Sunteți pe pagina 1din 1

Cuvânt înainte

Pentru studentul economist, sociologia este nu numai o materie de cultură generală, ci şi o

disciplină care contribuie la formarea culturii profesionale.

Problemele dintr-o întreprindere, dintr-o bancă, dintr-o bursă, dintr-o administraţie, deşi de

natură preponderent economică, îmbracă, totuşi, aspecte sociale şi umane. Descoperirea rolului

grupului informal şi al relaţiilor umane într-o organizaţie a revoluţionat managementul.

Managementul modern ţine seama de personalitatea indivizilor, de raporturile dintre ei, de

delegarea responsabilităţilor, de menţinerea unei bune comunicări în cadrul organizaţiei, de

importanţa factorilor psiho-sociali.

Conştienţi de necesitatea aprofundării problematicii sociologiei, numeroşi studenţi au

elaborat interesante lucrări de licenţă în care şi-au propus găsirea unor rezolvări adecvate

problemelor complexe ale realităţii sociale.

Autoarea