Sunteți pe pagina 1din 16

LEGE privindbirourileistoriilordecredit nr.122XVIdin29.05.2008 MonitorulOficialnr.138139/559din29.07.

2008
Articolul1.Obiectullegii........................................................................................................ 2 Articolul2.Noiuniutilizate................................................................................................... 2 Articolul3.Legislaiaprivindbirourileistoriilordecredit ......................................................4 Articolul 4. Principiile de formare a istoriilor de credit, de pstrare, utilizare, prelucrare, transmitereidistrugereainformaiilordinistoriiledecredit.............................................4 Articolul5.Coninutulistorieidecredit................................................................................. 4 Articolul6.Prezentareainformaieilabiroulistoriilordecredit...........................................7 Articolul7.Prezentarearaportuluidecredit.........................................................................8 Articolul8.Pstrareaiproteciainformaiei........................................................................9 Articolul9.Contractuldeprestareaserviciilorinformaionale..........................................10 Articolul10.Drepturilesubiectuluiistorieidecredit...........................................................10 Articolul11.Drepturilebirouluiistoriilordecredit.............................................................11 Articolul12.Obligaiilebirouluiistoriilordecredit ..............................................................11 Articolul13.Lichidareaireorganizareabirouluiistoriilordecredit...................................12 Articolul 14. Transmiterea informaiilor din biroul istoriilor de credit lichidat sau reorganizatoridinbiroulistoriilordecreditacruilicenafostretras..........................12 Articolul15.Reglementareaisupraveghereaactivitiibirouriloristoriilordecredit......13 Articolul16.Liceniereaactivitiibirouluiistoriilordecredit............................................14 Articolul 17. Rspunderea birourilor istoriilor de crediti/sau a persoanelor cu funcie de rspundereabirouriloristoriilordecredit..........................................................................15 Articolul 18. Respectarea secretului comercial de ctre persoanele cu funcie de rspunderealebirouluiistoriilordecredit..........................................................................15 Articolul 19. Modul de includere n istoriile de credit a informaiilor referitoare la contracteledecreditexistente............................................................................................ 16 Articolul 20. Particularitile desfurrii activitii birourilor existente ale istoriilor de credit....................................................................................................................................16 Articolul21.Intrareanvigoare........................................................................................... 16

n scopul crerii condiiilor pentru formarea, prelucrarea, stocarea i prezentarea de ctre birourile istoriilor de credit a informaiei ce caracterizeaz respectarea de ctre debitori a obligaiilor asumate prin contractele de credit, innd cont de necesitatea sporirii gradului de protecie a creditorilori debitorilor pe contul diminurii generale a riscurilor de credit, n scopul ridicrii eficienei activitii instituiilor financiarei a altor societicareacordcreditensensulprezenteilegi, Parlamentuladoptprezentalegeorganic.

CapitolulI DISPOZIIIGENERALE Articolul1.Obiectullegii (1) Prezenta lege determin noiunea i componena istoriei de credit, temeiurile, modul de formare, pstrare i utilizare a istoriilor de credit, reglementeaz funcionarea birourilor istoriilor de credit n legtur cu activitile menionate, stabilete particularitile crerii, lichidrii i reorganizrii birourilor istoriilor de credit, precum i principiile de cooperare a acestora cu sursele de formare a istoriilor de credit, cu utilizatorii istoriilor de credit, ministerele, alte autoriti administrativecentrale,cuautoritileadministraieipublicelocale. (2) Prezenta lege reglementeaz raporturile ce apar la formarea istoriilor de credit, la prezentarea rapoartelor de credit, la crearea, funcionarea birourilor istoriilor de crediti ncetarea activitii acestora, la efectuarea activitii surselor de formare aistoriilordecreditnceeacepriveteprezentareainformaiilorcarefacpartedin istoria de credit, la protecia informaiilor coninute n istoriile de credit i alte raporturi,inclusivceleceaparntre: a) persoanele care acord credite subiecilor istoriilor de credit, conform contractelor de credit ncheiate cu acetia, pe de o parte, i subiecii menionaiaiistoriilordecredit,pedealtparte; b) birourileistoriilordecreditisurseledeformareaistoriilordecredit; c) birourileistoriilordecreditiutilizatoriiistoriilordecredit; d) birourileistoriilordecreditisubieciiistoriilordecredit; e) birourileistoriilordecreditiautoritateapubliccompetent. Articolul2.Noiuniutilizate nsensulprezenteilegi,urmtoarelenoiunisemnific: acord consimmntul certi fr echivoc al subiectului istoriei de credit pentru prezentarea de ctre sursa de formare a istoriei de credit a informaiei n vederea formrii istoriei de credit sau primirea de ctre utilizatorul istoriei de credit a raportuluidecredit; autoritatepubliccompetentComisiaNaionalaPieeiFinanciare;

baz de date a biroului istoriilor de credit resursele informaionale ale biroului istoriilor de credit, bazate pe sistemele i procesele informaionale, care corespundcerinelorlegislaiei; birou al istoriilor de credit persoan juridic de drept privat constituit sub formdesocietate curspundere limitatsaudesocietate peaciuni,nregistrat conform legislaiei, care presteaz, n conformitate cu prezenta lege, servicii de formare, prelucrare i pstrare a istoriilor de credit, precum i de prezentare a rapoartelordecredit,iserviciiaferente; contract de credit contract care prevede acordarea de ctre o parte contractantceleilaltepricontractanteaunuicredit; credit orice angajament de a acorda bani ca mprumut cu condiia rambursrii lor, plii dobnzii i altor pli aferente; orice prelungire a termenului de rambursareadatoriei;oriceangajamentdeavindebunuri,aexecutalucrrisaua presta servicii cu condiia amnrii plii, inclusiv pe baz de leasing; orice garanie emis; orice angajament de a achiziiona o crean sau alte drepturi de a efectuaoplat.nsensulprezenteilegi,nuseconsidercreditmijloaceleacordate de investitori i obinute de emiteni n cadrul emisiunilor de obligaiuni sau de altetitlurifinanciaredemprumut; istorie de credit informaie al crei coninut este determinat de prezenta legei care caracterizeaz executarea de ctre debitor a obligaiilor asumate prin contractuldecreditisepstreazlabiroulistoriilordecredit; participani la schimbul informaional subiecii istoriilor de credit, sursele de formare a istoriilor de credit, birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriilor de credit; persoan cu funcie de rspundere a biroului istoriilor de credit persoan creia, potrivit prezentei legi, i se acord, permanent sau provizoriu, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii aciunilor administrative de dispoziie i/saudeacceslabazadedateabirouluiistoriilordecredit; raport de credit document ce conine informaii care fac parte din istoria de credit i pe care biroul istoriilor de credit l prezint, la cererea utilizatorului istorieidecreditiaaltorpersoaneabilitate,conformprezenteilegi,cudreptulde aprimiinformaiamenionat; subiect al istoriei de credit persoan fizic sau juridic ce primete un credit, conformcontractuluidecredit,inprivinacreiaseformeazistoriadecredit; surs de formare a istoriei de credit persoana juridic ce prezint biroului de credit informaii care fac parte din istoria de credit: banca comercial, compania deasigurri(reasigurri),companiadeleasing,asociaiadeeconomiiimprumut, organizaiademicrofinanare; utilizator al istoriei de credit persoana juridic ce a primit raportul de credit de labiroulistoriilordecreditnmodul prevzutde prezentalege:bancacomercial, compania de asigurri (reasigurri), compania de leasing, asociaia de economiii mprumut,organizaiademicrofinanare.

Articolul3.Legislaiaprivindbirourileistoriilordecredit (1) Legislaia privind birourile istoriilor de credit se constituie din prezenta lege, alte legicereglementeazraporturilejuridiceaferenteactivitiibirouriloristoriilorde credit, precumi celelalte acte normative elaborate n vederea executrii acestor legi. (2) Dac tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reglementri dect cele coninute n prezenta lege, se aplic normele tratatelor internaionale. Articolul 4. Principiile de formare a istoriilor de credit, de pstrare, utilizare, prelucrare,transmitereidistrugereainformaiilordinistoriiledecredit Formarea istoriilor de credit, pstrarea, utilizarea, prelucrarea, transmiterea i distrugerea informaiilor din istoriile de credit se efectueaz cu respectarea urmtoarelorprincipii: a) existenaacorduluisubiectuluiistorieidecredit; b) egalitateandrepturiasubieciloristoriilordecredit; c) utilizarea, conform destinaiei, a istoriilor de credit i a informaiilor din istoriiledecredit.Potrivitprezenteilegi,folosireadectreutilizatoriiistorieide credit a informaiilor din aceasta se permite doar cu scopul estimrii riscurilor aferente acordrii unui credit subiectului istoriei de crediti/sau gestiunii unui contexistentdecredit; d) confidenialitateainformaiilordinistoriiledecredit,cuexcepiileprevzutede prezentalege; e) asigurarea proteciei informaiilor din istoriile de credit contra obinerii, modificriii/sauutilizriinecorespunztoarei/sauneautorizate; f) inviolabilitatea vieii private, aprarea drepturilor, intereselor legitime i libertilorsubieciloristoriilordecredit. CapitolulII FORMAREAIUTILIZAREAISTORIILORDECREDIT Articolul5.Coninutulistorieidecredit (1) Istoriadecreditasubiectuluiistorieidecreditpersoanfizicconstdin: a) parteaintroductiv; b) parteadebaz; c) parteasuplimentar. (2) n partea introductiv a istoriei de credit a persoanei fizice se conin urmtoarele informaiidespresubiectulistorieidecredit: a) numele(numeledefamilie,prenumele,patronimicul),datanaterii; b) seriainumrulactuluideidentitate; c) numruldeidentificarepersonal(nceleceurmeazIDNP). (3) n partea de baz a istoriei de credit a persoanei fizice se conin urmtoarele informaii:

1) referitoarelasubiectulistorieidecredit: a) vizadereedinidomiciliul; b) informaii privind nregistrarea persoanei fizice n calitate de antreprenor individual; 2) referitoarelaobligaiadebitorului: a) informaiiprivindsolicitareacreditului: (i) datasolicitrii;

(ii) sumasolicitat; (iii) modalitateaivaloareaasigurriirambursrii; (iv) numele(denumirea)iadresacreditorului; b) informaiiprivindcreditulacordat: (i) sumaobligaiuniidebitoruluiladatancheieriicontractuluidecredit;

(ii) termenul de executare integral a obligaiei debitorului n conformitatecucontractuldecredit; (iii) termenul de achitare a dobnzii n conformitate cu contractul de credit; (iv) datele despre operarea modificrilori/sau completrilor n contractul decredit,caremodificinformaiacuprinsnistoriadecredit,inclusiv nceeaceprivetetermenuldeexecutareaobligaiilor; c) informaiiprivindmodulderambursareacredituluiacordat: (i) data i suma obligaiunilor executate de ctre debitor n volum complet;

(ii) data i suma obligaiilor restante (n condiiile expirrii termenului de 30dezilecalendaristicedeladatalacareplile,conformcontractului, audevenitexigibile); (iii) achitarea creditului din contul asigurrii n cazul neonorrii de ctre debitoraobligaiilorsaleconformcontractului; (iv) clasificareacredituluicadubiossaucompromis; (v) informaii despre examinarea de ctre instanele de judecat i/sau arbitrale a litigiilor referitoare la contractul de credit, coninutul prilorrezolutivealehotrriloremiseiintratenvigoare; d) informaiiprivindrefuzulsubiectuluiistorieidecreditdeapermitesurseide formareaistorieidecreditsprezinteinformaiibirouluiistorieidecrediti altinformaieprevzutlaalin.(9). (4) nparteasuplimentaraistorieidecreditapersoaneifiziceseconinurmtoarele informaiireferitoarelasursadeformareaistorieidecreditilautilizatoriiistoriei decredit:denumireadepliniabreviat(dacexist),numruldeidentificarede stat (n cele ce urmeaz IDNO), data prezentrii demersului de ctre utilizatorul istorieidecreditidataprezentriiinformaieidectresursadeformareaistoriei decredit.

(5) Istoriadecreditasubiectuluiistorieidecreditpersoanjuridicconstdin: a) parteaintroductiv; b) parteadebaz; c) parteasuplimentar. (6) n partea introductiv a istoriei de credit a persoanei juridice se conine urmtoareleinformaiidespresubiectulistorieidecredit: 1) denumireadepliniabreviat(dacexist)apersoaneijuridice; 2) adresa (sediul) organului executiv permanent al persoanei juridice (n cazul lipsei unui organ executiv permanent a altui organ sau a persoanei mputernicite s acioneze fr procur n numele persoanei juridice), alt informaie de contact cu persoana juridic (telefon, fax, adresa de pot electronic); 3) IDNOalpersoaneijuridice; 4) datele despre reorganizarea persoanei juridice, care conin informaiile, menionatelapct.1)3),referitoarelapersoanajuridicreorganizat. (7) n partea de baz a istoriei de credit a persoanei juridice se conin urmtoarele informaii: 1) referitoarelasubiectulistorieidecredit: a) informaii privind procedurile de insolvabilitate a persoanei juridice dac instana de judecat a primit spre examinare cererea de intentare a procesuluideinsolvabilitatenprivinapersoaneijuridice: (i) datainumrulcauzeicivileprivindinsolvabilitateapersoaneijuridice;

(ii) denumirea i adresa instanei care examineaz cauza privind insolvabilitateapersoaneijuridice; (iii) proceduradeinsolvabilitateaplicat; (iv) informaii despre starea procesului de insolvabilitate, inclusiv despre achitareacreanelorcreditorilordincontulmaseidebitoare; b) prile de baz ale istoriilor de credit ale persoanelor juridice reorganizate, care iau ncetat existena dac persoana juridic a fost creat prin reorganizare; 2) referitoarelaobligaiadebitorului: a) informaiiprivindsolicitareacreditului: (i) datasolicitrii;

(ii) sumasolicitat; (iii) modalitateaivaloareaasigurriirambursrii; (iv) numele(denumirea)iadresa(creditorului); b) informaiiprivindcreditulacordat: (i) sumaobligaiuniidebitoruluiladatancheieriicontractuluidecredit;

(ii) termenul de executare integral a obligaiunii debitorului n conformitatecucontractuldecredit; (iii) termenul de achitare a dobnzii n conformitate cu contractul de credit; (iv) datele despre operarea modificrilori/sau completrilor n contractul decredit,caremodificinformaiacuprinsnistoriadecredit,inclusiv nceeaceprivetetermeneledeexecutareaobligaiilor; c) informaiiprivindmodulderambursareacredituluiacordat: (i) dataisumaobligaiilorexecutatedectredebitornvolumcomplet;

(ii) data i suma obligaiilor restante (n condiiile expirrii termenului de 30dezilecalendaristicedeladatalacareplile,conformcontractului, audevenitexigibile); (iii) achitarea creditului din contul asigurrii n cazul neonorrii de ctre debitoraobligaiilorsaleconformcontractului; (iv) clasificareacredituluicadubiossaucompromis; (v) datedespreexaminareadectreinstaneledejudecati/sauarbitrale a litigiilor referitoare la contractul de credit, coninutul prilor rezolutivealehotrriloremiseiintratenvigoare; d) informaie privind refuzul subiectului istoriei de credit de a permite sursei de formare a istoriei de credit s prezinte informaie biroului istoriilor de creditialtinformaieprevzutlaalin.(9). (8) n partea suplimentar a istoriei de credit a persoanei juridice se conin urmtoarele informaii referitoare la sursa de formare a istoriei de credit i utilizatorii istoriei de credit: denumirea deplin i abreviat (dac exist), IDNO, datadepuneriidemersuluidectreutilizatorulistorieidecreditidataprezentrii informaieidectresursadeformareaistorieidecredit. (9) Partea de baz a istoriei de credit poate, de asemenea, include evaluarea individual (ratingul) a subiectului istoriei de credit, calculat n baza metodelor aprobatedebiroulistoriilordecredit. (10) nistoriadecreditseincluddatedespreoricemodificareainformaiilorconinute nea. Articolul6.Prezentareainformaieilabiroulistoriilordecredit (1) Surseledeformareaistorieidecreditprezint,nconformitatecuprezentalegei cu alte acte normative, toate informaiile de care dispun, din cele specificate la art. 5, la biroul istoriilor de credit cu care au ncheiat contract privind prestarea serviciilor informaionale. Se admite ncheierea contractelor de prestare a serviciilorinformaionalecuctevabirourialeistoriilordecredit. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), bncile comerciale snt obligate s prezinte toate informaiile de care dispun, specificate la art. 5, n privina tuturor debitorilor care iau dat acordul s prezinte informaiile respective, n modul prevzutdeprezentularticol,celpuinunuibiroualistoriilordecredit.

(3) Forma de prezentare a informaiei este stabilit n contractul de prestare a serviciilorinformaionale. (4) Sursa de formare a istoriilor de credit prezint informaie biroului istoriilor de credit doar cu condiia existenei acordului n acest sens. Acordul poate fi exprimat n form scris sau n format electronic cu aplicarea semnturii digitale. Cerinele fa de coninutul acordului se stabilesc de ctre autoritatea public competentnconformitatecuprezentalege. (5) n cazul refuzului subiectului istoriei de credit de a permite sursei de formare a istoriei de credit s prezinte informaie la biroul istoriilor de credit, biroului istoriilordecreditiseprezintinformaiaprivinddenumireasubiectuluiistorieide credit,IDNO/IDNPalacestuiaimeniuneaLipseteacordul. (6) Sursele de formare a istoriei de credit prezint informaie la biroul istoriilor de credit n termenul prevzut n contractul de prestare a serviciilor informaionale, care nu va depi 30 de zile calendaristice de la data executrii aciunii (survenirii evenimentului) la care se refer informaia ce se conine n istoria de credit, n conformitate cu prezenta lege, sau din ziua cnd sursa de formare a istoriei de credit a aflat sau a trebuit s afle despre executarea unei asemenea aciuni (survenireaunuiasemeneaeveniment). (7) Prezentarea de ctre sursele de formare a istoriilor de credit a informaiilor specificate la art. 5 ctre birourile istoriilor de credit, n conformitate cu prezentul articol,nuconstituienclcareasecretuluicomercial. Articolul7.Prezentarearaportuluidecredit (1) Biroulistoriilordecreditprezintraportuldecredit: a) utilizatorului istoriei de credit la demersul acestuia. Demersul respectiv va include informaia specificat la art. 5 alin. (4) sau (8), necesar pentru identificarea autorului demersului. Raportul de credit prezentat utilizatorului istoriilor de credit nu va conine informaiile din partea suplimentar a istoriei de credit, precumi informaiile specificate la art. 5 alin. (3) diviziunea 2) lit. a) pct.(iv)ialin.(7)diviziunea2)lit.a)pct.(iv); b) subiectului istoriei de credit la demersul scris al acestuia, pentru a lua cunotindeistoriasadecredit. (2) Biroul istoriilor de credit prezint raportul de credit utilizatorului istoriei de credit n baza contractului de prestare a serviciilor informaionale, ncheiat ntre utilizatorulistorieidecreditibiroulistoriilordecredit. (3) Raportul de credit se prezint utilizatorului istoriei de credit doar n baza demersului acestuia, ce conine informaia complet din partea introductiv a istorieidecreditdespresubiectulistorieidecreditsolicitate. (4) La prezentarea ctre utilizatorul istoriei de credit a raportului de credit, biroul istoriilor de credit introduce n partea suplimentar a istoriei de credit informaia specificatlaart.5alin.(4)sau(8). (5) Raportul de credit se prezint subiectului istoriei de credit sau utilizatorului istorieidecredit,lademersulacestuia,nunadinurmtoareleforme:

a) n form scris, autentificat prin tampila biroului istoriilor de credit i prin semntura conductorului biroului istoriilor de credit sau a adjunctului acestuia; b) n form de document electronic, efectele juridice ale cruia snt confirmate prinsemnturdigitalnconformitateculegislaia. (6) Raportul de credit se prezint n termenul stipulat n contractul de prestare a serviciilor informaionale, care nu va depi 10 zile calendaristice de la data depuneriilabiroulistoriilordecreditademersuluiprivindprezentarearaportului. (7) Utilizatorul istoriei de credit poate solicita raportul de credit de la biroul istoriilor de credit numai cu condiia existenei acordului. Acordul poate fi exprimat n form scris sau n format electronic cu aplicarea semnturii digitale. Cerinele fa de coninutul acordului se stabilesc de ctre autoritatea public competent nconformitatecuprezentalege. (8) Acordulprimitdeutilizatorulistorieidecreditestevalabilndecursdeolundela dataeliberriiacestuia. (9) Acordul primit de utilizatorul istoriei de credit care a acordat credit subiectului istoriei de credit este valabil pe tot termenul de aciune a contractului de credit, ncheiat cu subiectul respectiv al istoriei de credit n decursul termenului menionatlaalin.(8). (10) Biroul istoriilor de credit este n drept n orice timp s solicite de la utilizatorul istoriei de credit exemplarul original al acordului primit de ctre utilizatorul istoriei de credit sau copia lui autentificat n modul prevzut de legislaie pentru autentificareacopiilordepedocumentelepesuportdehrtie. (11) Utilizatorii istoriilor de credit i alte persoane care au primit, n conformitate cu prezenta lege, acces la informaia ce se conine n istoria de credit snt obligai s nudivulgeinformaiarespectivterilor. (12) Prezentarea de ctre biroul istoriilor de credit a informaiilor, specificate la art. 5, utilizatorului istoriei de credit care are dreptul s primeasc raportul de credit n conformitatecuprezentalegenuconstituienclcareasecretuluicomercial. Articolul8.Pstrareaiproteciainformaiei (1) Biroul istoriilor de credit asigur pstrarea istoriilor de credit timp de 7 ani de la data ultimei modificri a informaiei despre obligaiile debitorului, coninute n istoria de credit, cu excepia informaiei privind solicitarea creditului, care se pstreaznbiroulistoriilordecredittimpde15zilecalendaristice. (2) Biroul istoriilor de credit asigur protecia informaiei la prelucrarea, pstrareai transmiterea acesteia prin mijloace care corespund cerinelor stabilite de ctre autoritateapubliccompetent. (3) Totalitateainformaiilorspecificatelaart.5,primitedebiroulistoriilordecreditn modulprevzutlaart.6,constituieinformaiecuaccesibilitatelimitat. (4) Cerinele fa de colectarea, pstrarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea i distrugerea (radierea) informaiilor din istoriile de credit snt stabilite de ctre autoritateapubliccompetentnconformitatecuprevederilelegii.

Articolul9.Contractuldeprestareaserviciilorinformaionale (1) Relaiile dintre biroul istoriilor de credit i utilizatorii istoriilor de credit se reglementeaz prin contractul de prestare a serviciilor informaionale, prezenta legeialteactenormative. (2) Contractuldeprestareaserviciilorinformaionalevainclude: a) denumirea deplin, sediul, elementele de identificare bancare ale prilor (numrulcontului,denumireaicodulbnciincareestedeschis); b) obligaia utilizatorului istoriei de credit de a prezenta acordul n corespundere cucerineleprevzutelaart.7alin.(7); c) tipurile, structura, volumul, termenele (periodicitatea)i modul de prezentare arapoartelordecredit; d) costulserviciilorinformaionaleprestatedebiroulistoriilordecredit,condiiile deformareapreului; e) obligaiile prilor de a utiliza informaia din istoria de credit exclusiv conform destinaieiacesteia,ncorespunderecuart.4lit.c); f) obligaiilebirouluiistoriilordecreditdeaasiguraconfidenialitateainformaiei primite de la sursele de formare a istoriei de credit, de a asigura protecia informaiei respective pe parcursul recepionrii, stocrii, prelucrrii i prezentriiacesteiactreutilizatoriiisubieciiistoriilordecredit; g) obligaiile utilizatorului istoriei de credit de a asigura confidenialitatea informaieidinraportuldecreditprimitdelabiroulistoriilordecredit; h) rspundereaprilor; i) alteclauzecarenucontravinlegislaiei. Articolul10.Drepturilesubiectuluiistorieidecredit (1) Subiectul istoriei de credit este n drept s primeasc de la fiecare birou al istoriilor de credit, unde se pstreaz istoria de credit a subiectului respectiv, o dat pe an fr plat i ori de cte ori dorete contra plat, fr indicarea cauzelor, raportul de credit referitor la istoria sa de credit, inclusiv informaiile, colectate n conformitate cu prezenta lege, privind sursele formrii istoriei de creditiprivindutilizatoriiistorieidecredit,croraleaufosteliberaterapoartede creditreferitoarelaistoriamenionat. (2) Subiectul istoriei de credit este n drept s conteste, total sau parial, informaiile coninute n istoria sa de credit prin depunerea la biroul istoriilor de credit, unde se pstreaz istoria de credit menionat, a unei cereri privind modificareai/sau completareaacesteiistoriidecredit. (3) Biroul istoriilor de credit, n decurs de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii menionate la alin. (2), este obligat, cu excepia cazurilor prevzute n prezentalege,sefectuezeverificareasuplimentarainformaiilorceseconinn istoria de credit, solicitndule de la sursa de formare a istoriei de credit. Pe durata efecturii unei asemenea verificri, n istoria de credit se face o meniune despreacestfapt.

10

(4) Biroul istoriilor de credit modific istoria de credit n partea contestat n cazul confirmrii informaiei coninute n cererea subiectului istoriei de credit, menionat la alin. (2), sau menine istoria de credit fr modificri. Despre rezultatele examinrii cererii menionate, biroul istoriilor de credit este obligat s informeze n scris subiectul istoriei de credit n decurs de 30 de zile calendaristice delaprimireadelaelacererii.Refuzuldeasatisfacecerereavafimotivat. (5) Biroul istoriilor de credit nu este obligat s efectueze n viitor verificarea informaiei, coninute n istoria de credit, care deja a fost contestat, dar nu sa confirmat. (6) Subiectul istoriei de credit este n drept s conteste refuzul biroului istoriilor de credit de a satisface cererea privind modificarea i/sau completarea istoriei de credit, precum i neprezentarea, n termenul menionat n prezentul articol, a rspunsului scris privind rezultatele examinrii cererii sale, printro cerere adresat autoritii publice competente i/sau instanei de judecat, n conformitateculegislaia. CapitolulIII BIROULISTORIILORDECREDIT Articolul11.Drepturilebirouluiistoriilordecredit (1) Biroulistoriilordecreditestendrept: a) s acorde, pe baz de contract, precum i, n cazurile prevzute de prezenta lege, fr contract, servicii legate de prezentarea rapoartelor de credit n modulprevzutdeprezentalegeidealteactenormative; b) s presteze, pe baz de contract, servicii legate de elaborarea, n baza informaiilor coninute n istoriile de credit aflate la biroul respectiv, a metodelor de calculare (scoring) i de evaluare individual (rating) i/sau de aplicarealor; c) s presteze servicii de consultan, legate de asigurarea informaional a utilizatoriloristoriilordecreditiasubieciloristoriilordecredit; d) s presteze, pe baz de contract, servicii statistice referitoare la informaia coninutnistoriiledecredit; e) s constituie, n modul prevzut de lege, asociaii (uniuni) pentru protecia i reprezentarea intereselor membrilor si, coordonarea activitii, satisfacerea intereselortiinifice, informaionalei profesionale, soluionarea altor sarcini deinterescomunalebirouriloristoriilordecredit; f) s obin, pe baz de contract, informaia care nu este confidenial din Registrul de stat al populaieii/sau informaia public din Registrul de stat al persoanelor juridicei/sau din Registrul de stat al ntreprinztorilor individuali nvedereaverificriiinformaiilorconinutenistoriiledecredit. (2) Biroul istoriilor de credit nu este n drept s desfoare alte activiti dect cele prevzutenprezentularticol. Articolul12.Obligaiilebirouluiistoriilordecredit (1) n scopul asigurrii securitii pstrrii istoriilor de credit, biroul istoriilor de credit este obligat s dein licen pentru activitatea de prestare a serviciilor de

11

formare, prelucrare i pstrare a istoriilor de credit, precum i de prezentare a rapoartelordecreditideprestareaserviciiloraferente. (2) Biroul istoriilor de credit este obligat s prezinte raportul de credit oricrui utilizator al istoriilor de credit n baza contractului de prestare a serviciilor informaionale ncheiat cu acesta, demersului i acordului ce corespunde cerinelorprevzutelaart.7alin.(7). (3) Biroul istoriilor de credit este obligat s includ n istoria de credit a subiectului respectiv al istoriei de credit informaiile, ce corespund cerinelor prevzute n prezentalege: a) primite n form electronic, cu condiia ca acestea s fie prezentate n formatul stabilit de biroul istoriilor de crediti de sursa istoriei de credit n decursdeozilucrtoare; b) primitenformscrisndecursde5zilelucrtoare. Articolul13.Lichidareaireorganizareabirouluiistoriilordecredit (1) Lichidarea i reorganizarea biroului istoriilor de credit se efectueaz n modul prevzut de legislaie pentru persoanele juridice, cu particularitile stipulate n prezentularticol. (2) Biroul istoriilor de credit este obligat s suspende primirea informaiei de la sursele de formare a istoriilor de credit i/sau prezentarea rapoartelor de credit pe durata procedurilor de lichidare sau reorganizare, precum i s solicite suspendarea licenei n modul prevzut de legislaie. n acest caz, biroul istoriilor decreditvainforma: a) sursadeformareaistoriilordecreditdespresuspendareaprimiriiinformaiei de la sursele de formare a istoriilor de crediti/sau prezentrii rapoartelor de credit, n decurs de 3 zile lucrtoare de la adoptarea deciziei respective, cu publicareainformaieirespectivenMonitorulOficialalRepubliciiMoldova; b) autoritateapubliccompetentdespreiniiereaprocedurilordereorganizare saulichidare,solicitndsuspendarealicenei. Articolul 14. Transmiterea informaiilor din biroul istoriilor de credit lichidat sau reorganizatoridinbiroulistoriilordecreditacruilicenafostretras (1) n cazul reorganizrii biroului istoriilor de credit, istoriile de credit care se pstreaz n el se transmit succesorului de drepturi dac acesta este titular de licen. n acest caz, biroul istoriilor de credit succesor de drepturi este obligat, n decurs de 10 zile lucrtoare de la data primirii istoriilor de credit, s ntiineze despre acest fapt sursele de formare a istoriilor de credit primite, precum i s publiceinformaiarespectivnMonitorulOficialalRepubliciiMoldova. (2) n cazul reorganizrii biroului istoriilor de credit al crui succesor de drepturi nu este titular de licen, precum i n cazul lichidrii lui sau retragerii licenei, istoriiledecreditpstratelabiroulistoriilordecreditlichidatsaureorganizatorila biroul istoriilor de credit a crui licen a fost retras se nstrineaz prin vnzare la licitaie, la care particip exclusiv birourile istoriilor de credit liceniate. Mijloacele bneti obinute din vnzarea istoriilor de credit n modul stabilit de prezentularticolsetransmitbirouluiistoriilordecreditlichidatsaureorganizatori

12

biroului istoriilor de credit cruia ia fost retras licena. Modul de inere a licitaiilorestestabilitdeGuvern,lapropunereaautoritiipublicecompetente. (3) Transmiterea istoriilor de credit ale biroului istoriilor de credit lichidat sau reorganizat ori ale biroului istoriilor de credit a crui licen a fost retras ctre biroul istoriilor de credit desemnat ctigtor al licitaiei se asigur de ctre organizatorul licitaiei i urmeaz a fi ncheiat nu mai trziu de 30 de zile calendaristice de la data licitaiei respective. Biroul istoriilor de credit desemnat ctigtorallicitaieiesteobligat,ndecursde10zilelucrtoaredeladataprimirii istoriilordecredit,sinformezedespreacestfaptautoritateapubliccompetent i sursele de formare a istoriilor de credit primite, precum i s publice n Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la ncheierea primirii istoriilor de credit ale biroului istoriilor de credit lichidat sau reorganizat ori ale birouluiistoriilordecreditacruilicenafostretras. (4) Sursele de formare a istoriilor de credit care au prezentat informaii biroului istoriilor de credit lichidat sau reorganizat ori biroului istoriilor de credit a crui licen a fost retras, n cazul n care succesorul de drepturi nu a fost liceniat n modul prevzut de prezenta lege, snt obligate, n decurs de 30 de zile calendaristice de la primirea informaiei despre lichidarea, reorganizarea sau retragerea licenei biroului istoriilor de credit, s nceap prezentarea informaiei unui oricare alt birou al istoriilor de credit n baza contractului ncheiat, inclusiv toat informaia pentru perioada de timp de la ultima prezentare a informaiei birouluilichidatsaureorganizatoribirouluiistoriilordecreditacruilicenafost retras. CapitolulIV REGLEMENTAREA,LICENIEREAISUPRAVEGHEREA ACTIVITIIBIROURILORISTORIILORDECREDIT Articolul15.Reglementareaisupraveghereaactivitiibirouriloristoriilordecredit (1) Reglementareai supravegherea activitii birourilor istoriilor de credit, controlul activitii surselor de formare a istoriilor de credit i utilizatorilor istoriilor de credit se exercit de autoritatea public competent n modul prevzut de prezentalege,precumidealteautoritipublice,nconformitateculegislaia. (2) Autoritateapubliccompetent: 1) elaboreazactenormativendomeniileceindeactivitateabirouriloristoriilor decredit,cereglementeaz: a) condiiile i cerinele fa de prezentarea informaiilor de ctre sursele de formareaistoriilordecredit; b) moduldentocmireaacorduluisubiectuluiistorieidecredit; c) condiiileimoduldeprezentarearaportuluidecredit; d) condiiile i modul de efectuare a msurilor de control i revizie asupra activitiibirouriloristoriilordecredit; e) cerinele fa de situaia financiar i reputaia de afaceri a asociailor birouriloristoriilordecredit;

13

2) aprobplanulmsurilordecontrolirevizienvedereaverificriirespectriide ctrebirourileistoriilordecreditalegislaiei,porninddelafaptulcactivitatea biroului istoriilor de credit poate fi supus controlului nu mai frecvent dect o datntrunancalendaristic,cuexcepiaprevzutlapct.3); 3) efectueaz msuri de control i revizie n baza planului aprobat, precum i n cazul demersurilor scrise din partea subiecilor istoriilor de credit, surselor de formare a istoriilor de credit sau birourilor istoriilor de credit. n cazul efecturii msurilor de control i revizie n baza demersurilor menionate, obiect al controlului este calitatea serviciilor prestate de biroul istoriilor de credit (inclusiv exactitateai veridicitatea informaiei prezentate), respectarea drepturilori intereselor participanilor la schimbul informaional, respectarea cerinelorlegislaiei; 4) adreseaz birourilor istoriilor de credit prescripii, obligatorii spre executare, privindnlturareanclcrilordepistatenactivitateaacestora; 5) aplic, n condiiile legii, sanciuni fa de birourile istoriilor de credit i/sau persoanelecufunciederspunderealebirouriloristoriilordecredit; 6) examineaz demersurile, cererile i plngerile persoanelor fizice i juridice, legate de activitatea birourilor istoriilor de credit, inclusiv ce in de formarea istoriilordecredit; 7) ndeplinetealteatribuiistabilitedelege. (3) Hotrrea autoritii publice competente poate fi contestat de birourile istoriilor decreditninstandejudecat. Articolul16.Liceniereaactivitiibirouluiistoriilordecredit (1) Licenierea activitii biroului istoriilor de credit se efectueaz de autoritatea public competent n conformitate cu prezenta lege, cu Legea nr. 192XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naional a Pieei Financiare i cu alte acte normativeelaboratenvedereaexecutriiprezenteilegi. (2) Pentru a primi licen, biroul istoriilor de credit trebuie s corespund urmtoarelorcerine(condiiideliceniere): 1) privind asigurarea securitiii integritii bazei de date a biroului istoriilor de credit: a) deinerea ncperilor ce corespund cerinelor tehnice i de alt gen pentru plasareaiexploatareancondiiidesecuritateasistemelorinformaionale, a bazelor de date ale biroului istoriilor de credit i a altor documente i informaiilegatedeactivitateancalitatedebiroualistoriilordecredit; b) utilizarea sistemelor informaionale pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, echipamentelor i programelor care corespund cerinelorstabilitedectreautoritateapubliccompetent; 2) privind asigurarea gestiunii profesioniste i stabilitii activitii biroului istoriilordecredit: a) lipsa la conductorii biroului istoriilor de credit i la adjuncii lor a antecedentelorpenalenestinsepentruinfraciunieconomice;

14

b) situaia financiar stabili reputaia solid de afaceri a asociailor biroului istoriilordecredit. (3) Lista documentelor ce confirm satisfacerea cerinelor menionate la alin. (2) se aprobdeautoritateapubliccompetent. (4) Oricepersoanjuridicestendreptsdesfoareactivitatencalitatedebiroual istoriilor de credit n conformitate cu prezenta lege doar dup obinerea licenei. Termenuldevalabilitatealiceneiestenelimitat. (5) Nici o persoan, cu excepia persoanelor juridice, care, n conformitate cu prezenta lege, desfoar activitate n calitate de birou al istoriilor de credit nu poate folosi n denumirea sa cuvintele birou al istoriilor de credit, abreviaia BIC sau n orice alt mod s indice asupra faptului c persoana respectiv are dreptuldeadesfuraactivitatencalitatedebiroualistoriilordecredit. Articolul 17. Rspunderea birourilor istoriilor de crediti/sau a persoanelor cu funcie derspundereabirouriloristoriilordecredit (1) Pentru nclcarea legislaiei privind birourile istoriilor de credit, birourile istoriilor de credit i/sau persoanele cu funcie de rspundere ale birourilor istoriilor de creditpoartrspunderematerial,civil,administrativipenalnconformitate culegislaia. (2) n cazul nclcrii de ctre biroul istoriilor de crediti/sau de ctre persoanele cu funcie de rspundere ale biroului istoriilor de credit a cerinelor prezentei legi, autoritateapubliccompetentvaemitenadresabirouluirespectivoprescripie, obligatorie spre executare, n care vor fi specificate nclcrile depistate i va fi stabilittermenulpentrueliminareaacestora. (3) n cazul n care biroul istoriilor de credit i/sau persoanele cu funcie de rspundere ale biroului istoriilor de credit nu respect cerinele prescripiei menionate la alin. (2), prin hotrrea autoritii publice competente, biroului istoriilor de credit i/sau persoanelor cu funcie de rspundere ale biroului istoriilordecreditrespectivpotfiaplicateurmtoarelesanciuni: a) amendadministrativ; b) suspendarealicenei; c) retragerealicenei. (4) Moduldeaplicareasanciunilormenionatelaalin.(3)estestabilitdelege. Articolul 18. Respectarea secretului comercial de ctre persoanele cu funcie de rspunderealebirouluiistoriilordecredit Persoanele cu funcie de rspundere ale biroului istoriilor de credit nu snt n dreptsutilizezenaltescopurisaunaltmoddect celprevzutnprezentalege i/sau s divulge n orice form informaia care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istorieidecreditsaualutilizatoruluiistorieidecredit. CapitolulV DISPOZIIIFINALEITRANZITORII

15

Articolul 19. Modul de includere n istoriile de credit a informaiilor referitoare la contracteledecreditexistente Sursele de formare a istoriilor de credit prezint la biroul istoriilor de credit, n modul prevzut de prezenta lege, informaiile, stipulate la art. 5, referitoare la contractele de credit ncheiate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, cu acordul sau indicaia scris a subiectului respectiv al istoriei de credit privind prezentareainformaieimenionate. Articolul 20. Particularitile desfurrii activitii birourilor existente ale istoriilor de credit Persoana juridic ce desfura activitate n calitate de birou al istoriilor de credit pnladataintrriinvigoareaprezenteilegiesteobligat,ndecursde6lunide la data intrrii n vigoare a prezentei legi, s i aduc activitatea n conformitate cu cerinele prezentei legi referitoare la birourile istoriilor de credit. Nerespectarea acestor cerine atrage rspunderea, prevzut de legislaie, a persoaneijuridicerespective. Articolul21.Intrareanvigoare (1) Prezentalegeintrnvigoarela1martie2009. (2) ntermende3lunideladatapublicriiprezenteilegi: a) Guvernul, de comun acord cu autoritatea public competent, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cuprezentalege; b) autoritatea public competent va elabora i va aproba actele normative prevzutenprezentalege.

VICEPREEDINTELEPARLAMENTULUI Chiinu,29mai2008.

MariaPOSTOICO

16