Sunteți pe pagina 1din 3

Programare liniara

October 1, 2008

1 Probleme propuse
Problema 1 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a: 8 x1 + x2 + 2x3 + 2x4 = 8 > > < x1 + 3x2 x3 + x4 = 10 x 0 ; j = 1 ; 4 > j > : f = x + 4x + 6x + 3x ! maxim a 1 2 3 4 Solu tie 2 xt optim = (28; 0; 18; 0); fmax = 136: Problema 3 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a: 8 2x1 + x2 + 3x3 + x4 = 12 > > < x1 + x2 + x3 + 2x4 = 7 xj 0; j = 1; 4 > > : f = 2x + 8x + 5x + x ! maxim a 1 2 3 4
5 26 Solu tie 4 xt optim = ( 3 ; 3 ; 0; 0); fmax = 218 : 3

Problema 5 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a: 8 x1 + 2x2 + x3 + x4 = 5 > > > > + x3 + 2x4 = 7 < 3x1 x1 + x2 + x3 + 2x4 = 4 > > xj 0; j = 1; 4 > > : f = 4x + x + 3x + 6x ! maxim a 1 2 3 4
3 15 1 Solu tie 6 xt optim = ( 4 ; 0; 4 ; 2 ); fmax = 69 : 4

Problema 7 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a: 8 x1 + 3x2 x3 x4 = 6 > > < 2x1 + x2 + x3 x5 = 8 x 0 ; j = 1 ; 5 > j > : f = 2x + x + 3x ! maxim a 1 2 3 Solu tie 8 fmax = 1: Problema 9 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a: 8 3x1 + x2 + 2x3 = 10 > > > > + x3 + x4 = 4 < 3x1 5x1 + 2x3 + x5 = 8 > > xj 0; j = 1; 5 > > : f = x + 2x ! maxim a 1 3 Solu tie 10 xt optim = (0; 2; 4; 0; 0); fmax = 8: Problema 11 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a canonic a : 8 x1 + 2x2 + x4 + x5 = 12 > > > > 2x3 x4 = 13 < 4x1 + 2x2 x1 + x2 + x3 + x4 = 7 > > xj 0; j = 1; 5 > > : f = x + 2x + x ! maxim a 1 3 4
5 15 3 45 5 1 9 t Solu tie 12 xt optim1 = ( 2 ; 0; 2 ; 0; 2 ); xoptim2 = ( 4 ; 8 ; 8 ; 0; 0); fmax = 2 : Solu tia general a este: 9 1 3 2 45 2 5 1 5 2 15 1 xt + ; ; + ; ; 1 + 2 = 1; 1 ; 2 0: optim = 2 4 8 2 8 2

Problema 13 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a dat a n forma general a: 8 x1 + x2 + 2x3 + x4 3 > > > > 5 < 3x1 + 2x2 + x3 + 4x4 x2 + 2x4 1 > > xj 0; j = 1; 4 > > : f = 2x + 3x + 4x + 3x ! maxim a 1 2 3 4 2

Solu tie 14 xt optim = (0; 1; 1; 0; 0; 2; 0); fmax = 7: Problema 15 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniara a n forma general a: dat 8 x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 7 > > < 2x1 + x2 + x3 + 2x4 3 x 0 ; j = 1 ; 4 > j > : f = 6x + 3x + 2x + 4x ! maxim a 1 2 3 4
11 3 Solu tie 16 xt optim = ( 2 ; 0; 0; 0; 2 ); fmax = 9:

Problema 17 S a se rezolve urm atoarea problem a de programare liniar a dat a n forma general a: 8 > 3x1 + x2 x3 + 2x4 = 5 > > > 2 x x + x + 5x4 3 > 1 2 3 > < x1 + 2x2 + 2x3 + x4 10 2 x + x + x + 2 x 8 > 1 2 3 4 > > > xj 0; j = 1; 4 > > : f = 2x + 4x + 5x + x ! maxim a 1 2 3 4 Solu tie 18 xt optim = (2; 3=2; 5=2; 0; 0; 0; 0); fmax = 45=2: