MINISTERUL EDUCAŢIEI ,CERCETĂRIISI INOVARII COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Numar inregistrare:…............. Partea a 1-a

DOMENIUL: Mecanică SCOP: Planificările şi activitatea didactică a profesorului NIVELUL: Profesor, grad I/Master

PROFESOR: ING.COCONCEA ELENA

2011-2012

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

I. DATE PERSONALE 1. Structura anului şcolar 2. Încadrarea (clase, număr de ore) 3. Orarul 4. Fişa postului 5. Calendarul activităţilor pe anul în curs 6. Curriculum Vitae 7. Raport de autoevaluare 8. Fisa de evaluare

3 4 4 5 6 7-13 14-18 19-23

24 II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ 1. Programa şcolară 24 2. Programele pentru opţionalele propuse 24 3. Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare) 25 4. Proiecte didactice 26-35 5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se impun,testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau anşcolar) 35-52 6. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi) 53 7. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) 54 8. Catalogul profesorului 55 9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor 56 10. Lista materialului didactic existent 57 11. Fişe cu asistenţele la ore 58-60 III. PERFORMANŢE 1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare 2 Descriptori de performanţă 3. Subiecte propuse 4. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri 5. Planificarea pregătirii suplimentare 6. Prezenţa la pregătiri 7. Rezultatele obţinute la diferite faze IV. PROIECTE PERSONALE -cuprinde lista cu proiectele realizate sau proiectele propuse pe o anumită perioadă 61 61 62 63 64 64 64 65 66 66-84

88

85 V. PERFECŢIONARE -evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră, consilii profesorale) sau de C.C.D., I.S.J., diplome, certificate VI. MATERIALE -scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese M.E.C.T.S., I.S.J. FOAIA DE PARCURS 2011-2012 VII.PLANIFICARI Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net 86 87

Page 2 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

I. DATE PERSONALE 1. Structura anului şcolar

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2011-2012 (conform O.M.E.C.T.S. nr. 4292 din 24 mai 2011)
(1) Anul şcolar 2011—2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. (semestrul I, 12 septembrie – 23 decembrie 2011; semestrul al II-lea, 16 ianuarie – 29 iunie 2012); (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabileşte: a) Pt. clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni,4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la 1 iunie 2012.…………………………………………………………………………………………… b) Pt. clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 15 iunie 2012. c) Pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.………………………………………………………………… d) Pt. înv. special, clasele a IX-a—a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni(182zile).)……………………………………………………………………………………………………………… e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor……………………………………………………….. f) Pt. înv. postliceal(şc. postliceală şi şc. de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învăţământ în vigoare. SEPTEMBRIE 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 1 2 FEBRUARIE 6 13 20 7 14 21 8 15 22 9 16 23 10 17 24 11 18 25 12 19 26 19 20 21 IULIE 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 8 15 22 OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MARTIE APRILIE MAI IUNIE 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Zile libere: Joi, 01 Decembrie 2011 – Ziua Naţională a României; Marţi, 01 Mai 2012 – Ziua Muncii; Luni, 04 Iunie 2012 – A doua zi de Rusalii; Vacanţe şi alte evenimente:  24 decembrie 2011-15 ianuarie 2012: Vacanţa de iarnă;  07-22 aprilie 2012: Vacanţa de primăvară;  02.04-06.04 2012- activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit ”şcoala altfel”.  23 iunie-09 septembrie 2012: Vacanţa de vară;  Termene pentru teze: 30 Noiembrie 2011(pt. semestrul I); 25 Mai 2012(semestrul al IIlea).

L M M J V S D

1 2 3 4

26 27 28 29 30 1 2 3 27 28 29 1 2 3 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L M M J V S D

1 2 3 4 5 18

L M M J V S D 1

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 3 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

2. Încadrarea (clase, număr de ore)

Incadrare 2011-2012
IX-a C, E,F,G, IX-a C,D,E,F,G X I-a H,J M2 studiul materialelor M5 M C13, C17, C22, E11 sanatatea si securitatea muncii C13, C14, C17,C22, E11 asigurarea calitatii plsnificarea si org.prod. XII-a B1 X-a G XI–a E M M1 M1 asigurarea calitatii E19 E16,E23
SAPTAMINI PRACTICA LA CLASE: 9C –S 9D - S 9E -S29.30.31 9F -S26,27,28 9G –S 10G-S29,30,31 11E-S29,30,31 12A112B1-

identificarea organelor de masini C21 sisteme de transmitere a miscarii E25

Total: 717 ore

NUMAR TOTAL ORE:

3. Orarul
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI

TOTAL: 696
MARTI MIERCURI JOI VINERI

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 4 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

4. Fişa postului si incadrarea

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 5 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

5. Calendarul activităţilor pe anul în curs

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERC ŞI DE CATEDRĂ Anul şcolar 2011-2012

16.09.2011

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 6 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

6. Curriculum Vitae si rapoartele de activitate pe ultimii 4 ani

CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE
2011 si urmatoarele sapt.

Din agenda unui profesor…

Nume Adresa Telefon Fax E-mail Data nasterii Starea civila ACTIVITATEA PROFESIONALA

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 7 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

EDUCATIE SI FORMARE
Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Diplome/certificate

Data Instituţia Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate

CURSURI DE FORMARE CONTINUA
Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 8 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate Data Instituţia de învăţământ Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 9 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Curriculum parcurs şi competenţe dobândite Diplome/certificate

ACTIVITATE METODICO STIINTIFICA Articole de specialitate

Participare la simpozioane: Cercul metodic

Proiecte educationale si materiale realizate,activitati APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE Aptitudini şi competenţe sociale Aptitudini organizaţionale Aptitudini şi competenţe tehnice

Alte aptitudini şi competenţe

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 10 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

7. Raport de autoevaluare
COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU

RAPORT DE ACTIVITATE PROFESOR/CATEDRĂ Anul şcolar 2010-2011 Semestrul I si II
Numărtotal de cadre didactice dincare:

Calificate

Necalificate

Titulare

Suplinitoare

Numărtotal de cadre didactice calificate

Cugr.I

Cugr. II

Cudef.

Debutanţi/Necalificaţi

Numărtotal de cadre didactice înscriselagrade dincare:

Lagr.I

La gr. II

Ladef.

Debutant/ Mentor

Numărtotal decadre didactice asistate, dincare:

Prin interasistenţă

Prin inspecţii

Prininspecţii speciale

Prinlecţii demonstrative

PARTICIPAREALACONFERINŢE şi SIMPOZIOANE JUD./NAŢ.
Cadrul didactic participant Coconcea Elena Data Activitatea Locul desfăşurării Tema
RECONSIDERAREA STATUTULUI CADRELOR

5 octombrie

Sesiune de comunicari

Colegiul National

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 11 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

2010 Sesiune de comunicari internationala

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU DIDACTICE Ferdinand AUTOEVALUAREA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE LA SFIRSIT DE AN

Coconcea Elena

2010

Universitatea Bacau

Cadrul didactic participant

Data

PARTICIPAREALACURSURI DEPERFECŢIONARE Locul Unitateaacreditata/Furnizor desfăşurării

Denumirea cursului

Numele, prenumele, clasa Bruma Dan Clasa a XII-a C Tirlea Bianca

Bruma Dan Clasa a XII-a C

ELEVIPARTICIPANŢILA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE Concursul/ Locul Profesor Data olimpiada desfăşurării coordonator Colegiul 12si 19 Olimpiada Tehnic 03.201 interdisciplinara « « Coconcea Elena Mangeron 1 Tehnologii » Bacau Colegiul 12si 19 Olimpiada Tehnic 03.201 interdisciplinara « « Coconcea Elena Mangeron 1 Tehnologii » Bacau Grupul Scolar 17-19 Stefan Coconcea Elena aprilie Faza nationala Procopiu M1 ;M2 ;M6 2011 Vaslui

Premiul I

II Diploma de participare

Măsuri privind realizarea planului de şcolarizare şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar -Implementarea programului international Junior Achievement cu tema: PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR(activitate extracurriculara) Asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ -Respect si aplic cerintele noi ale procesului de invatamint. Opţionalele care se desfăşoară în şcoală -Am solicitat un optional JA,nu a fost aprobat; -Nu sunt CDS si CDL decit cu activitate in practica; Aplicarea curriculum-ului naţional şi CDL-uri (urmariţi domeniul de evaluare 1 din Fişa de evaluare a cadrului didactic în vederea acordării calificativului anual pentru anul şcolar 2010-2011 cf. OMECI 4595/2009) 1.A.1.-am aplicat testele predictive la fiecare clasa,specificind obiectivele urmarite; 1.A.2.-am discutat cu fiecare clasa testul initial,am trecut nota pe fisa de observatie,determinind “ media pondere a clasei”la acest tip de test; 1.A.3.-rezultatele evaluarii au contribuit in intocmirea planificarilor ,a unitatilor de invatare,a lectiilor ce urmeaza a fi predate; 1.B.1.-toate documentele scolare necesare desfas urarii activitatii unui cadru didactic,au fost intocmite conform cerintelor ISJ Bacau,de inspectorul de specialitate,in baza programelor scolare in vigoaresi SPP -urilor;Unitatile de invatare

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 12 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

cuprind esalonarea lectiilor astfel incit, sa se poata aplica met ode noi de pregatire a elevilor. 1.C.1.-conceperea planificarilor anuale si semestriale cuprind strategii didactice in conformitate cu competentele vizate de programa; 1.C.2.-planificarile anuale si semestriale au fost facute pastrindu -se paralelismul intre notiunile teoretice cu cele practice ; 1.D.1si2.-proiectarea curriculara am facut -o tinind cont de cerintele ISJ,MECTS,scoala; 1.E.1.-toate materialele didactice au fost adaptate la cerintele de care au nevoie elevii.Elevii CES au programa separata,apro bata de scoala si ISJ. R e a l i z a r e a c u r r i c u l u m u l u i n a ţ i o n a l ş i C D L - u r i ( urmariţi domeniul de evaluare 2 din Fişa de evaluare a cadrului didactic în vederea acordării calificativului anual pentru anul şcolar 2010-2011 cf. OMECI 4595/2009) 2.A.1.-elevii au beneficiat de metode de predare noi,fiind implicat atit in procesul de predare cit si de ascultare.Metodele activ –participative si utilizarea de :fise de documentare,fise de luru,teste formative si teste sumative,au condus la “activarea” elevului in procesul de pregatire; 2.A.2.-la fiecare lectie elevii au FISA DE DOCUMENTARE,la fiecare laborator tehnologic elevii beneficiaza de LUCRAREA DE LABORATOR specifica temei.Aceste materiale contribuie la buna desfasurare a lectiilor,la buna intelegere a mecanismelor de functionare a organelor de masini sau a operatiilor specifice studiate.Toate acestea sunt atasate in portofoliul elevului,reprezentind un SUPORT DE CURS util; 2.A.3.-raspuns la 2.A.2 si 2.A.3; 2.B.1.si 2.-Orele de curs sunt adaptate capacitatii de intelegere a elevilor,a nivelului lor de perceptie, a gradului de pregatire si virstei a acestora; 2.C.1.-utilizez manuale auxiliare aprobate de MECTS,site-uri promovate de minister. 2.C.2.-utilizez baza logistica in scoala AEL,pregatesc materiel pentru desfasurarea activitatii in AEL(efectuiez softuri,materiale power point).Pregatesc pentru fiecare lectie teoretica si practica:FISE DE DOCUMENTARE,LABORATOARE
TEHNOLOGICE.Intocmesc pe SUMATIVE,ARITMOGRAFE. tema respectiva :FISE DE LUCRU,FISE FEED_BACK,TESTE FORMATIVE SI

2.D.1.si 2.-in activitatea de predare-invatare,elevii sunt antrenati in activitati pe grupe de elevi sau activitatea cu colegul ,avind la dispozitie fise de lucru cu barem de corectare sau fisa de autoevaluare cu barem de corectare,elevii avind posibilitatea de a se autoevalua sau evalua reciproc.Itemii din fise, au si intrebari ce au ca obiect cunostintele dobindite anterior; 2.E.1.si 2.-fiecare lectie se finalizeaza cu un feed-back verbal sau uneori, in scris pe fisa scurta.Ca diriginte,parintii sunt informati ,consiliati de cite ori este necesar.Orele de dirigintie au teme de dezbatere pe asfel te teme “programul scolar al elevilor”; 2.F.1.si 2.-de cele mai multe ori reusesc sa parcurg materia confirm planificarilor.Procentul de realizare de 75% este atins. 2.G.1,2,3.-punctuala ,cu activitatile realizate cu simt de raspundere in conformitate cu cerintele; 2.H.1,2,3.-caracterul aplicativ al orelor de laborator in pot dezvolta doar la cabinetul AEL,prin materialele pregatite de minesau din imaginile prezentate inLUCRARILE DE LABORATOR intocmite de mine,aplicatiile care le desfasuram in cadrul laboratoarelor.Ma straduiesc sa fac sa inteleaga elevul.Desigur,astfel de ore parcurg etapele de :investigare,aplicare,verificare,cercetare; 2.I.-pregatesc orele in conformitate cu cerintele moderne ale invatamintului www.didactic.ro -site-ul unde pot fi vizualizate o mica parte a documentelor,detin diploma eliberata de INTUITEX pentru aceasta activitate din 2006-2011. 2.J.-adaptez lectiile in conformitate cu nivelul de intelegere al elevilor; 2.K.-sunt adeptul respectarii drepturilor omului si cu atit mai mult ale copilului;

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 13 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

2.L.1,2,3.-abordarea elevilor este pe baza respectului reciproc,iar fiecare elev, indiferent de virsa,,sex,apartenenta religioasa sau de alt gen,sunt tratai egal.Elevii beneficiaza de strategii de predare in functie de posibilitatile intelectuale de care dispune;

Evaluarearea rezultatelor învăţării ( urmariţi domeniul de evaluare 3 din Fişa de evaluare a cadrului didactic în vederea acordării calificativului anual pentru anul şcolar 2010-2011 cf. OMECI 4595/2009) 3.A.1,2,3,4.-asigur ritmicitaea notarii; rezultatele evaluarii pate fi observata pe fisele de observare(notare),acesta punind in evidenta evolutia sau involutia pregatirii elevilor.Instrumentele evaluarii sunt variate,dintre acestea amintesc: test formativ, test sumativ.In proiectarea unitatilor de invatare este cuprins si planul de evaluare . 3.B.1,2.-elevii sunt notati corect conform unui barem cunoscut si de ei.Fiecare evaluare se finalizeaza cu o analiza a testului 3.C.1,2,3.-elevii au beneficiat de diagrama KVL; 3.D.1,2.-detin fise de notare ,acestea pot pune in evidenta notele obtinute,media pondere pentru fiecare evaluare in grup si per elev,evolutia nivelului de pregatire al elevului sau a clasei. 3.E.1,2.-elevii ,dupa analiza testului, discutarea baremului si concluziile finale,primesc testul,il analizeaza.Au posibilitatea sa revina cu acesta daca sezizeaza o neconcordanta in punctare.Toti elevii detin fisa de notare,asfel, au cunostinta de analizele ce rezulta din fisa. 3.F.1,2,3.-utilizez teste de autoevaluare,fisele de lucru cu barem de corectare, care in unele situatii sunt corectate intre colegii de banca sau grupul de elevi format.

Implicarea în proiecte educative, activităţi extracurriculare etc.

Cadrul didactic participant Coconcea Elena

Data

Activitatea

Coconcea Elena

20102011 20102011

Junior Achievement Proiect educativ in parteneriat « Eu si hobbyul meu »

Locul desfăşurării scoala

Tema
PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR

scoala

1.„Ne informama quilling sa invatam” 2.„Invatam realizind elemente de compozitie dintrun tablou” 3. „Perfectionarea si diversificarea ,combinarea tehnicilor de lucru” 4.„ Trei modalitati de realizare a ramelor tablourilor ”5.„ expozitii” 6.“Organizarea unei excursii” Realizarea unei

Parteneriate educative şi colaborări încheiate
-acord implementare JA 2010/2011 -publicare in carte:”The next generation”-pateneri:MECTS;Universitatea”V Alecsandri;ISJ Bacau;As.nonguvernamentalaInterED Bacau;Colegiul National Ferdinand I;Scoala”Miron Costin Bacau(aparuta septembrie 2010)

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 14 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică ( urmariţi domeniul de evaluare 5 din Fişa de evaluare a cadrului didactic în vederea acordării calificativului anual pentru anul şcolar 2010-2011 cf. OMECI 4595/2009) -master 2007-2009-credite 120 -am sustinut gradele la timp -managementul organizatiei scolare-credite 30 -5 oct 2010-sesiune comunicari -concepere soft-uri AEL,utilizare cabinet AEL -utilizare biblioteca,cabinet AEL -intocmit materiale didactice/diploma : www. didatic.ro EXEMPLEDE BUNĂ PRACTICĂ -participarea clasei a IX-a G la concursul”Cea mai frumoasa clasa” -achizitionat si montat usa la clasa a IX-a G -pegatirea pentru olimpiada:06.01.2011 -publicat in carte, material simpozion 05 oct.2010-urmeaza aparitia SEMESTRUL II
-INTOCMIT SUPORT CURS CLASELE : IX-G,D(pe sem II ) -INTOCMIT SUPORT CURS CLASA A X-A C,F,G( pe sem. II) -ACTIVITATILE DE PE SEM II JA (restul de teme pe sem II) -PREGATIRE ELEVI PENTRU OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA 2010-2011 -PREGATIT ELEV PENTRU OLIMPIADA NATIONALA MARTIE/17-19 APRILIE 2011 -REPREZENTANT COMISIE DE PROMOVARE A SCOLII /efectuat propaganda la Scoala « Domnita Maria » -INTOCMIT SUBIECTE OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA FAZA JUDETEANA -PROIECT EDUCATIV IN PARTENERIAT 1.„Ne informama quilling sa invatam” « EU SI HOBY-UL MEU »
2.„Invatam realizind elemente de compozitie dintr-un tablou” 3. „Perfectionarea si diversificarea ,combinarea tehnicilor de lucru” 4.„ Trei modalitati de realizare a ramelor tablourilor ” 5.„ Realizarea unei expozitii”

-09.05.2010 .PARTICIPAT CU CLASA A –IX-A G, 6.“Organizarea unei excursii” » LA « MARSUL ANTIDROG -REZULTATE OLIMPIADA Bruma Dan,Clasa a XII-a C, Olimpiada interdisciplinara FAZA JUDETEANA « Tehnologii »,LOCUL I

Tirlea Bianca,Clasa a XII-a C, Olimpiada interdisciplinara FAZA JUDETEANA « Tehnologii »,LOCUL II

F

Bruma Dan,Clasa a XII-a C, Olimpiada interdisciplinara FAZA NATIONALA « Tehnologii »,diploma de participare

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 15 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

IŞĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CONFORM OMECI 4595/ 2009 Numele şi prenumele COCONCEA ELENA specialitate INGINER MECANICA
Calificativ pe domeniu Evaluare CA Domenii ale evaluării Criterii de evaluare Indicatori de performanţă Pct. part. Evaluare colegială Autoevaluare Pct. max 5p

1.
Proiectarea eficientă a a curriculumului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

A. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari sau elevi).

1. Aplicarea testului de evaluare iniţială cu specificarea obiectivelor de evaluare urmărite 2. Interpretarea rezultatelor testului iniţial 3. Corelarea rezultatelor evaluării iniţiale cu proiectarea curriculară - planificări anuale şi semestriale, planificarea unităţilor de învăţare 1. Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei 2. Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea ei 1. Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea competenţelor vizate de programă 2. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze interdisciplinaritatea 1. Studierea rezultatelor evaluărilor naţionale şi locale şi a direcţiilor de politică educaţională stabilite de instituţiile în drept (MECI, ISJ, şcoală etc.) 2. Corelarea proiectării planificării (obiective, conţinuturi şi strategii didactice) cu rezultatelor evaluărilor naţionale şi locale şi a direcţiilor de politică educaţională 1. Adaptarea planificărilor (inclusiv a ofertei CDL / CDŞ) la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii. (elevii din grupurile dezavantajate cu CES, navetişti, cu situaţie materială precară, rromi)

2p 1,5p 1,5p

2p 1,5 1.5

B. Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare

3p

1,5p 1,5p 1,5p

1,5 1,5 1,5

C. Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare.

3p

1,5p

1,5

D. Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi locale.

3p

1p

1

2p

2

E. Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.

1p

1p

1

15
2. Realizarea curriculumului 30 puncte Minim 24p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S

15 1. Selectarea metodelor active axate pe transformarea elevului într-un actor al propriei formări 2. Construirea de materiale didactice şi suporturi de curs corelate metodelor activ-participative selectate 3. Integrarea în activităţile de învăţare a metodelor activ-participative care să transforme elevul într-un actor al propriei formări 1. Corelarea modalităţilor de comunicare a conţinutului cu nivelul de pregătire al elevilor 2. Corelarea modalităţilor de comunicare cu achiziţiile specifice vârstei / particularităţilor elevilor 1. Selecţia şi valorificarea manualelor / auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor 2. Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ (Ael, laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice. etc.) 1. Valorificarea achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor (cunoştinţe, competenţe, atitudini etc.) în activităţi de învăţare 2. Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de elevi 1p 2p 2p

15 1 2 2

A. Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, individual sau în grup) în activităţile de învăţare.

5p

B. Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor. C. Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de învăţământ.

3p

2p 1p 1p

2 1 1

3p

2p

2

D. Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor.

3p

2p

2

1p

1

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 16 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 E. Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat

3p

F. Realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor. G. Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate.

3p

2p

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU 1. Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul 2p 2 competenţelor formate şi al cunoştinţelor dobândite în vederea îmbunătăţirii învăţării 2. Informarea sistematică a părinţilor - prin întâlniri 1p 1 programate cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare - asupra progresului şcolar realizat de elevi 1. Efectuarea de comparaţii periodice între curriculumul 1p 1 proiectat şi curriculumul realizat/atins 2. Realizarea obiectivelor curriculare în proporţie de 2p 2 minim 75% în timpul procesului de predare învăţare 1. Punctualitate la activităţile didactice 1p 1 2. Respectarea planificării calendaristice asigurând parcurgerea conţinuturilor propuse 3. Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi, părinţi, colegi pentru reglarea ritmului de parcurgere a materiei 1. Pregătirea activităţilor practice / aplicative ale procesului de învăţare (obiective, materiale, mijloace, metode, tehnici de lucru) 2. Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative investigare / aplicare/ verificare / cercetare etc. 3. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţilor practice / aplicative 1. Utilizarea eficientă a documentelor curriculare (programa, planificare, manuale, ghiduri, suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile didacticii moderne 1. Utilizarea eficientă a strategiilor didactice în activităţi de învăţare adaptate particularităţilor geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii 0,5p 0,5p 1p 0,5 0,5 1

H. Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate.

3p

1p 1p 1p

1 1 1

I. Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. J. Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. K. Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului. L. Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute.

1p

1p

1p

1

1p

2

1. Aplicarea şi promovarea în cadrul situaţiilor de învăţare a prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului. 1. Aplicarea şi promovarea în cadrul situaţiilor de învăţare a principiilor educaţiei incluzive 2. Selectarea şi utilizarea de strategii optime de predare şi evaluare, adaptate fiecărui caz special de educabil 3. desfăşurarea de activităţi de consultaţii cu elevii

1p

1

0,5p 0,5p 1p 30

0,5 0,5 1 30 1

30
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S

A. Evaluarea continuă şi notarea conform reglementarilor legale şi standardelor naţionale în vigoare.

5p

1. Proiectarea instrumentelor de evaluare –continuă / sumativă în vederea stabilirii nivelului de pregătire al elevilor, conform standardelor naţionale în vigoare (plan de evaluare) 2. Aplicarea consecventă şi coerentă instrumentelor / probelor de evaluare şi notare ritmică 3. Existenţa unui sistem de apreciere corectă a rezultatelor învăţării elevilor 4. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor în procesul instructiv-educativ

1p

2p 1p 1p 2p 1p 1p 1,5p 1,5p

2 1 1 2 1 1 1,5 1,5

B. Asigurarea criteriilor şi a evaluare.

transparenţei procedurilor de

3p

C. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.

4p

1. Comunicarea elevilor a criteriilor, a modalităţilor de evaluare şi a baremurilor de notare 2. Comunicarea elevilor a modalităţilor de valorificare a rezultatelor evaluării în procesul de învăţare 1. Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor 2. Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor şi interpretarea rezultatelor 3. Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea didactică ulterioară

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 17 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 D. Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2p

E. Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării

3p

F. Promovarea educabililor

autoevaluării

3p

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU 1. Existenţa înregistrărilor cu privire la progresul realizat 0,5p 0,5 de educabili pe parcursul procesului de învăţare (caiet de evaluare) 2. Consemnarea ritmică a rezultatelor evaluării în caietul 1,5p 1,5 de evaluare a profesorului, catalog şi carnetul de note 1. Motivarea sistematică a notelor acordate, pe baza 2p 2 criteriilor de evaluare / baremurilor de notare utilizate 2. Comunicarea sistematică a modalităţilor de 1p 1 valorificare a rezultatelor evaluării în obţinerea progresului şcolar 1. Elaborarea unor instrumente de autoevaluare şi inter1p 1 evaluare colegială

2. Utilizarea instrumentelor de autoevaluare şi interevaluare colegială

1p

1

3. Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare /inter-evaluare colegială în procesul individual de învăţare 20 A. Realizarea de activităţi extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie. max 4 1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare 2. Organizarea de activităţi extracurriculare 3. Derularea de activităţi extracurriculare 4. Rezultate notabile la concursuri şi olimpiade 2 1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţie ecologică, educaţie cultural- artistică, educaţie sportivă) 2. Organizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective elaborate 3. Derularea activităţilor extracurriculare conform documentelor proiective elaborate 1. Mobilizarea elevilor pentru a se implica în activităţile extracurriculare ale şcolii 2. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în desfăşurarea activităţilor extracurriculare, conform planificării şi termenelor stabilite 1. Încheierea unor parteneriate şi colaborari cu instituţii publice şi private pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare (1 pct / parteneriat/ colaborare) 2. Atragerea de resurse externe (financiare, materiale, umane sau didactice) pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare (1 pct / activitate derulată cu resurse externe)

1p 20 0,5p 0,5p 1p 2p 0,5p

1 20 0,5 0,5 1 2 0,5

4. Realizarea activităţilor extracurricu lare 10 puncte Minim 9p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5 p pentru S

B. Realizarea activităţilor extra curriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ.

0,5p 1p 0,5p 1,5p

0,5 1 0,5 1,5

C. Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite. D. Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare.

2

2

1p

1

1p

1

10
5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 15 puncte Minim 13p pentru FB

10 1. Participarea la programe de perfecţionare care asigură acumularea a 90 de credite în ultimii 5 ani (definitivat, grad didactic, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat) cursuri CNFPIP, alte cursuri acreditate 2. Susţinerea la timp a gradelor didactice 3. Participarea la programe de formare la nivel local (0,5p / program) 1. Organizarea şi desfăşurarea de lecţii deschise (0,5p / lectie) 2p

10 2

A. Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local.

5

1p 2p max

1 -

B. Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la

max

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 18 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 Minim 11 activităţile metodice, ştiinţifice şi de pentru B dezvoltare profesională.
Minim 8 p pentru S

5p

C. Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate. D. Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii / centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile.

3

2

15
6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU 2. Elaborare şi prezentare de referate în cadrul 5p activităţilor metodice (0,5p / referat) 3. Participarea cu lucrări la sesiuni de comunicări 1 ştiinţifice (0,5 p / lucrare) 4. Participarea la schimburi de experienţă, asistenţe şi evaluarea lecţiilor (0,5p / activitate) 5. Efectuarea de activităţi practice cu rol demonstrativ şi 1 aplicativ (0,5p / activitate) 1. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului 1p 1 pedagogic(o singura data s-a efectuat cercul pedagogic) 2. Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei 2p 2 metodice (prezenţă şi implicare) 1. Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii în 1p 1 desfăşurarea procesului de predare-învăţare şi evaluare 2. Utilizarea resurselor informaţionale disponibile în 1p 1 colegiu – sistemul Ael, internetul, materialele didactice din dotarea ariilor curriculare etc. în desfăşurarea procesului de predare-învăţare şi evaluare 15 10 1. Semnarea condicii 3. Realizarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, altele decât cea de la punctul 1 1. Respectarea termenelor stabilite la nivelul şcolii în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin fişa postului 2. Şef comisii şi consilii şcolare 3. Membru în comisii şi consilii şcolare 0,5p 0,5 0,5 0,5

A. Realizarea integral şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

max 3,5p

0,5p 1p 1p 0,5p 0,5p

0,5 1 0,5 0,5

B. Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale C. Respectarea integrala a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv în domeniul asigurării calităţii) D. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase

1p

1p

1. Completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 2. Asigurarea comunicării şi schimbului de date cu serviciile specializate din unitatea de învăţământ (secretariat, serviciul logistic, contabilitate, comisii ale şcolii etc.) 1. Respectarea regulamentului intern şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ

1p

1

2p

1. Realizarea /participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei 2. Realizarea /participarea la cel puţin 1 program/activitate de şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase 3. Efectuarea eficientă a serviciului pe scoală 1. Implicare în realizarea/desfăşurarea de programe/activităţi axate pe:  promovarea spiritului şi integrării europene (JA)-program international  ce accesează liniile de finanţare europeană  realizarea de parteneriate şi schimburi de elevi cu parteneri europeni 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI:  întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii  popularizarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI în rândul elevilor  implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu

0,5p 0,5p

0,5 0,5

1p 1p

1 1

E. Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene

1p

F. Respectarea sistemelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de unitate

0,5p

0,5p

0,5

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 19 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 G. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale

1p

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU 1. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei 0,5p 0,5 educaţionale a ofertei educaţionale (ex: Ziua porţilor deschise) 2. Promovarea în rândul comunităţii a proiectelor / activităţilor unităţii de învăţământ (ex: colaborare cu massmedia, cu instituţii publice şi private etc.) 0,5 p 0,5

10p TOTAL 100

10 100

9 94

Calificative parţiale Domeniul de evaluare 1 2 3 4 5-6

Calificativ final

Concluzii, aprecieri, recomandări ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Preşedintele Consiliului de Administraţie dir.FUIOAGA ADRIAN Lider de sindicat, prof. BREJAN LIVIU…………………..

Am luat la cunoştinţă azi……………………………….

Profesor……………………………………………….

II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 20 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

1. Programe şcolare
-

2. Programele pentru opţionalele propuse

3. Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare) Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 21 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

De stiut
Conţinuturi ale U.Î.  tematic  funcţii comunicative  elemente de construcţie a comunicării Competenţe vizate* Săptămâna Observaţii** (amendamente)

Nr. U.Î.

Nr. ore alocate

*NOTĂ: În această rubrică vor fi incluse si valorile şi atitudinile vizate cu preponderenţă de unitatea de învăţare respectivă **NOTĂ: Se completează pe parcursul anului şcolar, în funcţie de problemele apărute şi de constatările făcute în activitatea la clasă.

PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Detalieri ale conţinuturilor unităţii de învăţare Ce? tema (detaliată pe lecţii) text / tip de text funcţii comunicative elemente de construcţie a comunicării Competenţe vizate De ce? Activităţi de învăţare Cum? Resurse Cu ce? Evaluare Cât? (În ce măsură?)

Planificarile la pagina 88

4. Proiecte didactice Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 22 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Efectuate la lectiile cu temele:
Intel® Teach Program

PLANUL UNITATII DE INVATARE
PARTIAL
Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume Judet Denumire şcoală Localitate

COCONCEA ELENA BACAU COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”BACAU BACAU

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare PREGATIREA SEMIFABRICATELOR / PIESELOR IN VEDEREA EXECUTARII STRUCTURILOR METALICE Rezumatul unitatăţii de învăţare Disciplina – Tehnologia asamblarii structurilor metalice- asigura prin continutul sau pregatirea elevilor in meseria de lacatus structuri metalice , prin dobandirea abilitatilor si cunostintelor generale despre domeniul de pregatire .In acest sens elevii studiaza toate operatiile tehnologice care se aplica semifabricatelor in vederea executarii structurilor metalice. In aceasta grupa de operatii tehnologice se incadreaza si unitatea de invatare cu tema – Pregatirea semifabricatelor in vederea executarii structurilor metalice - care permite elevilor cunoasterea conditiilor de aplicare a operatiilor de pregatire , necesitatea aplicarii lor , scopul aplicarii lor, metodele folosite ,principiul de lucru , SDV-urile si utilajele folosite , controlul calitatii suprafetelor semifabricatelor precum si normele de protectie a muncii si PSI specifice operatiilor de pregatire . Deasemenea , pe tot parcursul studierii acestei teme , elevii au posibilitatea sa desfasoare activitati care sa le ofere raspunsuri la intrebarile de unitate si la intrebarile de continut precum si la intrebarea esentiala :Cum ne influenteaza tehnologia viata ?

Aria tematică Tehnologia asamblarii structurilor metalice (M I) Scoala de arte si meserii Calificarea : lacatus structuri metalice

Clasa Clasa a X-a M1 - calificarea : lacatus structuri metalice Timp aproximativ necesar

8 saptamani =25 ore (3ore/sapt)

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 23 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 1- Utilizarea documentatiei tehnice . -identificarea semifabricatelor -identificarea SDV-urilor si utilajelor specifice - explicarea tehnologiei de executie 2- Comunicare si numeratie -utilizeaza limbajul specific de specialitate -prelucreaza grafic rezultatele obtinute intr-o operatie simpla 3-Calitatea produselor - identificarea criteriilor de calitate a produselor - recunoaste normele de calitate , control si receptie

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

- aplica prevederile documentatiei de executie referitoare la asigurarea calitatii 4-Lucrul in echipa - colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor 5-Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiilor - exploateaza baze de date - prezinta informatiile incluzand text, tabele,imagini, numere,pagini etc. - comunica prin Internet 6- Identifica legaturi intre viata si tehnologie

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

Dupa parcurgerea unitatii de invatare elevii vor fi capabili sa : 123456Sa descopere necesitatea aplicarii operatiei de pregatire a semifabricatelor/pieselor in scopul executarii structurilor metalice. Sa stabileasca etapele de pregatire a semifabricatelor/pieselor –pentru a putea fi aplicate prelucrarile ulterioare. Sa identifice tipurile de scule si dispozitive specifice si sa stie sa le manuiasca. Sa identifice tipurile de utilaje specifice si sa descrie functionarea lor. Sa descopere (pe baza cunostintelor acumulate) principiile de ordin stiintific ce stau la baza aplicarii metodelor de pregatire. Sa stabileasca criterii standardizate de verificare a calitatii pieselor pregatite.

Intrebari generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare , etc.

Întrebare esenţială Cum ne influenteaza tehnologia viata ?

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 24 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 Întrebările unitatăţii de învăţare

Întrebări de conţinut

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU Cum putem asigura indeplinirea conditiilor necesare executarii unei structuri metalice ? Cum stabilim si aplicam tehnologia de pregatire necesara pentru a obtine o structura metalica ? Ce tehnologii noi , neconventionale, de pregatire / prelucrare a semifabricatelor au aparut si ce avantaje au ? Exista o legatura intre tehnologia de pregatire/prelucrare si calitatea mediului si implicit a vietii ? Care sunt conditiile in care se aplica tehnologia de pregatire a semifabricatelor/pieselor in scopul executarii structurilor metalice ? Ce scop are curatarea ? Care este principalul factor ce determina curatarea ? Care sunt procedeele de curatare si ce principii stau la baza aplicarii lor? Ce SDV-uri sunt specifice curatarii manuale si cum le folosim ? Ce tipuri de utilaje folosim la curatare si cum functioneaza ele ? In ce conditii se aplica indreptarea ? Ce principiu de lucru sta la baza aplicarii operatiei de indreptare ?Ce efect are lovirea unui semifabricat deformat cu ciocanul, la temperatura obisnuita ? Cum aplicam indreptarea la diferite semifabricate , manual, in atelierul de instruire practica ? Ce tipuri de masini de indreptat se folosesc in cazul indreptarii mecanice ? Ce particularitati constructive si functionale prezinta ele ? Ce conditii trebuie sa indeplineasca semifabricatele/piesele curatate si indreptate pentru a indeplini indicatorii de asigurare a calitatatii. Care sunt bolile profesionale cauzate de activitatile din atelierul de pregatire a semifabricatelor/pieselor ? Ce legaturi exista intre tehnologia de pregatire/prelucrare si calitatea mediului si vietii ?

Plan de evaluare

Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniţială Test de evaluare initiala Fisa de lucru nr.1 Fisa de lucru nr.2 Dezbatere Diagrama KWLnr.1-2-3-4

Evaluare formativă Test de evaluare formativ nr 1 Test de evaluare formativ nr.2 Fisa de lucru nr.3 Lucrare de laborator nr.1 Lucrare de laborator nr.2 Fisa de lucru 4

Evaluare finală Test de evaluare sumativ Prezentarea proiectelor -autoevaluare -interevaluare

Evaluare – sumar Pentru stabilirea cunoştinţelor anterioare ale elevului voi folosi un test initial , fisa de lucru nr.1 si fisa delucru nr.2 precum si diagrama KWL nr.1,2.,3 si 4 , tinand cont ca elevii au notiuni de baza privind pregatirea pieselor atat de la orele de tehnologie din clasa a IX-a cat si de la cele de instruire practica. Pentru analiza unei situaţii concrete elevii vor studia problemele din fisa de lucru nr.1 si 2. Dezbatere pe tema: „Ce influenta are tehnologia asupra mediului si implicit a vietii?” – vor fi analizate toate ideile prezentate şi se vor aduce argumente pro sau contra .

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 25 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 În timpul lucrului la proiect

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

În timpul proiectului voi folosi mai multe modalităţi de evaluare: fişe de lucru (Fişă de lucru 3, Fişă de lucru 4) lucrare de laborator nr.1 si lucrare de laborator nr 2. După terminarea proiectului Pentru evaluarea cunoştinţelor dobândite în cadrul unităţii de învăţare am aplicat testul sumativ. Autoevaluarea produsului final pe baza descriptorilor de evaluare a prezentării multimedia. Autoevaluarea muncii efective a elevului la realizarea produsului pe baza listei de autoevaluare. Grila de scorare pentru evaluarea proiectului unei grupe de catre celelalte grupe.

Detalii ale unităţii de învăţare Aptitudini şi capacităţi obligatorii La inceputul unitatii de invatare se vor testa abilitatile de lucru la calculator, abilitatile de folosire a Internetului si de realizare a prezentarii in PowerPoint. Procedee de instruire(ce se face ora de ora) Activitatea 1= 2ore Debuteaza cu testul initial realizat in sistem grila.Dupa rezolvarea testului de catre elevi se discuta modul in care trebuia rezolvat testul si raspunsurile date de elevi. Elevii sunt informati despre : obiectivele unitatii de invatare planul de activitati crearea unei prezentari in PowerPoint care sa ilustreze influenta tehnologiei de pregatire a semifabricatelor/pieselor asupra mediului si implicit asupra vietii jurnalul de reflectie ce trebuie completat la sfarsitul fiecarei activitati. modul de evaluare in functie de materialele create de ei in timpul activitatilor. Se prezinta elevilor brosura activitatii si site-ul wiki creat in scopul desfasurarii activitatilor. Activitatea 2=1/2 ore Se prezinta elevilor intrebarea esentiala – Cum ne influenteaza tehnologia viata ? - si pe baza raspunsurilor primite se schiteaza un mod de abordare a problemelor. Elevii sunt apoi impartiti in 3 grupe aleatoare , fiecare grupa avand cate 6 elevi si li se propune studierea temei – Exista o legatura intre tehnologia de pregatire/prelucrare si calitatea mediului si a vietii ?-. Fiecare grupa este invitata sa se gandeasca si sa dea un exemplu de activitate dupa care se vor face comentarii pe marginea acestora. Se atrage atentia din nou elevilor asupra evaluarii lor in functie de receptivitatea pe care o manifesta si in functie de activitatea depusa. Activitatea 3=2 ore– Lectia : Curatarea semifabricatelor/pieselor In aceasta ora elevii fac cunostinta cu diagramaKWL in care pot completa ce stiu despre curatare . Deasemenea elevii au la dispozitie fisa de lucru 1 si fisa de lucru 2 care le reaminteste notiunile invatate in clasa a IX-a respectiv notiunile legate de curatarea manuala. Prin intermediul lor se stabilesc metodele de curatare si se stabilesc principiile pe baza carora se pot aplica. Activitatea 4= LT ore In cadrul acestei ore elevilor li se prezinta lucrarea de laborator nr1 pe baza careia pot afla amanunte despre instalatii de sablare , avantajele utilizarii lor , parti componente,descrierea modului de functionare. Deasemenea ei descopera necesitatea curatarii in conditiile in care principalul dusman al metalului este coroziunea. Ca urmare sunt invitati sa completeze o diagrama KWL4. Activitatea ... = 1 ora –NU POATE FI EFECTUATA In cadrul acestei ore elevii stabilesc criteriile de calitate a suprafetelor si iau in discutie masurile de protectie a muncii ce trebuie respectate.Cu aceasta ocazie elevii desfasoara activitati utilizand calculatorul pentru a se informa in legatura cu efectele aplicarii tehnologiei asupra mediului si vietii. bolile profesionale specifice unei sectii de curatare chimica.termica.mecanica prin sablare. Deasemenea ei sunt invitati sa gaseasca noi tehnologii de curatare nepoluante conform fisei nr.4

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 26 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU Activitatea 5=2 ore- Lectia : Indreptarea semifabricatelor / pieselor In aceasta ora elevii au ocazia sa-si reaminteasca notiunile elementare despre Indreptarea semifabricatelor folosind in acest sens fisa de lucru nr.2 si diagrama KWL5. In acest context ei pot explica ce se intampla cu un semifabricat deformat cand este lovit cu ciocanul.Folosind fisa de lucru nr.3 elevii afla cum se realizeaza indreptarea mecanica, ce utilaje se folosesc si pe ce principii functioneaza acestea.In sprijinul celor amintite se prezinta elevilor si lucrarea de laborator nr.2. Activitatea 6=1LT ora Elevii sunt invitati sa indice tipurile de defecte ce pot apare in urma aplicarii indreptarii, criteriile de calitate a suprafetelor precum si normele de protectie a muncii care trebuie respectate. In acest context elevii sunt antrenati in activitatea de gasire a efectelor aplicarii tehnologiei de indreptare asupra vietii. Activitatea 7=1 ora in care elevii pot arata cunostintele dobandite prin evaluarea lor cu un test sumativ, dupa care urmeaza discutii legate de modul de rezolvare a testului si raspunsurile elevilor. (Activitatea 8=2 ore-este ultima activitate si consta in prezentarea proiectelor elevilor tinand seama de lista de verificare a prezentarii. Fiecare grup se va autoevalua folosind descriptorii iar interevaluarea o va face un alt grup folosind grila de scorare. Deasemenea fiecare membru al unui grup isi va face autoevaluarea propriei activitati in cadrul grupului din care a facut parte.)

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Elevul cu dificultăţi de învăţare

In cazul elevilor cudificultati de invatare stimularea lor in activitati se face prin organizarea lor pe grupe alcatuite din elevi cu acelasi nivel de cunostinte si stimularea lor in activitatile in care se descurca cel mai bine ; deasemenea pot fi ajutati de ceilalti colegi sa inteleaga anumite procese punandu-le la dispozitie machete sau dispozitive simple ,precum si acordandu-le sansa de a fi evaluati dupa cum se descurca mai bine :oral sau scris

Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină

Elevul supradotat

In cazul elevilor supradotati stimularea lor se face prin aplicatii mai dificil de rezolvat, incurajarea lor in a studia individual respectiv prin aprofundarea unor notiuni. Ei pot fi antrenati si in activitati suplimentare ce solicita in plus elevul, in activitati de participarela sesiuni de referate , olimpiade , cercuri tehnice , elaborarea unor lucrari ample urmata de prezentarea lor , etc.

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)  Aparat foto XComputer(e) XAparat foto digital  Conferinţă  DVD Player XConexiune Internet Materiale tipărite  Disc laser X Imprimantă X Sistem de proiecţie X Scanner  Televizor  Video  Video Camera  Echipament pt. Video  Altele

Manual Modulul III-Tehnologia asamblarii structurilor metalice, ed. Diidactica si Pedagogica 2007; Cultura tehnica ed. 2004; Pregatire de baza in domeniul mecanic ed.2000.

Colectie STAS de semifabricate si produse laminate , mostre de semifabricate si produse laminate , catalog cu Resurse suplimentare defecte de suprafata ; Manual C Macheta valt , machete prese manuale de indreptat, scule pentru curatare

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 27 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU http://www.didactic.ro/ , http://www.mmediu.ro/ , http;//www.scribd.com/, http//wikipedia .org/wiki Resurse Internet

TESTELE PREDICTIVE APLICATE LA FIECARE CLASA Cu aceeasi specializare

Coconcea Elena/ htpp://coconceaelena.zxq.net
Page 28 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

PROIECT DE LECŢIE

I. DATE GENERALE Grup Şcolar „Crişan” Crişcior Clasa: IX C,D- specializarea mecanic; Aria curriculară: tehnologii Data: Noiembrie 2009 An şcolar: 2009 – 2010 Profesor: ing. Drăgoi Monica Adriana II. CONSTRUCŢIA Disciplina: M3 - tehnologie generală mecanică Unitatea de învăţare: Operaţii de lăcătuşărie; Subiectul: Debitarea manuală şi mecanică Tipul lecţiei: mixtă (combinată) Obiective operaţionale: Obiective cognitive: - să identifice principalele procedee manuale pentru debitare; - să identifice principalele scule cu care se realizează debitarea manuală prin aşchiere şi prin forfecare; - să enumere principalele aparate utilizate la debitarea mecanică; - să identifice modul de lucru pentru operaţiile de debitare mecanică prin forfecare şi prin aşchiere; Obiective psihomotorii: - să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de finalizare a sarcinii de lucru; Obiective afective: - să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi; - să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei; Metode de învăţământ: Expunere, conversaţie, brainstorming, demonstraţie; Moduri de activitate cu elevii: Frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea feedback-ului), pe grupe de elevi (rezolvarea unor sarcini de lucru); Bibliografie: Manual pentru cultură de specialitate, domeniul mecanic, ing. Adriana Popescu, Editura didactică şi pedagogică, 2004, Bucureşti; Auxiliare curriculare - www.edu.ro;

Tabel de specificare a corespondenţelor
Etapele lecţiei 1. Moment organizatoric 3 minute 2. Verificarea cunoştinţelor anterioare 8 minute; Obiective operaţionale Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea orei; Reactualizarea noţiunilor esenţiale studiate în lecţia anterioară; Conţinutul informaţional şi aplicativ detaliat Activitatea de învăţare Activitatea profesorului şi strategiile folosite Conversaţia Exerciţii de încălzire pentru asigurarea climatului favorabil în clasă; Conversaţie de recapitulare şi consolidare Activitatea elevului Elevii de serviciu informează diferite aspecte: absenţe, etc.; Elevii răspund întrebărilor profesorului;

3. Pregătirea aperceptivă 3 minute; 4. Anunţarea lecţiei şi a obiectivelor 2 minute; 5. Transmiterea de cunoştinţe noi 27 minute

Realizarea legăturii dintre cunoştinţele anterioare şi cele noi. Cunoaşterea titlului lecţiei

Vă rog să vă reamintiţi sunt operaţiile de lăcătuşărie pregătitoare? - Curăţarea, îndreptarea, trasarea; Vă rog să-mi spuneţi rolul operaţiei de curăţare: Pentru îndepărtarea impurităţilor depuse pe suprafeţele semibafricatelor; Care sunt principalele scule, dispozitive folosite la operaţia de îndreptare manuală? - placa de îndreptat, ciocanele, nicovalele, presele manuale; După ce repere se execută operaţia de trasare? - după desen, după şablon, după model; Ce rol credeţi că are operaţia de trasare, pentru realizarea operaţiei de debitare? - trasarea reprezintă una dintre cele mai importante operaţii, deoarece de aceasta depinde calitatea confecţionării pieselor şi evitarea obţinerii de rebuturi. Azi vom învăţa despre procedeele manuale şi mecanice de debitare, vom prezenta principalele scule şi aparate cu care se realizează şi vom identifica modul de lucru al acestora; Debitarea poate fi: a. manuală: prin aşchiere şi prin forfecare; b. mecanică: prin aşchiere şi prin forfecare; c. termică: prin sudare şi cu plasmă; Procedee manuale de debitare

Conversaţie de verificare a cunoştinţelor;

Prin întrebări bine alese încearcă să facă legătura cu lecţia nouă;

Elaborează posibile răspunsuri;

Comunicare Notează titlul lecţiei pe tablă;

Notează titlul în caiete;

1. Identificarea principalelor procedee manuale de debitare; 2. Identifică principalele scule

Expunere

Urmăresc atent prezentarea profesorului Notează unele informaţii şi Page 29 of 74

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012 cu care se realizează debitarea manuală prin aşchiere şi prin forfecare; A. Debitarea manuală prin aşchiere se realizează cu: 1. Fierăstrăul manual - se compune dintr-o ramă metalică cu două capete, între care se montează cu ştifturi, pânza de ferăstrău (cu dinţi pe o parte sau pe ambele părţi);

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU Descriere după model; urmăresc atent prezentarea; Analizează individual sculele prezentate şi dau exemple practice din activitatea lor. Comunicare;

2. Dalta – se execută din OSC 7, prin forjare, iar capetele se călesc. Prezintă aplicaţii ale procedeelor prezentate; Brainstorming;

Debitarea cu dalta se face după două procedee: - după menghină – pentru tabla groasă; - după trasaj – pentru tabla subţire, fixată tot în menghină, însă dalta nu se sprijină pe falca menghinei, ci urmează linia trasată; Dălţile în cruce sunt folosite pentru tăierea canalelor;

Demonstraţie;

Elevii primesc individual fişe de lucru care conţin exemple de debitare manuală şi mecanică;

B. Debitarea manuală prin forfecare: 1. Foarfecele de mână: pentru tablă subţire (sub 0,8mm) şi din metal moale; 3. Enumără principalele aparate utilizate la debitarea mecanică; 2. Cleştele de tăiat – pentru debitarea manuală a sârmelor şi benzilor subţiri. Expunere;

4. Identifică principiul de lucru pentru debitarea mecanică prin aşchiere şi prin forfecare

3. Foarfece de banc cu pârghie -

Descriere după model;

Elevii lucrează pe trei grupe: Grupa nr. 1: aplicaţii ale procedeelor manuale de debitare; Grupa nr. 2: Aplicaţii ale procedeelor mecanice de debitare; Grupa nr. 3: Page 30 of 74

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU Procedee mecanice de debitare A. Debitarea mecanică prin aşchiere 1. Ferăstrăul alternativ – se utilizează la debitarea barelor rotunde, pătrate , dreptunghiulare sau a ţevilor. NTS la debitarea mecanică şi manuală;

2. Ferăstrăul circular – se utilizează la debitarea barelor rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Discul poate fi: - cu dinţi – pentru debitarea materialelor neferoase sau lemnoase; - abraziv – pentru debitarea materialelor metalice;

Lucrul pe grupe de elevi;

3. Ferăstrăul cu bandă – este folosit la tăierea pieselor de aluminiu şi a metalelor scumpe unde se pune accent pe economia de material. Execută debitarea cu o bandă, care are dinţii tăietori pe una din muchii. B. Debitarea mecanică prin forfecare 1. Foarfecele ghilotină – debitarea se execută cu două cuţite: unul fix, montat pe batiul maşinii şi unul mobil, montat pe un suport mobil.

2. Foarfecele cu cuţite disc – poate fi cu o singură pereche sau mai multe perechi de cuţite în formă de discuri, care se rotesc în sens contrar şi permit avansarea şi tăierea în acelaşi timp a materialului. Distanţa dintre discuri este reglabilă, în funcţie de grosimea tablei, care nu trebuie să depăşească 2 mm;

6. Realizarea feedback-ului şi asigurarea retenţiei 8 minute

Consolidarea noţiunilor studiate

Test cu alegere multiplă

Distribuie individual testele elevilor

Rezolvă sarcinile de lucru primite; Solicită detalii organizatorice.

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 31 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

III. Criteriul de optimalitate - obiectivele propuse au fost îndeplinite; - timpul afectat pentru fiecare etapă a fost bine dozat; - sarcinile de lucru propuse au fost accesibile elevilor, iar realizarea lor corectă; - nivelul clasei este mediu (rezultă şi din testele de evaluare iniţială), elevii provin din mediu modest (nu au acasă bibliotecă personală, acces la Internet etc.), de aceea insist asupra detaliilor. Test de evaluare – pentru realizarea feedback-ului Identificaţi răspunsul corect Dinţii pânzei de ferăstrău sunt orientaţi spre: piuliţa fluture; mâner; nu contează cum sunt montaţi; Apăsarea pe pânza ferăstrăului trebuie făcută numai la mişcarea pânzei: înainte; înapoi; înainte şi înapoi;

1. a. b. c.

2 puncte;

2. a. b. c.

2 puncte;

3. Debitarea cu foarfecele de banc cu pârghie se realizează: a) manual; b) mecanic; c) prin aşchiere; Debitarea cu foarfecele ghilotină se realizează: manual; mecanic; prin aşchiere,

2 puncte;

4. a) b) c)

2 puncte;

5. Distanţa dintre discuri, la foarfecele cuţit, este reglabilă şi nu trebuie să depăşească valoarea de: 2 puncte; a) 1 mm; b) 0,5 mm; c) 2 mm;

Notă: - timp de lucru 5 minute;

Barem de corectare:

1. 2. 3. 4. 5.

a; a; a; b; c;
Page 32 of 74

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

FIŞA DE LUCRU – DEBITAREA MANUALĂ ŞI MECANICĂ Debitarea manuală prin aşchiere Debitarea manuală prin forfecare

Ferăstrău alternativ

Ferăstrău cu banda

Foarfece ghilotină

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 33 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile concluziile ce se impun,testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau anşcolar) TESTE PREDICTIVE
TEST DE EVALUARE INITIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Modulul :Sanatatea si securitatea muncii Clasa a IX-a Numele şi prenumele elevului: Data sustinerii testului: • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. • Timpul efectiv de lucru este de 40 minute. PARTEA I 1. Identificaţi următoarele simboluri de avertizare. (35 de puncte)

a

b

c

d

5 puncte .............................................................................................................................................. 2. In situatiile de accidente prezentate mai jos ,sunt utilizate materiale de prim ajutor prezentate in coloana 2.Grupati cuvintele care se potrivesc (accidentmateriale)imperechind cifrele cu literele corespunzatoare.

a. b. c. d. e.

Accidente Arsura termica Fracturi Hemoragii Tăieturi Stop respirator

Materiale de prim ajutor 1. Masca de oxigen 2. Atele 3. Garou 4. Comprese sterile 5. Apa

PARTEA a II-a

30 puncte (55 de puncte)

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 34 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

1. Cititi afirmatiile de mai jos si notati in dreptul fiecareia F( fals ) daca consderati ca

afirmatia este falsa sau A ( adevarat) daca consderati ca afirmatia esteadevarata. a) Arsurile termice sunt provocate de contactul corpului cu o suprafata fierbinte. b) Invaliditatea este un accident cu incapacitate temporara de munca. c) Masurile de prim ajutor in cazul arsurilor cu substanţe chimice uscate constau in stropirea acestora cu acid sulfuric sau spalarea rapida cu solutie de NaOH pentru neutralizare. 15 puncte .............................................................................................................................................. 2. Cititi afirmatile de mai jos si notati in dreptul fiecareia dintre ele F ( fals) sau A ( adevarat) : a) Apa sub forma de ceata poate fi utilizata la stingerea incendiilor de natura electrica. b) Normele generale de protectia muncii si cele de aparare impotriva incendiilor sunt stabilite de managerul unitatii scolare . c) Echipamentul individual indeplineste si functii de protectie. d) Explozia poate avea loc daca sunt reunite cele trei conditii : carburant , combustibil sursa se caldura . e) Depozitarea necorespunzatoare a materialelor corozive poate provoca accidente. 25 puncte .............................................................................................................................................. 3. . În imaginile următoare sunt ilustrate trei indicatoare:

a. Specificati tipul indicatoarelor

b. Precizati ce se doreste a ne informa cu aceste indicatoare

15 puncte

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 35 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

5.1. CLASA a IX –a –AU FOST REALIZATE INAINTE DE SEPTEMBRIE 2011

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 36 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 37 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 38 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 39 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Prima varianta

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 40 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Varianta a II-a
Nume ……………………..… Prenume …………… Clasa a IX-a Data evaluarii ………………… Modulul: Studiul Materialelor Cadrul didactic COCONCEA ELENA Semnătura Nota lucrării ……………………………………………

1.

Incercuiti raspunsul corect: 1.1. In cadrul aliajelor fier – carbon intra: a. fierul b. carbonul c. otelul 1.2. Carbonul are simbolul chimic: a. Cr b. C c. Ca

1 punct

2. a. b. 3.

Completati spatiile libere: 2 puncte Curatarea este……………………………………………………………….……………………………………………………………. Sudabilitatea este……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cititi cu atentie enunturile. Daca sunt adevarate incercuiti litera A, daca nu sunt adevarate litera F: 1 punct A F Fuzibilitatea este proprietatea materialelor metalice de a nu se topi. A F Elasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a-si schimba forma sub actiunea unor forte exterioare si de a reveni la forma initiala dupa ce acestea nu mai actioneaza. 4. 5. 6. Enumerati 4 proprietati fizice ale unui material metalic. Clasificati aliajele fier – carbon Sa se asocieze prin sageti simbolurile cu denumirea corespunzatoare a elementelor 1 punct Al Na aluminiu Au Ag argint Cu sodiu aur cupru 2 puncte 2 puncte

NOTA: Se acorda 1 puncte din oficiu Timp de lucru: 15 min

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 41 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

BAREM DE CORECTARE TEST INITIAL Disciplina: Studiul materialelor Clasa:IX

Nr. item 1. 2.

3. 4.

5. 6. Total

Subdiviziuni ale itemilor/ raspuns corect item deschis si semideschis 1.1 raspuns corect c 0,5 p 1.2 raspuns corect b 0,5 p a. operatia tehnologica prin care se indeparteaza oxizii si impuritatile de pe suprafata semifabricatului 1p b. proprietatea materialelor metalice de a se putea suda in conditii bune si fara defecte 1p Falsa 0,5 p Adevarata 0,5 p Culoare Luciu metalic Densitate Conductiblitate termica, electrica Magnetism Pentru un raspuns corect din cele de mai sus se acorda 0 ,5p Oteluri 1p Fonte 1p Pentru fiecare asociere corecta se acorda 0,2p

Punctaj acordat 1p 2p

1p 2p

2p 1p 1p- oficiu 10p

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 42 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 43 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

CLASA a X-a
Nume ……………………..… Prenume …………… Clasa a X-a Data evaluarii ………………… Modulul: Masurari tehnice Cadrul didactic COCONCEA ELENA Semnătura Nota lucrării ……………………………………………

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Subiectul I:------------------------------------------------------------------------------------------------------10 puncte Scrieti litera corespunzatoare raspunsului corect: 1) 1 Pa (pascal) este o unitate de masura pentru: a. presiune b. putere c. forta d. viteza 2) Sistemul International de unitati de masura cuprinde: a. 7 unitati fundamentale b. 2 unitati derivate c. 10 unitati fundamentale d. 4 unitati suplimentare 3) Dimensiunea efectiva (E) reprezinta: a. dimensiunea teoretica rezultata din calcul b. dimensiunea reala a piesei, obtinuta in urma prelucrarii c. dimensiunea limita maxima d. diferenta dintre dimensiunea limita maxima si dimensiunea limita minima. 4) Vernierul este o scara gradata ajutatoare aflata in componenta: a. micrometrului b. sublerului c. comparatorului d. calibrului inel 5) Dinamometrele sunt mijloace pentru masurarea: a. presiunilor b. debitelor c. fortelor d. ]turatiilor Subiectui II: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 puncte Incercuiti A pentru adevarat si F pentru fals in cazul urmatoarelor enunturi: A F 1) Kelvinul este o unitate de masura derivata a S.I. A F 2) Dimensiunea nominala ( N) este o dimensiune teoretica, rezultata din calcul, cercetare sau experimental. A F 3) Valoarea diviziunii pe tamburul micrometrului este 0,01 mm. A F 4) Un milimetru coloana de mercur sau torr este o unitate tolerata pentru masurarea presiunii. A F 5)Tahometrele sunt aparate folosite pentru masurarea vitezei. Subiectul III:-------------------------------------------------------------------------------------------10 puncte Faceti asocierile corecte intre coloana A si coloana B: Coloana A 1. 2. micro forta a. b. Newton -6 10 Coloana B

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 44 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

3. 4. 5.

masa presiune viteza fluidelor

c. d. e. f.

10 balanta anemometrul manometrul

-3

Subiectul IV:-------------------------------------------------------------------------------------------30 puncte 1) Candela(cd) este unitatea pentru…….(1)……… 2) Diferenta dintre valoarea efectiva Ve a unei marimi si valoarea adevarata Va a acesteia se numeste……(2)……… 3) Diferenta dintre dimensiunea maxima si minima se numeste……(3)……… 4) Calibrele limitative folosite la verificarea pieselor cu sectiune circulara se numesc……(4)…….. 5) Masele etalon servesc la ……(5)…….. 6) Vacuummetrele masoara presiuni mai …….(6)……..decit presiunea atmosferica. Subiectul V:----------------------------------------------------------------------------------------------30 puncte Realizati un eseu cu tema “Sublerul” avind in vedere urmatoarele: a. b. c. d. e. Definitia Parti componente Precizia Citirea Clasificarea sublerelor.

AU FOST CREEATE INAITE DE SEPTEMBRIE 2011

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 45 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

Disciplina: Masurari tehnice Clasa: IX-a liceu tehnologic An scolar:2010-2011 Prof. Dumitru Valeria Colegiul”Mihai Viteazul”Bumbesti_Jiu

S I:-------------------------10 puncte( 5 intrebarix 2 puncte) 1-a; 2-a; 3-b; 4-b; 5-c. S II:------------------------10 puncte(5 intrebarix 2 puncte) 1-F; 2-A; 3-A; 4-A; 5-F. S III:------------------------10 puncte( 5 intrebarix 2 puncte) 1-b; 2-a; 3-d; 4-f; 5-e. S IV:-------------------------30 puncte( 6 intrebarix 5 puncte) (1)- intensitatea luminoasa (2)- eroarea de masurare (3)- toleranta (4)- calibre inel (5)- pastrarea, reproducerea si transmiterea unitatii de masura (6)- mici S V:--------------------------30 puncte 1) Definitia----6 puncte Sublerele sunt aparate de masurare cu vernier folosite pentru masurari directe de lungime si pentru verificarea abaterilor dimensionale. 2) Parti componente---------6 puncte a. rigla gradata b. cursor c. vernier d. ciocuri de masurare( de interior si de exterior) e. tija de adincime f. surub de blocare 3)Precizia----6 puncte Valoarea diviziunii pe vernier ( precizia): 0,1mm; 0,05mm; 0,02mm. 4) Citirea-----6 puncte Se citesc numarul de mm de pe rigla gradata depasiti de reperul “O”de pe vernier, la care se adauga o fractiune stabilita astfel: se observa a cita diviziune de pe vernier se aliniaza cu una de pe rigla si se inmulteste cu precizia de masurare a sublerului. 5) Clasificarea sublerelor------6 puncte 1. Dupa precizia de citire: 0,1mm; 0,05mm; 0,02mm. 2. Dupa destinatie: de interior si de exterior; de adincime; de trasare.

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 46 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Nume ……………………..… Prenume …………… Clasa a X-a Data evaluarii ………………… Modulul: Asamblarea structurilor metalice

Cadrul didactic COCONCEA ELENA Semnătura Nota lucrării ……………………………………………

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
RASPUNDETI LA URMATOARELE INTREBARI

Pentru a deveni elevi cu solide cunostinte in domeniul de specialitate considerati ca trebuia sa dobinditi cunostinte in mod progresiv si temenice? ;scrieti motivatia voastra: -............................................ -............................................ -........................................... Pentru a cunoaste nivelul de pregatire dobindit in clasele anterioare,in domeniul apropiat a ceia ce urmeaza sa studiem ,va rog sa raspundeti la urmatoarele intrebari Subiectul I
1. Punctatorul se utilizeaza la operatia de : a) debitare b) trasare c) rodare d) măsurare 2. Operatiile de pregatire a materialelor metalice sunt : a) curatire, indreptare, trasare b) debitare, indoire, filetare c) rodare, honuire, slefuire d) găurire, răzuire, lustruire 3. Verificatoarele sunt folosite pentru: a) prelucrarea materialelor b) pentru prinderea sau fixarea pieselor c) pentru masurarea si compararea unor marimi d) lustruirea suprafeţelor 4. Aliajele cuprului sunt: a) fonta si oţelul b) bronzul si alama c) siluminul si duraluminiul d) piritele cuprifere ( 4x 0,75)p

Subiectul II

(0,18x8)p

1. Transcrieti pe foaia de concurs, cifra corespunzatoare fiecarui enunt si notati in dreptul fiecaruia litera ’’A’’, daca enuntul este adevarat, sau litera ’’F’’ daca raspunsul este fals: 1. A F Absolut toate materialele metalice sunt substante solide la temperatura mediului ambiant. 2. A F Piatra de polizor este confectionata din otel dur. 3. A F Tablele care prezinta deformari in partea centrala, li se aplica lovituri cu ciocanul, de la marginea tablei spre centru, pentru indreptare. 4. A F Materialele plastice sunt numai termorigide. 5. A F Incaperile unde se fac imbinari cu adezivi, trebuie sa aiba o buna ventilatie. 6. A F Materialele termoplastice se inmoaie la cald, iau forma dorita, iar dupa utilizare pot fi retopite si remodelate.

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 47 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

7. A F Sinterizarea este un procedeu aplicat pentru acoperirea suprafetelor metalice cu o pelicula de material plastic. 8. A F Prin procesul de vulcanizare, cauciucul brut se transforma intr-un material plastic.

Asociaza pe foaia de concurs meseriile din coloana ’’A’’, cu activitatile specifice acestora din coloana ’’B’’: (5x0,3)p

A

1. Bijutier 2. Inginer chimist 3. Asamblator mase plastice 4. Decorator de sticla 5. Lucrator la prelucrarea cauciucului
Subiectul 3

B a. Executa lucrari simple din cauciuc b. Asambleaza obiecte din materiale plastice c. Picteaza si decoreaza sticla d. Urmareste aplicarea tehnologiilor chimice e. Executa manual produse din metale pretioase

1.Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre materialele din coloana A şi operaţiile tehnologice corespunzătoare, din coloana B.

1. 2. 3. 4.

A materiale metalice materiale plastice cauciuc sticlă

a. b. c. d. e.

B gumarea; injecţia; îndreptarea rindeluirea suflarea

(4x0,75)P
BAREM NOTARE I 1-1 : 14.b,( 4x 0,75) 1-2 : 13.a 1-3 : 12.c 1-4 : 4. a II-1 (pentru fiecare răspuns corect (0,37pct.x8) 1.F, 2.F, 3.A, 4.F, 5.A, 6.A, 7.A, 8.F II-2 1e, 2d, 3b, 4c, 5a (5x0,3)p

III 1c; 2b; 3a; 4e

(4x0,75)

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 48 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Nume ……………………..… Prenume …………… Clasa a X-a Data evaluarii ………………… Modulul: Organe de masini

Cadrul didactic COCONCEA ELENA Semnătura Nota lucrării ……………………………………………

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Pentru buna voastra pregatire considerati necesara parcurgerea materiilor de specialitate?;In anul anterior informatiile transmise au contribuit la formarea voastra ca viitori specialisti?;Doriti sa deveniti oameni bine pregatiti pentru societate? : -............................................ -............................................ -............................................. Raspundeti la urmatoarele intrebari :

1.

2.

Bara din figura de mai jos este solicitata la:

10 puncte

a) Compresiune b) Forfecare c) Intindere si compresiune

3.

Incercuiti raspunsul corect. Sectiunile barelor se masoara in: a) b) c) d) mm N MPa mm2

10 puncte

4.
20 puncte

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 49 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

5.

30 puncte

Se acorda 10 punct din oficiu.

BAREM DE CORECTARE

forfecare
mm2

CLASA a XI-a

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 50 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

REZULTATELE TESTELOR PREDICTIVE(INITIALE) CLASE : se vor regasi in fisa de evaluare /clasa

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 51 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

5.2.TESTE FORMATIVE -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA 5.3. TESTE SUMATIVE/U.I. -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA 5.4. TESTELE DE FINAL AN -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 52 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

6.EVALUAREA ALTERNATIVA Titlul proiectelor,referatelor,eseurilor si portofoliilor intocmite de elevi
-

portofoliul elevului la modulul studiat ; -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 53 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

7.FISE DE LUCRU Pe clase sau nivel de lucru 7.1 fise lucru pe clase -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA 7.2.fise de lucru pe nivel de performanta -SE VOR GASI IN PORTOFOLIUL CU DOCUMENTELE UTILIZATE PENTRU FIECARE CLASA

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 54 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

8.CATALOGUL PROFESORULUI/Rezultatele evaluarii

CONCLUZIE : fiecare clasa are evidenta evaluarii in format electronic ;

-

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 55 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor CLASA a 9-a
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

CLASA a10-a
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

CLASA a 11-a
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

CLASA a 12-a
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 56 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

10. Lista materialului didactic existent
-suport de curs la elev sub forma “portofoluil elevului”,creat de mine; -materiale didactice pregatite de mine pentru cabinetul AEL;

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 57 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

11. Fişe cu asistenţele la ore

ANEXA B FISA DE OBSERVARE A LECŢIEI Loc: Profesor/Maistru instructor: Observator: Disciplina: Lecţia:
Număr de absenţi:

Data: Total Elevi: Funcţie: Nivel/an: ____ ____ ____

____

____

Note de observaţie şi comentarii generale
(asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi diversitate
(bune practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)

Sănătate şi securitate
(ex. evaluarea riscului)

Obs: se va completa dacă este cazul

Nevoile individuale ale elevilor
(bune practici în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi adaptarea la stilurile de învăţare ale elevilor)

Autoevaluare şi revizuire

(opinia
lecţiei)

profesorului/maistrului instructor cu privire la atingerea

obiectivelor, desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 58 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Listă de verificare pentru strategii/materiale
Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii.

lista de prezentă completatăalte documente completate Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite

NOTĂ:

5 = performanţă excelentă,cu un număr de activităţi inovative 4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat 3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare, fără rezultate valoroase Acţiune finalizată Introduceţi data

Plan de acţiune

Semnătura profesorului/maistrului instructor

Semnătura observatorului

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 59 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Pe parcursul unei singure lecţii nu veţi putea observa toate criteriile. Întrebările de mai jos au caracter orientativ. Ele vă vor ajuta să vă structuraţi observarea şi discuţiile în care oferiţi feedback. De asemenea, vă pot fi de folos şi pentru argumentarea notei acordate.

Profesorul/Maistrul instructor –
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. a aranjat locul/sala/ în mod adecvat? a aranjat şi pregătit toate echipamentele? a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate? a avut în vedere considerente/nevoi speciale? a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul? a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor pentru elevi? a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară? a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ? a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? a încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor? a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte? a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor? a redus la minim, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile? a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite? a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative? a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? a încurajat elevii să pună întrebări? a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres? a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă? a furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor lor? a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, îngrijorări sau nevoi suplimentare? a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu? a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare?

DA
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

NU
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _

___ ___

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 60 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

III. PERFORMANŢE 1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 61 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

2 Descriptori de performanţă
Criteriile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor elevilor din clasele la care predau sunt propuse în funcţie de nivelul general al claselor de la CTAS, de la profilele de mecanica. Pentru acordarea unei note elevul trebuie, pe lângă criteriile prevăzute pentru nota respectivă, să posede şi cunoştinţele prevăzute notelor inferioare. Profesorul trebuie să ţină seama în acordarea notelor şi de: • volumul cunoştinţelor însuşite, raportat şi la nivelul clasei respective; • gradul de înţelegere a materiei, temeinicia cunoştinţelor, priceperea de a aplica cunoştinţele dobândite; • numărul şi natura erorilor cuprinse în cadrul răspunsurilor date; • priceperea de a-şi prezenta răspunsul într-o succesiune logică, prin expunerea pe care o face la cunoştinţele de specialitate pe care le are, prin deprinderile de prezentare pentru lecţia curentă şi deprinderile de prezentare dobindite anterior.

I I.1. I.2.

I.3.

I.4.

FOARTE BINE - prezinta cu cel mult doua greseli (10 argumente din 12); - prezinta corect tema pe elementale in discutie, coerent,intr-o continuitate si sinteza clara ; - prezinta corect atat elementele de baza in discutie, cat si elementele secundare(3 din 3); - prezinta si analizeaza corect;

BINE - prezinta corect intre 8 si 10 aspecte; - face o prezentare corecta,, dar face greseli de prezentare;

SUFICIENT - prezinta corect doar 4/8 aspectele prezentate; - prezentarea temei este sumara(incomplet in raport cu cerinta); - dovedeste nesiguranta, face prin incercari ! (1 din 3); - are doua/ trei greseli de prezentare sau de comparare(cazul unei fise de lucru) - nu stapaneste terminolo, rezolva tema;

- prezinta corect doua elemente in discutie din trei; - are o greseala de prezentare sau de comparare;

I.5.

I.6.

I.7.

- cunoaste terminologia specifica, pune corect in prezentare, analizeaza corect corect; - rezolva corect problema pusa in discutie, dupa cerintele clasei: intrebare, raspuns; - rezolva corect o tema de analiza cu doua aspecte de prezentare, respectand cerintele;

- cunoaste terminologia specifica, pune corect in discutie face greseli de executie a desenului; - rezolva cu unele greseli (nu e clara intrebarea ); - rezolva fara a desena ce a prezentat;

- nu demonstreaza ca ceia ce prezinta ii este destul de clar; - rezolva partial (doar prima judecata a temei);

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 62 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

3. Subiecte propuse
-

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 63 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

4. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri
Nume si prenume/clasa LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

5. Planificarea pregătirii suplimentare
ORA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

6. Prezenţa la pregătiri
ELEV LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 64 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

7. Rezultatele obţinute la diferite faze

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 65 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

A

IV. PROIECTE PERSONALE REALIZATE -cuprinde lista cu proiectele realizate sau proiectele propuse pe o anumită perioadă
GENERATIA CELUI DE-AL TREILEA VAL,sesiune de comunicari international 2010-2011

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 66 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

B SITE DE PREZENTARE A ACTIVITATILOR PROFESORULUI COCONCEA ELENA

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 67 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 68 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

VI. MATERIALE -scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese M.E.C.T.S., I.S.J.

(TOT CONTINUTUL ANEXAT)

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 69 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 70 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 71 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 72 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 73 of 74

PORTOFOLIUL PROFESORULUI AN SCOLAR 2011-2012

COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY”BACAU

Coconcea Elena/http://coconceaelena.zxq.net/

Page 74 of 74