Sunteți pe pagina 1din 24

Instruc iuni de montaj

pentru personalul de specialitate

VIESMANN

Vitocrossal 200 Tip CM2 Cazan n condensa ie pe combustibil gazos cu arz tor MatriX radiant

VITOCROSSAL 200

5575 702 RO

2/2007

Dup montaj nu trebuie p strate aceste instruc iuni!

Msuri de siguran
V rug m s respecta i cu stricte e aceste m suri de siguran pentru a exclude pericole i daune umane i materiale. Explicarea m surilor de siguran Pericol Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune pentru persoane. Normative La efectuarea lucrrilor trebuie respectate & normativele legale cu privire la prevenirea accidentelor, & normativele legale cu privire la ocrotirea mediului nconjurtor, & hot rrile asocia iilor profesionale, & m surile de siguran prev zute de DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE. Interven ii la instala ie Se deconecteaz instala ia de la re ea (de exemplu de la siguran a separat sau de la un ntrerup tor principal) i se verific dac este ntrerupt alimentarea electric . & Se asigur instala ia mpotriva unei reconect ri accidentale. & n cazul combustibilului gazos trebuie nchis robinetul de gaz i asigurat mpotriva deschiderii accidentale.
&

Aten ie Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune materiale i daune pentru mediul nconjur tor.

Indica ie Informa iile trecute sub denumirea de indica ie con in informa ii suplimentare. Persoanele c rora se adreseaz aceste instruc iuni Aceste instruc iuni se adreseaz n mod exclusiv personalului de specialitate autorizat. & Interven iile la instala ia de gaz trebuie executate numai de c tre instalatori autoriza i de DISTRIGAZ. & Lucr rile la instala ia electric vor fi executate numai de electricieni califica i.

5575 702 RO

Cuprins
Preg tirea montajului ............................................................................... Etapele de montaj Amplasarea i a ezarea cazanului .............................................................. Montajul termoizola iei ................................................................................ & Elemente termoizolante ........................................................................... & Panouri laterale ....................................................................................... & Panouri frontale ....................................................................................... & Termoizola ie parte posterioar i panouri posterioare .............................. Montajul automatiz rii................................................................................. Racordarea circuitului primar ...................................................................... Racordarea elementelor de siguran ......................................................... Racordarea electric i montajul panoului superior...................................... & Cabluri electrice....................................................................................... & Racorduri la partea inferioar a automatiz rii ........................................... & Panouri superioare i m ti de acoperire.................................................. Racordarea evacu rii gazelor arse.............................................................. & Evacuarea gazelor arse i sifonul............................................................. & Evacuarea condensului............................................................................ Montajul arz torului .................................................................................... Racordarea arz torului la gaz ..................................................................... Alimentarea electric a arz torului .............................................................. Montajul capacului arz torului..................................................................... Punerea n func iune i efectuarea reglajelor............................................... 4

5 6 6 7 8 9 10 11 13 14 14 15 16 17 17 18 18 20 21 23 24

5575 702 RO

Pregtirea montajului Distan e de amplasare

A Cazan

B Arz tor C Supor i fonoabsorban i (accesorii) n cazul folosirii unor accesorii Viessmann pentru instala ii cu dou cazane pentru dimensiunea a i b: Instruc iuni de montaj pentru evacuarea comun a gazelor arse i sistemul modular de leg turi
5575 702 RO

Dimensiunile trecute n paranteze reprezint dimensiunile minime. Dimensiunea a: 500 mm Dimensiunea b: 400 mm

Amplasarea i aezarea cazanului

Aten ie Deteriorarea racordurului de gaze arse poate determina neetan eitatea sistemului. Cazanul nu se va ridica sau deplasa innd de racordul pentru evacuarea gazelor arse.

Indica ie Dac cazanul se a eaz la nivelul solului, trebuie s fie asigurat scurgerea optim a condensului (max. 50 mm peste pardoseal ) n nc perea de amplasare.

1. uruburile de reglaj pozi ie A se n urubeaz de sus n inele suport. Indica ie uruburile de reglaj pozi ie se afl n ambalaj al turat.
5575 702 RO

2. Se a eaz cazanul orizontal. Nu este necesar o funda ie special . Indica ie Noi recomand m s se a eze cazanul pe supor i fonoabsorban i (accesorii). Acestea se n urubeaz de jos n inele suport.

Montajul termoizolaiei
Indica ie Toate componentele necesare pentru montaj se afl n acela i ambalaj cu termoizola ia.

Elemente termoizolante

Indica ie n cazul func ion rii f r racord la co se monteaz tubulatura pentru admisie aer nainte de montajul panourilor termoizolante.

Instruc iuni pentru montajul accesoriilor n cazul func ion rii f r racord la co .

5575 702 RO

Montajul termoizolaiei (continuare) Panouri laterale

Panourile laterale se fixeaz cu uruburi de inele superioare.

5575 702 RO

Montajul termoizolaiei (continuare) Panouri frontale

uruburile de la panoul frontal superior se strng complet numai dup montajul senzorului pentru temperatura apei din cazan i a sondelor (vezi pag. 15).

Indica ie n cazul func ion rii f r racord la co se preg te te n panoul frontal gura pentru tubulatura pentru admisie aer. Instruc iuni pentru montajul accesoriilor n cazul func ion rii f r racord la co .

5575 702 RO

Montajul termoizolaiei (continuare) Termoizola ie parte posterioar i panouri posterioare

Panourile laterale se a eaz , dac este necesar, aliniate n func ie de panourile frontale i celor posterioare. n acest scop se scot uruburile cu cap semirotund din inele de fixare.

5575 702 RO

Montajul automatizrii

Aten ie Deteriorarea tuburilor capilare conduce la erori n func ionarea sondelor. Tuburile capilare nu se vor ndoi.

Indica ie uruburile pentru montajul automatiz rii se afl n acela i ambalaj cu masca de acoperire a automatiz rii.

10

5575 702 RO

Racordarea circuitului primar


Indica ie Cazanul Vitocrossal este indicat numai pentru instala ii cu circularea for at a agentului termic. Nu se vor monta vane de amestec cu 4 c i, supape diferen iale de presiune sau alte circuite bypass tur retur. Nu se racordeaz nici un consumator de c ldur la tu ul pentru racordarea elementelor de siguran . Racordarea conductelor se execut f r a folosi for a i f r a strnge.

5575 702 RO

11

Racordarea circuitului primar (continuare)

Muf pentru elemente de reglaj R (de exemplu presostatul de minim) E Golire i racord pentru vasul de expansiune cu membran R 1 KOA Evacuarea condensului R KR Retur cazan 87 pn la 142 kW: PN 6 DN 50 186 pn la 311 kW: PN 6 DN 65 1. Instala ia de nc lzire se spal bine cu ap . 12

KV

SA

Tur cazan 87 pn la 142 kW: PN 6 DN 50 186 pn la 311 kW: PN 6 DN 65 Racord elemente de siguran (supap de siguran i aerisire) G 1

5575 702 RO

2. Se racordeaz circuitele de nc lzire.

Racordarea elementelor de siguran


1. Se racordeaz elementele de siguran . 2. Se verific etan eitatea racordurilor pe circuitul primar. Presiune de lucru admis : 4 bar Presiune de testare: 5,2 bar Dispozitiv de siguran mpotriva lipsei de ap (limitator de nivel de ap ) Cazanele trebuie asigurate mpotriva lipesi de ap conform EN 12828. n acest scop poate fi instalat presostatul de minim care poate fi livrat ca accesoriu. Supapa de siguran Cazanele trebuie dotate cu dou supape de siguran care trebuie s fie omologate conform TRD 721 i marcate n func ie de instala ia executat . Indica ie Racordarea conductelor se execut f r a folosi for a i f r a strnge.

Aten ie Apa cu propriet i neadecvate poate cauza avarii la corpul cazanului. Cazanul se va umple numai cu ap care ndepline te Condi iile pentru propriet ile apei (vezi instruc iunile de service).

5575 702 RO

13

Racordarea electric i montajul panoului superior Cabluri electrice


Indica ie Senzorul pentru temperatura apei din cazan i conectorul cu fi f pentru cablul de alimentare de la re ea se afl n acela i ambalaj cu automatizarea. Cablurile pentru arz tor fA i l se afl n acela i ambalaj cu termoizola ia. Indica ie Cablurile de 230 V i cablurile de joas tensiune se a eaz separat. Se ridic panoul frontal n partea superioar i se introduc sonda i senzorul de temperatur pentru apa din cazan pn la limit n teaca de imersie.

Aten ie Deteriorarea tuburilor capilare conduce la erori n func ionarea sondelor. Tuburile capilare nu se vor ndoi.

14

5575 702 RO

Racordarea electric i montajul panoului . . . (continuare)

A Sond B Senzor pentru temperatura apei din cazan

C Cablu pentru arz tor D Cabluri electrice de racordare

Aten ie Cablurile nu au voie s vin n contact cu componente fierbin i. Toate cablurile electrice trebuie asigurate cu cleme de fixat cabluri.

Racorduri la partea inferioar a automatiz rii


Instruc iuni de montaj pentru automatizarea circuitului cazanului
5575 702 RO

15

Racordarea electric i montajul panoului . . . (continuare) Panouri superioare i m ti de acoperire

A Pl cu a cu caracteristici (op ional pe dreapta sau stnga)

16

5575 702 RO

Racordarea evacurii gazelor arse Evacuarea gazelor arse i sifonul

1. Racordul de gaze arse al cazanului (accesoriu) se introduce pn la limit n tu ul de evacuare a gazelor arse. Indica ie tu ul de evacuare a gazelor arse se leag la tubulatura de evacuare a gazelor arse pe drumul cel mai scurt i u or n pant (min. 3). Se vor evita curburile accentuate.

2. Se racordeaz sistemul de evacuare a gazelor arse. Diametrul tu ului de evacuare a gazelor arse: 87 pn la 142 kW: 7 150 mm 186 pn la 311 kW: 7 200 mm Instruc iuni de montaj pentru sistemul de evacuare a gazelor arse Indica ie Racordul se execut f r a tensiona i f r a strnge. 3. Se umple sifonul cu ap i se monteaz .

5575 702 RO

17

Racordarea evacurii gazelor arse (continuare) Evacuarea condensului


Conducta de evacuare a condensului se va a eza cu pant sub nivelul de reten ie al colectorului de gaze arse. Evacuarea condensului A trebuie s se fac la vedere. Racord (exterior): 7 19 mm

Echipament de neutralizare (dac exist ) Echipamentul de neutralizare se a eaz n spatele cazanului i se leag la evacuarea condensului i la sistemul de canalizare. Echipamentul de neutralizare se leag la sistemul de canalizare. Instruc iuni de montaj Echipamentul de neutralizare

Montajul arztorului
Indica ie Toate piesele necesare pentru montajul arz torului sunt ambalate mpreun cu acesta. Etrierul de articula ie este montat la cazan n partea stng , dar poate fi montat i n dreapta.

18

5575 702 RO

Montajul arztorului (continuare)

uruburile de la u a cazanului se strng n ordine diagonal cu un cuplu de strngere de cca 18 Nm.

5575 702 RO

19

Racordarea arztorului la gaz


1. Se efectueaz racordarea la alimentarea cu gaz conform TRGI 1986/1996. a Racordul pentru alimentarea cu gaz se execut conform VGW TR Gas 1996 i conform normelor regionale n vigoare. c Racordul de alimentare cu gaz se realizeaz conform SVGW. Indica ie Pe conducta de alimentare cu gaz trebuie instalat un dispozitiv termic de nchidere conform normativelor privind instala iile de nc lzire. Dac exist impurit i pe conducta de gaz (de exemplu conducte vechi cu produse de coroziune) se recomand montarea unui filtru pe conducta de alimentare. Presiunea de alimentare cu gaz: 20 mbar Presiunea max. admis de intrare la racordul de gaz: 50 mbar Racord pentru alimentarea cu gaz: 87 pn la 186 kW: R 1 246 i 311 kW: R 1 2. Se face testul de etan eitate.

Aten ie O presiune de testare prea ridicat poate provoca avarii la arz tor i la blocul de ventile de gaz. Presiune max. de testare 150 mbar. n cazul unei presiuni mai ridicate pentru detectarea neetan eit ilor, se desfac arz torul i blocul de ventile de la conducta principal de gaz (se desface mbinarea prin asamblare filetat ).

3. Se aerise te conducta de gaz. Pericol Emanarea gazului poate conduce la explozii care pot avea ca urmare accident ri grave. Conducta de alimentare cu gaz nu se aerise te prin camera de ardere a cazanului.

20

5575 702 RO

Alimentarea electric a arztorului

1. Se verific dac conexiunile L 1 i N la blocul de alimentare de la re ea al automatiz rii sunt executate regulamentar. Instruc iuni de montaj pentru automatizare Pericol Atribuirea incorect a firelor poate conduce la accident ri grave i deterior ri ale aparatelor. Nu se vor inversa firele L 1 i N. L1: maro N: albastru PE: verde/galben 2. Cablurile pentru arz tor se a eaz pe partea cu articula ia u ii sub panoul de acoperire din dreapta sau din stnga i se conduc n jos.

3. Conectorii cu fi ai arz torului fA i l se conecteaz la arz torul MatriX. 4.

Aten ie Cablurile nu au voie s vin n contact cu componente fierbin i.

Cablurile arz torului se fixeaz cu cleme de cablu n partea superioar a panoului frontal i pe panoul de mascare n dreapta sau n stnga. Pentru aceas opera ie se folosesc g urile A din muchiile panourilor. n cazul utiliz rii evacu rii comune a gazelor arse, executate din o el inoxidabil, pentru instala ii cu dou cazane (accesorii): 21

5575 702 RO

Alimentarea electric a arztorului (continuare)


Instruc iuni de montaj accesorii pentru evacuarea comun a gazelor arse pentru instala ii cu dou cazane.

22

5575 702 RO

Montajul capacului arztorului

5575 702 RO

23

Montajul capacului arztorului (continuare)


La func ionare f r racord la co se decupeaz cu un fer str u gura A pentru furtunul pentru admisia de aer.

Punerea n funciune i efectuarea reglajelor


Instruc iuni de service pentru cazan i automatizarea circuitului cazanului Debitul de gaz al arz torului se regleaz n func ie de puterea nominal a arz torului.

Tip rit pe hrtie ecologic ,

24

5575 702 RO

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

Firma Viessmann i rezerv dreptul de a efectua modific ri tehnice!

albit f r clor