Sunteți pe pagina 1din 13

Indicatori

Active pe termen lung, inclusiv: (lei)


Active nemateriale, lei
Active materiale pe termen lung, lei
Active finaciare pe termen lung, lei
Alte active pe termen lung, lei
Active circulante, inclusiv: (lei)
Stocuri de marfuri i materiale, lei
Creane pe termen scurt, lei
Investiii pe termen scurt, lei
Mijloace baneti, lei
Alte active curente, lei
Active total, lei

Indicatori
Datorii pe termen scurt, inclusiv: (lei)
Datorii financiare pe termen scurt, lei
Datorii comerciale pe termen scurt, lei
Datorii pe termen scurt calculate, lei
Datorii pe termen lung: (lei)
Datoriifinanciare pe termen lung, lei
Datorii pe termen lung calculate, lei
Capital propriu, inclusiv: (lei)
Capital statutar i suplimentar, lei
Capital secundar, lei
Rezerve, lei
Profit nerepertizat, lei
Pasive total, lei

2009
462836
3426
454453
4740
217
6112094
2839024
2752540
0
507650
12880
6574930

2009
3324365
0
3207694
116671
1099
0
1099
3249466
754524
0
1641938
853004
6574930

Pondere,
%
7.04
0.05
6.91
0.07
0.003
92.96
43.18
41.86
0.00
7.72
0.20
100.00

Pondere,
%
50.56
0.00
48.79
1.77
0.02
0.00
0.02
49.42
11.48
0.00
24.97
12.97
100.00

2010
365687
2385
358296
4740
266
3936352
3095018
417981
0
414537
8816
4302039

2010
940814
5000
815966
119848
1099
0
1099
3360126
754524
0
1641938
963664
4302039

Pondere,
%
8.500
0.06
8.33
0.11
0.006
91.500
71.94
9.72
0.00
9.64
0.20
100.000

Pondere,
%
21.87
0.12
18.97
2.79
0.03
0.00
0.03
78.11
17.54
0.00
38.17
22.40
100.00

2011
95412
1766
88640
4740
266
4885269
3641973
604734
0
635198
3364
4980681

2011
743702
0
656233
87469
1099
0
1099
4235880
754524
0
1641938
1839418
4980681

Pondere,
%
1.92
0.04
1.78
0.10
0.01
98.08
73.12
12.14
0.00
12.75
0.07
100.00

Pondere,
%
14.93
0.00
13.18
1.76
0.02
0.00
0.02
85.05
15.15
0.00
32.97
36.93
100.00

Indicatori
Venitul din vnzri, lei
Valoarea medie anual a
activelor, lei
Valoarea medie anual a
capitalului propriu, lei
Profitul brut, lei
Profit pn la impozitare, lei
Profit net, lei
Indicatori
Profit pn la impozitare, lei
Valoarea medie anual a
activelor, lei
Rentabilitatea activelor, ROA
(%)

Indicatori

2009

2010

2011

3616060

4217024

4359575

5564385.5 5438484.50 4641360.00 -923025.50

Profitul brut, lei


Venitul din vnzri, lei
Rentabilitatea comercial, (%)

-797124.5

2570127.50

3304796

3798003

1227875.50

493207

1982513
1358955
1358955

1529075
110660
110660

1003739
875754
875754

-978774
-483201
-483201

-525336
765094
765094

2009

2010

2011

1358955

110660

875754

Abaterea (+,-) 2011 n


2009
2010
-483201
765094

5564385.5 5438484.50 4641360.00 -923025.50


-5.55

-797124.5

24.42

2.03

18.87

2009

2010

2011

110660

875754

3304796

3798003

1227875.50

493207

3.35

23.06

-29.82

19.71

2009

2010

2011

1982513
3616060

1529075
4217024

1003739
4359575

54.83

36.26

23.02

Profit net, lei


1358955
Valoarea medie anual a
2570127.50
capitalului propriu, lei
Rentabilitatea financiar, ROE
52.88
(%)

Indicatori

Abaterea (+,-) 2011 n


raport cu:
2009
2010
743515
142551

16.83

Abaterea (+,-) 2011 n


raport cu:
2009
2010
-483201
765094

Abaterea (+,-) 2011 n


raport cu:
2009
2010
-978774
-525336
743515
142551
-31.80

-13.24

Abaterea (+,-) 2011 n


raport cu:
2009
2010

Indicatori

2009

2010

2011

Rentabilitatea activelor, ROA


(%)=(Profit pn la
impozitare/Valoarea medie anual
a activelor)*100

24.42

2.03

18.87

-5.55

16.84

Rentabilitatea financiar, ROE


(%)=(Profit net/Valoarea medie
anual a capitalului propriu)*100

52.88

3.35

23.06

-29.82

19.71

Rentabilitatea comercial,
(%)=(Profit brut/cifra de
afaceri)*100

Indicatorii
Venituri nete din vnzri, lei
Alte venituri operaionale, lei
Venituri din activitatea
investiional, lei
Venituri din activitatea
financiar, lei
Cifra de afaceri, lei

54.83

36.26

23.02

2009

2010

2011

1982513
501887

1529075
468696

4359575
505358

899506

142867

1723

3383906

2142361

1187848
0
6052781

-31.81

-13.24

Indicatori
Productivitatea medie pe salariat, (reeind din vnzri) lei
(venitul din vnzri / nr salariai)
Randamentul mijloacelor fixe (reeind din vnzri) lei
(venitul din vnzri / valoarea mijloacelor fixe)
Cheltuieli la 1 leu vnzri, lei ((ch comerciale+ch generale
si administrative+alte ch operationale)/venituri din
vinzari)

2009

2010

2011

Abaterea (+,-) 2011


n raport cu:
2009
2010
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicatori de lichiditate

2009

2010

2011

2009

2010

2011

507650
0
3324365
0.15

414537
0
940814
0.44

635198
0
743702
0.85

2009

2010

2011

6112094
2839024
3324365
0.98

3963352
3095018
940814
0.92

4885269
3641973
743702
1.67

2009

2010

2011

6112094
3324365
1.84

3963352
940814
4.21

4885269
743702
6.57

2009
2752540
3207694

2010
417981
815966

2011
604734
656233

0.86

0.51

0.92

2009

2010

2011

Lichiditatea general = Active circulante / Datorii


curente
Lichiditatea intermediar = Active circulante stocuri / Datorii curente
Lichiditatea imediat = Disponibiliti baneti/
Datorii curente

Indicatorii
Mijloace bneti, lei
Investiii pe termen scurt, lei
Datorii pe termen scurt, lei
Coeficientul lichiditii absolute

Indicatorii
Active curente, lei
Stocuri de mrfuri i materiale, lei
Datorii pe termen scurt, lei
Coeficientul lichiditii relative
Indicatorii
Total Active curente, lei
Datorii pe termen scurt, lei
Coeficientul lichiditii totale

Indicatorii
Creane, lei
Datorii comerciale pe termen scurt, lei
Raportul Creane/ Datorii comerciale pe
termen scurt

Indicatorii
Solvabilitatea patrimoniala = Capitalul
propriu/(Capital propriu+Datorii totale)
Solvabilitatea general = Active totale /
Datorii totale
Rata autonomiei financiare = Capital
propriu/Datorii totale

Rata solvabilitii generale


Denumirea indicatorilor
Active totale, lei
Datorii totale, lei
Rata solvabilitii generale

2009

2010

2011

6547930
3325464
1.97

4302039
941913
4.57

4980681
744801
6.69

2009

2010

2011

3249466
6547930
0.50

3360126
4302039
0.78

4235880
4980681
0.85

2009

2010

2011

3249466
3325464
0.98

3360126
941913
3.57

4235880
744801
5.69

Solvabilitatea patrimonial

Denumirea indicatorilor
Capital propriu, lei
Pasiv total, lei
Solvabilitatea patrimonial
Rata autonomiei financiare

Denumirea indicatorilor
Capital propriu, lei
Datorii totale, lei
Rata autonomiei financiare

Abatere (+, - ) 2011 n


raport cu
2009
2010
127548
220661
0
0
-2580663
-197112

Abatere (+, - ) 2011 n


raport cu
2009
2010
-1226825
921917
802949
546955
-2580663
-197112

Abatere (+, - ) 2011 n


2009
2010
-1226825
921917
-2580663
-197112

Abatere (+, - ) 2011 n


raport cu
2009
2010
-1567249
678642
-2580663
-197112

Abatere (+, - ) 2011 n


raport cu
2009
2010
986414
875754
-1567249
678642

Abatere (+, - ) 2011 n


raport cu
2009
2010
986414
875754
-2580663
-197112

Evolutia fluxului de mijloace banesti

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Indicatorii fluxului de mijloace bneti


2009
Activitatea operaional
ncasri din vnzri
5246071
Pli bneti furnizorilor
4090203
Pli bneti salariailor i contribuiilor pentru asigurrile sociale 859812
Plata dobnzilor
0
Plata impozitului pe venit
0
Alte ncasri ale mijloacelor bneti
522594
Alte pli ale mijloacelor bneti
621230
Fluxul net din activitatea operaional (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4- 1.5
197420
+ 1.6 - 1.7)

2
Activitatea de investiii
2.1. ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung
2.2. Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung
2.3. Dobnzi ncasate
2.4. Dividende ncasate
2.5. Alte ncasri ale mijloacelor bneti
2.6. Fluxul net din activitatea investiional
3
Activitatea financiar
3.1. ncasri bneti sub form de credite i mrumuturi
3.2. Pli bneti privind creditele i mprumuturile
3.3. Plata devidendelor
3.4. ncasri din emisiunea de aciuni
3.5. Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii
3.6. Alte ncasri
3.7. Fluxul net din activitatea financiar
Fluxul net total (1.8 + 2.6 - 3.7)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197420

ace banesti
2010

2011

5045930
3568021
792200
0
0
435176
1218998

6428197
4624398
948981
0
0
400616
1029773

-98113

225661

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5000
0
0
0
0
0
5000
-93113

5000

-5000
220661