Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DOCUMENT DE CONFIRMARE
Agenia Naional de Administrare Fiscal

V rog s confirmai c la eliberarea certificatului digital cu care este semnat aceast cerere au fost utilizate urmtoarele date personale: Nume: Prenume: CNP: Duma Elena 2511001264382

E-mail:

dumacomfarm@yahoo.com

DUMA ELENA

Digitally signed by DUMA ELENA DN: c=RO, l=Tirgu Mures, serialNumber=200506245DE96, cn=DUMA ELENA Date: 2013.01.23 13:58:14 +02'00'

Semntur utilizator

Se confirm urmtoarele: D-na / Dl. Nume: Prenume: cu CNP Duma Elena sau cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii: 2511001264382

este deintorul certificatului digital numrul: cu care a fost semnat aceast cerere, eliberat de firma:

20 05 06 24 50 01 3C 5C 8F 7C BD 9F E0 00 CE 7 CN = DigiSign Qualified Public CA,OU = DigiSign

Acest certificat este valid astzi ( data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa): 23/01/2013

CONFIRMARE DIGISIGN

Digitally signed by CONFIRMARE DIGISIGN DN: c=RO, l=BUCURETI, o=S.C. DigiSign S. A., ou=Confirmare semnaturi ANAF, serialNumber=200506245CD147, cn=CONFIRMARE DIGISIGN Date: 2013.01.23 14:09:37 +02'00'

Semntur Autoritate de Certificare

Numr de operator de date cu caracter personal 759