P. 1
Introducerea Ntiunii de Nr Natural

Introducerea Ntiunii de Nr Natural

|Views: 297|Likes:
Published by Popi Emanuel Marius
referat
referat

More info:

Published by: Popi Emanuel Marius on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

În contextul procupărilor pentru modernizarea învăţământului, pentru racordarea lui la cerinţele epocii contemporane, cele destinate ridicării calităţii

învăţământului matematic ocupă un loc prioritar. Introducerea, încă de la baza învăţământului, a unor concepte de mare generalitate, concepte unificatoare pe tot parcursul învăţării matematicii, nu presupune doar achiziţionarea acestora ca entităţi independente, ci cultivă o nouă posibilitate de a gândi şi de a înţelege matematica prin: cunoaşterea modurilor fundamentale de organizare a entităţilor matematice, sesizarea relaţiilor fundamentale şi a proprietăţilor acestora, cunoaşterea dinamicii relaţiilor şi a clasificărilor matematice. Matematica modernă ia deci în consideraţie ansamblul structural al ştiinţelor matematice, principiile fundamentale, relaţiile dintre entităţile matematice. În noile programe şcolare de matematică specifice şi altor sisteme de învăţământ a fost introduse concepte generale cu caracter unificator ca: structură, mulţime, relaţie ş.a., interpretate în spiritul logicii disciplinei matematice. În lumea întreagă se consideră că , pentru a-i dezvălui copilului încă de la început caracteristicile matematicii moderne şi pentru a-l învăţa să gândească în spiritul ei, conceptele de număr natural, operaţii cu numerele naturale trebuie fundamentate pe conceptul general de mulţime. Cercetări experimentale axate pe domeniul predării-învăţării matematice au ajuns între altele la concluzia că cele trei structuri fundamentale ale ştiinţei matematicii (algebrice, de ordine, topologice), corespund structuri elementare ale inteligenţei şi, în consecinţă didactica învăţământului matematic trebuie să se bazeze tocmai pe organizarea progresivă a acestor structuri operatorii. Pentru a putea pregăti şi desfăşura eficient lecţiile introductive în studiul numerelor naturale, considerăm necesară cunoaşterea de către învăţător a câtorva noţiuni, relaţii, metode şi algoritmi toate formând aşa-numitul model matematic al teoriei numerelor naturale. Necunoaşterea sau aplicarea incorectă a acestora de către învăţător creează la elevi reprezentări greşite asupra mulţimilor numerice, îngreunând procesul de însuşire corectă a noţiunilorşi relaţiilor matematice a limbajului matematic. Există în general, două puncte de vedere sau două perspective asupra formării conceptului de număr natural: primul are ca punct de plecare noţiunea de corespondenţă între mulţimi finite, iar cel de-al doilea noţiunea de succesiune. Pentru a contura conceptul de număr natural vom porni de la noţiunile de mulţime şi de relaţie.

”mai puţine”... contactul cu noţiunea de “număr natural” se produce de timpuriu. dacă A~B şi B~C=>A~C Relaţia de echipotenţă fiind reflexivă. în nici un caz. pe care le vom numi clase de echipotenţă. Este etapa pregătitoare în vederea însuşirii conceptului de “număr natural”. etapa oparaţiilor concrete. Se numeşte număr natural cardinalul unei mulţimi finite. Acest fapt îl scriem astfel: „ A~B” şi citim mulţimea A este echipotentă cu mulţimea B.1.} Mulţimea numerelor naturale este „ materia primă” cu care lucrează şcolarul mic. familiarizarea elevilor cu noţiunea de echivalenţă. Plecând de la aceste activităţi de comparare a mulţimilor. elevii vor deveni conştienţi de modul în care se stabileşte corespondenţa a două mulţimi (element cu element). 2. dacă A~B=>B~A. După cum se observă.Fie A şi B două mulţimi. Este simetrică adică. La şcolarul mic. 3. iar activitatea matematică reproduce spaţiul fizic în care aceştia se dezvoltă. ea nu poate fi introdusă astfel la copiii mici. defininţia noţiunii de număr cardinal este foarte abstractă şi este clar că.. Conceptul de “număr natural” este fundamental în matematică şi are o importanţă practică. Mulţimea numerelor naturale este mulţimea pe care o notăm cu N şi este formată din următoarele elemente: N={0. Se numesc cardinale. Se impune ca învăţătorul să înţeleagă foarte bine semnificaţia noţiunii de aspect cardinal care stă la baza noţiunii de număr natural. Ei învaţă îndeosebi prin intuiţie şi manipulare directă de obiecte concrete. adică A ~ A. Vom spune că cele două mulţimi sunt echipotente dacă există o bijecţie f a mulţimii A pe mulţimea B. Relaţia de echipotenţă are următoarele proprietăţi: 1. prin contactul direct cu mulţimi finite ale căror elemente sunt obiecte concrete.2. Înseamnă că mulţimile sunt împărţite de relaţia de echipotenţă „~” în clase disjuncte. simetrică şi tranzitivă este relaţie de echivalenţă. Introducerea conceptului de “număr natural” impune ca etapă premergătoare. Problema care se pune este cum trebuie introdus acest concept la micii şcolari.3. Este tranzitivă adică. La vârsta de 7 ani. clasele de echipotenţă determinate de relaţia „~”.”tot atâtea” elemente. Relaţia de echipotenţă este reflexivă. .4. copiii sunt capabili să stabilească corespondenţa între elementele a două mulţimi şi să exprime această activitate prin cuvintele: “mai multe”.

4. reprezintă o etapă superioară a procesului. Toate mulţimile care pot fi ordonate complet în acest fel au o proprietate comună.La conceptul de “număr” elevul ajunge aşadar progresiv. Două numere distincte au succesorii distincţi. săgeţi. de constituire de mulţimi după criterii date. formarea noşiunii de număr natural s-a făcut aproape exclusiv pe baza conceptului de succesiune. perioadă în care este iniţiat în activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a depista ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi cu tot atâtea elemente. Înregistrarea în scris a numărului. 2. de transpunere prin simboluri a elementelor unei mulţimi. a semnului grafic al numărului. Astăzi acest lucru se face prin numărarea şi compararea numerelor obţinute ca rezultate ale numărării.) pentru a vedea care mulţime conţine mai multe obiecte . . introducerea simbolului. ca o clasă de echivalenţă a unei mulţimi cu o mulţime dată. Astfel se formează noţiunea de număr cardinal. 3. În învăţământul clasic. 5.Odată cu orice număr n. de numărare a elementelor unei mulţimi. bărbaţi etc. anume aceea că au acelaşi număr de elemente. 0 este un număr natural. Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al conceptului de număr. . femei. Copilul dobândeşte o noţiune cu un grad mai mare de generalizare şi devine capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. pe bază de succesiune.Îl conţin pe 0. câini. Giuseppe Peano ( 1858-1932) a arătat în anul 1891 că toate proprietăţile numerelor naturale rezultă din următoarele cinci axiome care îi poartă numele. Mulţimea numerelor naturale este cea mai „mică” mulţime cu proprietăţile: . Pentru a cerceta proprietăţile numerelor naturale ar fi foarte incomod să se facă mereu apel la clase de mulţimi. Axiomele lui Peano sunt: 1. 0 nu este succesorul nici unui număr. conţine şi orice succesor n‘. Orice număr natural n are un singur succesor n‘. adică la definiţia numerelor naturale. Încă din cele mai vechi timpuri omul a trebuit să compare diferite mulţimi de obiecte ( de exemplu pietre. după o perioadă pregătitoare.

Însuşirea conştientă a noţiunii de număr se fundamentează pe : a) Înţelegere de către copil a numărului ca proprietate a mulţimilor cu acelaşi număr de elemente. Acesta este primul contactal copiilor cu matematica.d. c) Înţelegerea semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor naturale şi a denumirilor corespunzătoare (mai mare.m.după anumite criterii. care de multe ori se învaţă mecanic. de exemplu rezultatele la învăţătură exprimate prin mediile obţinute. de numărare a elementelor. pentru scrierea lor. ci . de aceea.). este perioada când aceştia încep să folosească cuvintele pentru denumirea numerelor şi a cifrelor. Elevii trebuie să înţeleagă că relaţia de ordine pe mulţimea numerelor naturale nu este dată de denumirea lor. Înregistrarea înscris a numărulu. sau ca medie generală etc. de transpunere prin simbolri a unei mulţimi. La conceptul de număr natural elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. După un anumit criteriu. de submulţimi date.a. Primele zece numere constiuie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului şi. b) Înţelegerea locului fiecărui număr în şirul numerelor de la 0 la 10. trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.Necesitatea de a stabili o ordine în interiorul unei mulţimi a condus la aspectul ordinal al numărului natural. Numărul de ordine ataşat într-o asemenea succesiune se numeşte număr ordinal. În această perioadă este iniţiat ăn activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a desprinde ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi care au acelaşi număr de elemente. cine este la doilea. (sau la o disciplină. se poate alcătui o ierarhie a elevilor într-o clasă stabilind cine este primul la învăţătură. Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al noţiunii de număr. al treilea. reprezintă o etapă superioară a procesului de abstractizare. ca o clasă de echivalenţă a mulţimilor finite echipotente cu o mulţime dată. ş. de constituire. e) Citirea cifrelor de tipar şi scrierea cifrelor de mână. Copilul dobândeşte astfel o noţiune care are un grad mai mare de generalizare şi devine astfel capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomele lumii înconjurătoare. introducerea simbolului sau a semnului grafic al numărulu. d) Cunoaşterea cifrelor corespunzătoare numărului. mai mic).

Scrierea numerelor ridică.m. Consider că iniţiativa. de cele mai multe ori. Cifra reprezintă semnul numărului.a.de relaţiile „mai mic” sau „mai mare” care se stabilesc între numere şi care corespund relaţiilor : „mai puţin” sau „mai mult” între mulţimile ce reprezintă numerele date. de reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte contribuie la pregătirea copilului pentru a face faţă provocărilor în lumea din ce în ce mai complexă. exprimarea sa verbală şi semnul grafic. unele chiar mai mari decâ greutăţile pe care el le întâmpină când învaţă să scrie primele semne ale alfabetului. Aspectele surprinse în rândurile de mai sus nu constituie o reţetă rigidă în formarea conceptului de “număr natural”. Primele zece numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului. Ş. Dificultăţile sporesc fiindcă el trebuie să realizeze o legătură strânsă şi reversibilă între trei elemente: conceptul numeric. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu un singur element este număr natural 1. aşa cum litera reprezintă semnul sunetului. . individuală sau colectivă. dificultăşi de ordin psihologic pentru copil.d. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu două elemente este număr natural 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->