Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 2

SOLICITARE DE ACORDARE A SCRISORII DE GARANIE

1. Comuna/ora/ADI/ODP/GAL/OUAI..........................................., avnd urmtoarele date de identificare: ............................................,CUI ..................., ..............., cod CAEN ............, sediul n localitatea ................... str. ......................... nr. ......, judeul ........................,telefon ........................., fax ........................... 2. Reprezentanii legali:

Nr. Numele crt i . prenumele

Actul de numire sau Funci de a mputernicire

BI/CI, seria i nr.

Codul numeric personal

v rugm s aprobai acordarea unei garanii n valoare de ........................... lei, destinat acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) i (4) din Contractul de finanare nerambursabil/Actul adiional nr. .................................... din data de ..............................., ncheiat cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP), destinat realizrii urmtoarei investiii, sau dup caz funcionarii GAL. : .......................................................................................................................... .......................... 3. Data-limit de executare a proiectului conform contractului este ...................................... . 4. Valoarea scrisorii de garanie este de ............................. lei, reprezentnd 110% din valoarea avansului n sum de .................................... lei. 5. Numrul de luni de valabilitate a scrisorii de garanie (inclusiv luna acordrii i a expirrii valabilitii) este de .......... luni. 6. Data-limit a valabilitii scrisorii de garanie este ........................ .

7. Comisionul de garantare n sum de ....................... lei s-a pltit integral conform OP anexat (n copie). 8. Beneficiarul scrisorii de garanie: Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, cod fiscal: 13533790, localitatea: Bucureti, str. tirbei Vod nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79. 9. Investiia se ncadreaz n msura acreditat prin PNDR. Valoarea total a obiectivului de investiie este .........................................................................................(n cifre i litere) lei. Valoarea eligibil a proiectului conform contractului de finanare nerambursabil este de: .......................................... ............................................(n cifre i litere) lei. 10. Impozitele i taxele locale sunt ncasate prin (se completeaz numai in cazul beneficiarilor publici): - uniti proprii; - alte uniti. 11. Beneficiarul declar c are deschise la bncile comerciale conturi bancare. Situaia conturilor deschise la instituiile de credit este urmtoarea:

Instituia de credit

Nr. contului

12. Beneficiarul declar i garanteaz fondului de garantare c la data prezentei solicitri: a) a adoptat n condiiile prevzute de lege hotrrea prin care a decis ncheierea acordului de garantare n favoarea fondului de garantare privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri i cheltuieli, in cazul beneficiarilor publici; b) proiectul ce beneficiaz de fonduri externe nerambursabile pentru care s-a semnat contractul de finanare cu APDRP a fost cuprins n bugetul de venituri i cheltuieli al beneficiarului public i n anexele la acesta, potrivit prevederilor legale, precum si documentele de nfiinare si funcionare conform legii, in cazul GAL/OUAI;

c) n orice moment va menine creanele fondului de garantare cu rang de crean bugetar; d) nu au fost iniiate i nu sunt n curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, n care ncaseaz veniturile proprii, i/sau asupra conturilor sale deschise la instituiile de credit) mpotriva sa, care pot afecta capacitatea de a-i ndeplini obligaiile asumate prin contractul de finanare nerambursabil ncheiat cu APDRP; e) viza de control financiar preventiv, in cazul beneficiarilor publici, aplicat pe prezenta solicitare de ctre conductorul compartimentului desemnat potrivit legii i regulamentelor interne s exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atest fr rezerve c toate condiiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitrii i a acordului de garantare, au fost ndeplinite. 13. La prezenta solicitare se anexeaz urmtoarele documente nsoite de un opis: 13.1. hotrrea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiie a proiectului, dup caz (n copie); 13.2. hotrrea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garanie din partea fondului de garantare (n copie); 13.3. contractul de finanare nerambursabil ncheiat cu APDRP, inclusiv bugetul indicativ i declaraia de ealonare a depunerii cererilor de plat (n copie); 13.4. avizul favorabil al APDRP asupra procedurii de achiziie prioritar majoritar, in cazul investiiilor (n copie); 13.5. proiecia bugetului local, n cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanie, care s includ restituirea avansului solicitat i plata comisionului aferent scrisorii de garanie, detalierea veniturilor i cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garanie, conform clasificaiei economice; 13.6. certificat de nregistrare fiscal emis de DGFP, dup caz; 13.7. certificat de atestare fiscal privind situaia achitrii obligaiilor ctre bugetul consolidat al statului sau a plii obligaiilor sociale, dup caz; 13.8. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanilor legali; 13.9. copie de pe hotrrea instanei judectoreti de numire a reprezentanilor legali sau copie de pe numirea conductorului GAL/directorului OUAI, dup caz; 13.10. hotrrea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli (n copie);

13.11. contul n care s-a solicitat APDRP virarea avansului este deschis la trezorerie cu nr. ......................................; 13.12. acordul de garantare, n dou exemplare originale semnate de reprezentanii legali ai beneficiarului, n calitate de cedent; 13.13. n cazul GAL/OUAI, biletul la ordin stipulat fr protest cu scadena la vedere, de valoare egal cu suma garantat, emis n nume propriu de reprezentantul legal al asociaiei/ directorul organizaiei sau federaiei, n favoarea fondurilor de garantare, de valoare egal cu valoarea scrisorii de garanie. 13.14 Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantii legali ai GAL/OUAI, conform anexei 7;

Prin prezenta solicitare de acordare a scrisorii de garanie, subsemnatul/a ............................., n calitate de reprezentant legal al comunei/oras/ GALOUAI ............................................., numit n baza .............................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals n nscrisuri oficiale i n declaraii, c m oblig s respect prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor msuri pentru stimularea absorbiei fondurilor alocate prin Programul Naional de Dezvoltare Rural pentru renovarea i dezvoltarea spaiului rural prin creterea calitii vieii i diversificrii economiei n zonele rurale, aprobat prin Legea nr. 373/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, ca urmare a emiterii de ctre Fondul de Garantare ................................ a scrisorii de garanie pentru restituirea avansului.

Comuna/ora/ADI/GAL/OUAI..

Data semnrii Data semnrii...............

Primar/Reprezentant legal/Director Responsabil economic