Sunteți pe pagina 1din 5

Adresa: str.Apolodor nr.

17 sector 5 Bucuresti 050741


Tel.319.98.57/ 319.97.59 interior 1105 Fax: 319.98.57;
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; andrei.stefan@mfinante.gv.ro
http://anaf.mfinante.ro
COMUNICAT DE PRESA


Veniturile bugetare colectate de ANAF in primele patru luni din 2008 au
crescut cu 45,47% fata de aceeasi perioada a anului 2007


Totalul veniturilor bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala, pe primele patru luni ale anului 2008 a insumat 49.572,73 mil. lei, cu
45,47%, mai mult fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2007
(34.077,56 mil. lei).
In structura, pe bugete si in cadrul bugetului de stat pe principalele impozite
si taxe, situatia privind realizarea veniturilor bugetare pe primele patru luni ale
anului 2008, atat in lei cat si in euro, fata de realizarile perioadei similare a
anului 2007, se prezinta astfel:

PIB
(390,8
mld.
lei)
PIB
(442,8
mld. lei)
Realizari cumulat 4 luni
% %
Denumire buget
2007 2008
%
realizari
2008/
realizari
2007 2007 2008
mil. lei 21.451,98 32.402,65 151,05%
Bugetul de stat
mil. euro 6.365,38 8.810,81 138,42%
5,49% 7,32%
mil. lei 4.555,29 5.701,27 125,16%

- Impozit pe
profit
mil. euro 1.351,68 1.550,27 114,69%
1,17% 1,29%
mil. lei 4.047,18 5.507,18 136,07%

- Impozit pe
venit (incl. rest
impozit pe salarii) mil. euro 1.200,91 1.497,49 124,70%
1,04% 1,24%
mil. lei 7.460,97 13.500,31 180,95%
- TVA
mil. euro 2.213,87 3.670,96 165,82%
1,91% 3,05%
mil. lei 3.466,05 4.119,60 118,86%
- Accize, din care:
mil. euro 1.028,47 1.120,19 108,92%
0,89% 0,93%

mil. lei 391,49 433,54 110,74%

accize cf.L.
95/2006 (taxa pe
viciu) mil. euro 116,17 117,89 101,48%

mil. lei 260,05 327,42 125,91%
-Taxe vamale
mil. euro 77,16 89,03 115,38%
0,07% 0,07%
mil. lei 7.463,66 10.995,05 147,31%
Bugetul asigurarilor
sociale de stat
mil. euro 2.214,67 2.989,74 135,00%
1,91% 2,48%
mil. lei 797,91 713,52 89,42% Bugetul asigurarilor
pentru somaj
mil. euro 236,76 194,02 81,95%
0,20% 0,16%
Bugetul Fondului
national unic de
mil. lei 3.972,52 5.027,97 126,57%
1,02% 1,14%
MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR
6l81l 81l08l 0l 0Nl8l$188l fl$0l 6l81l 81l08l 0l 0Nl8l$188l fl$0l 6l81l 81l08l 0l 0Nl8l$188l fl$0l 6l81l 81l08l 0l 0Nl8l$188l fl$0l
Direcia de Comunicare, Relaii Publice i Mass Direcia de Comunicare, Relaii Publice i Mass Direcia de Comunicare, Relaii Publice i Mass Direcia de Comunicare, Relaii Publice i Mass- -- -Media Media Media Media
Adresa: str.Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti 050741
Tel.319.98.57/ 319.97.59 interior 1105 Fax: 319.98.57;
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; andrei.stefan@mfinante.gv.ro
http://anaf.mfinante.ro

national unic de
asigurari de sanatate mil. euro 1.178,75 1.367,19 115,99%

mil. lei 34.077,56 49.572,73 145,47%
TOTAL, inclusiv
venituri cf.L. 95/2006
(taxa pe viciu)
mil. euro 10.111,74 13.479,64 133,31%
8,72% 11,20%* curs mediu valutar 4 luni 2007, calculat pe baza datelor preluate de la BNR:
3,3701

* curs mediu valutar 4 luni 2008, calculat pe baza datelor preluate de la BNR:
3,6776
In ceea ce priveste ponderea veniturilor fiecarui buget in totalul veniturilor
colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, situatia grafica se
prezinta astfel :
Ponderea veniturilor fiecarui buget in total venituri
colectate de A.N.A.F
67%
22%
1%
10%
Bugetul de stat
Bugetul asigurarilor
sociale de stat
Bugetul asigurarilor
pentru somaj
Bugetul Fondului
national unic de
asigurari de sanatate

Ponderea cea mai mare (67%) din totalul veniturilor colectate de Agentia
Nationala de Administrare Fiscala o reprezinta veniturile bugetului de stat.


Adresa: str.Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti 050741
Tel.319.98.57/ 319.97.59 interior 1105 Fax: 319.98.57;
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; andrei.stefan@mfinante.gv.ro
http://anaf.mfinante.ro
In cadrul bugetului de stat principalele impozite si taxe sunt impozitul pe
profit, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si accizele. Ponderea
acestora in totalul veniturilor bugetului de stat se prezinta astfel:
Ponderea principalelor impozite si taxe la
bugetul de stat
17,4%
16,8%
41,1%
12,5%
12,2%
- Impozit pe profit
- Impozit pe venit
- Taxa pe valoarea
adaugata
- Accize,inclusiv taxa
pe viciu
- Alte venituri
In ceea ce priveste ponderea in produsul intern brut a veniturilor
bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe primele
patru luni ale anului 2008, aceasta a fost de 11,20%, cu 2,48% mai mare fata
de perioada corespondenta a anului 2007 (8,72 %).
Situatia grafica privind evolutia ponderilor in produsul intern brut a
veniturilor realizate pe primele patru luni ale anului 2008 fata de ponderea
veniturilor realizate in aceeasi perioada a anului 2007, se prezinta astfel:

Adresa: str.Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti 050741
Tel.319.98.57/ 319.97.59 interior 1105 Fax: 319.98.57;
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; andrei.stefan@mfinante.gv.ro
http://anaf.mfinante.ro

Ponderea in PIB a veniturilor colectate de ANAF pe primele
patru luni ale anului 2008 comparativ cu aceeasi perioada a
anului 2007
5,49%
1,91%
1,02%
0,20%
7,32%
2,48%
1,14%
0,16%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Bugetul de stat Bugetul
asigurarilor
sociale de stat
Bugetul
asigurarilor
sociale pentru
somaj
Bugetul
Fondului
national unic de
asigurari de
sanatate
2007
2008


Din analiza veniturilor bugetare incasate la bugetul de stat
pe primele patru luni ale anului 2008 s-a constatat c acestea au inregistrat o
crestere cu 51,05%, fa de aceeasi perioada a anului precedent, respectiv cu
38,42%, in echivalent euro iar ponderea in produsul intern brut a veniturilor
colectate, a fost de 7,32%, cu 1,83% mai mare fata de aceeasi perioada a
anului 2007 (5,49%).

In structura veniturilor bugetului de stat situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
la impozitul pe profit s-a inregistrat o crestere a ncasrilor
cu 25,16%, fata de aceeasi perioada a anului 2007 iar ponderea in produsul
intern brut a veniturilor colectate, a fost de 1,29%, cu 0,12% mai mare fata de
aceeasi perioada a anului 2007 (1,17%).
la impozitul pe venit s-a inregistrat o crestere a ncasrilor cu
36,07% fata de aceeasi perioada a anului 2007 iar ponderea in produsul intern
brut a veniturilor colectate, a fost de 1,24%, cu 0,20% mai mare fata de
perioada corespondenta a anului precedent (1,04%).
la taxa pe valoarea adaugata s-a inregistrat o crestere a
ncasrilor de 180,95% fata de aceeasi perioada a anului precedent iar
ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate, a fost de 3,05%, cu
1,14% mai mare fata de perioada corespondenta a anului 2007 (1,91%).

Cresterea semnificativa (180,95%) a veniturilor incasate din taxa pe
valoarea adaugata inregistrata pe primele patru luni ale anului 2008 fata de
aceeasi perioada a anului 2007 s-a datorat atat faptului ca incasarile anului
2007 au fost sub impactul schimbarilor legislative produse odata cu integrarea
tarii noastre in UE, cat si cresterii gradului de colectare rezultat din aplicarea
Adresa: str.Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti 050741
Tel.319.98.57/ 319.97.59 interior 1105 Fax: 319.98.57;
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; andrei.stefan@mfinante.gv.ro
http://anaf.mfinante.ro

masurilor de executare silita si din intensificarea aciunilor de control la
operatorii economici cu grad ridicat de risc privind evaziunea fiscal.

la accize, pe primele patru luni ale anului 2008, s-a inregistrat o
crestere a ncasrilor de 118,86%, fata de perioada corespondenta a anului
precedent iar ponderea in produsul intern brut a veniturilor colectate, a fost de
0,93%, cu 0,04% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2007 (0,89%).

la taxele vamale s-a inregistrat o crestere a ncasrilor cu 25,91%
fata de realizarile pe primele patru luni ale anului 2007.


Referitor la veniturile din contributiile de asigurari sociale, in
anul curent s-a continuat procesul de relaxare fiscala prin diminuarea cotelor de
contributii de asigurari sociale cu 3,5%. Pe primele patru luni ale acestui an,
situatia pe fiecare buget de asigurari sociale, se prezinta astfel:

veniturile realizate pe primele patru luni ale anului 2008 la bugetul
asigurarilor sociale de stat au inregistrat o crestere cu 47,31%, fata de
aceeasi perioada a anului 2007. Ponderea in produsul intern brut a veniturilor
colectate in trimestrul I 2008 a fost de 2,48 %, cu 0,57% mai mare comparativ
cu perioada similara a anului 2007 (1,91 %).
la bugetul asigurarilor pentru somaj, desi cota de impunere s-a
redus cu 50% incepand cu 01.01.2008, veniturile aferente activitatii primelor
patru luni ale anului au inregistrat o diminuare cu 10,58% fata de aceeasi
perioada a anului 2007. Aceasta diminuare a cotelor de impozitare a determinat
si realizarea unei ponderi in PIB mai mica cu 0,04% fata de aceeasi perioada a
anului 2007.
veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari de
sanatate au inregistrat, o crestere cu 26,57 % fata de aceeasi perioada a
anului 2007, desi cota de impunere s-a redus cu 0,5%. Ponderea in produsul
intern brut a veniturilor colectate, pe primele patru luni ale anului 2008, a fost de
1,14%, cu 0,12% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2007 (1,02%).


DIRECTIA DE COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA