Sunteți pe pagina 1din 1

CURRICULUM VITAE

1. Nume: Jecu Aurelian - Marius


2. os. Barajului nr. 22, bl.1, sc. D, ap.11, et.2,
mun. Tulcea, Jud. Tulcea.
3. 0734.73.77!
4. aurelianjecu"#a$oo.com
!.1%.0&.1%&
Experien profesional
&. 'ucr(tor comercial )inipri*, punct de lucru )amaia, 1!.07.200+ 01.0%.200
,consultant -.n/(ri $aine si accesorii0.
7.12i3er maritim mecanic aspirant, 4#undai 5in6apore , &.00 T780, 0.04.2011+1!.0%.2011.
9m asistat la :ntre3inerea si repararea sistemelor ;i ec$ipamentelor na-ale ,2iltre, r(citoare,
compresoare, pompe si motoare0.
.<n6iner electromecanic=Tecnoreno-a Bac(u, montaj turbine eoliene, au6ust 2013= decembrie
2013
Educatie si forare

11. 8ni-ersitatea )aritim( >onstan3a, ?acultatea de 7lectromecanic( Na-al(
)aster =Te$nici 9-ansate de <n6inerie 7lectromecanic( 2010 @ 2012.
12. 8ni-ersitatea )aritima >onstanta ?acultatea de 7lectromecanic( Na-al(
7lectromecanica , 200! = 200%.
13. Arup colar de <ndustrie 9limentar( Tulcea, te$nician electrote$nist, 2001=200!.
14! >lasele < @B<<< coala Aeneral( nr. 12 Tulcea.
1! . 9ptitudini si abilitatiC constiincio/itate, competiti-itate, ener6ie,
creati-itate, simt or6ani/atoric, 2le*ibilitate, atentie la detalii, entu/iasm.
1&.9lte in2orma3ii rele-anteC cuno;tinte D> @ operare si internet, 98T1>9D, <NB7NT1E
17. DasiuniC c(l(torii, mu/ic(, internet, 2otbal.
1.>uno;tin3e lin6-isticeC
Li"a Vor"it #cris Citit
$erana incepator incepator incepator
En%le&a intermediar intermediar intermediar
Italiana incepator incepator incepator