Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

___________________________
Sediul _________________________
COD FISCAL (CUI) _______________
PROCES - VERBAL DE SIGILARE
din___________________
In executarea deciziei de inventariere nr.___________ din
_____________________privind gestiunea _________________________________
subsemnatul (presedintele comisiei) ___________________________________ in
prezenta Dl./D-nei _________________________________________ - gestionar,
am procedat la sigilarea urmatoarelor spatii de depozitare a valorilor
materiale si banesti aflate in imobilul (imobilele) situate in localitatea
_________________________ str.____________________ nr._________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________.
A fost aplicat sigiliul (se completeaza cu numarul si caracteristicele
sigiliului
aplicat)
___________________________________________________________.
Odata cu sigilarea s-a procedat si la predarea catre presedintele
comisiei de inventariere a cheilor de la al doilea rand de incuietori de la
usile de acces sigilate, mai sus aratate.
Asistenti,

Presedintele comisiei,

Gestionar,

Astazi ________________ ora______ s-a procedat la desigilarea urmatoarelor


usi
de
acces
_______________________________________________________________
dupa verificarea prealabila a sigiliului aplicat, care a fost gasit intact.
Asistenti,

Presedintele comisiei,

Gestionar,

Astazi ________________ ora______ s-a procedat la resigilarea urmatoarelor


usi
de
acces
_______________________________________________________________
Asistenti,

Presedintele comisiei,

Gestionar,

*Nota: Consemnarea desigilarii si resigilarii se repeta dupa caz. (pe o coala format A4)