniturilor i cheltuielilor este perioada
2018 2025. Iinvestiia va fi realizat n perioada 2018 2020.
Conform recomandrilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu, avnd n vedere c
obiectivul ce urmeaza a fi modernizat (gradinita) nu genereaz venituri directe din explotarea lui,
am considerat ca venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local, folosite pentru
susinerea cheltuielilor de exploatare, reprezentnd < necesar de finanare>.

Analiza financiar a inut cont de recomandrile pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu
conform Anexei 4 la Ghidul Soliccitantului, nu a fost luat n calcul TVA-ul.

MII LEI MII EURO


Valoarea investitiei fara TVA 1.562,764 346,434
TVA 311,243 68,997
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 1.874,007 415,431

ESALONAREA INVESTITIEI
ANUL Pondere Valoare TVA Valoare Valoare Valoare
fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
(mii lei) (mii lei) (mii euro) (mii euro)

2013 16% 246,756 49,040 295,796 54,701 65,572


2012 35% 551,495 109,848 661,343 122,256 146,608
2014 49% 764,513 152,355 916,868 169,477 203,252
Total 100% 1562,764 311,243 1874,007 346,434 415,432
Ipotezele luate in considerare pentru analiza financiara:
Analiza financiara se realizeaza in lei
Valorile calculate in RON sunt transformate in EURO la cursul BCE din 06.10.2016: 1 Eur =
4,5110 RON
Intervalul de realizare a investitiei este de 33 luni, pe parcursul anilor 2018-2020
Perioada de analiz 5 ani (conform Anexei 4 la Ghidul solicitantului)
Durata normala de functionarea a investitiei, conform HG 2139/2004 este de 40 ani
Valoarea reziuala a investitiei dupa perioada de analiza (5 ani) a fost considerata 1367,419 mii
lei si a fost calculata dupa formula :
Vr= Vi x (Durata de viata a investitiei-Perioada de analiza)/Durata de viata a investitiei
Vr = valoarere ziduala
Vi = valoarea investitiei
Veniturile si cheltuielile sunt actualizate cu indicele anual al inflatiei considerat 2,5% (conform
conform Raport asupra inflaiei noiembrie 2015, sursa www.bnro.ro)
Se considera ca investitia realizata in cadrul proiectului va ramane in proprietatea Comunei
Bunesti pe toata durata de derulare si analiza a proiectului

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate n proiecia costurilor n varianta <fr


proiect>:
Conform situatiilor financiare existente la finalul anului 2016, structura si valoarea costurilor pentru
anul 2018 este urmatoarea :
Indicator Valoare (lei)
Cheltuieli de personal, din care : 130.793
Cheltuieli salariale 106.336
Contributii aferente 24.457
Cheltuieli de intretinere si reparatii 18.000
Cheltuieli cu consumul de gaz, lemne, curent electric, din care : 14.760
gaz 4.140
lemne 8.600
curent electric 2.020
Alte cheltuieli administrative 12.000
TOTAL 175.553

Plecand de la situatia existenta au fost estimate urmatoarele costuri de functionare pentru anul
2018 si primul an de functionare dupa finalizarea implementarii proiectului (2021):
Varianta fara proiect Anul 2018 Anul 2021
Costuri Costuri Costuri Costuri
(mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii euro)
I. Cheltuieli cu resursele umane 130,793 28,994 140,850 31,224
II. Costuri de intretinere si reparatii 18,000 3,990 19,384 4,297
III. Costuri cu consumul de gaz, lemne, 14,760 3,272 15,895 3,524
curent electric
IV. Alte cheltuieli administrative 12,000 2,660 12,923 2,865
Total costuri 175,553 38,917 189,052 41,909

Anexm proiecia costurilor pentru perioada 2018 2025 n <varianta fara proiect> - tabelul 1.
Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate n proiecia costurilor n varianta <cu
proiect> :

La estimarea costurilor varianta cu proiect s-a plecat de la situatia existenta, luandu-se in


considerare faptul ca se vor realiza economii de costuri la urmatoarele capitole bugetare :
- Costurile cu consumul de gaz, lemne, curent electric vor scadea 35%
- Costurile de intretinere si functionare se vor reduce la 1000 lei
- Cheltuielile administrative se vor reduce cu 30%

Varianta fara proiect Anul 2018 Anul 2021


Costuri Costuri Costuri Costuri
(mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii euro)
I. Cheltuieli cu resursele umane 130,793 28,994 140,850 31,224
II. Costuri de intretinere si reparatii 18,000 3,990 1,000 0,222
III. Costuri cu consumul de gaz, lemne, 14,760 3,272 9,600 2,128
curent electric
IV. Alte cheltuieli administrative 12,000 2,660 9,000 1,995
Total costuri 175,553 38,917 160,450 35,569

Anexm proiecia costurilor pentru perioada 2018 2025 n <varianta cu proiect> - tabelul 2.

Economiile de costuri generate de implementarea proiectului (variant cu proiect varianta fr


proiect) sunt prezentate n tabelul 3.

Ipotezele de calcul (datele de intrare) utilizate n proiecia veniturilor:

Avnd n vedere faptul c investiia se refer la renovarea cladirilor publice, care sunt bunuri ale
domeniului public nepurttoare de taxe sau tarife, s-a considerat c veniturile vor proveni de la
bugetul local, n vederea susinerii cheltuielilor de exploatare, reprezentnd < necesar de
finanare>. Acestea reprezint aadar costurile nete de functionare a gradinitei, respectiv
cheltuiala bugetului public.

Contributia proiectului (variant cu proiect varianta fr proiect) este prezentata n tabelul 4.

Pentru calculul RIR, VAN i raport cost/beneficiu, anexm tabelul 5 i graficul 1.

Fiind vorba de un proiect public, negenerator de venituri, nu putem vorbi de rentabilitatea


proiectului. Proiectul este necesar prin beneficiile create la nivel:
social: imbunatatirea calitatii serviciilor de invatamant oferite populatiei de varsta
prescolara din localitate

a) Profitabilitatea financiara a investitiei

Cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi finanate n proporie de 100% din fonduri FEADR, prin
accesarea Programului National de Dezvoltare Rurala. Cheltuielile neeligibile si TVA-ul vor fi
sustinute de beenficiar din fonduri proprii.
Planul financiar a fost realizat prin scderea din <varianta cu proiect> a <variantei fr proiect>,
att pentru venituri, ct i pentru costuri.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toat perioada de analiz (2018 2025).

Planul financiar pentru probarea sustenabilitii este prezentat n tabelul 6.

Indicatori financiari calculai n analiza financiar :

Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -2,33%


Valoarea neta actualizata (VAN) mii lei -470,120
Rata de actualizare 5%

Interpretarea rezultateleor analizei financiare:


RIR < rata de actualizare proiectul necesita finantare
VAN<0
Flux de numerar cumulat pozitiv proiectul se autosustine pe toata perioada de operare

b) Determinarea proportiei cofinantarii nu este cazul, intrucat proiectul nu este generator de


venituri

4. Analiza economica
Intrucat investitia care face obiectul prezentei documentatii nu este investitie publica majora, nu
se realizeaza analiza economica, conform recomandarilor privind intocmirea analizei cost
beneficiu.

5. Analiza de senzitivitate
Riscurile identificate pentru prezentul proiect se refera la :
- Calamitati naturale care pot afecta obtinerea rezultatelor prevazute prin proiect;
- Lipsa ofertantilor pentru achizitiile publice de bunuri, servici si lucrari din cadrul proiectului
- Modificari ale legislatie privind achizitiile publice (care pot afecta graficul de implementare al
proiectului);

Riscurile poteniale care pot s apar n derularea proiectului de investiii se refer la :


a) apariia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fa de cele nscrise n devizul de
lucrri i bugetul proiectului.
b) influena variaiei n timp a preurilor (este posibil o cretere a preurilor incluse n devizul de
lucrari, corelat cu o scdere a ratei de schimb valutar leu/euro).

Analiza de senzitivitate urmrete identificarea variabilelor cheie i impactul lor potenial n ceea ce
privete schimbrile n indicatorii financiari. Indicatorii relevani luai n considerare pentru analiza
de senzitivitate sunt RIR si VAN

Analiza de sensibilitate a fost realizata identificand variabilele critice. Au fost calculate valorile
indicatorilor, dup variaii de +/-1% n urmtoarele variabile:
(i) costul proiectului;
(ii) costurile de exploatare concomitent cu cresterea veniturilor.
Variaiile de + /-1% s-au aplicat la valorile anuale pentru scenariul de baz. Variabilele pentru care
o variaie de 1% rezulta ntr-o variaie mai mare de 1% a indicatorului analizat, a fost considerat o
variabil critica.
Scenariul I (Schimbarea parametrilor n Analiza Financiar)

Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat n alegerea unei situaii critice creterea cu
1% a costurilor de investitie pe parcursul implementrii proiectului, fa de cele inscrise n devizul
de lucrri i bugetul proiectului i determinarea impactului adus de aceast cretere asupra Valorii
Actualizate Nete (VAN).

VALOAREA INVESTIIEI scenariul 1 ( crestere cu 1% a valorii


investitiei)
MII LEI MII EURO
Valoarea investitei fr TVA 1578,392 349,898
TVA 314,355 69,687
TOTAL VALOARE INVESTITIE CU TVA 1892,747 419,585

Situatia Variatie
Indicator Scenariul 1 Variatie
curenta procentuala
Valoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 1.562,764 1.578,392 15,628 1,00%
Rata interna a rentabilitatii financiare RIR -2,33% -2,50% -0,17% 7,37%
Valoarea neta actualizata (VAN) -470,120 -484,077 -13,956 2,97%

Anexm tabelul 7 i graficul 2 pentru calcul VNA.


Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala de peste 1% valoarea
investitiei este o variabila critica.

Probabilitatea de apariie a acestui risc este redus (cca 5%), fapt demonstrat de urmatoarele:
- calculele realizate in devizul general (ataat documentatiei de avizare) sunt realiste i sunt
fcute pe baz de msurtori/preuri/tarife adecvate.
- au fost prevazute in deviz chetuieli diverse si neprevazute

Ca msura de gestionare a acestui risc, menionm c vor fi asumate eventualele depiri ale
bugetului proiectului de ctre solicitant, printr-o hotrre dat de acesta.

Scenariul II (Schimbarea parametrilor n Analiza Financiar)

Al doilea scenariu a constat n creterea cu 1 % a costurilor de explotare concomitent cu cresterea


veniturilor cu 1%.

Situatia Variatie
Indicator Scenariul 2 Variatie
curenta procentuala
Valoarea investitiei fara TVA (MII LEI) 1.562,764 1.562,764 0,000 0,00%
Rata interna a rentabilitatii financiare
-2,33% -2,34% -0,01% 0,40%
(RIR)
Situatia Variatie
Indicator Scenariul 2 Variatie
curenta procentuala
Valoarea neta actualizata (VAN) -470,120 -470,459 -0,338 0,07%

Avand in vedere ca RIR si VAN inregistreaza o variatie procentuala sub 1% valoarea investitiei nu
este o variabila critica.

Anexm tabelul 8 i graficul 3.

Probabilitatea de aparitie a acestui risc este mic 2 %. solicitantul i va asuma eventualele


majorri ale costurilor de functionare prin hotrre dat de acesta.

6. Analiza de risc.

Proprietarul investiiei, i asum obligaia de a menine infrastructura modernizat la parametri


optimi de funcionare pe o perioad de minim 25 de ani i implicit potenialele riscuri care pot
aprea att pe perioada de implementare a investiiei, ct i pe perioada de operare a investiiei.

Tip risc Risc Cauze Tehnici de control/


Msuri de management
Riscuri ce pot aprea n timpul execuiei proiectului
Tehnice Nerespectarea Diminuarea riscului
parametrilor proiectai Solicitarea de criterii minime referitor
de ctre firma de la experiena firmei de construcii n
construcii faza de derulare a achiziiei pentru
Vicii ascunse ale lucrrile de construcii.
infrastructurii

Financiare Creterea valorii Creterea Repartizarea riscului


investiiei cheltuielilor cu Solicitantul va aloca fonduri
fora de munc suplimentare pentru eventualele
depiri ale costului investiiei
Creterea
preurilor la
materialele
folosite

Instabilitatea
monetar
leu/euro
De mediu Vreme nefavorabil Evitarea risculului
realizrii lucrrilor A fost prevazuta o perioada de
Cataclisme naturale finalizare a lucrarilor care a tinut cont
de factorii de mediu.
Conform celor prezentate, riscurile care pot aprea sunt relativ mici i vor fi avute n vedere de
ctre solicitant n elaborarea bugetelor anuale n vederea evitrii problemelor care pot aprea i a
ntrzierilor.
PROGNOZA COSTURILOR PE O PERIOADA DE 5 ANI - "VARIANTA FARA PROIECT" - MII LEI
Varianta fara proiect 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Cheltuieli cu resursele umane 130,793 134,063 137,415 140,850 144,371 147,981 151,680 155,472
II. Costuri de intretinere si reparatii 18,000 18,450 18,911 19,384 19,869 20,365 20,874 21,396
III. Costuri cu consumul de apa, gaz, 14,760 15,129 15,507 15,895 16,292 16,700 17,117 17,545
lemne, curent electric
IV. Alte cheltuieli administrative 12,000 12,300 12,608 12,923 13,246 13,577 13,916 14,264
Total costuri 175,553 179,942 184,441 189,052 193,778 198,622 203,588 208,678
Tabel 1: Proiecia costurilor pentru anii 2018 2025 (varianta fr proiect)

PROGNOZA COSTURILOR PE O PERIOADA DE 5 ANI - "VARIANTA CU PROIECT" - MII LEI


Varianta cu proiect 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Cheltuieli cu resursele umane 130,793 134,063 137,415 140,850 144,371 147,981 151,680 155,472
II. Costuri de intretinere si reparatii 18,000 18,450 18,911 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104
III. Costuri cu consumul de apa, gaz, 14,760 15,129 15,507 9,600 9,840 10,086 10,338 10,597
lemne, curent electric
IV. Alte cheltuieli administrative 12,000 12,300 12,608 9,000 9,225 9,456 9,692 9,934
Total costuri 175,553 179,942 184,441 160,450 164,461 168,573 172,787 177,107
Tabel 2: Proiecia costurilor pentru anii 2018 2025 (varianta cu proiect)

Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" - MII LEI


Contributia proiectului 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Costuri "Varianta fara proiect" 175,553 179,942 184,441 189,052 193,778 198,622 203,588 208,678
Total costuri "Varianta cu proiect" 175,553 179,942 184,441 160,450 164,461 168,573 172,787 177,107
Diferenta 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Tabel 3: Contribuia proiectului (costuri) pentru perioada 2018 2025 (<varianta cu proiect> <varianta fr proiect>)
Contributia proiectului "VARIANTA CU PROIECT" - "VARIANTA FARA PROIECT" MII LEI
MII LEI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total venituri Varianta fara proiect 175,553 179,942 184,441 189,052 193,778 198,622 203,588 208,678
Total Venituri varianta cu proiect 175,553 179,942 184,441 160,450 164,461 168,573 172,787 177,107
Contributia proiectului 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Tabel 4: Contribuia proiectului (venituri) pentru perioada 2018 2025 (<varianta cu proiect> <varianta fr proiect>)

ANEXA 3 CALCULUL RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A


INVESTITIEI
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Venituri proprii 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Valoarea reziduala a investitiei 1367,419
Total intrari 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 1398,990
Fluxuri pozitive actualizate (venituri 0,000 0,000 24,707 24,119 23,545 22,984 994,236
actualizate)
Total costuri de exploatare 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Total cost investitii 246,756 551,495 764,513
Total iesiri 246,756 551,495 764,513 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Fluxuri negative actualizate (cheltuieli 246,756 525,233 693,436 24,707 24,119 23,545 22,984 22,437
actualizate)
Flux de numerar net -246,756 -551,495 -764,513 0,000 0,000 0,000 0,000 1367,419
RIR -2,33%
VAN -470,12
Tabelul 5: Flux de numerar i calcul VAN
Rata de actualizare 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%
VAN -325,34 -264,18 -195,35 -117,95 -31,02 66,54 175,97 298,66 436,15 590,21

VAN
800,00

600,00

400,00

200,00 VAN

0,00
2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%
-200,00

-400,00

Grafic 1: Valoare VAN n funcie de rata de actualizare (scenariul de baz)


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Surse de finantare 246,756 551,495 764,513
Contributie nerambursabila 246,756 551,495 764,513
Contributie proprie 0,000 0,000 0,000
Venituri proprii 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Valoarea reziduala a investitiei 0 0 0 0 0 0 0 1367,419
Total intrari 246,756 551,495 764,513 28,602 29,317 30,050 30,801 1398,990
Total costuri de exploatare 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Total cost investitii 246,756 551,495 764,513 0 0 0 0 0
Dobanda 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri 246,756 551,495 764,513 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Flux de numerar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1367,419
Fluxul de numerar cumulat 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1367,419
Tabel 6: Plan de sustenabilitate pentru perioada 2018 - 2025
ANALIZA SENZITIVITII SCENARIUL I

Ipoteze scenariul 1
Cresterea valorii investitiei 1%

SCENARIUL 1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Venituri proprii 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Necesar de finantat de la bugetul local 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1367,419
Total intrari 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 1398,990
Fluxuri pozitive actualizate (venituri
actualizate) 0,000 0,000 24,707 24,119 23,545 22,984 994,236
Total costuri de exploatare 0,000 0,000 0,000 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Total cost investitii Capital 249,224 557,010 772,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 249,224 557,010 772,158 28,602 29,317 30,050 30,801 31,571
Fluxuri negative actualizate
(cheltuieli actualizate) 249,224 530,486 700,370 24,707 24,119 23,545 22,984 22,437
Flux de numerar -249,224 -557,010 -772,158 0,000 0,000 0,000 0,000 1367,419
RIR -2,50%
VAN -484,08
Tabel 7: Analiza senzitivitii scenariul I (creterea valorii investiiei cu 1%) anii 2018 - 2025
Rata de actualizare 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
VAN -279,45 -210,97 -133,95 -47,41 49,76 158,78 281,03 418,08 571,68 743,79

VAN
800,00

600,00

400,00

200,00 VAN

0,00
1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8%
-200,00

-400,00

Grafic 2: Valoare VAN n funcie de rata de actualizare (scenariul I creterea valorii investiiei cu 1%)
ANALIZA SENZITIVITII SCENARIUL II
Ipoteze scenariul 2
Costuri exploatare 1%
Cresterea veniturilor 1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Venituri proprii 0,000 0,000 0,000 28,888 29,610 30,350 31,109 31,887
Necesar de finantat de la bugetul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
local
Valoarea reziduala a investitiei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1366,919
Total intrari 0,000 0,000 0,000 28,888 29,610 30,350 31,109 1398,805
Fluxuri pozitive actualizate
(venituri actualizate) 0,000 0,000 24,954 24,360 23,780 23,214 994,105
Total costuri de exploatare 0,000 0,000 0,000 28,888 29,610 30,350 31,109 31,887
Total cost investitii Capital 246,756 551,495 764,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iesiri 246,756 551,495 764,513 28,888 29,610 30,350 31,109 31,887
Fluxuri negative actualizate
(cheltuieli actualizate) 525,233 693,436 24,954 24,360 23,780 23,214 22,661
Flux de numerar -246,756 -551,495 -764,513 0,000 0,000 0,000 0,000 1366,919
RIR -2,34%
VAN -470,46
Tabel 16: Analiza senzitivitii scenariul II (creterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%) anii 2018 - 2025
Rata de actualizare 0% -1% -2% -3% -4,00% -5% -6% -7% -8% -9%
VNA -111,32 -90,40 -62,46 -25,42 23,43 87,63 171,84 282,20 426,77 616,27

VAN
800,00

600,00

400,00

200,00 VAN

0,00

-200,00

-400,00

Grafic 3: Valoare VAN n funcie de rata de actualizare (creterea costurilor de explotare cu 1%, cresterea veniturilor cu 1%) anii
2018 - 2025