Sunteți pe pagina 1din 1
MINISTERULMINISTERULMINISTERULMINISTERUL EDUCAŢIEIEDUCAŢIEIEDUCAŢIEIEDUCAŢIEI ,,,,

MINISTERULMINISTERULMINISTERULMINISTERUL EDUCAŢIEIEDUCAŢIEIEDUCAŢIEIEDUCAŢIEI ,,,, CERCETĂRIICERCETĂRIICERCETĂRIICERCETĂRII şişişişi INOVĂRIIINOVĂRIIINOVĂRIIINOVĂRII INSPECTORATULINSPECTORATULINSPECTORATULINSPECTORATUL ŞCOLARŞCOLARŞCOLARŞCOLAR ALALALAL JUDEŢULUIJUDEŢULUIJUDEŢULUIJUDEŢULUI OLTOLTOLTOLT

Adresa: str. Ec. Teodoroiu, nr. 64 B, loc. Slatina, jud. Olt Telefon: 0249-410927, 0249-412314; Fax: 0249-412801 Web: http://isjolt.ot.edu.ro, E-mail: secretariat@isjolt.edu.ro

http://isjolt.ot.edu.ro, E-mail: secretariat@isjolt.edu.ro OLIMPIADA DE MATEMATIC Ă , CLASA a IV-a, FAZA LOCAL Ă ,

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, CLASA a IV-a, FAZA LOCALĂ, 24.01.2009

Varianta 1 Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. Se dau numerele:

a=433 – 79 – 19 x 17 – 189 : 9;

b=2 x [45 + 2 x (400 - 298)] – 188 - 247;

Comparaţi numerele : 3 x a + 2 x b

si 2 x a + 3 x b.

2. Suma a trei numere este 607. Dacă adun, pe rând, fiecare număr cu un număr x, obţin

435, 147 şi respectiv 55. Care sunt cele 3 numere?

3. Casa lui Florin se află pe drumul dintre oraşele Vaslui şi Bârlad. Dacă Florin merge în

Bârlad, parcurge o distanţă de 3 ori mai mare decât până în Vaslui. Dacă merge în Vaslui, parcurge cu 12 km mai puţin decât până în Bârlad. Ce distanţă este între cele două oraşe?

4. Suma dintre un număr şi triplul lui este 2048. Aflaţi numărul.

5. Ştefan trebuie să înmulţească numărul 223 cu un număr natural format din 2 cifre

consecutive. Dar el a schimbat ordinea acestor cifre consecutive şi a obţinut alt produs. Care este diferenţa acelor produse?

SUCCES!