Sunteți pe pagina 1din 8

Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale

de Irigatii din
Romania

Grafic de executie Gantt


1 octombrie 2019 Data de incepere a lucrarilor de C + M
perioada de garantie este de 60 de luni
Perioada de executie (luni)
2019 2020 2021
Nr. Crt Descriere activitate Durata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lucrari temporare
Activitati generale + Lucrari provizorii - OS
(Cf. Contract) 8.4 Perioada de studiere a cerințelor
DI+25
Beneficiarului
(Cf. Contract) 9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului
accesul pe santier si va pune santierul la dispozitia DI+30
Antreprenorului în termen de 30 de zile de la Data de Începere.
Organizarea
Antreprenorul deva santier
prezenta spre aprobarea Supervizorului, în 18 luni
termen de 15 de zile de la semnarea Contractului, numele şi
referinţele persoanei propuse ca Reprezentant al DI+15
Antreprenorului.
(Cf. Contract)(Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor
Provizorii)19.1 Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30
de zile înainte de începerea activităţilor descrise. În termen de 18 luni
15 zile, Supervizorul îşi va da consimţământul asupra detaliilor
propuse sau le va respinge motivat.
Întocmirea planului detaliat de asigurare a calităţii
Intocmirea planului de management al mediului
Intocmirea "Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă" DI+30 zile
Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, DI+30 zile
(Cf. Contract)18. 1 Antreprenorul va transmite Supervizorului,
în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de DI+30 zile
defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi.
(Cf. Contract) 18.2 Antreprenorul va transmite Supervizorului,
în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de
DI+30 zile
defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în Lista
de Cantităţi.
Manuale de operare si intretinere 2 luni
Pregătirea planşelor de execuţie, a tuturor celorlalte
documente necesare pentru recepţia lucrărilor si cartea 3luni
constructiei
Testare, punere in functiune si instruirea personalului 2 sapt
RECEPTIE 2 sapt
PUNCTE DE REFERINTA
Predare amplasament
Bazine alimentare si refulare
Pregatirea terenului pentru executie
Verificarea cotelor obligate ale canalului
Teste bazine
INSTALATII HIDROMECANICE CU ECHIPAMENTE si CONDUCTE
Controlul calităţii echipamentelor si materialelor care se
monteaza (recepţia, verificarea, predarea la montaj)
Verificarea încadrării lucrărilor de montaj în cotele prevăzute
in documentaţia tehnică de proiectare
Proba de presiune
Recepţia la terminarea lucrărilor de montaj ale instalatiilor
hidromecanice
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE
Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor puse in
lucru
Probe functionale ale instalatiilor electrice in vederea
receptiei.
Receptia la terminarea lucrarilor
Lucrari de interfatare cu lucrarile existente
Lucrari de interfatare cu lucrarile existente 17 luni
Lucrari permanente
Cladire statie de pompare
Arhitectura 17 luni
Instalatie amorsare 18 luni
Instalatie ungere 19 luni
Armaturi pompe alim.-evac. 20 luni
Instalatii electrice auxiliare 21 luni
Montare echip. statie pompare 22 luni
Lista echipamente - Cladire statie de pompare 23 luni
Cladire electrica
Arhitectura 20 luni
Instalatii 6 kV 21 luni
Instalatii 0,4 kV 22 luni
Instalatii automatizare 23 luni
Montaj trafo 630 kVA 24 luni
Lista echipamente - Cladire electrica 25 luni
Pavilion administrativ
Montare echip. pavilion admin. 21 luni
Bazin vidanjabil - terasamente 22 luni
Bazin vidanjabil - structura 23 luni
Retele apa canal 24 luni
Lista echipamente - Pavilion administrativ 25 luni
Amenajare incinta
Drumuri, platforme - terasamente 22 luni
Drumuri, platforme - structura 23 luni
Imprejmuire incinta 24 luni
Stabilizare teren 25 luni
Circuit alimentare
Reabilitare bazin alim.- terasamente 22 luni
Reabilitare bazin alim.- structura 23 luni
Camin CD1 - terasamente 24 luni
Camin CD1 - structura 25 luni
Reab. cond. aspiratie alim. 26 luni
Reab. cond. refulare alim. 27 luni
Montare echipamente alimentare 28 luni
Lista echipamente - Circuit alimentare 29 luni
Circuit evacuare
Reabilitare bazin evacuare 23 luni
Camine CD2+CD3+CD4 - terasamente 24 luni
Camine CD2+CD3+CD4 - structura 25 luni
Reabilitare cond. aspiratie evacuare 26 luni
Inlocuire conducte refulare evacuare 27 luni
Executia lucrarilor pentru obiectivele de investiţii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania - etapa I ”-2 loturi-2-executie

Lot2 - „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea hidroameliorativa Pietroiu Stefan cel Mare“, judetele Ialomita si Calarasi

Grafic de executie Gantt


1 Aprilie 2019 Data de incepere a lucrarilor de C + M

Perioada de executie (luni)


Durata 2019 2020 2021
Nr. Crt Descriere activitate UM Cant.
(luni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Activitati generale + Lucrari provizorii - OS
(Cf. Contract) 8.4 Perioada de studiere a cerințelor Beneficiarului DI+35

(Cf. Contract) 9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul


pe santier si va pune santierul la dispozitia Antreprenorului în DI+30
termen de 30 de zile de la Data de Începere.
Organizarea de santier - in vecinatatea statiilor SPA Pietroiu si
30 luni
SRP 10
Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, în termen de 15 de
zile de la semnarea Contractului, numele şi referinţele persoanei propuse ca DI+15
Reprezentant al Antreprenorului.
(Cf. Contract)(Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor
Provizorii)19.1 Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de
zile înainte de începerea activităţilor descrise. În termen de 15 zile, 27 luni
Supervizorul îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse
sau le va respinge motivat.
Întocmirea planului detaliat de asigurare a calităţii
Intocmirea planului de management al mediului
Intocmirea "Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă" DI+30 zile
Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, DI+30 zile
(Cf. Contract)18. 1 Antreprenorul va transmite Supervizorului, în
termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de DI+30 zile
defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi.
(Cf. Contract) 18.2 Antreprenorul va transmite Supervizorului, în
termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de
DI+30 zile
defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în Lista de
Cantităţi.
Manuale de operare si intretinere 2 luni
Pregătirea planşelor de execuţie, a tuturor celorlalte documente
3luni
necesare pentru recepţia lucrărilor si cartea constructiei
Testare, punere in functiune si instruirea personalului 2luni
RECEPTIE 1 luna
Lucrari temporare* 28 luni
PUNCTE DE REFERINTA
Predare amplasament
CANALE ADUCTIUNE
Pregatirea terenului pentru executie
Verificarea cotelor obligate ale canalului
Asternere strat drenant,montarea geomembranei din PEID şi a
armaturii
Executie pereu din beton armat turnat pe fund canal si taluze
Montare pereu din dale beton armat pe taluze
Stavilare pe canale
Recepţia echipamentelor hidromecanice înainte a montării
Montarea echipamentelor: panou stavila ,mecanism de acţionare
Proba de funcţionare a instalaţiilor hidromecanice cu acţionare
electrica
Podete pe canale
Verificarea cotelor:
Montarea armaturilor in placa si trotuare
Turnare beton
Golire de fund
Probe la suduri conducte
INSTALATII HIDROMECANICE CU ECHIPAMENTE si
CONDUCTE
Controlul calităţii echipamentelor si materialelor care se monteaza
(recepţia, verificarea, predarea la montaj)
Controlul părţii de construcţii din punctul de vedere al aspectului,
dimensiunilor, respectării documentatiei tehnice de proiectare
Verificarea încadrării lucrărilor de montaj în cotele prevăzute in
documentaţia tehnică de proiectare
Proba de presiune
Recepţia la terminarea lucrărilor de montaj ale instalatiilor
hidromecanice
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE
Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor puse in lucru
Verificarea rezistentei prizei de pamant
Probe functionale ale instalatiilor electrice in vederea receptiei.
Receptia la terminarea lucrarilor
INVESTITIA DE BAZA
STATII DE POMPARE APA
Obiect 1 - SPA Pietroiu
1055 1.1 SPA PIETROIU - Arhitectura
1060 1. Statia de pompare mp 6,770.00 105
1065 1.2 SPA PIETROIU - Lucrari de constructii
1070 1. Imprejmuiri mp 400.00 23
1.3 SPA PIETROIU - Instalatii electrice aferente constructiilor
1075
1080 1. Instalatii electrice interioare Buc 1.00 92
1085 2. Instalatii electrice exterioare Buc 1.00 12
1090 3. Instalatia de punere la pamant si paratrasnet Buc 1.00 35
1095 1.4 SPA PIETROIU - Instalatii sanitare
1100 1. Demontare Metri 26.00 5
1105 2. Instalatii pentru apa potabila si apa calda menajera Metri 26.00 10
1110 3. Instalatii pentru canalizarea menajera Metri 30.00 10
1115 4. Obiecte sanitare Buc 1.00 10
1.5 SPA PIETROIU - Instalatii electrice aferente echipamentelor
1120
1.1 Inst. el. de 220 Vc.c. - Demont. Dulapuri/cutii loc. si tablouri
capsulate de alim., distrib., cabluri energ. 1 kV si cabl. circuite Buc 1.00 12
1125 secund.

1.2 Inst. el. de 220 Vc.c. - Mont. Dulapuri/cutii loc. si tablouri


Buc 1.00 12
capsulate de alim. si distrib., inclusiv redresor si baterie de acumul.
1130
1.3 Inst. el. de 220 Vc.c. - Mont. cabluri energ. 1 kV si cabluri
Buc 1.00 12
1135 circuite secund.
1140 2. Demont. si mont. instal. el. de comanda si automatizare Buc 1.00 69
3.1 Inst. gen. de 0.4 kv - demont. Dulapuri/cutii locale si tablouri
capsulate de aliment., distrib., cabluri energ. 1 kV si cabluri circ. Buc 1.00 46
1145 secund.
3.2 Inst. gen. de 0.4 kV - Mont. dulapuri de aliment. si distrib. de
Buc 1.00 46
1150 0.4 kV
3.3 Inst. gen. de 0.4 kV - Mont. cabluri de energ si cabluri pt.
Buc 1.00 46
1155 circuitele sec.
1160 4.1 Modernizare echipam. el. - Demont. cabluri de 6 kV Buc 1.00 46
1165 4.2 Moderniz. echip. el - Mont. cabluri de 6 kV Buc 1.00 46
1170 4.3 Moderniz. echip. el. - Demont. celule de 6 kV Buc 1.00 35
1175 4.4 Moderniz. echip. el. - Mont. celule de 6 kV Buc 1.00 69
4.5 Moderniz. echip. el. - Demont. trafo de servicii proprii de 6/0.4
Buc 1.00 12
1180 kV

1185 4.6 Moderniz. echip. el. - Mont. trafo de servicii proprii de 6/0.4 kV Buc 1.00 12
1190 4.7 Moderniz. echip. el. - Adaptarea partii de construire Buc 1.00 12
1195 5. Dezmembrarea subansamblelor demontate Buc 1.00 35
1200 1.6 SPA PIETROIU - Pod rulant
1205 1. Instal. el. a podului rulant ce se mont. pe santier Buc 1.00 46
1210 1.7 SPA PIETROIU - Instalatii hidromecanice
1215 1. Demont. cond. si agregate de pompare Tone 2,374.00 299
1220 2. Montare conducte Tone 1,322.73 322
1225 3. Montare agregate de pompare Tone 216.70 322
1230 4. Instalatie de epuisment si echilibrare presiune Tone 5.03 138
Obiect 2 - SPR 10 STEFAN CEL MARE
1040 2. Drum de acces
1045 Drum de acces
1. Reabilit. drum de acces (balast)catre SPR 10 Stefan cel Mare mc 2,000.00 5
1050
1235 2.1 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Arhitectura
1240 1. Statia de pompare mp 749.00 70
1245 2. Cabina de poarta mp 98.90 15
1250 3. Refacere hidroizolatie la anexa electrica mp 30.00 5
1255 2.2 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Lucrari de constructii
1260 1. Imprejmuiri Tone 6.75 23
2.3 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Instalatii electrice aferente
1265 constructiilor
1270 1. Inst.el. interioare Buc 1.00 46
1275 2. Inst. el. ext. Buc 1.00 12
1280 3. Inst. de punere la pamant si paratrasnet Buc 1.00 46
2.4 SPR 10 STEFAN CEL MARE - instalatii electrice aferente
1285 echipamentelor

1.1 Inst. el. de 24 Vc.c - Demont dulapuri/cutii locale si tablouri


Buc 1.00 12
capsulate de alim., distrib., cabl. energ. 1kV si cabl. circuite sec.
1290
1.2 Inst. el. de 24 Vc.c - Mont. dulapuri/cutii de alim. si distr.,
Buc 1.00 23
1295 inclusiv redresor si baterie de acum.
1.3 Inst. el. de 24 Vc.c - Montare cabluri energ. 1 kV si cabluri circ.
Buc 1.00 23
1300 sec.
1305 2. Demont. si mont. instal. el. de comanda si automatizare Buc 1.00 92
3.1 Inst. gen. de 0.4 kV - Demont dulapuri/cutii loc. si tablouri
Buc 1.00 23
capsulate de alim., distrib., cabluri energ. 1 kV si cabl. circuite sec.
1310
3.2 Inst. gen. de 0.4 kV - Mont. dulapuri de aliment. si distrib. de
Buc 1.00 35
1315 0.4 kV
3.3 Inst. gen. de 0.4 kV - Mont. cabluri de energ si cabluri pt.
Buc 1.00 35
1320 circuitele sec.
1325 4.1 Moderniz. echipam. el. - Demont. cabluri de 6 kV Buc 1.00 12
1330 4.2 Moderniz. echipam. el - Mont. cabluri de 6 kV Buc 1.00 23
1335 4.3 Moderniz. echip. el. - Demont. celule de 6 kV Buc 1.00 12
1340 4.4 Moderniz. echip. el. - Mont. celule de 6 kV Buc 1.00 46
1345 4.5 Moderniz. echip. el. - Adaptarea partii de constr. Buc 1.00 23
1350 5. Dezmembrarea subansamblelor demontate Buc 1.00 35
1355 2.5 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Electropalan
1360 1.Instal. el. electroplan Buc 1.00 23
1365 2.6 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Sistem de supraveghere
1370 1. Sistem de supraveghere video Buc 1.00 46
1375 2.7 SPR 10 STEFAN CEL MARE - Instalatii hidromecanice
1380 1. Demont. cond. si agregate de pompare Tone 270.85 184
1385 2. Montare conducte Tone 1,773.21 253
1390 3. Montare agregate de pompare Tone 23.23 138
1395 4. Instalatie de amorsare si epuisment Tone 1.30 46
1625 6.2 Probe si teste
1630 Probe si teste
1635 1. Probe si teste pt. conductele de la SPA Pietroiu Buc 1.00 23
1640 2. Probe si teste pt. cond. de la SPR 10 Stefan cel Mare Buc 1.00 23
CANALE
1000 1.2 Amenajarea terenului
1005 Amenajarea terenului
1010 1. Amenajare teren Canal CA mp 80,920.00 46
1015 2. Amanajare teren Canal CA II mp 126,960.00 70
1020 3. Amenajare teren Canal CD 5 mp 41,180.00 23
1025 4. Amenajare teren Canal CD 6 mp 40,093.00 22
1030 5. Amenajare teren Canal CL mp 48,340.00 27
1035 6. Colectare, sort. si transp. la dep. autoriz. a deseurilor rezultate Tone 90,467.00 188
1400 Obiectul 3.Canal CA
1405 Canal CA
1410 1. Reabilitare canal mp 300,525.00 379
1415 2. Reabilitare stavilar S1 - km 3+260 Tone 0.60 10
1420 3. Reabilitare stavilar S2 - km 12+353 Tone 0.60 10
1425 4. Pod P1 - km 3+276 mp 495.00 20
1430 5. Pod P2 - km 7+091 mp 508.00 23
1435 6. Pod P3 - km 13+375 mp 194.00 15
1440 7. Deversor de preaplin mp 452.00 23
1445 8. Reabilitare golire de fund Buc 1.00 10
1450 Obiectul 4. Canal CAII
1455 Canal CAII
1460 1. Reabilitare canal mp 180,208.00 253
1465 2. Reabilitare stavilar S1 - km 5+653 Tone 0.30 5
1470 3. Reabilitare stavilar S2 - km 10+580. Acces canal dalat Tone 0.10 5
1475 4.1 Pod P1 - km 1+089 - Terasamente mc 2,114.00 15
1480 4.2 Pod P1 - km 1+089 - Infrastructura Metri 333.00 23
1485 4.3 Pod P1 - km 1+089 - Suprastructura Buc 17.00 23
1490 4.4 Pod P1 - km 1+089 - Cale, trotuar, parapet Metri 15.00 10
1495 4.5 Pod P1 - km 1+089 - Constructii mp 750.00 15
1500 5. Pod stavilar S1 mc 8.60 10
1505 6. Pod P2 - km 7+981 mp 50.00 10
1510 7. Pod P3 - km 9+073 mp 280.00 23
1515 Obiectul 5. Canal CD 5
1520 Canal CD 5
1525 1. Reabilitare canal mp 41,527.00 46
1530 2. Reabilitare stavilar S1 km 0+000 Tone 0.18 5
1535 3. Reabilitare stavilar S2 km 2+771 Tone 0.09 5
1540 4.1 Constructii stavilar S3 mc 3.50 5
1545 4.2 Reabilitare stavilar S3 km 6+075 Tone 0.24 5
1550 5. Pod P1 - km 0+000 mp 112.50 10
1555 Obiectul 6. Canal CD 6
1560 Canal CD 6
1565 1. Reabilitare canal mp 85,889.00 69
1570 2. Reabilitare stavilar S1 km 0+013 Tone 0.14 5
1575 3. Reabilitare stavilar S2 km 3+910 Tone 0.21 5
1580 4. Pod P1 - km 3+905 canal CD6 mp 60.00 5
1585 5. Pod P2 - km 5+303 canal CD6 mp 112.50 5
1590 6. Pod P3 - km 7+212 canal CD6 mp 53.00 5
1595 7. Pod P4 - km 7+821 canal CD6 mp 53.00 5
1600 Obiectul 7. Canal CL
1605 Canal CL
1610 1. Reabilitare canal mp 16,914.00 15
1615 2. Terasamente bazin de refulare mc 2,200.00 5
1620 3. Constructii bazin refulare mp 690.00 15

Hidroconstructia
Mecano-electrice

S-ar putea să vă placă și