Sunteți pe pagina 1din 9

C1.0 M 141 Nr. inregistrare: .................../ .......................

DECIZIE DE FINANARE Nr. C 141 ............................./ .................................. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia (numit n continuare APDRP) cu sediul n Str. Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel. 021-402.27.50, Fax 021-315.67.79; email: cabinet@apdrp.ro, reprezentat legal de .........................................., n funcia de Director General, prin mandatar .................................................................. Director al Centrului Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit ........................, Avnd n vedere prevederile Programului Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) al Romniei pentru perioada de programare 2007 2013, elaborat n baza Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i aprobat prin Decizia Comisiei Europene cu nr. C(2008) 3831/16 iulie 2008, notificat Romniei prin adresa nr. 204671/ 17.07.2008, n baza Raportului de Selectie din data de ..................... aprobat de ctre Directorul General DGDR AM PNDR, D E C I D E: Art. 1. (1) Se aprob Cererea de Finanare nr. .................................... aferent proiectului cu titlul ............................................... depus de: Beneficiarul FEADR M141: .......................................... Cod unic de inregistrare/ CNP: ....................................... Cod fiscal: ....................................................................... Cod RO: .......................................................................... Nume prenume: .............................................................. Adresa: .......................................................................... Cont bancar: ................................................................... Banca: .............................................................................. Adresa bancii: .................................................................. 1(2) Se acord beneficiarului ajutorul financiar nerambursabil pe parcursul a 5 ani de la data prezentei reprezentat de prime anuale egale in valoare de 1500 Euro.

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 1 din 9

Anul I 1500 Euro

Anul II 1500 Euro

Anul III 1500 Euro

Anul IV 1500 Euro

Anul V 1500 Euro

1(3) Conversia i angajarea sumelor se realizeaz la data autorizrii plilor, n conformitate cu prevederile comunitare i naionale incidente. La fiecare transa de plata se va calcula valoarea autorizata in euro si in lei la cursul BCE de la data de 1 ianuarie al anului pentru care este platita transa respectiva, astfel incat valoarea sumelor rambursate beneficiarului la fiecare transa de plata sa nu depaseasca valorile mentionate la art 1(2) din prezenta decizie. 1(4) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat prin prezenta Decizie nu poate fi majorat. Art. 2. Durata de valabilite a prezentei Decizii este de 5 ani de la data emiterii prezentei i pn la data rambursarii ultimei cereri de plat. Art. 3 Drepturile i obligaiile ce decurg din prezenta Decizie nu pot fi cesionate. Art. 4 Obligaiile beneficiarului: 4(1) ndeplinirea i respectarea condiiilor de acordare a sprijinului, n conformitate cu descrierea acestora cuprins n Planul de afaceri aprobat, parte integrant din Cererea de finanare i n conformitate cu dispoziiile din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013. 4(2) n termen de maxim 3 ani de la data acordrii sprijinului aferent primei plati, beneficiarul trebuie s urmeze un curs de formare profesional prin Msura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte n cel putin unul din domeniile: managementul exploataiei agricole, contabilitatea fermei, protecia mediului, agricultur ecologic, etc 4(3) Beneficiarul se oblig s nregistreaze n primii trei ani o cretere de 20% a produciei agricole destinate comercializrii i s creasc dimensiunea economic a exploataiei agricole cu minim 3 UDE, fa de situaia iniial prezentat n Planul de afaceri. n cazul nerespectrii acestei obligaii Decizia de finanare nu va mai fi valabil pentru anii de execuie IV i V, iar APDRP nu va mai acorda primele corespunztoare acestor ani, cu exceptia situatiei cand neconformitatea planului de afaceri a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului, definite ca fiind cauze de forta majora(seceta prelungita, furtuni, etc.) pentru care se intocmesc dosare de catre comisiile locale de specialitate, constituite in acest scop. 4(4) Beneficiarul trebuie s fac referiri la contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu mass-media. 4(5) Pe durata de valabilitate a prezentei decizii, Beneficiarul i asum responsabilitatea de a furniza APDRP, Comisiei Europene i/sau agenilor lor
AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT Pagina 2 din 9

autorizai, orice document sau informaie n msur s ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare i evaluare ale obiectivelor prevzute n Planul de afaceri, parte integrant din Cererea de finanare. 4(6) Beneficiarul trebuie s notifice APDRP la apariia oricrei modificri survenite n derularea obiectivelor prevzute n Planul de afaceri, precum i n cazul modificrii adresei, a sediului administrativ, a bncii sau a contului bancar pentru proiectul FEADR. 4(7) Beneficiarul are obligaia s in nregistrri contabile n conformitate cu legislaia n vigoare, n funcie de forma de organizare. Art. 5 Nereguli, sume necuvenite Orice plat excedentar efectuat de ctre APDRP (eroare administrativ) constituie plat necuvenit, iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 5 zile calendaristice de la data confirmrii de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei pli n exces din partea APDRP. ncepnd cu a 6 a zi calendaristic se vor calcula penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, la data respectiv, pentru fiecare zi de ntrziere. Art. 6 For major: 6(1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat, independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii Deciziei, care impiedic executarea proiectului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc, precum: calamitile naturale (cutremure, inundaii, alunecri de teren) razboi, revoluie, embargou etc. 6(2) Partea care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 zile, i de a lua orice msuri care ii stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 6(3) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi efectuate cu aceast ocazie de ctre Agenie. Art. 7 - ncetarea valabilitii prezentei Deciziei 7(1) Decizia de finanare i nceteaz valabilitatea, fr a fi cerut restituirea finanrii nerambursabile pltite de APDRP pentru primii trei ani, dac la verificarea conformitii Planului de afaceri, beneficiarul nu mai ndeplinete condiiile de acordare a sprijinului. 7(2) La soliciatrea beneficiarului, APDRP poate nceta valabilitatea Deciziei fr a fi cerut plata sprijinului nerambursabil in caz de imposibilitate motivat a beneficiarului de a indeplini obiectivele planului de afaceri.
AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT Pagina 3 din 9

Art. 8 Anexa - Instructiuni de plata, reprezinta parte integranta din prezenta decizie de finantare avand aceeasi forta juridica. Prin luarea la cunostinta, Beneficiarul consimte i se angajeaz ntrutotul la respectarea prevederilor prezentei Decizii i a tuturor prevederilor legale incidente.

Am luat la cunostinta, Director CRPDRP . Nume prenume .............................. Semnatura ..................................... Data ................................................ Stampila ......................................... Beneficiar FEADR M141 Nume prenume...................... Semnatura ............................... Data....................................... Stampila ...............................

Si (La listare un exemplar va fi cu o semnatura si un exemplar cu toate semnaturile)

Director CRPDRP .................. Nume prenume....................... Semnatura ............................. Data........................................ Stampila ................................ Sef SEC Nume prenume...................... Semnatura ............................ Data....................................... Expert SEC Nume prenume...................... Semnatura ............................ Data.......................................

Consilier Juridic CRPDRP Nume prenume...................... Semnatura ....................... Data.......................................

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 4 din 9

INSTRUCIUNI DE PLAT PENTRU BENEFICIARII MASURII 141 ANEXA

A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare pe suport de hartie, la care ataseaza pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Pentru anii I, II, III si V nu se vor depune si pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa cuprinda urmatoarele documente justificative: Pentru anii I, II, III, V: 1.Cererea de plata.

Pentru anul IV 1.Cererea de plata; 2.Raportul de executie; 3.Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE); 4. Certificatul de formare profesionala; 5. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului; 6. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor, Cererea de plata, Raportul de executie, Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei, Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 30 zile de la data semnarii Deciziei de finantare. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaraiei de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in condiii excepionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va depune o Declaratie de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 rectificata. Beneficiarii pot solicita decontarea sprijinului in cinci transe de plata anuale. Dosarul Cererii de Plata trebuie sa aiba opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 5 din 9

Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine . pagini, numerotate de la 1 la . Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea Program FEADR. Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea Conform cu originalul; Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului. Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana facuta fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii, va semna si va stampila). Beneficiarul poate depune prima transa a cererii de plata in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare. Celelalte transe de plata (transele II, III, IV si V) se vor depune anual, in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie. Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia. Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile respinse, precum si motivul respingerii.

B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL: Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea opis (atasat la Cererea de plata), iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea conform cu originalul si Program FEADR. Cererea de plata AP 1.1 trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.
AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT Pagina 6 din 9

Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de beneficiarul proiectului. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul productiei realizate si comercializate de beneficiar. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.2 este completat, datat si semnat de beneficiar. Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111, in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc, printr-un certificat de formare profesionala. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.4 este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar. Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent. Beneficiarul are obligatia de a tine un Registru al fermei, in care sa tina evidenta activitatilor din cadrul fermei (culturi realizate, animale achizitionate etc).

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 7 din 9

C1.0.1 FISA DE VERIFICARE A DECIZIEI DE FINANARE * *Fisa C1.0.1 se foloseste de catre expertii SEC CRPDRP pentru verificarea aplicrii procedurii de contractare, precum si de catre expertii SC APDRP cu atributii de control asupra aplicarii procedurii de contractare la nivel regional. Numar Decizie de Finantare: Denumire solicitant: Localitate: Judet: Denumire proiect:
Expert Contractar e DA 1 Beneficiarul neautorizat la depunerea Cererii de Finanare a depus documentul/ documentele care certifica dreptul de functionare inainte de a semna Decizia de Finantare? Beneficiarul neautorizat la depunerea Cererii de Finanare a respectat data limita de depunere a Autorizatiei de functionare sau/si documentul/documentele care certifica dreptul de functionare ? Datele din Cererea de finantare corespund cu datele din documentul/documentele care certifica dreptul de functionare (nume beneficiar, activitatea corespunde cu obiectul proiectului) Numarul de inregistrare al Deciziei este acelasi cu numarul de inregistrare al cererii de finantare inregistrata si selectata? Decizia de Finantare are atasata anexa privind instructiunile de plata? Datele de identificare ale beneficiarului din Decizia de Finantare corespund cu cele din cererea de finantare si din documentele atasate acesteia? A fost acordata viza Directorului CRPDRP? 7 8 A fost acordata viza de catre Consilierul Juridic-CRPDRP? In situatia neacordarii vizei sau modificarii contractului de catre Consilierul Juridic-CRPDRP este atasat documentul justificativ / sunt solicitate informatii suplimentare? Decizia de Finanare a fost inregistrata in Registrul Unic (C1.13)? NU Verificat Sef serviciu DA NU

Nr. crt.

DENUMIRE ACTIVITATE VERIFICATA / MONITORIZATA

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 8 din 9

10 11 12

Decizia de Finantare a fost semnata de catre beneficiar? Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal, n original? O copie a Deciziei de Finantare a fost transmisa la OJPDRP?

Verificat, Sef SEC Nume ......... prenume......... Semnatura....................Data............... Intocmit, Expert SEC Nume ..........prenume .......... Semnatura...................Data...............

AGENIA DE PLI PENTRU DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

Pagina 9 din 9