Sunteți pe pagina 1din 1

From: Elena Ene [mailto:eleen_ene@yahoo.

com] Sent: 17 august 2011 10:21 To: Jercan, Cristina Petronela Subject: EXAMEN ACCES

Sesiunea 2011 a Examenului de acces la stagiu se organizeaza in zilele de 18 si 25 septembrie 2011. Inscrierile la examenul de acces la stagiu se fac pe baza urmatoarelor documente: Cerere pentru inscrierea(se va ridica de la sediul filialei) ; Certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu; curriculum vitae Copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil) , respectiv studii medii ( pentru contabil autorizat) cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului; Certificatul de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat; Copie dupa actul de identitate (BI/CI); 3 fotografii, tip buletin Taxa de examen este de 175 Euro pentru experti contabili si 125 Euro pentru contabili autorizati (la cursul zilei). Lista persoanelor care au promovat examenul de acces se comunica si se afiseaza la filialele - centru de examen, precum si la filialele din raza de domiciliu a candidailor .

Cursuri mai sunt din 22.08-25.08- IFRS -uri - sunt interesante ( standarde internationale de contabilitate );in prima zi este doctrina si deontologie si restul IFRS Puteti veni .

Spor la treaba

si vorbim , ma sunati daca aveti ceva nelamuriri ;

In Examen acces 2010 - aveti si audit si evaluare Elena ,