Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

2
,

Cerere de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea adugat, potrivit art.153 alin.(91) lit.b)d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare

099
Nr de operator de date cu caracter personal 759

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 1. DENUMIRE /NUME, PRENUME 2. DOMICILIUL FISCAL Jude Strada Et. Telefon Ap. Cod potal Fax Localitate Nr. ara E-mail Data Bloc Sector Sc.

3. COD DE IDENTIFICARE FISCAL B. REPREZENTARE PRIN MPUTERNICIT

Nr. act mputernicire


Date de identificare a mputernicitului DENUMIRE / NUME, PRENUME DOMICILIU FISCAL Jude Strada Et. Fax COD DE IDENTIFICARE FISCAL Ap. Cod potal Localitate

Data

Sector Nr. Telefon E-mail Bloc Sc.

C. PRIN PREZENTA, SOLICIT NREGISTRAREA N SCOPURI DE TAXA PE VALOAREA ADUGAT: 1. nregistrare n scopuri de TVA conform art.153 alin.(91) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare 2. nregistrare n scopuri de TVA conform art.153 alin.(91) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. nregistrare n scopuri de TVA conform art.153 alin.(91) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Prin prezenta, declar pe propria rspundere c voi desfura activiti economice cel mai trziu n cursul lunii urmtoare celei n care solicit nregistrarea n scopuri de TVA 4. Cifra de afaceri estimat a se realiza pn la sfritul anului 5. Perioada fiscal: 5.1. Lunar 5.2. Trimestrial lei

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete Numele persoanei care face declaraia Funcia Semntura Data Se completeaz de personalul organului fiscal Denumire organ fiscal Numr nregistrare Numele i prenumele persoanei care a verificat Numr legitimaie Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/9.1 Dat nregistrare tampila

INSTRUCIUNI decompletareaformularului(099)Cereredenregistrarenscopuri detaxpevaloareaadugat,potrivitart.153alin.(91)lit.b)d)dinLegeanr.571/2003 privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare Formularul(099)Cereredenregistrarenscopuridetaxpevaloareaadugat,potrivitart.153 1 alin.(9 )lit.b)d)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioarese completeazisedepunedectrepersoaneleimpozabilecroralisaanulatnregistrareanscopuride TVAnconformitatecudispoziiileart.153alin.(9)lit.c)e)icaresolicitnregistrareanscopurideTVA potrivitprevederilorart.153alin.(91)lit.b)d)dinCodulfiscal. Cererea se depune de ctre reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicit nregistrareanscopurideTVAsaualtpersoanmputernicit,potrivitlegii,laregistraturaorganului fiscalcompetentoriprinpotcuconfirmaredeprimire. Formularulsecompleteazndouexemplare,nscriindusecumajuscule,citeicorect,toatedatele prevzute.Unexemplarsepstreazdecontribuabil,iarcellaltexemplarsedepunelaorganulfiscal competent. A.DATEDEIDENTIFICAREAPERSOANEIIMPOZABILE: Rndul1.Denumire/Nume,prenume Se completeaz cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicit nregistrareanscopurideTVA. Rndul2.Domiciliulfiscal Secompleteazcudomiciulfiscalalpersoaneiimpozabilestabilitpotrivitlegii. B.REPREZENTAREPRINMPUTERNICIT: Se marcheaz cu "X" n situaia n care cererea este completat de ctre mputernicitul desemnat potrivit Codului de procedur fiscal i se nscriu numrul i data cu care mputernicitul a nregistrat actuldemputernicire,nformautenticincondiiileprevzutedelege,laorganulfiscal. Datedeidentificareamputernicituluisecompleteazcudateleprivindnumeleiprenumele saudenumireamputernicitului,adresaacestuiaicoduldeidentificarefiscal. C.PRINPREZENTA,SOLICITNREGISTRAREANSCOPURIDETAXPEVALOAREAADUGAT Rndul1semarcheazcu"X"dectrepersoaneleimpozabilecroralisaanulatnregistrareanscopuri deTVA,ntructasociaii/administratoriipersoaneiimpozabilesaupersoanaimpozabilnsiauavut nscrisencazierulfiscalinfraciunii/saufapteprevzutelaart.2alin.(2)lit.a)dinOrdonanaGuvernului nr.75/2001 privind organizarea i funcionarea cazierului fiscal, republicat, cu modificrile i completrileulterioare,icaresolicitnregistrareanscopurideTVA,datoritncetriisituaieicarea conduslaanulareanregistrriinscopurideTVA. Rndul2semarcheazcu"X"dectrepersoaneleimpozabilecroralisaanulatnregistrareanscopuri deTVA,ntructnuaudepusniciundecontdeTVAicaresolicitnregistrareanscopurideTVA. Rndul3semarcheazcu"X"dectrepersoaneleimpozabilecroralisaanulatnregistrareanscopuri de TVA, ntruct nu au evideniat, n deconturile de TVA depuse, nicio operaiune realizat i care solicitnregistrareanscopurideTVA. Rndul4.Senscriecifradeafaceripecareestimeazsorealizezenperioadarmaspnla sfritulanuluicalendaristic.Cifradeafacerisecalculeazpotrivitdispoziiilorart.1561dinCodulfiscal. Rndul4.Perioadafiscal Se marcheaz cu "X" perioada fiscal care urmeaz a fi utilizat pentru taxa pe valoarea adugat, n condiiileprevzutedeart.1561dinCodulfiscal.