Sunteți pe pagina 1din 2

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI – DUNLOP 2009

CERERE
LICENŢĂ ECHIPĂ

ACS/CS....................................................................................cu sediul în...........................................................


judeţul..............................Str................................................................. nr........Bl........Sc.......Et.......Ap....... afiliată la
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV din anul 200....reprezentată legal de către dl/dna
................................................în calitate de.......................................vă solicităm eliberarea LICENTEI DE ECHIPA
pentru................................................................................................................... care va avea următoarea componenţă:
( denumirea echipei)

Echipaj Pilot Copilot Legitimat la


Prenumele Numele Prenumele Numele Clubul Sportiv
1
I 2
3
4

Pentru orice modificare a componenţei echipei în timpul sezonului competiţional 2009, vom solicita o nouă licenţă de
echipă cu cel puţin 48 de ore înaintea datei de închidere a înscrierii la etapa din CNVC-DUNLOP 2009 în care aceasta va
participa în noua structură.
Declarăm că atât clubul nostru, piloţii nominalizaţi, cât şi personalul auxiliar al acestuia vor respecta Statutul,
Regulamentele de Organizare a competiţiilor, instrucţiunile şi hotărârile Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, precum şi
pe cele referitoare la securitatea sportivilor, arbitrilor, spectatorilor.

.................................................
(Semnătura)

.................................................
(Numele şi Prenumele)

...................................................
(Funcţia)
L.S.

In anul 2009, Domnul(Doamna)...........................................................................................cu


date de identificare CNP...................................act identitate........seria.......nr.........................emis
de................domiciliat(a) in .................tel mobil..........................e-mail......................................
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV
Certificat de Identitate Sportivă CJ/C/00002/2005, Certificat de Inregistrare Fiscală 17852686;
Cod IBAN RO65 RNCB 0084 0010 4351 0001 BCR Sucursala Mihai Bravu.
Bucureşti, Sector 1, 010155, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr 1-3, intrarea 2, etaj 4, cam. 307, tel 021 319 52 11, fax 021 319 52 10,
Web: www.fras.ro ; E-mail: office@fras.ro
CAMPIONATUL NAŢIONAL DE RALIURI – DUNLOP 2009
este persoana delegata sa reprezinte echipa in relatia cu Federatia Romana de Automobilism Sportiv.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV


Certificat de Identitate Sportivă CJ/C/00002/2005, Certificat de Inregistrare Fiscală 17852686;
Cod IBAN RO65 RNCB 0084 0010 4351 0001 BCR Sucursala Mihai Bravu.
Bucureşti, Sector 1, 010155, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr 1-3, intrarea 2, etaj 4, cam. 307, tel 021 319 52 11, fax 021 319 52 10,
Web: www.fras.ro ; E-mail: office@fras.ro