P. 1
Introducerea Ntiunii de Nr Natural

Introducerea Ntiunii de Nr Natural

|Views: 297|Likes:
Published by Popi Emanuel Marius
referat
referat

More info:

Published by: Popi Emanuel Marius on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

În contextul procupărilor pentru modernizarea învăţământului, pentru racordarea lui la cerinţele epocii contemporane, cele destinate ridicării calităţii

învăţământului matematic ocupă un loc prioritar. Introducerea, încă de la baza învăţământului, a unor concepte de mare generalitate, concepte unificatoare pe tot parcursul învăţării matematicii, nu presupune doar achiziţionarea acestora ca entităţi independente, ci cultivă o nouă posibilitate de a gândi şi de a înţelege matematica prin: cunoaşterea modurilor fundamentale de organizare a entităţilor matematice, sesizarea relaţiilor fundamentale şi a proprietăţilor acestora, cunoaşterea dinamicii relaţiilor şi a clasificărilor matematice. Matematica modernă ia deci în consideraţie ansamblul structural al ştiinţelor matematice, principiile fundamentale, relaţiile dintre entităţile matematice. În noile programe şcolare de matematică specifice şi altor sisteme de învăţământ a fost introduse concepte generale cu caracter unificator ca: structură, mulţime, relaţie ş.a., interpretate în spiritul logicii disciplinei matematice. În lumea întreagă se consideră că , pentru a-i dezvălui copilului încă de la început caracteristicile matematicii moderne şi pentru a-l învăţa să gândească în spiritul ei, conceptele de număr natural, operaţii cu numerele naturale trebuie fundamentate pe conceptul general de mulţime. Cercetări experimentale axate pe domeniul predării-învăţării matematice au ajuns între altele la concluzia că cele trei structuri fundamentale ale ştiinţei matematicii (algebrice, de ordine, topologice), corespund structuri elementare ale inteligenţei şi, în consecinţă didactica învăţământului matematic trebuie să se bazeze tocmai pe organizarea progresivă a acestor structuri operatorii. Pentru a putea pregăti şi desfăşura eficient lecţiile introductive în studiul numerelor naturale, considerăm necesară cunoaşterea de către învăţător a câtorva noţiuni, relaţii, metode şi algoritmi toate formând aşa-numitul model matematic al teoriei numerelor naturale. Necunoaşterea sau aplicarea incorectă a acestora de către învăţător creează la elevi reprezentări greşite asupra mulţimilor numerice, îngreunând procesul de însuşire corectă a noţiunilorşi relaţiilor matematice a limbajului matematic. Există în general, două puncte de vedere sau două perspective asupra formării conceptului de număr natural: primul are ca punct de plecare noţiunea de corespondenţă între mulţimi finite, iar cel de-al doilea noţiunea de succesiune. Pentru a contura conceptul de număr natural vom porni de la noţiunile de mulţime şi de relaţie.

”mai puţine”. La şcolarul mic.4. După cum se observă.Fie A şi B două mulţimi. 3. Relaţia de echipotenţă are următoarele proprietăţi: 1. Este etapa pregătitoare în vederea însuşirii conceptului de “număr natural”. Ei învaţă îndeosebi prin intuiţie şi manipulare directă de obiecte concrete. Este simetrică adică.”tot atâtea” elemente. iar activitatea matematică reproduce spaţiul fizic în care aceştia se dezvoltă. copiii sunt capabili să stabilească corespondenţa între elementele a două mulţimi şi să exprime această activitate prin cuvintele: “mai multe”. Se impune ca învăţătorul să înţeleagă foarte bine semnificaţia noţiunii de aspect cardinal care stă la baza noţiunii de număr natural. Problema care se pune este cum trebuie introdus acest concept la micii şcolari. defininţia noţiunii de număr cardinal este foarte abstractă şi este clar că. în nici un caz. contactul cu noţiunea de “număr natural” se produce de timpuriu. Se numesc cardinale. Se numeşte număr natural cardinalul unei mulţimi finite. 2. pe care le vom numi clase de echipotenţă. clasele de echipotenţă determinate de relaţia „~”. familiarizarea elevilor cu noţiunea de echivalenţă. Plecând de la aceste activităţi de comparare a mulţimilor. dacă A~B şi B~C=>A~C Relaţia de echipotenţă fiind reflexivă. Mulţimea numerelor naturale este mulţimea pe care o notăm cu N şi este formată din următoarele elemente: N={0. Relaţia de echipotenţă este reflexivă. La vârsta de 7 ani.3. simetrică şi tranzitivă este relaţie de echivalenţă. Acest fapt îl scriem astfel: „ A~B” şi citim mulţimea A este echipotentă cu mulţimea B.} Mulţimea numerelor naturale este „ materia primă” cu care lucrează şcolarul mic.2. prin contactul direct cu mulţimi finite ale căror elemente sunt obiecte concrete. adică A ~ A. Introducerea conceptului de “număr natural” impune ca etapă premergătoare. Înseamnă că mulţimile sunt împărţite de relaţia de echipotenţă „~” în clase disjuncte.. ea nu poate fi introdusă astfel la copiii mici. Este tranzitivă adică. elevii vor deveni conştienţi de modul în care se stabileşte corespondenţa a două mulţimi (element cu element).. Vom spune că cele două mulţimi sunt echipotente dacă există o bijecţie f a mulţimii A pe mulţimea B. dacă A~B=>B~A.1. etapa oparaţiilor concrete. Conceptul de “număr natural” este fundamental în matematică şi are o importanţă practică. ..

introducerea simbolului. Orice număr natural n are un singur succesor n‘. 0 este un număr natural. Încă din cele mai vechi timpuri omul a trebuit să compare diferite mulţimi de obiecte ( de exemplu pietre. Două numere distincte au succesorii distincţi. ca o clasă de echivalenţă a unei mulţimi cu o mulţime dată.Odată cu orice număr n. adică la definiţia numerelor naturale. În învăţământul clasic. femei. Astfel se formează noţiunea de număr cardinal. săgeţi. Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al conceptului de număr. Giuseppe Peano ( 1858-1932) a arătat în anul 1891 că toate proprietăţile numerelor naturale rezultă din următoarele cinci axiome care îi poartă numele.La conceptul de “număr” elevul ajunge aşadar progresiv. bărbaţi etc. 3.) pentru a vedea care mulţime conţine mai multe obiecte . . câini. a semnului grafic al numărului. 4. de transpunere prin simboluri a elementelor unei mulţimi. de numărare a elementelor unei mulţimi. după o perioadă pregătitoare. perioadă în care este iniţiat în activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a depista ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi cu tot atâtea elemente. Pentru a cerceta proprietăţile numerelor naturale ar fi foarte incomod să se facă mereu apel la clase de mulţimi. 2. Mulţimea numerelor naturale este cea mai „mică” mulţime cu proprietăţile: . formarea noşiunii de număr natural s-a făcut aproape exclusiv pe baza conceptului de succesiune. Înregistrarea în scris a numărului. conţine şi orice succesor n‘. Copilul dobândeşte o noţiune cu un grad mai mare de generalizare şi devine capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. Toate mulţimile care pot fi ordonate complet în acest fel au o proprietate comună. 5. 0 nu este succesorul nici unui număr. de constituire de mulţimi după criterii date. anume aceea că au acelaşi număr de elemente. .Îl conţin pe 0. pe bază de succesiune. Axiomele lui Peano sunt: 1. reprezintă o etapă superioară a procesului. Astăzi acest lucru se face prin numărarea şi compararea numerelor obţinute ca rezultate ale numărării.

m. de exemplu rezultatele la învăţătură exprimate prin mediile obţinute. cine este la doilea. trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. După un anumit criteriu. b) Înţelegerea locului fiecărui număr în şirul numerelor de la 0 la 10. Copilul dobândeşte astfel o noţiune care are un grad mai mare de generalizare şi devine astfel capabil să cunoască mai profund relaţiile dintre obiectele şi fenomele lumii înconjurătoare.d. sau ca medie generală etc. introducerea simbolului sau a semnului grafic al numărulu. de aceea. ca o clasă de echivalenţă a mulţimilor finite echipotente cu o mulţime dată. Înregistrarea înscris a numărulu. este perioada când aceştia încep să folosească cuvintele pentru denumirea numerelor şi a cifrelor. ci . Activităţile de stabilire a corespondenţei element cu element a mulţimilor urmăresc să dezvolte la copil înţelegerea conţinutului esenţial al noţiunii de număr. (sau la o disciplină.după anumite criterii. mai mic). ş.Necesitatea de a stabili o ordine în interiorul unei mulţimi a condus la aspectul ordinal al numărului natural. În această perioadă este iniţiat ăn activităţi de compunere şi punere în corespondenţă a mulţimilor pentru a desprinde ideea de mulţimi echivalente sau mulţimi care au acelaşi număr de elemente. Acesta este primul contactal copiilor cu matematica. Primele zece numere constiuie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului şi. Numărul de ordine ataşat într-o asemenea succesiune se numeşte număr ordinal. de transpunere prin simbolri a unei mulţimi. de submulţimi date. de constituire. pentru scrierea lor. Însuşirea conştientă a noţiunii de număr se fundamentează pe : a) Înţelegere de către copil a numărului ca proprietate a mulţimilor cu acelaşi număr de elemente.a. e) Citirea cifrelor de tipar şi scrierea cifrelor de mână. d) Cunoaşterea cifrelor corespunzătoare numărului.). se poate alcătui o ierarhie a elevilor într-o clasă stabilind cine este primul la învăţătură. c) Înţelegerea semnificaţiei reale a relaţiei de ordine pe mulţimea numerelor naturale şi a denumirilor corespunzătoare (mai mare. Elevii trebuie să înţeleagă că relaţia de ordine pe mulţimea numerelor naturale nu este dată de denumirea lor. al treilea. care de multe ori se învaţă mecanic. reprezintă o etapă superioară a procesului de abstractizare. de numărare a elementelor. La conceptul de număr natural elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare.

Dificultăţile sporesc fiindcă el trebuie să realizeze o legătură strânsă şi reversibilă între trei elemente: conceptul numeric. individuală sau colectivă. . Consider că iniţiativa. Scrierea numerelor ridică. Cifra reprezintă semnul numărului.de relaţiile „mai mic” sau „mai mare” care se stabilesc între numere şi care corespund relaţiilor : „mai puţin” sau „mai mult” între mulţimile ce reprezintă numerele date.m. Primele zece numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă ulterior întregul edificiu al gândirii matematice a copilului. de cele mai multe ori. unele chiar mai mari decâ greutăţile pe care el le întâmpină când învaţă să scrie primele semne ale alfabetului. Ş. exprimarea sa verbală şi semnul grafic. de reconsiderare în spirit creator a oricăror aspecte contribuie la pregătirea copilului pentru a face faţă provocărilor în lumea din ce în ce mai complexă. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu două elemente este număr natural 2. Aspectele surprinse în rândurile de mai sus nu constituie o reţetă rigidă în formarea conceptului de “număr natural”. dificultăşi de ordin psihologic pentru copil. aşa cum litera reprezintă semnul sunetului.a. Clasa tuturor mulţimilor echivalente cu mulţimea cu un singur element este număr natural 1.d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->