Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de evaluare pentru tutorialul 3 (din 11-12 decembrie) 1.

Un psiholog a dorit s verifice ipoteza c vegetarienii au opinii ecologiste ntr-o proporie mai mare dect ne-vegetarienii. n acest scop, au fost investigate 100 de persoane, iar rezultatele sunt n tabelul de mai jos: Vegetarian Nevegetarian Ecologist 44 7 Ne32 17 ecologist Testai ipoteza cercetrii, utiliznd testul chi-ptrat (pentru alfa=0.05). Calculai valoarea testului, mrimea efectului i raporta i rezultatul cercetrii n formatul recomandat. Rezolvare subiect 1:

VEGETARIENI NEVEGETARIENI
total pe coloane

ECOLOGISTI 44 (38.76) 7 (12.24)


51

NEECOLOGISTI 32 (37.24) 17 (11.76)


49

Total pe linii 76 24

Avand procentele ecologist - ne-ecologist pe fiecare preferinta de vegetarian si ne-vegetarian, putem calcula frecventele "teoretice" (asteptate) pentru fiecare celula a tabelului. De exemplu, pentru cei 76 vegetarieni studiati in cercetare, 51% ar trebui sa aibe opinii ecologiste (adica 76*51/100 = 38.76) si 49% opinii ne-ecologiste (adica 76*49/100 = 37.24). Constatam ca frecventele asteptate si cele observate sunt diferite. Suma frecventelor asteptate (teoretice) este egala cu suma frecventelor observate. Problema psihologului este sa stabileasca daca intre frecventele observate si cele teoretice (calculate) este vreo legatura.

Aplicam chi-patrat testul asocierii (independence chi-square) Problema cercetarii: psihologul vrea sa stabileasca daca exista o diferenta semnificativa intre alegerile ecologiste/ne-ecologiste ale vegetarienilor, respectiv ne-vegetarienilor

Ipoteza cercetarii: Opiniile ecologiste, respectiv neecologiste depind de apartenenta la vegetarian, respectiv nevegetarian Ipoteza de nul: Opiniile ecologiste, neecologiste nu au nici o legatura cu apartenenta la vegetarian/ nevegetarian Determinarea criteriilor de decizie statistica: alfa (dat in datele subiectului) = 0.05 df=(2-1)*(2-1)=1 citim valoarea critica pentru x2 (in tabela pentru distributia x2 ) x2 critic = 3,84 (corespondentul lui 1 in tabela) ECOLOGISTI 44 7
51

VEGETARIENI NEVEGETARIENI
total pe coloane

NEECOLOGISTI 32 17
49

Total pe linii 76 24 76% din total general 24% din total general Total general = 100

Intocmim tabelul sub urmatoarea forma:


frecventa observata (fo) 44 32 7 17 frecventa asteptata (fE) (51*76)/100= 38.76 (49*76)/100= 37.24 (51*24)/100= 12.24 (49*24)/100= 11.76 (fo-fE)2/ fE (44-38.76) 2 /38.76=0.71 (32-37.24) 2 /37.24=0.74 (7-12.24) 2 /12.24=2.24 (17-11.76) 2 /11.76=2.33 x2 =(fo-fE) 2 / fE= 6.02

Vegetarieni - ecologisti Vegetarieni - neecologisti Nevegetarieni - ecologisti Nevegetarieni -neecologisti

Comparam critic (3.84) cu calculat (6.02) pentru df =(2-1)*(2-1)=1 Valoarea calculata a testului este mai mare decat valoarea critica, ca urmare respingem ipoteza de nul si acceptam ipoteza cercetarii, respectiv opiniile ecologiste, respectiv neecologiste depind de apartenenta la vegetarian, respectiv nevegetarian

Marimea efectului pentru testul chi patrat al asocierii Coeficientul (fi) se calculeaza dupa urmatoarea formula (cand avem tabele de contingenta 2x2), respectiv: = / N N = volumul esantionului Inlocuind pentru a afla valoarea lui , rezulta: = 6.02/ 100= 0.06 = 0.245 Valoarea coeficientului se asociaza interpretarii testului doar atunci cand rezultatul este semnificativ, adaugand informatii suplimentare cu privire la intensitatea relatiei. Conform recomandarilor lui Cohen, valoarea lui de 0.245 are un efect mediu (aproximativ, 0.25), respectiv o asociere medie intre apartenenta la vegetarian/ nevegetarian si opiniile ecologiste/ neecologiste. Raportarea rezultatului (In varianta narativa, putem prezenta rezultatele sub urmatoarea forma) Rezultatele testului de statistica, evaluat pe doua categorii (vegetarieni / nevegetarieni) a fost comparat cu optiunea pentru opinii ecologiste/ neecologiste a acestora. Testul pentru asocierea variabilelor a relevat tocmai faptul ca rezultatele difera functie apartenenta vegetarian/ nevegetarian, respectiv = 6.02, cu un coeficient =0.245, care indica o asociere medie intre cele 2 categorii de variabile.

2. Un psiholog a studiat impactul divor ului asupra adaptrii sociale a copiilor adolesceni. Scorurile obinute la o scal de adaptare social sunt urmtoarele: Prini divorai: 4, 5, 4, 6, 3, 2, 5, 1 Prini nedivorai: 7, 4, 6, 6, 8, 3, 7, 5, 7, 8, 7, 5 Atribuind ranguri mici scorurilor mici, testa i ipoteza c adolescen ii din familii divorate au probleme de adaptare social, prin compara ie cu cei din familii nedivorate. Raportai n mod adecvat rezultatul cercetrii. Rezolvare subiect 2: Incepem prin a aplica testul Mann-Whitney U pentru date ordinale. Pe ultima coloana a fiecarui tabel este transformarea in ranguri a valorilor variabilei dependente
Parinti Divortati
1 1 1 1 1 1 1 1 n=8

Scor
1 2 3 4 4 5 5 6

Rang scor
1 2 3.5 6 6 9.5 9.5 13

R=50.5
Scor
3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8

Parint Nedivortati
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 nB=12

Rang scor
3.5 6 9.5 9.5 13 13 16.5 16.5 16.5 16.5 19.5 19.5

RB=159.5

Explicatie cum am ajuns la datele de mai sus: - respectiv am ordonat in ordine crescatoare scorurile de la 1 la 8 enuntate, fiecare scor este trecut de cate ori apar (conform tabelului de mai jos) - dupa care se acorda un rang (rang acordat) pentru fiecare pozitie pe care o avem; de ex: pentru scor 1 atribuim rang 1, pentru scor 2 atribuim rang

2, pentru scor 3 atribuim rang 3 si 4 pentru ca apare de 2 ori mentionat si asa mai departe) Pentru scorurile care apar de mai multe ori, se face media aritmetica a rangurilor acordate (de ex. pentru scor 3, aduna rangurile acordate 3 si 4, le imparti la 2-frecventa aparitiei si ne rezulta un rang scor calculat de 3.5... si asa mai departe pentru fiecare scor)
rang scor calculat 1 2 3.5 3.5 6 6 6 9.5 9.5 9.5 9.5 13 13 13 16.5 16.5 16.5 16.5 19.5 19.5 rang acordat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

scor 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8

Calculam cele doua valori ale lui U, corespunzatoare cele 2 categorii de parinti, A-divortati si B-nedivortati. UA = nA * nB + nA*(nA+1)/2- R si UB = nA * nB + nB*(nB+1)/2- RB unde nA si nB reprezinta volumul celor doua categorii de parinti, respectiv n A = 8 iar nB = 12 R si RB reprezinta suma rangurilor pentru fiecare din cele doua categorii de parinti, respectiv R = 50.5 iar RB = 159.5 inlocuim in formulele de mai sus pentru a afla valorile pentru U A si UB UA = 8*12+8*(8+1)/2-50.5 = 96+72/2-50.5 = 132-50.5=81.5 UB = 8*12+12*(12+1)/2-159.5 = 96+156/2-159.5= 174-159.5=14.5 Valoarea testului Mann-Whitney este data de valoarea U cea mai mica, in cazul calculat de noi U = 14.5.

Decizia statistica se ia prin compararea valorii U celei mai mici cu valoarea din tabelul valorilor critice pentru testul Mann-Whitney U, functie de nivelul alfa (pe care il vom considera 0.05) U 0.05; 08; 12 = 22 (conform anexei 7) Decizia statistica: In cazul testului U, decizia o luam astfel: - avand in vedere ca U calculat (14.5) este mai mic decat valoarea U critic tabelara, se respinde ipoteza de nul si se admite ipoteza cercetarii, respectiv adolescenii din familii divorate au probleme de adaptare social, prin comparaie cu cei din familii nedivorate. Raportarea rezultatului Studiul referitor la impactului divortului asupra adaptarii sociale a copiilor adolescenti a fost facut pe parinti divortati ( nA = 8) si pe parinti nedivortati (nB = 12). Valoarea testului U ne-a condus la U = 14.5 (respectiv U A = 81.5 iar UB = 14.5 si am ales valoarea cea mai mica dintre cele doua). U critic, respectiv U 0.05; 08; 12 = 22, respectiv, pe valorile date se respinge ipoteza de nul si se accepta ipoteza cercetarii (adolescenii din familii divorate au probleme de adaptare social, prin comparaie cu cei din familii nedivorate)