Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA

Jan. 16

Functii continue
f: X0 D Spunem ca f este continua in X0 , x< X0 = , x> X0 = f(x) Spunem ca o functie f este continua pe un domeniu D, daca f este continue in orice punct al domeniului. Daca functia f nu este continua in punctul X0, atunci f este discontinua in acel punct. Spunem ca f are un punct de discontinuitate de speta 1 daca limita la stanga si la dreapta exista, sunt finite dar sunt diferite. In cazul in care, una din limite nu exista, sau este infinita, spunem ca X0 este punct de discontinuitate de speta 2.

Criterul lui Heine


f: X0 D f continua in X0 Xn X0 f(Xn) (Xn)n, Xn D f(X0

Asimptote
f: Asimptote orizontale f(x) = l y=l este asimptota orizontala spre + f(x) = a y=a este asimptota orizontala spre Asimptote verticale x> X0 f(x)= , x= X0 este asimptota verticala la dreapta spre x< X0 f(x)= , x= X0 este asimptota verticala la stanga spre Asimptotele verticale se calculeaza in punctele unde avem probleme cu domeniul. Asimptote oblice =m * * [f(x)-mx)] = m

y=mx+n asimptota oblica spre +

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

Obs! Daca o functie are asimptota orizontala spre + , atunci ea nu poate avea asimptota oblica spre - .

Proprietatile functiilor continue


Toate functiile elementare sunt functii continue. Functii elementare: Functia de gradul I Functia de gradul II Functia putere Functia radical Functia exponentiala Functia logaritmica Functiile trigonometrice( sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg, arcctg) Suma a 2 functii continue este o functie continua. Diferenta a doua functii este o functie continue. Produsul a doua functii este o functie continue. Raportul a doua functii este o functie continue. Puterea a doua functii este o functie continue. Compunerea a 2 functii continue este o functie continua. Daca f: este o functie continua pe , atunci si functia |f| este o functie continua pe

Existenta solutiilor unei ecuatii


Teorema Cauchy Bolzano f: f continua pe , a,b a.i. f(a) f(b)<0, atunci c (a,b) a.i. f(c)=0. Stabilirea semnului unei functii f: f continua pe si f(x) 0, x f pastreaza semn constant pe .

Proprietatea lui Darboux


f: f are proprietatea lui Darboux , a,b si f: & f continua f are P.D. f: & f are P.D. f( ) este interval situat intre f(a) si f(b) c (a,b) a.i. f(c)= .

Functii Derivabile
f: X0 este punct de acumulare pentru 0;

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

f are derivata in X0 daca exista Daca aceasta limita exista si este finite, atunci spunem ca f este derivabila in x0. Orice functie derivabila are derivata.Daca o functie are derivate nu putem spune ca are derivabila.

Derivate laterale
f: (- ,X0) ,x< X0; f are derivata la stanga in X0 daca exista fs(x0)=

f are derivata la dreapta in X0 daca exista fd(x0)= ,x> X0; f este derivabila in X0 daca este derivabila la stanga,la dreapta,iar ele sunt egale.

Formule de derivare
(xn)=n xn-1 (ex)=ex (ax)=ax (ln x)= (sin x)=cos x (cos x)= -sin x ( )= (tg x)= (ctg x) = (arctg x)= (arcctg x)= (arcsin x)= (arcos x)= - ( , a>0, a1 ( )=( ) (f-g)=f-g (f+g)=f+g )= ( )= ( )=( )=( ) +

( )=

Derivarea functiei inverse


f: bijectiva, continua; X0 ; Daca f e derivabila in X0 si f(X0) 0

f-1 e derivabila in y0 (y0=f(x0)) si (f-1)(y0)=

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

Derivarea functilor compuse


(xn)=n xn-1 u (ex)=ex u (ax)=ax (ln x)= u ( )= (tg x)= (ctg x) = (arctg x)= (arcctg x)= (arcsin x)= u , a>0, a1 u u u u u ( ( )=( ) u (f-g)=f-g u (f+g)=f+g u )= ( )= ( )=( )=( + u ) u u

(sin x)=cos x u (cos x)= -sin x u

( )=

(arcos x)= -

Derivate de ordin superior


[ ]n= ;

Ecuatia tangentei la graficul functiei in A(x0 , f(x0))


y-y0=f(x0)(x-x0);

Puncte unghiulare,puncte de intoarcere


f: X0 se numeste punct unghiular un punct in care f este continua sic el putin una dintre derivatele laterale fs(X0), fd(X0) este finite. X0 punct de intoarcere pentru f daca: f e continua in X0 si fs(X0)= /- ; fd(X0)= /+ ;

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

Radacini multiple ale unei functii polinomiale


f: , + + . . . . . .+ Spunem ca x0 e radacina multipla de ordinal k X0 radacina multipla de ordin k daca si numai daca: + ; ; =0; =0; . . . . . . =0; 0;

Puncte extreme
f: X0 punct de minim local oricare ar fi v V(X0) avem f(x) f(X0), oricare ar fi x v D; X0 punct de maxim local oricare ar fi v V(X0) avem f(x) f(X0), oricare ar fi x v D; Spunem ca X0 este punct de extreme daca este punct de minim sau maxim. X0 punct de maxim global f(x) f(X0), oricare ar fi x D; X0 punct de minim global f(x) f(X0), oricare ar fi x D;

Teorema lui Fermat


f: , X0 punct de extrem; Daca f este derivabila in X0 f(X0)=0;

Reciproca teoremei lui Fermat


Daca derivata este 0 atunci nu rezulta punctul de extreme. Punctele in care derivate se anuleaza se numesc puncte critice.

Teorema lui Rolle


f : [a,b] , a<b.Daca: a)functia f este continua pe intervalul inchis [a,b]; b) functia f este derivabila pe intervalul deschis (a,b); c)f(a)=f(b), atunci exista c (a,b) astfel incat f(c)=0;

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

Consecinte teorema lui Rolle:


Consecinta I: Intre doua zerouri ale unei functii derivabile pe un interval I se afla cel putin un zero al derivatei. Consecinta II: Intre doua zerouri consecutive ale derivatei unei functii derivabile pe un interval I se afla cel mult un zero al functiei.

Sirul lui Rolle:


f: f derivabila Sirul lui Rolle ne ajuta sa determinam numarul de radacini reale ale unei ecuatii Pentru a determina numarul de radacini reale ale unei ecuatii procedam astfel: a) consideram functia f: , unde este domeniul de definie pentru ecuatia respectiva; b) studiem derivabilitatea functiei; c) derivam functia si o egalam cu 0; d) asezam intr-un tabel
x f(x) f(x) S.R. Capat de interval Solutiile ecuatiei Derivata functiei se anuleaza Se calculeaza pentru fiecare valoare limita Se stabilesc semnele in functiile de limitele functiei Capat de interval

Teorema lui Langrange:


Fie f : [a,b] , a<b.Daca: a)functia f este continua pe intrevalul inchis [a,b]; b) functia f este derivabila pe intrevalul deschis (a,b), atunci exista cel putin un punct c (a,b) astfel incat f(b)-f(a)=f(c)(b-a);

Consecinte ale teoremei lui Lagrange:


Consecinta I: Fie f : , un interval si X0 . Daca: a)f este continua in X0; b)f este derivabila pe \{ X0 }; c)exista =L , atunci functia f are derivate in X0 si

=L.

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

Consecinta II: Fie f : [a,b] , o functie derivabile pe [a,b].Atunci este constanta daca si numai daca f=0. Consecinta III: Fie f,g : , functii derivabile pe intervalul I, Astfel incat f(x)=g(x) , oricare ar fi x . Atunci exista c , astfel incat f-g=c.

Regula lui LHospital:


Se aplica la cazurile si . Fie functiile f,g : , I interval si x0 punct de acumulare al acestuia.Daca: o = =0; o f si g sunt derivabile pe \{ X0}; o 0 pentru oricare ar fi x \{ X0}; o Exista Atunci functia are limita in X0 si = .

Rolul derivatei I:
f: f derivabila pe ; Atunci: f este crescatoare pe <=> f este descrescatoare pe <=>

Rolul derivatei a II-a:


f: f derivabila de doua ori; f convexa <=> f concava <=>

Reprezentarea grafica a functiilor


f: Domeniul de definitie o Gf OX y=0, f(x)=0 o Gf OY x=0, f(0) II. Asimptote I.

COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA


Jan. 16

III. IV. V. VI.


x f(x) f(x) f(x)

Continuitate f(x)=0 f(x)=0


Capat de interval Solutiile ecuatiei Capat de interval Derivata functiei se anuleaza Derivata aII-a a functiei se anuleaza Se stabilesc semnele in functiile de derivata I functiei

f(x)= x-1 0

\{1}

Gf OX y=0, f(x)=0 =0 A(0,0) Gf OY x=0, f(0)=0 Asimptote orizontale =1 y=1 este asimptota orizontala spre + =1 y=1 este asimptota orizontala spre Asimptote verticale x<1 = x=1 este asimptota verticala spre x>1 = x=1 este asimptota verticala spre + f este continua fiind f elementara f derivabila f(x)= (
x f(x) f(x) f(x) 1 0

( )=(

)= )=

=
= 0

=0

-1=0 imposibil

1 + + + + + + +

S-ar putea să vă placă și